Gdańsk & Region where business meets Cztery Produkty Turystyki Biznesowejw Województwie Pomorskim
Projekt działania• Program Rozwoju Produktów- analiza, identyfikacja i wnioski• Warsztaty turystyki biznesowej• ICCA vide...
ICCA Research, Sales & Marketing Programme , International Conference & Congress Association, 6-9 lipiec 2011Prz...
Gdy mówiszPolska myśliszo…
Wyróżniki regionu pomorskiego• Amber & Relax• Sea & Emotions• Solidarity & Freedom• Castle & Adventure
Amber & Relax
Solidarity & Freedom
Sea & Emotions
Castle & Adventure
Produkt turystycznyCzym jest produkt turystyczny ?
Rozwój produktów • dostosowane do potrzeb konsumenta – klienta biznesowego • czytelne i rozpoznawalne na rynku • wiarygo...
Cele rozwoju oferty produktowej typu MICE• wzrost udziału turystyki biznesowej w turystyce ogółem,• wzrost liczby imprez ...
Cele rozwoju oferty produktowej typu MICE• wzmocnienie wizerunku metropolii i regionu jako destynacji kongresowej;• wydłu...
Realizacja zintegrowanych planów rozwoju produktów kreacja konkurencyjnych ofert i usług rozwój systemów jakośc...
Rozwój oferty produktowej typu MICEwykorzystującej dziedzictwo bursztynowe prowadzanie spójnych działań marketingowych ...
Współpraca GCB – sektor prywatny• branża usługowo – handlowa (hotelarze, restauratorzy, przemysł pamiątkarski, etc.)• obi...
Zadania lidera - GCB• budowanie długofalowych relacji z podmiotami współpracującymi – stały kontakt i wymiana informacji•...
Cztery warsztaty produktów turystyki biznesowej
Oferty tematyczne w katalogu konferencyjnym GCB• Diving Baltic • Teja Tur• Premium Yachting • F...
Podręcznik Dobrych Praktyk
Filmy promocyjne
Making of …
DziękujemyAlcija Kosicka i Jarosław MarciukINSPIROS Consulting Grouptel kom: 501 188 504email: biuro@inspiros.plwww.inspir...
Prezentacja Produkty Turystyczne Turystyka Biznesowa Polska Gdansk Convention - szkolenia i konferencja solidatnosc burszt...
Prezentacja Produkty Turystyczne Turystyka Biznesowa Polska Gdansk Convention - szkolenia i konferencja solidatnosc burszt...
Prezentacja Produkty Turystyczne Turystyka Biznesowa Polska Gdansk Convention - szkolenia i konferencja solidatnosc burszt...
Prezentacja Produkty Turystyczne Turystyka Biznesowa Polska Gdansk Convention - szkolenia i konferencja solidatnosc burszt...
Prezentacja Produkty Turystyczne Turystyka Biznesowa Polska Gdansk Convention - szkolenia i konferencja solidatnosc burszt...
Prezentacja Produkty Turystyczne Turystyka Biznesowa Polska Gdansk Convention - szkolenia i konferencja solidatnosc burszt...
of 29

Prezentacja Produkty Turystyczne Turystyka Biznesowa Polska Gdansk Convention - szkolenia i konferencja solidatnosc bursztyn morze zamki pomorskie

Prezentacja Produkty Turystyczne Turystyka Biznesowa Polska Gdansk Convention - szkolenia i konferencja solidatnosc bursztyn morze zamki pomorskie
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Travel      


Transcripts - Prezentacja Produkty Turystyczne Turystyka Biznesowa Polska Gdansk Convention - szkolenia i konferencja solidatnosc bursztyn morze zamki pomorskie

 • 1. Gdańsk & Region where business meets Cztery Produkty Turystyki Biznesowejw Województwie Pomorskim
 • 2. Projekt działania• Program Rozwoju Produktów- analiza, identyfikacja i wnioski• Warsztaty turystyki biznesowej• ICCA video wywiady• Dobre praktyki i oferty turystyki biznesowej• Filmy promujące produkty turystyki biznesowej
 • 3. ICCA Research, Sales & Marketing Programme , International Conference & Congress Association, 6-9 lipiec 2011Przygotowanie kanału Youtube ICCAGdansk2011 i publikacja 12 wywiadów z ekspertami
 • 4. Gdy mówiszPolska myśliszo…
 • 5. Wyróżniki regionu pomorskiego• Amber & Relax• Sea & Emotions• Solidarity & Freedom• Castle & Adventure
 • 6. Amber & Relax
 • 7. Solidarity & Freedom
 • 8. Sea & Emotions
 • 9. Castle & Adventure
 • 10. Produkt turystycznyCzym jest produkt turystyczny ?
 • 11. Rozwój produktów • dostosowane do potrzeb konsumenta – klienta biznesowego • czytelne i rozpoznawalne na rynku • wiarygodne czyli odzwierciedlające stan faktyczny • posiadające unikalną tożsamość • profesjonalnie komunikowane z otoczeniem przy użyciu nowoczesnych narzędzi marketingowych • globalizacja - glokalizacja
 • 12. Cele rozwoju oferty produktowej typu MICE• wzrost udziału turystyki biznesowej w turystyce ogółem,• wzrost liczby imprez biznesowych organizowanych w Gdańsku i regionie Pomorskim• zwiększenie liczby turystów z kraju i z zagranicy przyjeżdżających do Gdańska i regionu w celach służbowych,
 • 13. Cele rozwoju oferty produktowej typu MICE• wzmocnienie wizerunku metropolii i regionu jako destynacji kongresowej;• wydłużenie sezonu turystycznego w Gdańsku i regionie pomorskim (turystyka biznesowa jest mało wrażliwa na pory roku),• wzrost świadomości społeczeństwa odnośnie roli, jaką turystyka biznesowa odgrywa w gospodarce miasta i regionu.
 • 14. Realizacja zintegrowanych planów rozwoju produktów kreacja konkurencyjnych ofert i usług rozwój systemów jakości ofert i usług kształtowania atrakcyjnej przestrzeni/otoczenia turystycznego
 • 15. Rozwój oferty produktowej typu MICEwykorzystującej dziedzictwo bursztynowe prowadzanie spójnych działań marketingowych doradztwo/szkolenia/consulting popularyzacja dobrych praktyk i stosowanych rozwiązań
 • 16. Współpraca GCB – sektor prywatny• branża usługowo – handlowa (hotelarze, restauratorzy, przemysł pamiątkarski, etc.)• obiekty turystyczne (muzea, galerie, etc.)• centra targowo –wystawiennicze• przewoźnicy, linie lotnicze i promowe• przewodnicy, piloci• organizatorzy usług turystycznych, pośrednicy, etc.• tematyczne otoczenie rynkowe branży spotkań: branża jubilerska, bractwa rycerskie, zespoły szantowe, etc.• korporacje, stowarzyszenia branżowe
 • 17. Zadania lidera - GCB• budowanie długofalowych relacji z podmiotami współpracującymi – stały kontakt i wymiana informacji• inicjowanie działań, przygotowywanie projektów kluczowych• podział kompetencji: zadań i odpowiedzialności pomiędzy partnerów• określenie sposobów podejmowania decyzji i osiągania założonych celów• wdrażanie planu działania zgodnie z przyjętym harmonogramem• monitoring działań• badanie efektywności działań• badania atrakcyjności oferty i stopnia jej wykorzystania
 • 18. Cztery warsztaty produktów turystyki biznesowej
 • 19. Oferty tematyczne w katalogu konferencyjnym GCB• Diving Baltic • Teja Tur• Premium Yachting • F.U.H. Dux• 3 Sports • Instytut Sztuki Wyspa• Joytrip • Muzeum Zamkowe Malbork• S&A • Gothic Cafe Malbork• Amber Manufacture • Zamek w Gniewie Poland
 • 20. Podręcznik Dobrych Praktyk
 • 21. Filmy promocyjne
 • 22. Making of …
 • 23. DziękujemyAlcija Kosicka i Jarosław MarciukINSPIROS Consulting Grouptel kom: 501 188 504email: biuro@inspiros.plwww.inspiros.pl

Related Documents