Novi Sad, decembar 2014.
Dipl.ing. Branislava Popov
Kontrola biljnih štetočina - terminologija
• Kontrola/Istrebljivanje/Uništavanje
štetočina
• Zaštita bilja i useva
• Pest ...
IPM
- Šta je IPM?
- Značaj IPM
- IPM ≠ ORGANIC
- Uvođenje IPM u Srbiju?
(mogućnosti i zakonske regulative)
- Praksa
Istorijat IPM
• Intenzifikacija biljne proizvodnje bila je
usko povezana sa:
- povećanjem površina obradivog zemljišta
- o...
Istorijat IPM
•  problema sa štetočinama
• Potraga za efektivnijim merama za kontrolu
štetočina
• Era intenzivnog hemijsk...
Integrated Pest Management (IPM)
• Efektivan i ekološki osetljiv pristup kontroli
štetočina
• Oslanja se na kombinaciju
zd...
IPM
• Cilj IPM: kontrola štetočina,
ne istrebljenje cele populacije
• Tretmani se ne prave prema unapred
definisanom raspo...
Integrisana kontrola štetočina
Priprema za planiranje zaštite useva
Pre izrade plana za zaštitu useva moramo imati jasnu sliku
kada je u pitanju:
• Koje ...
IPM Strategije
- Nadgledanje i identifikacija
- Sakupljanje podataka
Analiziranje, praćenje i proučavanje
• Kvaliteta vode za navodnjavanje
• Nadgledanje i praćenje bolesti i štetočina
min. j...
Biološka zaštita
• Predatori:
grinje predatori grinje
bubamare lisne vaši
Orius trips
• Paraziti:
osice lisni mineri,blv
Bioagenti
Nedostaci IPM
• Planiranje i organizacija na višem nivou
• Dostupnost sredstava za integralnu zaštitu?
• Troškovi
• Nemogu...
Hemijska zaštita
Zakonske procedure u zaštiti bilja
• Zakonska kontrola:
- Domaći zakoni, regulative, zahtevi
- Zakoni o karantinu i inspek...
Kontrola uticaja pesticida na životnu
sredinu
• Bezbedan transport i čuvanje pesticida
• Upotreba u odgovarajućim vremensk...
Kako da se zaštitimo?
• Rukavice
• Gumene čizme
• Zaštitne naočare
• Maska preko nosa i usta
• Kombinezon
Lična zaštita proizvođača
• Pravilno čuvanje pesticida
• Skladište - ograničen pristup
• Jasno vidljiva uputstva u slučaju...
Važni znaci i simboli
Bezbedni za upotrebu
Niske mere opreza
Srednje mere oreza
Visoke mere opreza
Zabranjeni za upotrebu
HVALA NA PAŽNJI
Prezentacija za seminar branislava popov
of 22

Prezentacija za seminar branislava popov

Integrisano 2
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacija za seminar branislava popov

 • 1. Novi Sad, decembar 2014. Dipl.ing. Branislava Popov
 • 2. Kontrola biljnih štetočina - terminologija • Kontrola/Istrebljivanje/Uništavanje štetočina • Zaštita bilja i useva • Pest management – Upravljanje/Kontrola štetočina • Integrated pest management (IPM) – Integrisano upravljanje štetočinama
 • 3. IPM - Šta je IPM? - Značaj IPM - IPM ≠ ORGANIC - Uvođenje IPM u Srbiju? (mogućnosti i zakonske regulative) - Praksa
 • 4. Istorijat IPM • Intenzifikacija biljne proizvodnje bila je usko povezana sa: - povećanjem površina obradivog zemljišta - oprema je postala veća i brža - monokulture su zamenile diverzifikaciju - zanemarena poljosmena i plodosmena • IPM po prvi put uveden u praksu 1987.
 • 5. Istorijat IPM •  problema sa štetočinama • Potraga za efektivnijim merama za kontrolu štetočina • Era intenzivnog hemijskog istraživanja: – Od 1900. do 1940. • Korišćenje fizičke i kultivacione kontrole  • Korišćenje pesticida • Otpornost štetočina  •  Problemi sa štetočinama
 • 6. Integrated Pest Management (IPM) • Efektivan i ekološki osetljiv pristup kontroli štetočina • Oslanja se na kombinaciju zdravorazumskih praksi u biljnoj proizvodnji • Može uključiti racionalno korišćenje pesticida Rizici Benefiti
 • 7. IPM • Cilj IPM: kontrola štetočina, ne istrebljenje cele populacije • Tretmani se ne prave prema unapred definisanom rasporedu • Aplikacija se oslanja na rezultate monitoringa • Bazirani na upotrebi predatora i parazita • Ekološki
 • 8. Integrisana kontrola štetočina
 • 9. Priprema za planiranje zaštite useva Pre izrade plana za zaštitu useva moramo imati jasnu sliku kada je u pitanju: • Koje štetočine i bolesti možemo očekivati kod određene vrste biljke? • Kako prepoznati te štetočine i bolesti? • Gde ih možemo naći na biljci? • Kako se šire po usevu? • Koje su mogućnosti za biološku kontrolu? • Koji pesticidi se mogu koristiti pri hemijskoj kontroli? • Koja je tačna doza za suzbijanje štetnih organizama? • Metoda primene pesticida + opravdanje za korišćenje → zašto se koristi određena oprema? • Neophodan bezbednosni period posle primene pesticida → ponovni pristup tretiranom mestu, sledeća aplikacija, karenca?
 • 10. IPM Strategije - Nadgledanje i identifikacija - Sakupljanje podataka
 • 11. Analiziranje, praćenje i proučavanje • Kvaliteta vode za navodnjavanje • Nadgledanje i praćenje bolesti i štetočina min. jednom nedeljno • Saveti od strane stručnih savetodavnih službi • Moguće bolesti i štetočine u usevu • Prepoznavanje bolesti i štetočina u različitim stadijumima razvoja i infekcije • Za monitoring primena lepljivih traka, klopke, zamke • Stepen infekcije/štete • Koje metode suzbijanja primeniti?
 • 12. Biološka zaštita • Predatori: grinje predatori grinje bubamare lisne vaši Orius trips • Paraziti: osice lisni mineri,blv
 • 13. Bioagenti
 • 14. Nedostaci IPM • Planiranje i organizacija na višem nivou • Dostupnost sredstava za integralnu zaštitu? • Troškovi • Nemogućnost adekvatne zamene pesticida • Nemogućnost iskorenjavanja štetnika • Nivo svesti poljoprivrednih proizvođača (tradicionalni načini proizvodnje) • Nivo obrazovanja, obučenost, informisanost
 • 15. Hemijska zaštita
 • 16. Zakonske procedure u zaštiti bilja • Zakonska kontrola: - Domaći zakoni, regulative, zahtevi - Zakoni o karantinu i inspekciji - Međunarodni i državni karantin - Zakon o pesticidima - Regionalni i međunarodni ugovori, konvencije, sporazumi, itd.
 • 17. Kontrola uticaja pesticida na životnu sredinu • Bezbedan transport i čuvanje pesticida • Upotreba u odgovarajućim vremenskim uslovima • Korišćenje isključivo preporučene doze • Bezbedno odlaganje ambalaže upotrebljenog sredstva • Smanjenje drifta - ispravne dizne (posebno u ratarskoj proizvodnji) • Korišćenje različitih grupa pesticida - rezistentnost i tolerantnost
 • 18. Kako da se zaštitimo? • Rukavice • Gumene čizme • Zaštitne naočare • Maska preko nosa i usta • Kombinezon
 • 19. Lična zaštita proizvođača • Pravilno čuvanje pesticida • Skladište - ograničen pristup • Jasno vidljiva uputstva u slučaju nesreće • Upotreba zaštitnog odela i opreme • Zabranjeno jesti, piti i pušiti tokom prskanja • Zabranjena upotreba pesticida u blizini ljudi, životinja i izvora vode • Upozorenje i obučavanje radnika na toksičnost pesticida • Poštovanje propisanih procedura (doza, karenca i ponovni ulazak u zaštićeni prostor ili usev na njivi)
 • 20. Važni znaci i simboli Bezbedni za upotrebu Niske mere opreza Srednje mere oreza Visoke mere opreza Zabranjeni za upotrebu
 • 21. HVALA NA PAŽNJI

Related Documents