СПРЕМАЊЕ И
КОРИШЋЕЊЕ СИЛАЖЕ У
ОРГАНСКОМ СТОЧАРСТВУ
• Један од најважнијих предуслова за органску
сточарску производњу млека, меса и јаја
јесте употреба органски произведене ...
• Обавља према строго утврђеним правилима
која су прецизирана „Правилником о контроли
и сертификацији у органској производ...
• Истим Правилником је прецизиран списак
минералних хранива и дозвољених додатака.
• У исхрани нису дозвољени: стимулатори...
• У органској сточарској производњи нарочито
велики значај се придаје коришћењу
волуминозне сточне хране, на првом месту
п...
• С обзиром да се у
условима органске
сточарске производње
исхрана животиња не
може строго заснивати на
савременим нормати...
• Због наведених проблема добро је користити
аутохтоне расе и сојеве домаћих животиња јер
су принципи њихове исхране иначе...
• Мања производност животиња у односу на
конвенционални облик надокнађује се већом
ценом таквих производа који су због ква...
• Да би се на ливадама или ораницама произвела
„органска“ волуминозна храна за животиње, у
свежем стању или конзервисана, ...
• За једногодишње крмне биљке период конвезије
је најмање две године пре сетве а у случају
пашњака и вишегодишњег крмног б...
• Органски систем производње хране за животиње
дефинише начин обраде земљишта, припрему
органског ђубрива, употребу и лист...
• У органској биљној производњи хране за животиње
користе се врсте и сорте биља које су прилагођене
локалним агроеколошким...
• У циљу производње органске хране за
животиње користи се репродуктивни
материјал (семе) који је произведен
методама орган...
• Плодност и биолошка активност земљишта
одржава се и повећава вишегодишњим
плодоредом, укључујући легуминозе и друго
зеле...
• Укупна количина ђубрива (врсте које су
дозвољене правилима органске производње!)
не може да пређе 170 kg азота по ha
пов...
• Према Правилнику,
најмање 60% суве
материје у дневним
оброцима биљоједа
треба да се састоји од
кабасте хране (зелене,
у ...
• С обзиром да Правилник предвиђа минимално
60% суве материје оброка из кабасте хране, могу
се јавити проблеми са мањком е...
• Због тога је неопходно посветити максималну пажњу
избору оптималне фазе развића биљака које се косе
за сено или комбајни...
• Технологија спремања силаже у
органској сточарској производњи је
слична као и у конвенционалној.
• Према Правилнику (201...
• Према Правилнику (2011) дозвољена је
и употреба следећих адитива (пише
супстанци) при спремању силаже:
- морска со
- гру...
• Правилник
дозвољава
коришћење
инокуланата, што је
значајно не само за
луцеркине силаже,
већ и за силажу
кукуруза ради
по...
of 21

Prezentacija za pancevo 11, 2015

Prezentacija za pancevo 11, 2015
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      


Transcripts - Prezentacija za pancevo 11, 2015

 • 1. СПРЕМАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ СИЛАЖЕ У ОРГАНСКОМ СТОЧАРСТВУ
 • 2. • Један од најважнијих предуслова за органску сточарску производњу млека, меса и јаја јесте употреба органски произведене хране за животиње.
 • 3. • Обавља према строго утврђеним правилима која су прецизирана „Правилником о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње (2011).”
 • 4. • Истим Правилником је прецизиран списак минералних хранива и дозвољених додатака. • У исхрани нису дозвољени: стимулатори раста, антибиотици, кокцидиостатици, медицински препарати, средства за подстицање апетита, вештачке боје, уреа, микророганизми, синтетичке аминокиселине... • ЗАБРАЊЕНА ЈЕ УПОТРЕБА ГМО и ГМО ДЕРИВАТА у било којем производном ланцу!!!
 • 5. • У органској сточарској производњи нарочито велики значај се придаје коришћењу волуминозне сточне хране, на првом месту пашњака, и то не само за преживаре, већ и за свиње, па чак и живину.
 • 6. • С обзиром да се у условима органске сточарске производње исхрана животиња не може строго заснивати на савременим нормативима јер је ограничена избором хранива и техником исхране, производност животиња може бити испод њихових генетичких могућности.
 • 7. • Због наведених проблема добро је користити аутохтоне расе и сојеве домаћих животиња јер су принципи њихове исхране иначе најсличнији принципима органске производње.
 • 8. • Мања производност животиња у односу на конвенционални облик надокнађује се већом ценом таквих производа који су због квалитета и здравствене исправности све више тражени.
 • 9. • Да би се на ливадама или ораницама произвела „органска“ волуминозна храна за животиње, у свежем стању или конзервисана, неопходно је да прође одређено време (период конверзије) од момента примене принципа органске биљне производње.
 • 10. • За једногодишње крмне биљке период конвезије је најмање две године пре сетве а у случају пашњака и вишегодишњег крмног биља, најмање две године пре коришћења као хране за животиње из органске производње.
 • 11. • Органски систем производње хране за животиње дефинише начин обраде земљишта, припрему органског ђубрива, употребу и листу средстава за заштиту биља, транспорт и складиштење хране.
 • 12. • У органској биљној производњи хране за животиње користе се врсте и сорте биља које су прилагођене локалним агроеколошким условима, а предност треба дати аутохтоним сортама, као и сортама које су толерантне на проузроковаче болести и штеточине.
 • 13. • У циљу производње органске хране за животиње користи се репродуктивни материјал (семе) који је произведен методама органске производње.
 • 14. • Плодност и биолошка активност земљишта одржава се и повећава вишегодишњим плодоредом, укључујући легуминозе и друго зеленишно ђубриво, и применом стајског ђубрива или другог органског ђубрива који потичу из органске производње.
 • 15. • Укупна количина ђубрива (врсте које су дозвољене правилима органске производње!) не може да пређе 170 kg азота по ha површине годишње, због могућег загађења земљишта и вода нитратима.
 • 16. • Према Правилнику, најмање 60% суве материје у дневним оброцима биљоједа треба да се састоји од кабасте хране (зелене, у виду сена или силаже), а у случају животиња које се користе за производњу млека, најмање 50%, и то током прва три месеца лактације.
 • 17. • С обзиром да Правилник предвиђа минимално 60% суве материје оброка из кабасте хране, могу се јавити проблеми са мањком енергије (пореклом из концентрата) у току лактације, нарочито у првом (минимално 50% суве материје оброка из кабасте хране) и средњем делу.
 • 18. • Због тога је неопходно посветити максималну пажњу избору оптималне фазе развића биљака које се косе за сено или комбајнирају за силажу. • Квалитет кабасте хране треба да доминира над квантитетом!!!
 • 19. • Технологија спремања силаже у органској сточарској производњи је слична као и у конвенционалној. • Према Правилнику (2011) дозвољено је коришћење додатака (млечне, мравље, сирћетне и пропионске киселине) у производњи силаже при временским условима који не дозвољавају правилну ферментацију.
 • 20. • Према Правилнику (2011) дозвољена је и употреба следећих адитива (пише супстанци) при спремању силаже: - морска со - груба камена со - сурутка - шећер - шећерна репа - брашно од житарица - меласа
 • 21. • Правилник дозвољава коришћење инокуланата, што је значајно не само за луцеркине силаже, већ и за силажу кукуруза ради повећања аеробне стабилности.

Related Documents