ПОСТУПЦИ ЗА УПРАВЉАЊЕ
ФЕРМЕНТАЦИЈОМ У
СИЛАЖИ
• У нашим условима, силирање се
обавља спонтаним или индукованим
врењем ферментабилних угљених
хидрата, односно под утицај...
Бактерије млечне киселине
(LAB-lactic acid bacteria)
• Млечна киселина је
најважнији производ
активности
бактерија млечног...
• Поред млечне, у
силираном
материјалу настају
мање или веће
количине сирћетне,
бутерне и
пропионске
киселине, етил-
алкох...
• Сирћетна, бутерна и пропионска
киселина су слабији конзерванси, а
поред тога су и показатељи негативних
процеса у силажи...
• Основна мера при сваком поступку силирања јесте
што боље сабијање биљног материјала у циљу
истискивања ваздуха, чиме се ...
• Поред тога, треба знати да је број млечних бактерија
у природи знатно мањи, свега 10-102
по граму зелене
масе, док број ...
• Бактерије млечног врења су активне и у
средини са кисеоником, па се називају
факултативно анаеробним
микроорганизмима;
•...
• Због тога је неопходно сабијање масе, односно
истискивање ваздуха, јер се тиме инактивишу други
штетни микроорганизми, д...
• У природи не постоје бактерије млечног
врења које из шећера стварају само млечну
киселину;
• Поред ње, све млечне бактер...
• Хомоферментативне млечне бактерије,
као што и само име каже, ферментишу
70-90% шећера у млечну киселину, тако
да се само...
• Насупрот њима, у природи су знатно
заступљеније и активније
хетероферментативне млечне
бактерије, које знатно лошије кор...
Ентеробактерије
• То су аеробне до факултативно
анаеробне бактерије које од
приступачних шећера производе
алкохол и сирћет...
• Међутим, сирћетна киселина је слаб
конзерванс, а са друге стране велике
количине сирћетне киселине у силажама
утичу на с...
• Поред тога, између делова иситњених
биљака заостане нешто ваздуха, али њега
брзо потроше биљне ћелије, које обављају
бро...
Бактерије које формирају
ендоспоре
• За припремање и употребну вредност
силаже значајна су два рода:
Clostridium и Bacillu...
• Ови микроорганизми
могу да поднесу
само средину чија је
пХ вредност висока,
преко 4,5-4,7;
• Поред ових услова,
за њихов...
• Уколико је влажност силиране масе око 85%,
чак ни pH вредност од 4,0 неће инхибирати
активност клостридија;
• Клостридије доспевају у силирану масу у
форми спора, а бактерије млечне киселине у
вегетативној, тако да у нормалним усл...
• Постоје амилолитички (разлажу угљене
хидрате) и протеолитички (разлажу
протеине) сојеви клостридија;
• Амилолитички соје...
• Протеолитичке
клостридије
углавном разарају
протеине до
аминокиселина,
сирћетне и
бутерне киселине,
амина и
амонијака;
• Ослобођени амини
(кадаверин,
путресцин и
хистамин) су јако
штетни за
животиње, а
амонијак може да
неутралише млечну
кисе...
• У нормалним условима, на биљкама има веома мало
клостридија, али зато у масу за силирање доспевају
из земље, при косидби...
• Због знатне запрљаности земљом, силаже глава и
лишћа шећерне репе могу да се одликују и
доминантним бутерним врењем, и д...
• Нарочито велику
опасност за
животиње које се
хране силажом може
да представља
Clostridium
botulinum, који се
развија у л...
• Токсин ове бактерије
доводи до парализе
ждрела и сметњи у
ходу, после чега долази
до парализе целокупне
мускулатуре и см...
Бактерије пропионске киселине
• Повремено се изолују из силаже;
• За силирану храну од значаја су два рода
бактерија пропи...
• Сахаролитички сојеви пропионских бактерија
стварају угљен-диоксид, пропионску и
сирћетну киселину, или смешу органских
к...
Квасци и плесни
• Најчешћи квасци у силажи су: Candida,
Saccharomyces и Torulopsis;
• Што се тиче аеробног кварења силаже,...
• Квасци Candida и
Hansenula су способни
да метаболишу већ
награђену млечну
киселину, услед чега
долази до пораста пХ
вред...
• Квасци Torulopsis šećere
ферментишу до
алкохола, који са
органским киселинама
из силаже граде
ароматичне естре;
• Ови ес...
• Најважније плесни у
силажи су: Aspergillus,
Fusarium i Penicillium;
• Плесни су углавном
активне у средини са
кисеоником...
• Плесни подносе знатно већу киселост
него бактерије млечног врења, и могу
да буду активне у срединама чија је pH
вредност...
Листерија
• Бактерија Listeria
monocytogenes може
да доспе у силирану
масу унетом
земљом;
• Код животиња
доводи до болести...
• Листериоза се
испољава
септикемијом,
побачајима,
упалом мозга и
можданих
овојница,
ретенцијом
постељице и
стерилитетом.
• У акутним случајевима,
нарочито код оваца,
животиње нагло
мршаве, јавља се
некроза јетре, те уз
општу изнуреност
често д...
• Патогеност овог
микроорганизма је
релативно слаба, те
долази до изражаја
углавном у случајевима
када је организам већ
оп...
ИНОКУЛАЦИЈА ПРИ СПРЕМАЊУ
СИЛАЖЕ И АЕРОБНА
СТАБИЛНОСТ
• Основни циљ инокулације је да се
додавањем одабраних сојева хомо- и
хетероферментативних бактерија
млечне киселине интен...
• Главни разлог који је навео научнике на
коришћење бактеријских инокуланата
при спремању силаже је исувише мали
број епиф...
• Насупрот томе, број ентеробактерија је
далеко већи, 102
- 107
по граму.
• Због те велике бројчане разлике
млечнокиселинс...
• Поред тога, и сама разноврсност
бактерија млечне киселине на биљкама
не обезбеђује ефикасно коришћење
ферментабилних угљ...
• Када су у питању биљке са малим
садржајем ферментабилних угљених
хидрата, (на првом месту легуминозе)
циљ инокулације хо...
• Хомоферментативна ферментација
може да има и неке негативне ефекте,
и то у погледу мање аеробне
стабилности силажа које ...
• Сирћетна, бутерна и пропионска
киселина су боља фунгицидна средства
у односу на млечну па је њихово
присуство у одређено...
• Сазнање да основу силирања представља не
алкохолно, већ млечнокиселинско врење
подстакло је код неких истраживача још
по...
• У бројним досадашњим експериментима
испитивани су различити микроорганизми, у
монокултури или као комбинација различитих...
• Савремени биолошки препарати
садрже Lactobacillus plantarum и друге
Lactobacillus врсте, у комбинацији са
Enterococcus, ...
• Непосредно пред употребу врши се њихово
растварање у води у сразмери коју препоручује
произвођач, а за третирање силиран...
• При коришћењу
инокуланата
најважније је да се
објекат пуни у што
тањим слојевима, и
да се сваки слој
равномерно прска
ра...
Додавање инокуланата из леђне прскалице
Додавање инокуланата на комбајну
• У перспективи даљег повећања
ефеката употребе инокуланата је
селекција и генетска манипулација са
млечнокиселинским бакт...
• Зачајнији ефекти коришћења инокуланата
могу се постићи само при обезбеђивању
одговарајућих услова.
• За максимално испољ...
• Још сигурнији ефекти инокулације постижу
се при истовременом коришћењу
инокуланата и угљенохидратних
додатака, јер се ти...
• На основу резултата више огледа може се
закључити да је меласа, изгледа, не само
најбољи угљенохидратни додатак при
спон...
Које врсте
инокуланата постоје?
• Хомоферментативни
(превиру 90% шећера у
млечну киселину) -
препоручују се за
луцеркину с...
Инокулација у циљу повећања
аеробне стабилности силаже
• Кукуруз спада у групу биљака које се
лако силирају због обиља
фер...
• Наиме, због краћег трајања
ферментације заостају велике количине
шећера које представљају одличан
супстрат за активност ...
• Нарочито долази до изражаја при
нередовном трошењу силаже и дужем
излагању ваздуху.
• Пре више година је потврђено да
инокулација са Lactobacillus buchneri
поправља аеробну стабилност силажа
кукуруза што се...
• Млечна киселина као главни производ
хомоферментативне ферментације шећера у
силираној маси представља јако
бактерицидно ...
• Из тог разлога су лошије силаже, са
више сирћетне и бутерне киселине чак
стабилније при нередовном трошењу
него квалитет...
of 63

Prezentacija za pancevo 6, 2015

Prezentacija za pancevo 6, 2015
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacija za pancevo 6, 2015

 • 1. ПОСТУПЦИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ФЕРМЕНТАЦИЈОМ У СИЛАЖИ
 • 2. • У нашим условима, силирање се обавља спонтаним или индукованим врењем ферментабилних угљених хидрата, односно под утицај природне микрофлоре или додатих инокуланата. • Да би се могло управљани наведеним микробиолошким процесима, потребно је познавати значај и улогу микроорганизама при спремању силаже.
 • 3. Бактерије млечне киселине (LAB-lactic acid bacteria) • Млечна киселина је најважнији производ активности бактерија млечног врења у силираном материјалу, која је уједно и ефикасан конзерванс силаже.
 • 4. • Поред млечне, у силираном материјалу настају мање или веће количине сирћетне, бутерне и пропионске киселине, етил- алкохола, угљен- диоксида и амонијака;
 • 5. • Сирћетна, бутерна и пропионска киселина су слабији конзерванси, а поред тога су и показатељи негативних процеса у силажи; • Због тога се читав процес силирања заснива на извођењу таквих мера, које воде максималној продукцији млечне киселине, и минималној производњи осталих киселина.
 • 6. • Основна мера при сваком поступку силирања јесте што боље сабијање биљног материјала у циљу истискивања ваздуха, чиме се временски ограничава деловање аеробних трулежних бактерија, јер су оне активне у средини са кисеоником;
 • 7. • Поред тога, треба знати да је број млечних бактерија у природи знатно мањи, свега 10-102 по граму зелене масе, док број ентеробактерија може да износи и до 106 по граму зелене масе.
 • 8. • Бактерије млечног врења су активне и у средини са кисеоником, па се називају факултативно анаеробним микроорганизмима; • У таквој средини су им конкуренти други микроорганизми као што су плесни, гљивице и аеробне бактерије;
 • 9. • Због тога је неопходно сабијање масе, односно истискивање ваздуха, јер се тиме инактивишу други штетни микроорганизми, док млечне бактерије настављају активност, и снабдевају се енергијом као производом ферментације шећера.
 • 10. • У природи не постоје бактерије млечног врења које из шећера стварају само млечну киселину; • Поред ње, све млечне бактерије стварају и мање или веће количине сирћетне киселине, алкохола и угљен диоксида; • Постоји знатна разлика у ефикасности коришћења шећера међу млечним бактеријама.
 • 11. • Хомоферментативне млечне бактерије, као што и само име каже, ферментишу 70-90% шећера у млечну киселину, тако да се само његов мали део троши на друге споредне производе, у првом реду сирћетну киселину (око 5%), алкохол (око 1,5%) и угљен-диоксид (до 6%);
 • 12. • Насупрот њима, у природи су знатно заступљеније и активније хетероферментативне млечне бактерије, које знатно лошије користе шећере за синтезу млечне киселине (50-60%), док за сирћетну киселину троше до 16% шећера, за алкохол 10- 20%, и за угљен-диоксид до 30%, а то су производи који имају слабо или умањено конзервишуће својство;
 • 13. Ентеробактерије • То су аеробне до факултативно анаеробне бактерије које од приступачних шећера производе алкохол и сирћетну киселину, а могу да дезаминишу и аминокиселине; • Сирћетна киселина истина, није штетна за животиње, а у метаболизму варења хране код преживара то је основна супстанца за синтезу млечне масти;
 • 14. • Међутим, сирћетна киселина је слаб конзерванс, а са друге стране велике количине сирћетне киселине у силажама утичу на смањење конзумирања; • Пошто сирћетне бактерије за свој развој захтевају присуство кисеоника, при силирању се увек тежи да се постигне што боља сабијеност материјала, и да се истисне што више ваздуха;
 • 15. • Поред тога, између делова иситњених биљака заостане нешто ваздуха, али њега брзо потроше биљне ћелије, које обављају бројне метаболичке процесе и након кошења; • У циљу спречавања накнадног уласка кисеоника у силирану масу, врши се покривање силаже фолијама, и што боље затварање сило-објекта, а сам поступак силирања се обавља у објектима чији су зидови непропустљиви за ваздух.
 • 16. Бактерије које формирају ендоспоре • За припремање и употребну вредност силаже значајна су два рода: Clostridium и Bacillus; • Клостридије су строго анаеробни микроорганизми и развијају се искључиво у средини без кисеоника, при температурама од 30-35°Ц;
 • 17. • Ови микроорганизми могу да поднесу само средину чија је пХ вредност висока, преко 4,5-4,7; • Поред ових услова, за њихову активност је неопходан висок удео воде у силираном материјалу.
 • 18. • Уколико је влажност силиране масе око 85%, чак ни pH вредност од 4,0 неће инхибирати активност клостридија;
 • 19. • Клостридије доспевају у силирану масу у форми спора, а бактерије млечне киселине у вегетативној, тако да у нормалним условима и немају довољно времена за свој развој; • Уколико се из било ког разлога у процесу ферментације не створи довољно млечне киселине, постепено постају све активније клостридије, које троше не само шећере, већ и млечну киселину, па се добија лоша силажа са доста бутерне киселине.
 • 20. • Постоје амилолитички (разлажу угљене хидрате) и протеолитички (разлажу протеине) сојеви клостридија; • Амилолитички сојеви ферментишу резидуалне (и у води растворљиве угљене хидрате), као и млечну киселину до бутерне кисeлине, при чему долази до пораста pH вредности;
 • 21. • Протеолитичке клостридије углавном разарају протеине до аминокиселина, сирћетне и бутерне киселине, амина и амонијака;
 • 22. • Ослобођени амини (кадаверин, путресцин и хистамин) су јако штетни за животиње, а амонијак може да неутралише млечну киселину и доведе до повећања pH вредности.
 • 23. • У нормалним условима, на биљкама има веома мало клостридија, али зато у масу за силирање доспевају из земље, при косидби, или са точкова трактора и приколица уколико транспортна средства улазе директно у сило-објекат;
 • 24. • Због знатне запрљаности земљом, силаже глава и лишћа шећерне репе могу да се одликују и доминантним бутерним врењем, и да буду неупотребљиве за исхрану животиња.
 • 25. • Нарочито велику опасност за животиње које се хране силажом може да представља Clostridium botulinum, који се развија у лешевима глодара који су угинули у силажи;
 • 26. • Токсин ове бактерије доводи до парализе ждрела и сметњи у ходу, после чега долази до парализе целокупне мускулатуре и смрти услед гушења; • Говеда су мање осетљива на токсине ове бактерије у односу на коње и овце.
 • 27. Бактерије пропионске киселине • Повремено се изолују из силаже; • За силирану храну од значаја су два рода бактерија пропионске киселине: Propionibacterium и Veillonella;
 • 28. • Сахаролитички сојеви пропионских бактерија стварају угљен-диоксид, пропионску и сирћетну киселину, или смешу органских киселина у којој може бити бутерне и мравље киселине.
 • 29. Квасци и плесни • Најчешћи квасци у силажи су: Candida, Saccharomyces и Torulopsis; • Што се тиче аеробног кварења силаже, најважније су две групе квасаца: једни који могу користити киселине (Candida, Endomycopsis, Hansenula i Pichia) и други који користе шећере (Torulopsis);
 • 30. • Квасци Candida и Hansenula су способни да метаболишу већ награђену млечну киселину, услед чега долази до пораста пХ вредности и стварања погодне средине за развој других непожељних микроорганизама.
 • 31. • Квасци Torulopsis šećere ферментишу до алкохола, који са органским киселинама из силаже граде ароматичне естре; • Ови естри дају специфичан мирис силажи и подстичу апетит животиња; • Квасци се одликују добром толерантношћу према ниским pH вредностима, од свега 2,5-3;
 • 32. • Најважније плесни у силажи су: Aspergillus, Fusarium i Penicillium; • Плесни су углавном активне у средини са кисеоником, те се развијају на површини силажа, или у деловима који нису довољно сабијени;
 • 33. • Плесни подносе знатно већу киселост него бактерије млечног врења, и могу да буду активне у срединама чија је pH вредност свега 1,2-1,6; • Плесни разлажу органске киселине у силажама и смањују киселост, што омогућава рад трулежних микроорганизама.
 • 34. Листерија • Бактерија Listeria monocytogenes може да доспе у силирану масу унетом земљом; • Код животиња доводи до болести познате као листериоза;
 • 35. • Листериоза се испољава септикемијом, побачајима, упалом мозга и можданих овојница, ретенцијом постељице и стерилитетом.
 • 36. • У акутним случајевима, нарочито код оваца, животиње нагло мршаве, јавља се некроза јетре, те уз општу изнуреност често долази до угинућа; • Ова болест је зооноза, односно може се пренети и на људе;
 • 37. • Патогеност овог микроорганизма је релативно слаба, те долази до изражаја углавном у случајевима када је организам већ оптерећен неким другим поремећајем (метаболичким, паразитарним или исхрамбеним).
 • 38. ИНОКУЛАЦИЈА ПРИ СПРЕМАЊУ СИЛАЖЕ И АЕРОБНА СТАБИЛНОСТ
 • 39. • Основни циљ инокулације је да се додавањем одабраних сојева хомо- и хетероферментативних бактерија млечне киселине интензивира и/или усмери ферментација у различитим биљним материјалима од којих се спрема силажа;
 • 40. • Главни разлог који је навео научнике на коришћење бактеријских инокуланата при спремању силаже је исувише мали број епифитних млечнокиселинских бактерија на живим биљкама, који износи свега 10 - 102 бактерија по граму зелене масе.
 • 41. • Насупрот томе, број ентеробактерија је далеко већи, 102 - 107 по граму. • Због те велике бројчане разлике млечнокиселинска ферментација тече споро чак и по обезбеђењу оптималних почетних услова (оптимална влажност, анаеробност и шећерни минимум), што резултује у постизању лошијег квалитета силажа.
 • 42. • Поред тога, и сама разноврсност бактерија млечне киселине на биљкама не обезбеђује ефикасно коришћење ферментабилних угљених хидрата у циљу максималне продукције млечне киселине.
 • 43. • Када су у питању биљке са малим садржајем ферментабилних угљених хидрата, (на првом месту легуминозе) циљ инокулације хомоферментативним бактеријама млечне киселине је максимално коришћење ферментабилних угљених хидрата у циљу грађења максималних количина млечне киселине.
 • 44. • Хомоферментативна ферментација може да има и неке негативне ефекте, и то у погледу мање аеробне стабилности силажа које се спремају од материјала са високим уделом ферментабилних угљених хидрата. • Главни узрочници аеробног кварења силаже су квасци.
 • 45. • Сирћетна, бутерна и пропионска киселина су боља фунгицидна средства у односу на млечну па је њихово присуство у одређеној мери чак и пожељно у таквим врстама силаже. • Због тога инокуланти за ове врсте биљног материјала треба да садрже и хетероферментативне бактерије млечне киселине.
 • 46. • Сазнање да основу силирања представља не алкохолно, већ млечнокиселинско врење подстакло је код неких истраживача још почетком XX века идеју за употребу млечнокиселинских инокуланата при спремању силаже. • Бактеријски инокуланти су први пут примењени почетком XX века у Француској при силирању репиних резанаца.
 • 47. • У бројним досадашњим експериментима испитивани су различити микроорганизми, у монокултури или као комбинација различитих бактерија. • Највећи број експеримената даје предност не монокултурама, већ комбинацијама различитих бактерија, пошто су ове друге флексибилније у погледу избора хранљивих материја, температурног интервала и других услова, односно, допуњују се у различитим аспектима своје активности.
 • 48. • Савремени биолошки препарати садрже Lactobacillus plantarum и друге Lactobacillus врсте, у комбинацији са Enterococcus, Lactococcus и Pediococcus врстама. • За практичну употребу користе се углавном бактеријски инокуланти у сувом стању због лакшег чувања и манипулације.
 • 49. • Непосредно пред употребу врши се њихово растварање у води у сразмери коју препоручује произвођач, а за третирање силираног материјала користе се леђне или тракторске прскалице;
 • 50. • При коришћењу инокуланата најважније је да се објекат пуни у што тањим слојевима, и да се сваки слој равномерно прска раствором инокуланата и окреће (меша).
 • 51. Додавање инокуланата из леђне прскалице
 • 52. Додавање инокуланата на комбајну
 • 53. • У перспективи даљег повећања ефеката употребе инокуланата је селекција и генетска манипулација са млечнокиселинским бактеријама. • Будући циљ селекције је да се одаберу најефикаснији сојеви бактерија у складу са врстом и хемијским саставом биљног материјала, као и климатским условима.
 • 54. • Зачајнији ефекти коришћења инокуланата могу се постићи само при обезбеђивању одговарајућих услова. • За максимално испољавање ефеката инокулације потребно обезбедити степен суве материје од 35-40%, брзо пуњење сило- објекта и добру херметизацију, док при влази од 77-80% и ниском садржају шећера (<3%) нема побољшања резултата.
 • 55. • Још сигурнији ефекти инокулације постижу се при истовременом коришћењу инокуланата и угљенохидратних додатака, јер се тиме обезбеђује неопходан медијум за деловање бактерија млечне киселине. • У пракси се као најчешћи угљенохидратни додатак користи прекрупа различитих врста жита, пре свега кукуруза, а у мањој мери меласа.
 • 56. • На основу резултата више огледа може се закључити да је меласа, изгледа, не само најбољи угљенохидратни додатак при спонтаној млечнокиселинској ферментацији, већ и при коришћењу инокуланата. • Објашњење је у споријој хидролизи скроба при коришћењу прекрупе кукуруза (и жита) док се сахароза из меласе брже користи.
 • 57. Које врсте инокуланата постоје? • Хомоферментативни (превиру 90% шећера у млечну киселину) - препоручују се за луцеркину силажу; • Хетероферментативни (поред млечне стварају сирћетну и пропионску) - препоручују се пре свега за кукурузну силажу;
 • 58. Инокулација у циљу повећања аеробне стабилности силаже • Кукуруз спада у групу биљака које се лако силирају због обиља ферментабилних угљених хидрата. • Зато је у пракси силирања непотребно (па чак и штетно) коришћење хомоферментативних бактеријских инокуланата који би стимулисали млечнокиселинску ферментацију.
 • 59. • Наиме, због краћег трајања ферментације заостају велике количине шећера које представљају одличан супстрат за активност аеробних микророганизама после отварања силоса. • Мала аеробна стабилност кукурузне силаже јесте један од највећих проблема за ово храниво.
 • 60. • Нарочито долази до изражаја при нередовном трошењу силаже и дужем излагању ваздуху.
 • 61. • Пре више година је потврђено да инокулација са Lactobacillus buchneri поправља аеробну стабилност силажа кукуруза што се објашњава чињеницом да се ради о хетероферментативној бактерији која део млечне киселине преводи у сирћетну.
 • 62. • Млечна киселина као главни производ хомоферментативне ферментације шећера у силираној маси представља јако бактерицидно али слабо фунгицидно средство. • Супротно томе, сирћетна, бутерна и пропионска киселина имају изражено фунгицидно дејство, те су мање количине ових киселина у силажама кукуруза, али и других биљних врста, чак и пожељне.
 • 63. • Из тог разлога су лошије силаже, са више сирћетне и бутерне киселине чак стабилније при нередовном трошењу него квалитетне силаже које су брзо провреле и које имају више резидуалног (неикоришћеног) шећера.

Related Documents