Портфоліо методиста
Жидачівського
професійного ліцею
Ожібко Марії
Михайлівни
Робота методиста – це постійний розвиток
творчих здібностей і реалізація свого
професійного досвіду
Моє професійне кредо:
Життя – це пізнання світу.
Людина прагне пізнавати і
вдосконалюватися в цьому.
Пізнаючи, - ми мислим...
Загальні відомості
Дата народження: 14.09.1974р
Освіта: вища, Львівський національний університет ім.
І. Я. Франка
Спеціал...
Педагогічні працівники Жидачівського
професійного ліцею працюють над методичною
темою: «Підвищення якості підготовки
квалі...
Методична робота в ліцеї є частиною системи
внутріліцейного управління , яка спрямована на:
- формування професійної компе...
Модель методичної роботи в ліцеї допомагає цілеспрямовано і якісно
здійснювати діяльність усіх методичних підрозділів
Стру...
Педагогічний кабінет Жидачівського професійного ліцею
Засідання педагогічної ради
Тема «Впровадження інноваційних форм і м...
Робота методичних комісій
Методична робота в ліцеї здійснюється в методичних комісіях.
У ліцеї п'ять методичних комісій:
•...
Методичні комісії
№ з/п Комісія Голова МК Проблема, над якою працює
1. Суспільно-
гуманітарного
циклу
Верес Л.М. Використа...
Організація методичної роботи в ліцеї базується на забезпеченні проведення
цілої низки заходів, прямою безпосередньою мето...
Інноваційні педагогічні технології
Технологія
розвитку
критичного
мислення;
Технологія
розвитку
критичного
мислення;
Інфор...
Ці технології впроваджує методична служба, інноваційна освітня
діяльність якої полягає у послідовному, компетентному і
про...
Новітні виробничі технології
• Приготування страв , оформлення їх та
відпуск відповідно до європейських вимог;
• Сервірува...
Основні напрямки діяльності методиста Жидачівського
професійного ліцею
нових
педагогічних
інноваційних
технологій в
навчал...
Школа молодого педагога
Мета роботи школи: прискорення адаптації
молодого педагога до навчально-виробничої
та навчально-ви...
Предметні тижні
• Тиждень слюсаря з ремонту
автомобіля
• Тиждень кухаря, кондитера
Методичний кабінет
Центром усієї навчальної та науково-методичної
роботи в ліцеї є методичний кабінет – основний
компонент...
Методичний кабінет Жидачівського професійного ліцею
Методист Ожібко Марія Михайлівна
Методичний кабінет здійснює інформаці...
У методичному кабінеті створена
методична копилка матеріалів з
різноманітних питань педагогічної
діяльності й всього освіт...
Зібрана багата бібліотека з
методичною літературою , компакт –
дисками для керування навчально-
виховним процесом .
Постій...
of 21

Porfolio_metod

Портфоліо методиста ліцею
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Science      


Transcripts - Porfolio_metod

 • 1. Портфоліо методиста Жидачівського професійного ліцею Ожібко Марії Михайлівни
 • 2. Робота методиста – це постійний розвиток творчих здібностей і реалізація свого професійного досвіду
 • 3. Моє професійне кредо: Життя – це пізнання світу. Людина прагне пізнавати і вдосконалюватися в цьому. Пізнаючи, - ми мислимо. Розуміючи суть речей, - створюємо щось оригінальне.
 • 4. Загальні відомості Дата народження: 14.09.1974р Освіта: вища, Львівський національний університет ім. І. Я. Франка Спеціальність за дипломом: математика Кваліфікація: математик. Викладач. Стаж роботи: педагогічний – 21 рік стаж роботи на посаді – 2 роки Посада: методист, викладач математики та інформатики Кваліфікаційна категорія: спеціаліст першої категорії ; Підвищення кваліфікації: курси НАПН України ЛНПЦ ІПТО 12 СПВ № 055556 від11.03.2014р E-mail: mariya-ozhibko@ukr.net
 • 5. Педагогічні працівники Жидачівського професійного ліцею працюють над методичною темою: «Підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників шляхом впровадження в навчально-виробничий процес інноваційних технологій та комп’ютерної техніки»
 • 6. Методична робота в ліцеї є частиною системи внутріліцейного управління , яка спрямована на: - формування професійної компетентності та розвиток творчого потенціалу всього колективу; - вироблення інноваційного стилю діяльності; - залучення педагогів до наукової діяльності з метою впровадження педагогічних інновацій в навчальний процес.
 • 7. Модель методичної роботи в ліцеї допомагає цілеспрямовано і якісно здійснювати діяльність усіх методичних підрозділів Структура методичної роботи в Жидачівському професійному ліцеї Педагогічна рада Методична рада Постійно діючі форми роботи Епізодичні форми роботи Колективні Групові Індивідуальні Інструктивно-методичнінаради Педагогічнічитання МКприродничо-математичногоциклу парпарпарапвпрорппрорпоццспавциклуци МКсуспільно-гуманітарногоциклу МКс/сільськогосподарськогоциклу МКавтосправи МКкухарів,кондитерів,офіціантів, барменів МКкласнихкерівників Самоосвіта Творчігрупи Консультування Наставництво Відкриті уроки Творчі проекти Семінари-тренінги Педради Презентація творчої майстерності Ініціативні групи з підготовки педрад Засідання круглого столу Методичні виставки Анкетування
 • 8. Педагогічний кабінет Жидачівського професійного ліцею Засідання педагогічної ради Тема «Впровадження інноваційних форм і методів навчання як чинник підвищення якості підготовки конкурентоспроможного робітника »
 • 9. Робота методичних комісій Методична робота в ліцеї здійснюється в методичних комісіях. У ліцеї п'ять методичних комісій: • Суспільно-гуманітарних дисциплін; • Природничо-математичних дисциплін; • Комісія викладачів і майстрів в/н сільськогосподарських машин і тракторів; • Комісія автосправи; • Комісія викладачів і майстрів в/н кухарів, кондитерів, офіціантів, барменів, кравців
 • 10. Методичні комісії № з/п Комісія Голова МК Проблема, над якою працює 1. Суспільно- гуманітарного циклу Верес Л.М. Використання на уроках інтерактивних технологій навчання; створення умов для засвоєння учнями ключових компетенцій. 2. Природничо- гуманітарного циклу Паласюк М.З. Професійна спрямованість у викладанні предметів природничо-математичної підготовки 3. Комісія викладачів і майстрів в/н сільськогосподарс ьких машин і тракторів; Процан Я.В. Підвищення якості професійної підготовки кваліфікованих конкурентоспроможних компетентних робітників. 4 Комісія автосправи Назар Я.О. Підвищення ефективності професійно- теоретичної та професійно-практичної підготовки з професії засобами активізації 5 Комісія викладачів і майстрів в/н кухарів, кондитерів, офіціантів, барменів, кравців Олеськів Г.Я. Впрвадження виробничих інновацій в навчально-виробничий процес
 • 11. Організація методичної роботи в ліцеї базується на забезпеченні проведення цілої низки заходів, прямою безпосередньою метою яких є ріст рівня педагогічної майстерності викладача, майстра виробничого навчання і педагогічного колективу. . Такими заходами є:  заходи з аналітичної, організаційної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників;  підвищення ефективності навчально-виробничого процесу;  оновлення змісту професійно-технічної освіти;  розробка навчально-плануючої документації;  планування роботи педагогічної ради, методичних комісій, методичного кабінету лицею;  заходи щодо підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників у системі післядипломної освіти, стажування на виробництві і у навчальних закладах та контролю за періодичністю навчання.
 • 12. Інноваційні педагогічні технології Технологія розвитку критичного мислення; Технологія розвитку критичного мислення; Інформаційно- комунікаційні технології Проектна технологія навчання; Інтерактивні технології навчання Технологія розвиваючог о навчання; Технологія особисто- орієнтованого навчання Інноваційні педагогічні технології Інформаційно - комунікаційні технології Проектна технологія навчання; Технологія особисто- орієнтованог о навчання Інноваційні педагогічні технології
 • 13. Ці технології впроваджує методична служба, інноваційна освітня діяльність якої полягає у послідовному, компетентному і професійному поширенні інноваційних педагогічних ідей, інноваційних підходів до навчального процесу, головною метою якого є особистісний розвиток учнів. При цьому методист виступає як “фасилітатор” (за технологією К. Роджерса), тобто “полегшувач”, який допомагає педагогу в особистісно-професійному розвитку, створює умови для формування його здібності оволодівати новим досвідом на основі цілеспрямованого творчого і критичного мислення, визначення особистісних підходів, усвідомлення значущості нової педагогічної ідеї для удосконалення освітньої практики.
 • 14. Новітні виробничі технології • Приготування страв , оформлення їх та відпуск відповідно до європейських вимог; • Сервірування столів та обслуговування відвідувачів за сучасними вимогами; • В найближчій перспективі потрібно терміново забезпечити технологічне оновлення аграрної сфери на інноваційній основі.
 • 15. Основні напрямки діяльності методиста Жидачівського професійного ліцею нових педагогічних інноваційних технологій в навчальний процес. Створення: нової методичної документації; зразків нової навчально та науково- методичної документації. впровадження щорічний звіт про методичну роботу; Звітність виконанням плану- графіка: атестації викладачів, взаємовідвідування навчальних занять викладачами, майстрами виробничого навчання, проведення відкритих занять; веденням навчально- методичної документації; проведенням консультацій та додаткових занять; діяльністю циклової (предметної) комісії; методикою організації та проведення диференційованих контроль роботи з підвищення кваліфікації викладачів; науково- методичної роботи викладачів; узагальнення і популяризації перспективного педагогічного досвіду; атестації викладачів; участі викладачів в науково- практичних конференціях; відкритих занять; організація Щорічний і щомісячний план роботи; графік відритих занять; Графік відвідування занять; Роботи школи молодого педагога Планування
 • 16. Школа молодого педагога Мета роботи школи: прискорення адаптації молодого педагога до навчально-виробничої та навчально-виховної діяльності ; Формування творчого підходу до педагогічної діяльності
 • 17. Предметні тижні • Тиждень слюсаря з ремонту автомобіля • Тиждень кухаря, кондитера
 • 18. Методичний кабінет Центром усієї навчальної та науково-методичної роботи в ліцеї є методичний кабінет – основний компонент підвищення кваліфікації усього педагогічного складу , важлива ланка в системі безперервної освіти та один із засобів управління навчально-виховним процесом
 • 19. Методичний кабінет Жидачівського професійного ліцею Методист Ожібко Марія Михайлівна Методичний кабінет здійснює інформаційне забезпечення педагогів з проблем професійної освіти, педагогіки, психології, накопичення, систематизації методичної інформації. З цією метою у методкабінеті зібрано педагогічні, методичні, періодичні видання, створено папки з методичними матеріалами, випускається бюлетень.
 • 20. У методичному кабінеті створена методична копилка матеріалів з різноманітних питань педагогічної діяльності й всього освітнього процесу .
 • 21. Зібрана багата бібліотека з методичною літературою , компакт – дисками для керування навчально- виховним процесом . Постійно проводиться огляд періодичних педагогічних видань з актуальних питань навчання та виховання.

Related Documents