Unitatea de Management al Proiectului“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” LN 48...
Directiva Nitrați (91/676/CEE) urmărește să protejeze calitatea apei pe teritoriulEuropei prin prevenirea poluării apelor ...
OBIECTIVELE PROIECTULUIProiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este continuarea la scarănațională a proiec...
COMPONENTELE PROIECTULUI ”CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI”Proiectul are următoarele patru comp...
GRATIA44°2614.63" N 25°2719.15" E
PRIMELE CONTACTE CU PRIMĂRIA GRATIA
VIZITAREA TERENULUI PROPUS PENTRUCONSTRUCȚIA PLATFORMEI COMUNALE GRATIA
VIZITAREA TERENULUI PROPUS PENTRUCONSTRUCȚIA PLATFORMEI COMUNALE GRATIA
 Platformă rectangulară, L x B = 32 x 28 m şi înălţimea pereţilor de 3,00 m cu o capacitate de stocare a 2.000 to/an de ...
 Elaborarea Studiului de Prefezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Păduril...
 Avizarea Studiului de Fezabilitate în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Pădurilor – februarie 201...
 Valoarea totală a investiţiei : 6.910.000 lei Cost specific: 438,997 mii lei/Km Conductă canalizare PE/HD (polietilena...
INSPECTAREA TRASEULUI ŞI STABILIREA BORNELOR DE REPERE PENTRU AMPLASAMENTUL VIITOAREI REȚELE DE CANALIZARE
SE PREDĂ AMPLASAMENTUL PENTRU VIITOAREA REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA GRATIA
SE RECOLTEAZĂ PROBE DE APĂ PENTRU EFECTUAREA TESTELOR PRIVIND CONCENTRAȚIA DE NITRAȚI – IUNIE 2012 - FÂNTÂNA DIN G...
URMEAZĂ... STADIUL ACTUAL  Organizarea de către UMP a licitației pentru S-au finalizat Pro...
VĂ MULȚUMIM!Pentru mai multe informații accesați: www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/
Prezentare INPCP Gratia
of 18

Prezentare INPCP Gratia

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentare INPCP Gratia

 • 1. Unitatea de Management al Proiectului“Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi” LN 4873 – RO WBTF 050327-RO www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/
 • 2. Directiva Nitrați (91/676/CEE) urmărește să protejeze calitatea apei pe teritoriulEuropei prin prevenirea poluării apelor de suprafață și subterane cu nitrați dinsurse agricole și prin promovarea aplicării bunelor practici agricole.Directiva Nitrați face parte integrantă din Directiva Cadru pentru Apă și este unuldin instrumentele cheie de protejare a apelor de presiunile din agricultură.Pașii în implementarea Directivei sunt: 1. Identificarea apelor poluate sau în pericol de a fi poluate cu nitrați (N) 2. Desemnarea “zonelor vulnerabile" (ZVN), ca suprafețe de teren care drenează în ape poluate sau periclitate și care contribuie la poluarea cu N 3. Întocmirea Codurilor Bunelor Practici Agricole, care să fie aplicate de fermieri opțional. 4. Întocmirea Programelor de Acțiune, care să fie puse în aplicare obligatoriu de fermierii din ZVN 5. Monitoring la nivel național și raportarea din 4 in 4 ani, cu privire la: · concentrația nitraților · eutrofizarea · evaluarea impactului Progamelor de Acțiune · reexaminarea ZVN și a Programelor de Acțiune
 • 3. OBIECTIVELE PROIECTULUIProiectul „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți” este continuarea la scarănațională a proiectului pilot „Controlul Poluării Agricole” (www.apcp.ro) finanțatde Banca Mondială din fonduri ale Facilității Globale de Mediu (GEF), GuvernulRomaniei şi Consiliul Județean Călăraşi, implementat de Ministerul Mediului, înperioada 2002-2007, într-un număr de şapte comune din județul Călăraşi.Obiectivul general al proiectului îl reprezintă acordarea de sprijin GuvernuluiRomâniei în vederea alinierii la cerințele Directivei Nitraților a UE prin:(a)reducerea deversărilor de nutrienți în corpurile de apă,(b)promovarea schimbărilor comportamentale la nivel regional, şi(c)sprijin pentru întărirea cadrului de reglementare şi a capacității instituționale.Obiectivul global de mediu este reducerea pe termen lung a deversărilor denutrienți în apele ce se varsă în Dunăre şi Marea Neagră, printr-un managementintegrat al solului şi apelor.
 • 4. COMPONENTELE PROIECTULUI ”CONTROLUL INTEGRAT AL POLUĂRII CU NUTRIENȚI”Proiectul are următoarele patru componente care sunt implementate pe parcursula cinci ani (2008-2013):(i)Investiții la nivel de comună în aproximativ 69 zone vulnerabile la poluarea cunitrați (ZVN);(ii)Sprijin pentru consolidarea instituțională şi dezvoltarea capacității deimplementare a Directivei Nitrați;(iii)Strategie de informare publica şi replicare a intervențiilor proiectului;(iv)Managementul proiectului.
 • 5. GRATIA44°2614.63" N 25°2719.15" E
 • 6. PRIMELE CONTACTE CU PRIMĂRIA GRATIA
 • 7. VIZITAREA TERENULUI PROPUS PENTRUCONSTRUCȚIA PLATFORMEI COMUNALE GRATIA
 • 8. VIZITAREA TERENULUI PROPUS PENTRUCONSTRUCȚIA PLATFORMEI COMUNALE GRATIA
 • 9.  Platformă rectangulară, L x B = 32 x 28 m şi înălţimea pereţilor de 3,00 m cu o capacitate de stocare a 2.000 to/an de gunoi de grajd. Bazinul de stocare semiîngropat din beton armat, Vbazin = 83 mc 3 boxe din beton armat, cu capacitate de stocare a 6 mc fiecare boxă, (sticlă, metal şi plastic/carton) împrejmuire cu gard din plasă de sârmă cu stâlpi de oţel. drum de acces în incinta platformei de la poarta de intrare până la radierul din faţa platformei şi de la aceasta până la poarta de ieşire. perdea vegetală de protecţie în jurul împrjmuirii; două piezometre pentru monitorizarea periodică a calităţii apei subterane o cabină pentru administratorul şi paznicul platformei. container cu capac de cca 1mc pentru colectarea eventualelor deseuri periculoase DESCRIEREA PLATFORMEI COMUNALE
 • 10.  Elaborarea Studiului de Prefezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Pădurilor – martie 2011 Elaborarea Studiului de Fezabilitate şi avizarea lui în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Pădurilor – septembrie 2011 Avizarea Studiului de Fezabilitate în Comitetul Interministerial pentru Lucrări Publice de Interes Național – octombrie 2011 Emiterea Hotărârii guvernului nr. 1222/2011 prin care s-a aprobat realizarea investiției şi indicatorii tehnico-economici ai investiției de la comuna Gratia – decembrie 2011 PAŞII PARCURŞI ÎN REALIZAREA INVESTIȚIEI - platforma comunală de depozitare gunoi de grajd
 • 11.  Avizarea Studiului de Fezabilitate în Comisia Tehnico Economică a Ministerului Mediului şi Pădurilor – februarie 2011 Avizarea Studiului de Fezabilitate în Comitetul Interministerial pentru Lucrări Publice de Interes Naţional – martie 2011 Emiterea Hotărârii guvernului nr. 436/2011 prin care s-a aprobat realizarea investiţiei şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei de la comuna Gratia – mai 2011 Realizarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie – septembrie 2011 Desfăşurarea licitaţiei şi semnarea contractului pentru lucrări de construire reţea de canalizare – martie 2012 PAŞII PARCURŞI ÎN REALIZAREA INVESTIȚIEI – rețeaua de canalizare
 • 12.  Valoarea totală a investiţiei : 6.910.000 lei Cost specific: 438,997 mii lei/Km Conductă canalizare PE/HD (polietilena corugata) DN 250 mm, 16,730 km Conductă refulare PEID (polietilena de inalta densitate) De 160 mm, PN6 = 0,767 km Staţie de pompare: buc. 1 Reţea totala: 17,497 km Durata de realizare a investiţiei: 8 luni. INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI – rețeaua de canalizare
 • 13. INSPECTAREA TRASEULUI ŞI STABILIREA BORNELOR DE REPERE PENTRU AMPLASAMENTUL VIITOAREI REȚELE DE CANALIZARE
 • 14. SE PREDĂ AMPLASAMENTUL PENTRU VIITOAREA REȚEA DE CANALIZARE ÎN COMUNA GRATIA
 • 15. SE RECOLTEAZĂ PROBE DE APĂ PENTRU EFECTUAREA TESTELOR PRIVIND CONCENTRAȚIA DE NITRAȚI – IUNIE 2012 - FÂNTÂNA DIN GRATIA
 • 16. URMEAZĂ... STADIUL ACTUAL  Organizarea de către UMP a licitației pentru S-au finalizat Proiectul construire platformă – noiembrie 2012 Tehnic şi Detaliile de Execuție pentru  Organizarea de către UMP a licitației pentru platforma de echipamente – decembrie 2012 depozitare a gunoiului de grajd  Obținerea de către Primărie a autorizației de construire – februarie 2013 Sunt în derulare  Definitivarea construcției platformei – mai 2013 lucrările la rețeaua de canalizare  Livrarea echipamentelor ( 1 tractor, 2 remorci, un încărcător frontal, o maşină de împrăştiat gunoi, o cisternă vidanjă) – mai 2013 STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ÎN GRATIA
 • 17. VĂ MULȚUMIM!Pentru mai multe informații accesați: www.inpcp.ro http://www.inpcp-campanie.ro/

Related Documents