Europeana.eu
publicētā satura
autortiesību risinājumi
Inta Miklūna
Kultūras informācijas sistēmu centrs
juriste
Seminārs E...
Europeana.eu
SATURS
Seminārs EIROPAS PROJEKTU ATBALSTS LATVIJAS MUZEJU KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA VIRZĪŠANĀ UZ EUROPEANA 2...
METADATI
Ir brīvi pieejami;
Bez izmantošanas ierobežojumiem;
Var brīvi izmantot komerciāliem nolūkiem;
Netiek aizsargā...
CC0 1.0 Publiskā
domēna novēlējums
“Tiesības nav aizsargātas”
CC0 Publiskā domēna novēlējums ir
instruments, ar kā palīdz...
PUBLIC DOMAIN
Autoru darbi, kuru autortiesību
aizsardzības termiņš ir notecējis;
Informācija, kura netiek aizsargāta ar
...
PRIEKŠSKATĪJUMI
Aizsargāti atbilstoši tam tiesību apjomam,
kādu ir norādījis datu sniedzējs, iesniedzot
datus;
Tiesību a...
PRIEKŠSKATĪJUMI
Latvijas iesniegtie dati
LINKED HERITAGE projekta ietvaros
Latvijas muzeju iesniegtie attēli tiek
aizsarg...
©Free Access – Rights
Reserved nosacījumi
“Visas tiesības aizsargāts – Brīvpieeja”;
Šī vienība ir aizsargāta ar autortie...
©Free Access – Rights
Reserved nosacījumi
Jūs drīkstat izmantot šo vienību, kā to
atļauj jūsu mītnes valsts autortiesību ...
©Free Access – Rights
Reserved nosacījumi
Visus pārējos lietošanas veidus, kas
attiecas uz reproducēšanu un publicēšanu,
...
Avoti
 Europeana.eu lietošanas noteikumi:
http://www.europeana.eu/portal/rights/terms-of-use.html ;
 Europeana metadatu ...
Europeana.eu
publicētā satura
autortiesību risinājumi
Paldies!
Seminārs EIROPAS PROJEKTU ATBALSTS LATVIJAS MUZEJU KULTŪRVĒ...
of 12

Europeana.eu publicētā satura autortiesību risinājumi

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Law      


Transcripts - Europeana.eu publicētā satura autortiesību risinājumi

 • 1. Europeana.eu publicētā satura autortiesību risinājumi Inta Miklūna Kultūras informācijas sistēmu centrs juriste Seminārs EIROPAS PROJEKTU ATBALSTS LATVIJAS MUZEJU KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA VIRZĪŠANĀ UZ EUROPEANA 1
 • 2. Europeana.eu SATURS Seminārs EIROPAS PROJEKTU ATBALSTS LATVIJAS MUZEJU KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA VIRZĪŠANĀ UZ EUROPEANA 2 • Europeana.eu publicētie metadati ir brīvi izmantojami. METADATI • Europeana.eu publicētie priekšskatījumi tiek aizsargāti saskaņā ar satura īpašnieka noteikto apjomu. PRIEKŠ- SKATĪJUMI
 • 3. METADATI Ir brīvi pieejami; Bez izmantošanas ierobežojumiem; Var brīvi izmantot komerciāliem nolūkiem; Netiek aizsargāti ar autortiesībām un jebkādām citām tiesībām. Pamts - Creative Commons izstrādātais Publiskā Domēna novēlējums - Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. 3Seminārs EIROPAS PROJEKTU ATBALSTS LATVIJAS MUZEJU KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA VIRZĪŠANĀ UZ EUROPEANA
 • 4. CC0 1.0 Publiskā domēna novēlējums “Tiesības nav aizsargātas” CC0 Publiskā domēna novēlējums ir instruments, ar kā palīdzību autors atsakās no savām autortiesībām un blakustiesībām. 4Seminārs EIROPAS PROJEKTU ATBALSTS LATVIJAS MUZEJU KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA VIRZĪŠANĀ UZ EUROPEANA
 • 5. PUBLIC DOMAIN Autoru darbi, kuru autortiesību aizsardzības termiņš ir notecējis; Informācija, kura netiek aizsargāta ar autortiesībām sakarā ar oriģinalitātes trūkumu; Brīvprātīgā kārtā sabiedriskā īpašumā novēlētie autoru darbi – Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication. Seminārs EIROPAS PROJEKTU ATBALSTS LATVIJAS MUZEJU KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA VIRZĪŠANĀ UZ EUROPEANA 5
 • 6. PRIEKŠSKATĪJUMI Aizsargāti atbilstoši tam tiesību apjomam, kādu ir norādījis datu sniedzējs, iesniedzot datus; Tiesību apjomi tiek noteikti ar atvērtā satura licenci (Creative Commons) vai Europeana.eu piedāvātiem tiesību aizsardzības standartiem; Seminārs EIROPAS PROJEKTU ATBALSTS LATVIJAS MUZEJU KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA VIRZĪŠANĀ UZ EUROPEANA 6
 • 7. PRIEKŠSKATĪJUMI Latvijas iesniegtie dati LINKED HERITAGE projekta ietvaros Latvijas muzeju iesniegtie attēli tiek aizsargāti ar Europeana.eu izstrādāto tiesību aizsardzības standartu - Free Access – Rights Reserved / Visas tiesības aizsargāts – Brīvpieeja. Seminārs EIROPAS PROJEKTU ATBALSTS LATVIJAS MUZEJU KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA VIRZĪŠANĀ UZ EUROPEANA 7
 • 8. ©Free Access – Rights Reserved nosacījumi “Visas tiesības aizsargāts – Brīvpieeja”; Šī vienība ir aizsargāta ar autortiesībām un/vai blakustiesībām. Šī vienība ir pieejama bez maksas, taču tās izmantošanu nosaka licencēšanas noteikumi, kurus noteikusi organizācija, kas sniedz piekļuvi šai vienībai. Seminārs EIROPAS PROJEKTU ATBALSTS LATVIJAS MUZEJU KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA VIRZĪŠANĀ UZ EUROPEANA 8
 • 9. ©Free Access – Rights Reserved nosacījumi Jūs drīkstat izmantot šo vienību, kā to atļauj jūsu mītnes valsts autortiesību un blakustiesību likumdošana, tai skaitā aplūkot, drukāt un kopēt šo vienību personīgai izmantošanai, ja vien licencēšanas noteikumos nav norādīts savādāk. Seminārs EIROPAS PROJEKTU ATBALSTS LATVIJAS MUZEJU KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA VIRZĪŠANĀ UZ EUROPEANA 9
 • 10. ©Free Access – Rights Reserved nosacījumi Visus pārējos lietošanas veidus, kas attiecas uz reproducēšanu un publicēšanu, nosaka noteikumi, kas pievienoti šai vienībai. Seminārs EIROPAS PROJEKTU ATBALSTS LATVIJAS MUZEJU KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA VIRZĪŠANĀ UZ EUROPEANA 10
 • 11. Avoti  Europeana.eu lietošanas noteikumi: http://www.europeana.eu/portal/rights/terms-of-use.html ;  Europeana metadatu izmantošanas vadlīnijas : http://www.europeana.eu/portal/rights/metadata-usage- guidelines.html ;  Europeana Publiksā Domēna izmantošanas vadlīnijas: http://www.europeana.eu/portal/rights/pd-usage-guide.html  Creative Commons mājas lapa http://creativecommons.org/ ;  Wikipēdija - Public Domain : http://en.wikipedia.org/wiki/Public_Domain ;  Europeana.eu piedāvātie tiesību aizsardzības standarti: http://pro.europeana.eu/web/guest/available-rights-statements ;  Paziņojuma © Visas tiesības aizsargātas -Brīvpieeja nosacījumi http://www.europeana.eu/portal/rights/rr-f.htm Seminārs EIROPAS PROJEKTU ATBALSTS LATVIJAS MUZEJU KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA VIRZĪŠANĀ UZ EUROPEANA 11
 • 12. Europeana.eu publicētā satura autortiesību risinājumi Paldies! Seminārs EIROPAS PROJEKTU ATBALSTS LATVIJAS MUZEJU KULTŪRVĒSTURISKĀ MANTOJUMA VIRZĪŠANĀ UZ EUROPEANA 12

Related Documents