Natalitatea în România, între
tradiţionalism şi modernism
TUDOREL ANDREI,
PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ - R...
Populația totală
1960 – 1990
25% ↗
26% ↗
1990 – 2015
13% ↗
14% ↘
Distribuția populației pe grupe de vârstă -2014
ROMÂNIA FRANȚA
Natalitate și fertilitate
Evoluția ratei
natalității:
1960 - 2014
1966 – interzicerea
avorturilor în România
1972 și 1985 –
modificarea actului
norm...
Evoluția ratei
fertilității: 1960
– 2014, România
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Născuțiviipefemeie
FRA ROM
Liberalizarea avorurilor
...
Rata de fertilitate
pe grupe de
vârstă - România
0
50
100
150
200
250
300
1956
1959
1962
1965
1968
1971
1974
1977
1980
198...
Tendinţe – fertilitatea pe ani de vârstă, România
VÂRSTA LA CARE SE ÎNREGISTREAZĂ MAXIMUL
RATEI DE FERTILITATE PE ANI DE V...
Vârsta medie a
mamei la prima
naștere pe medii
de rezidență -
România
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1980
1982
1984
1986
19...
Numărul mediu
de copii pentru
femeile care au
avut cel puțin un
copil - România
2.3
2.2
2.3
2.2 2.2
1.8 1.8
1.0
1.2
1.4
1....
Ponderea femeilor
care au născut cel
puțin trei copii în
numărul total de
femei care au
născut cel puțin un
copil - Români...
Ponderea numărului de nou născuți în
afara căsătoriei
Date la nivelul anului 2012
31% 40,2% 56,7%
Numarul
nascuților vii de
către femei sub
15 ani - România
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1957
1960
1963
1966
1969
...
Rata fertilității
pentru femeile
de 15 și 16 ani -
România
0
5
10
15
20
25
30
1968
1971
1974
1977
1980
1983
1986
1989
1992...
Ce putem face?
Rata mortalității infantile
Date la nivelul anului 2012
9 la 1000
de născuți
vii
3,8 la
1000 de
născuți vii
3,5la 1000
de ...
Rata mortalității la copii sub 5 ani
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0/00)
FRA ROM
Bune practici – Franţa
Ajutoare
financiare
Avantaje
în natură
Exonerări
fiscale
Thevenon, Gauthier 2010
…într-un context amplu European
Condiţii mai bune
pentru familie
Reconcilierea între
muncă şi viaţa de
familie
Prelungirea...
Concluzii
Mulțumesc pentru atenție!
of 21

Natalitatea în România, între tradiţionalism şi modernism

Seminar “ Statistica demografică în România: unde suntem, către ce ne îndreptăm?” - Institutul Național de Statistică, 11 ianuarie 2016
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Data & Analytics      


Transcripts - Natalitatea în România, între tradiţionalism şi modernism

 • 1. Natalitatea în România, între tradiţionalism şi modernism TUDOREL ANDREI, PREȘEDINTE INSTITUTUL NAȚIONAL DE STATISTICĂ - ROMÂNIA
 • 2. Populația totală 1960 – 1990 25% ↗ 26% ↗ 1990 – 2015 13% ↗ 14% ↘
 • 3. Distribuția populației pe grupe de vârstă -2014 ROMÂNIA FRANȚA
 • 4. Natalitate și fertilitate
 • 5. Evoluția ratei natalității: 1960 - 2014 1966 – interzicerea avorturilor în România 1972 și 1985 – modificarea actului normativ privind avorturile în România 1989 – Revoluția Română din 1989 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Ratela1000delocuitori FRA ROM
 • 6. Evoluția ratei fertilității: 1960 – 2014, România 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 Născuțiviipefemeie FRA ROM Liberalizarea avorurilor Contextul de dezvoltare economic si social Modificarea profilului cultural al familiei
 • 7. Rata de fertilitate pe grupe de vârstă - România 0 50 100 150 200 250 300 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 născuţi-viila1000femeidevârstăfertilă 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39
 • 8. Tendinţe – fertilitatea pe ani de vârstă, România VÂRSTA LA CARE SE ÎNREGISTREAZĂ MAXIMUL RATEI DE FERTILITATE PE ANI DE VÂRSTĂ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 varstamameiinani MAXIMUL RATEI DE FERTILITATE PE ANI DE VÂRSTĂ 50 100 150 200 250 300 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 maximulratelordefertilitatefemininapeanidevarsta
 • 9. Vârsta medie a mamei la prima naștere pe medii de rezidență - România 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Total Urban Rural
 • 10. Numărul mediu de copii pentru femeile care au avut cel puțin un copil - România 2.3 2.2 2.3 2.2 2.2 1.8 1.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 1961 1966 1967 1989 1990 2007 2014
 • 11. Ponderea femeilor care au născut cel puțin trei copii în numărul total de femei care au născut cel puțin un copil - România 29.4 26.4 34.2 32.0 27.5 17.2 17.5 15.0 17.0 19.0 21.0 23.0 25.0 27.0 29.0 31.0 33.0 35.0 1961 1966 1967 1989 1990 2007 2014 (%)
 • 12. Ponderea numărului de nou născuți în afara căsătoriei Date la nivelul anului 2012 31% 40,2% 56,7%
 • 13. Numarul nascuților vii de către femei sub 15 ani - România 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1957 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014
 • 14. Rata fertilității pentru femeile de 15 și 16 ani - România 0 5 10 15 20 25 30 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 numărdenăscuţi-viila1000femeidevârstă fertilă 15 ani 16 ani
 • 15. Ce putem face?
 • 16. Rata mortalității infantile Date la nivelul anului 2012 9 la 1000 de născuți vii 3,8 la 1000 de născuți vii 3,5la 1000 de născuți vii
 • 17. Rata mortalității la copii sub 5 ani 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0/00) FRA ROM
 • 18. Bune practici – Franţa Ajutoare financiare Avantaje în natură Exonerări fiscale Thevenon, Gauthier 2010
 • 19. …într-un context amplu European Condiţii mai bune pentru familie Reconcilierea între muncă şi viaţa de familie Prelungirea vieţii active Creşterea productivităţii Integrarea imigranţilor Sustenabilitate financiară (sistem de pensii, sănătate etc.) The Demographic Future of Europe: from Challenge to Opportunity COM 2006 0571
 • 20. Concluzii
 • 21. Mulțumesc pentru atenție!

Related Documents