Nasjonalparker og naturbasert reiseliv
Audun Pettersen
@aupet
Agenda
1. Kort om reiselivet i Norge
2. Hva gjør turistene?
3. Hva vet vi om turisme og nasjonalparker?
4. Nasjonalparker ...
3
Foto: Anders Gjengedal– Visitnorway.com
Kort om reiselivet i Norge
Reiselivsnæringen i Norge
14.090
bedrifter
129 mrd
turistkonsum
4,5%
BNP
147 700
ansatte
2014 var et godt reiselivsår
8,2 mill.
+6%
22,1 mill
+2%
30,3 mill
+3%
Kilde: SSB
«Løgn, forbannet løgn og
statistikk»
Benjamin Disraeli (1804 – 1881)
6
Kilde: SSB
300000
320000
340000
360000
380000
400000
420000
440000 416.418
hytter
Høy
utdanning
Over
middels
inntekt
Over
...
Hva etterspør turistene?
Bedre økonomi -> Mer fritid -> Flere reiser
Kilder: UNTWO, Legatum Institute
Vår sult er overført fra materielle goder til
immaterielle opplevelser og følelser
”Morgendagens
reisende vil oppleve
mer ...
Hva gjorde turistene i Norge?
Kilde: Turistundersøkelsen sommeren 2013, Innovasjon Norge
Turistene i Nord-Norge vil:
Opple...
2%
6%
1%
2%
10%
3%
7%
6%
4%
5%
20%
11%
16%
19%
25%
37%
9%
9%
7%
19%
19%
18%
27%
42%
36%
43%
73%
1%
1%
4%
4%
5%
5%
7%
7%
7%...
1
3
Aktiviteter blant utenlandske ferieturister i Norge fordelt på årstall
4%
6%
1%
7%
9%
7%
5%
7%
12%
15%
9%
10%
15%
22%
...
Turisters forbruk per døgn
Kilde: Innovasjon Norge: Turistundersøkelsen 2014
NOK
1265
døgn
NOK
1600
døgn
NOK
3635
døgn
NOK...
3,4
5,8
7,5
7,9
7,9
8,6
9,0
9,5
9,9
10,0
11,0
11,7
13,2
14,9
15,3
0 5 10 15 20
Kina (n=165)
Sverige (n=254)
Norge (n=1980)...
Var de fornøyd?
Nordmenn tilfredse
med
overnattingsstedet
Utlendinger tilfredse
med attraksjonene
Foto: CH, Bjørn Eirik Øs...
Foto: C H - Visitnorway.com
Utfordringer og muligheter i norsk reiseliv
Markedsorientering og kommersialisering
Høyt kostn...
Rundturer med egen bil
Rundturer i buss
Ski
Cruise
Klassisk
konkurranse-
utsatt
reiseliv
Foto: Nils-Erik Bjørholt, CH - Vi...
Foto: Kjersti Solberg Monsen, Nils-Erik Bjørholt, Sveinung Myrlid , CH - Visitnorway.com
Aktive
opplevelser
Spesialiserte ...
Nasjonalpark og turisme
Foto: Jens Henrik Nybo – Visitnorway.com
Kilde: Synovate (2009)
Nasjonalparker blir i
hovedsak besøkt hvis
man er i området – og er
ikke planlagt som
hoveddestinasjon.
Mange besøker like...
”Norge er vel en
stor nasjonalpark”
”Nei det er så mye
mark i Norge at man
trenger ikke oppsøke en
nasjonalpark”
”Kommer h...
Foto: C H - Visitnorway.com
Hva betyr det?
«Been there – done that», bucket list og
highlights
Mer press og slitasje på en...
Naturbaserte reiselivsbedrifter
• 3000 bedrifter som tilbyr guiding eller tilrettelagte
aktiviteter i naturen
• Omsetning:...
Markedsføring av nasjonalparkene
Presse
Digital tilstedeværelse
Bransjebearbeidelse
Forbrukerkampanjer
Fem områder for videreutvikling
Opplevelser og
attraksjoner
1. Sats på opplevelser –
attraksjoner og
severdigheter
2. Kommersialiser
naturopplevelser og
a...
Sikkerhet
Styrt ferdsel
Helhetlig produkt
Velge tur etter evne
merkehandboka.no
4. Skilting og gradering
5. Samarbeid
Over-
natting
Transport
AktivitetServering
Attraksjon
Takk for oppmerksomheten!
@aupet
Nasjonalparker og naturbasert reiseliv
of 33

Nasjonalparker og naturbasert reiseliv

Innlegg på årskonferansen til Norges Nasjonalparkkommuner og Nasjonalparklandsbyer.
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Travel      


Transcripts - Nasjonalparker og naturbasert reiseliv

 • 1. Nasjonalparker og naturbasert reiseliv Audun Pettersen @aupet
 • 2. Agenda 1. Kort om reiselivet i Norge 2. Hva gjør turistene? 3. Hva vet vi om turisme og nasjonalparker? 4. Nasjonalparker i markedsføringen av Norge 5. Fem områder for videreutvikling Foto: C H – Visitnorway.com
 • 3. 3 Foto: Anders Gjengedal– Visitnorway.com Kort om reiselivet i Norge
 • 4. Reiselivsnæringen i Norge 14.090 bedrifter 129 mrd turistkonsum 4,5% BNP 147 700 ansatte
 • 5. 2014 var et godt reiselivsår 8,2 mill. +6% 22,1 mill +2% 30,3 mill +3% Kilde: SSB
 • 6. «Løgn, forbannet løgn og statistikk» Benjamin Disraeli (1804 – 1881) 6
 • 7. Kilde: SSB 300000 320000 340000 360000 380000 400000 420000 440000 416.418 hytter Høy utdanning Over middels inntekt Over middels inntekt
 • 8. Hva etterspør turistene?
 • 9. Bedre økonomi -> Mer fritid -> Flere reiser Kilder: UNTWO, Legatum Institute
 • 10. Vår sult er overført fra materielle goder til immaterielle opplevelser og følelser ”Morgendagens reisende vil oppleve mer enn ett magisk øyeblikk i løpet av ferien”
 • 11. Hva gjorde turistene i Norge? Kilde: Turistundersøkelsen sommeren 2013, Innovasjon Norge Turistene i Nord-Norge vil: Oppleve naturen, lokal kultur og levemåte, lokal historie og legender Turistene i Trøndelag : Fiske, slappe av og nyte god mat Turistene på Sørlandet vil: Sykle, gå på tur, drive sportsaktiviteter og shoppe. Turistene på Vestlandet: Oppleve fjorder, kultur og gå lange turer Turistene på Østlandet vil ha mer av: More seg i fornøyelsesparker og oppleve nattelivet, samt fiske i ferskvann
 • 12. 2% 6% 1% 2% 10% 3% 7% 6% 4% 5% 20% 11% 16% 19% 25% 37% 9% 9% 7% 19% 19% 18% 27% 42% 36% 43% 73% 1% 1% 4% 4% 5% 5% 7% 7% 7% 9% 9% 10% 13% 13% 15% 17% 19% 19% 19% 20% 21% 25% 29% 40% 44% 45% 49% 52% 55% 64% 0% 20% 40% 60% 80% Trene på treningssenter** Gå på teater, ballett eller operaforestillinger Oppleve tradisjoner og nasjonale fester Teste mine grenser* Gå toppturer Være med på idrettsarrangement* Oppleve lokal kultur og levemåte Besøke kunstutstillinger /museer Oppleve fjordene Oppleve fjellene Sportsaktiviteter (klatre, kite, paragliding etc.) Besøke fornøyelsesparker Besøke historiske bygninger / steder Shoppe Ha det moro* Være sammen med andre* Norske 2014 (n=1797) Norske 2013 (n=1150)  De norske ferieturistene er mer aktive i 2014 enn i 2013 Aktiviteter som ikke er spurt om I 2013 er markert med*. Aktiviteter som ikke er spurt om I 2014 er markert med**. 1 2 Aktiviteter blant norske ferieturister i Norge fordelt på årstall
 • 13. 1 3 Aktiviteter blant utenlandske ferieturister i Norge fordelt på årstall 4% 6% 1% 7% 9% 7% 5% 7% 12% 15% 9% 10% 15% 22% 24% 39% 35% 36% 35% 64% 41% 46% 41% 53% 57% 64% 75% 2% 2% 5% 5% 6% 7% 8% 8% 9% 10% 15% 15% 16% 19% 21% 22% 28% 33% 34% 36% 43% 46% 49% 52% 55% 56% 65% 65% 70% 84% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Trene på treningssenter** Gå på teater, ballett eller operaforestillinger Oppleve nattelivet Oppleve nordlyset* Teste mine grenser* Padle kajakk/ kano Gå toppturer Fiske i saltvann Være sammen med andre* Oppleve lokal kultur og levemåte Besøke nasjonalparker Gå på restaurant Sightseeing Oppleve fjellene Besøke historiske bygninger / steder Oppleve fjordene Utenlandske 2014 (n=2571) Utenlandske 2013 (n=2477) Aktiviteter som ikke er spurt om I 2013 er markert med*. Aktiviteter som ikke er spurt om I 2014 er markert med**. • De utenlandske turistene er mer aktive i 2014 enn i 2013. Den mest populære aktiviteten er å oppleve naturen
 • 14. Turisters forbruk per døgn Kilde: Innovasjon Norge: Turistundersøkelsen 2014 NOK 1265 døgn NOK 1600 døgn NOK 3635 døgn NOK 780 døgn
 • 15. 3,4 5,8 7,5 7,9 7,9 8,6 9,0 9,5 9,9 10,0 11,0 11,7 13,2 14,9 15,3 0 5 10 15 20 Kina (n=165) Sverige (n=254) Norge (n=1980) Spania (n=188) Øvrige Asia (n=160) Storbritannia (n=95) Øvrige Europa (n=363) Danmark (n=113) Italia (n=135) USA (n=119) Øvrige land utenfor Europa (n=141) Frankrike (n=205) Sveits (n=135) Nederland (n=235) Tyskland (n=500) Det er stor forskjell i gjennomsnittlig antall overnattinger blant feriegjester fra de ulike markedene 15
 • 16. Var de fornøyd? Nordmenn tilfredse med overnattingsstedet Utlendinger tilfredse med attraksjonene Foto: CH, Bjørn Eirik Østbakken - Visitnorway.com
 • 17. Foto: C H - Visitnorway.com Utfordringer og muligheter i norsk reiseliv Markedsorientering og kommersialisering Høyt kostnads- og prisnivå i Norge Kvalitet på produkt, service og opplevelse må stå i forhold til prisnivå Lav kjennskap til og kunnskap om Norge Interessen for Norge som reisemål er stor, når kjennskapen eksisterer Korte og avgrensede sesonger Utvikling av helhetlige reisemål med flersesongsprodukter Fragmentert salgs- og markedsarbeid Samle norske aktører til felles markedsinnsats Lav foredlingsgrad Gudegitte natur og kulturopplevelser – som kan pakkes og selges
 • 18. Rundturer med egen bil Rundturer i buss Ski Cruise Klassisk konkurranse- utsatt reiseliv Foto: Nils-Erik Bjørholt, CH - Visitnorway.com
 • 19. Foto: Kjersti Solberg Monsen, Nils-Erik Bjørholt, Sveinung Myrlid , CH - Visitnorway.com Aktive opplevelser Spesialiserte reisemål Kultur Attraksjoner Nytt konkurranse- utsatt reiseliv
 • 20. Nasjonalpark og turisme Foto: Jens Henrik Nybo – Visitnorway.com
 • 21. Kilde: Synovate (2009)
 • 22. Nasjonalparker blir i hovedsak besøkt hvis man er i området – og er ikke planlagt som hoveddestinasjon. Mange besøker likevel nasjonalparker som del av ferien – selv om de ikke legger opp reiseruten etter dem. Kilde: Synovate (2009)
 • 23. ”Norge er vel en stor nasjonalpark” ”Nei det er så mye mark i Norge at man trenger ikke oppsøke en nasjonalpark” ”Kommer helt an på tur og hvor jeg skulle. Hadde ikke vært avgjørende, men kunne vært et pluss dersom det var et sted/nasjonalpark av interesse for meg” ”Hvis jeg blir oppmerksom på en at det finnes et slikt sted i nærheten av min planlagte destinasjon vil jeg legge veien om dette” Foto: C H – Visitnorway.com
 • 24. Foto: C H - Visitnorway.com Hva betyr det? «Been there – done that», bucket list og highlights Mer press og slitasje på enkeltsteder/stier Fra passiv beskuelse til aktive opplevelser Økt marked for aktiviteter Nordmenn er reisevante Der hvordan andre land forvalter nasjonalparkene og forventer tilrettelegging og fasiliteter Eldre befolkning Økt etterspørsel etter komfort og tilrettelegging
 • 25. Naturbaserte reiselivsbedrifter • 3000 bedrifter som tilbyr guiding eller tilrettelagte aktiviteter i naturen • Omsetning: NOK 3 mrd • 38% innenfor/i randsonen til nasjonalparkene 25
 • 26. Markedsføring av nasjonalparkene
 • 27. Presse Digital tilstedeværelse Bransjebearbeidelse Forbrukerkampanjer
 • 28. Fem områder for videreutvikling
 • 29. Opplevelser og attraksjoner 1. Sats på opplevelser – attraksjoner og severdigheter 2. Kommersialiser naturopplevelser og aktiviteter i naturen 3. Løft frem kultur og historie 30 Foto: Terje Rakke/Nordic Life, Nils-Erik Bjørholt - Visitnorway.com
 • 30. Sikkerhet Styrt ferdsel Helhetlig produkt Velge tur etter evne merkehandboka.no 4. Skilting og gradering
 • 31. 5. Samarbeid Over- natting Transport AktivitetServering Attraksjon
 • 32. Takk for oppmerksomheten! @aupet

Related Documents