Дидактична гра як
форма колективної
діяльності
1
« Гра – це шлях
дитини до пізнання
світу, вякому вона
живе, це іскра, яка
запалюєвогник
допитливості і
цікавості»
В.О.Сухо...
«Значення гри не
обмежується тим,
що в дитини з'являю-
ться нові за змістом
мотиви роботи і по-
в'язані із нею завдан-
ня....
4
5
6
7
8
9
Дидактична гра – це ігрова діяльність,
у якій діти діють за певними правилами
і використовують набуті знання.
Вона дає з...
10
11
12
Дидактична гра — не самоціль, а
засіб навчання та виховання
13
14
15
Під час гри всі мають рівний статус. Вона під
силу навіть слабким учням. Слабкий у мовній
підготовці учень може стати перш...
17
18
Під час організації дидак-
тичних ігор необхідно
додержуватися
наступних положень:
19
20
21
Готовий
допомогти
відстаючому
22
Це означає, що гра викли
кає приємні емоції і дає
роботу їх розуму.
23
Обговорення повинно
проходити у доброзич-
ливій формі.
24
25
26
Дидактична гра "Хто зайвий
Мета гри: розвивати логічне мислення,
пам`ять;
виховувати посидючість, наполегливість;
систе...
27
28
29
of 29

Prezentaciya dydaktychni igry

Використання дидактичних ігор в процесі формування колективу молодших школярів
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Prezentaciya dydaktychni igry

 • 1. Дидактична гра як форма колективної діяльності 1
 • 2. « Гра – це шлях дитини до пізнання світу, вякому вона живе, це іскра, яка запалюєвогник допитливості і цікавості» В.О.Сухомлинський 2
 • 3. «Значення гри не обмежується тим, що в дитини з'являю- ться нові за змістом мотиви роботи і по- в'язані із нею завдан- ня. У грі виникає психологічна форма мотивів» Ельконін Д. 3
 • 4. 4
 • 5. 5
 • 6. 6
 • 7. 7
 • 8. 8
 • 9. 9 Дидактична гра – це ігрова діяльність, у якій діти діють за певними правилами і використовують набуті знання. Вона дає змогу створювати умови для різнобічного застосування цих знань, активізації розумової діяльності дітей і при цьому залишається для них цікавою і близькою грою.
 • 10. 10
 • 11. 11
 • 12. 12
 • 13. Дидактична гра — не самоціль, а засіб навчання та виховання 13
 • 14. 14
 • 15. 15
 • 16. Під час гри всі мають рівний статус. Вона під силу навіть слабким учням. Слабкий у мовній підготовці учень може стати першим у грі: винахідливість та кмітливість стають важливішими за знання предмета. 16
 • 17. 17
 • 18. 18
 • 19. Під час організації дидак- тичних ігор необхідно додержуватися наступних положень: 19
 • 20. 20
 • 21. 21
 • 22. Готовий допомогти відстаючому 22
 • 23. Це означає, що гра викли кає приємні емоції і дає роботу їх розуму. 23
 • 24. Обговорення повинно проходити у доброзич- ливій формі. 24
 • 25. 25
 • 26. 26 Дидактична гра "Хто зайвий Мета гри: розвивати логічне мислення, пам`ять; виховувати посидючість, наполегливість; систематизувати знання про птахів та тварин, городину та садовину; формувати вміння узагальнювати, групувати предмети за певною ознакою, добирати до них узагальнююче слово (свійські тварини, дикі звірі, птахи, комахи, фрукти, овочі, ягоди). Завдання: Поглянь на малюнки. Хто (що) на них зображений? Хто (що), на твою думку, тут зайвий? Чому?
 • 27. 27
 • 28. 28
 • 29. 29