Barcelona, 4 de maig de 2009 ¿Poden les empreses contribuir als Objectius de Desenvolupament del Mil·leni? Amb la col·labo...
De què estem parlant ? <ul><li>1.400 milions de persones no tenen les seves necessitats bàsiques cobertes, principalment a...
La triple creació de valor
La integració dels ODM a la estratègia empresarial
Avançant cap al nucli
¿Poden les empresas contribuir als ODM?
ODM Prioritaris per al sector privat: factors determinants
Sector i factors multiplicadors
Alguns exemples LUMPY’NUT (Àfrica) MICRO-ASSEGURANÇA DE SALUT (Perú) IOGURTS SHOKTI DOI (Bangladesh) PROJECTE SCUTUM (Índia)
Empresa i ODM: Pensar de manera diferent
<ul><li>Moltes gràcies! </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
of 11

Ponencia Maria Prandi Barcelona

Presentació del llibre "¿Pueden las empresas contribuir a los Objetivos de Desarrollo del Milenio?" el 4 de maig a ESADE Barcelona
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      Health & Medicine      


Transcripts - Ponencia Maria Prandi Barcelona

 • 1. Barcelona, 4 de maig de 2009 ¿Poden les empreses contribuir als Objectius de Desenvolupament del Mil·leni? Amb la col·laboració de:
 • 2. De què estem parlant ? <ul><li>1.400 milions de persones no tenen les seves necessitats bàsiques cobertes, principalment a les àrees rurals i suburbis urbans. </li></ul><ul><li>14 de cada 100 persones pateixen fam </li></ul><ul><li>10 milions de nens moren cada any abans de complir els 5 anys </li></ul><ul><li>Es manté estable la taxa de mortalitat materna al món </li></ul><ul><li>1 milió de persones moren cada any a causa del paludisme </li></ul><ul><li>1.000 milions de persones no tenen accés a aigua potable </li></ul><ul><li>El 24% de les malalties al món té una relació directa amb l’exposició a riscos ambientals evitables. </li></ul><ul><li>L’any 2030 el 60% de la població mundial viurà a suburbis urbans </li></ul>
 • 3. La triple creació de valor
 • 4. La integració dels ODM a la estratègia empresarial
 • 5. Avançant cap al nucli
 • 6. ¿Poden les empresas contribuir als ODM?
 • 7. ODM Prioritaris per al sector privat: factors determinants
 • 8. Sector i factors multiplicadors
 • 9. Alguns exemples LUMPY’NUT (Àfrica) MICRO-ASSEGURANÇA DE SALUT (Perú) IOGURTS SHOKTI DOI (Bangladesh) PROJECTE SCUTUM (Índia)
 • 10. Empresa i ODM: Pensar de manera diferent
 • 11. <ul><li>Moltes gràcies! </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

Related Documents