Zastępowanie pracowników delegowanych –problemy wykładni
dr Marek Benio, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kolonia, 18 ...
Zasadalex locilaboris
Wyjątek od zasady: art. 12 –pracownik delegowany
Wyjątek od wyjątku (powrót do zasady) –„by zastąp...
Art. 12 ust. 1
Osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w państwie członkowskim w imieniu pracodawcy, któ...
PL
(…) pod warunkiem, że osoba ta nie jest wysłana by zastąpić
inną delegowaną osobę
EN
provided (…) that he/she is no...
Ewolucja zastępowania
1408/71
i że nie został on skierowany
w miejsce innej osoby, której
okres delegowania upłynął.
...
Ewolucja zastępowania
1408/71
i że nie został on skierowany
w miejsce innej osoby, której
okres delegowania upłynął.
...
Ewolucja zastępowania
1408/71
i że nie został on skierowany
w miejsce innej osoby, której
okres delegowania upłynął.
...
Zastępowanie w Praktycznym poradniku –Ustawodawstwo mające zastosowanie
Zastosowanie wyjątku od zasady lex locilaborisdla...
Przeniknięciezastępowaniado dyrektywy wdrożeniowej
Największe zagrożenie w art. 4 (3) (g).
Zastępowaniejako negatywna pr...
Art. 4 (3) (g)
Aby ocenić czy delegowany pracownik tymczasowo wykonuje
swoją pracę w innym państwie członkowskim niż pań...
Jednorazowe delegowanie - zażegnane
Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji
w sprawie art. 4 ust. ...
Konieczność rewizji zastępowania w Praktycznym poradniku
Tymczasem Komisja Administracyjna w październiku 2014 podejmie p...
Postulat stosowania wykładni funkcjonalnej i celowościowej
Wykładnia językowa = delegowanie jednorazowe
Wykładnię funkcj...
Między rzeźnią a chorobowym
Skrajności:
•
Przekształcenie tymczasowego delegowania w celu wykonania usługi w stałe miej...
Precz z rutyną!
Nakaz oceny całokształtu
Przepisy o koordynacji nakazują badanie specyfiki działalności,
rodzaju świadc...
Argumenty za bardziej liberalnym podejściem do zastępowania:
•
Usługa kompleksowa (wiele czynności, wielu fachowców, nie...
Zastępowanie w wykładni funkcjonalnej na jednolitym rynku wewnętrznym bez uwzględniania interesów narodowych państw członk...
Zastępowanie pracowników delegowanych –problemy wykładni
dr Marek Benio, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kolonia, 18 ...
of 18

Zastępowanie pracowników delegowanych – problemy wykładni

Prezentacja przedstawiona została podczas Forum Polskich Przedsiębiorców, 18 września 2014 r. Dotyczy problemów związanych z interpretacją przepisów regulujących delegowanie pracowników. Omawia kwestię właściwej wykładni pojęcia „zastępowanie” z art. 12 rozporządzenia 883/2004.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Law      


Transcripts - Zastępowanie pracowników delegowanych – problemy wykładni

 • 1. Zastępowanie pracowników delegowanych –problemy wykładni dr Marek Benio, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kolonia, 18 września 2014
 • 2. Zasadalex locilaboris Wyjątek od zasady: art. 12 –pracownik delegowany Wyjątek od wyjątku (powrót do zasady) –„by zastąpić”
 • 3. Art. 12 ust. 1 Osoba, która wykonuje działalność jako pracownik najemny w państwie członkowskim w imieniu pracodawcy, który normalnie prowadzi tam swą działalność, a która jest delegowana przez tego pracodawcę do innego państwa członkowskiego do wykonywania pracy w imieniu tego pracodawcy, nadal podlega ustawodawstwu pierwszego państwa członkowskiego, pod warunkiem, że przewidywany czas takiej pracy nie przekracza 24 miesięcy i że osoba ta nie jest wysłana, by zastąpić inną delegowaną osobę.
 • 4. PL (…) pod warunkiem, że osoba ta nie jest wysłana by zastąpić inną delegowaną osobę EN provided (…) that he/she is not sent to replace another posted person DE (…) diesePerson nichteineandereentsandtePerson ablöst
 • 5. Ewolucja zastępowania 1408/71 i że nie został on skierowany w miejsce innej osoby, której okres delegowania upłynął. 883/2004 i że osoba ta nie jest wysłana by zastąpić inną osobę. 883/2004 i że osoba ta nie jest wysłana by zastąpić inną delegowaną osobę.
 • 6. Ewolucja zastępowania 1408/71 i że nie został on skierowany w miejsce innej osoby, której okres delegowania upłynął. 883/2004 i że osoba ta nie jest wysłana by zastąpić inną osobę. 883/2004 i że osoba ta nie jest wysłana by zastąpić inną delegowaną osobę.
 • 7. Ewolucja zastępowania 1408/71 i że nie został on skierowany w miejsce innej osoby, której okres delegowania upłynął. 883/2004 i że osoba ta nie jest wysłana by zastąpić inną osobę. 883/2004 i że osoba ta nie jest wysłana by zastąpić inną delegowaną osobę.
 • 8. Zastępowanie w Praktycznym poradniku –Ustawodawstwo mające zastosowanie Zastosowanie wyjątku od zasady lex locilaborisdla delegowanego pracownika jest wyłączone a priori„gdy pracownik jest delegowany w celu zastąpienia innej osoby delegowanej” Nie ma znaczenia z jakiego państwa był delegowany poprzedni pracownik. Jeśli delegowanie (wg Praktycznego poradnika) jest jednorazowe –to wykładnia Komisji Administracyjnej jest contra legem. Czy ustawodawca chciał zapobiec powtórnemu delegowaniu na to samo miejsce pracy jakiegokolwiek pracownika z jakiegokolwiek kraju? Czy z dobrodziejstwa „unikania komplikacji” w zakresie ubezpieczeń społecznych mógł skorzystać tylko pierwszy delegowany do zbioru winogron we francuskiej winnicy pod Bordeaux w sezonie ‘72 ? —zastąpienie chorego pracownika? —TAK! —umowa ramowa bezterminowa agencji zatrudnienia z rzeźnią w innym państwie? —NIE!
 • 9. Przeniknięciezastępowaniado dyrektywy wdrożeniowej Największe zagrożenie w art. 4 (3) (g). Zastępowaniejako negatywna przesłanka prawidłowego delegowania, jeden z elementów służących ocenie przez organ kontrolny.
 • 10. Art. 4 (3) (g) Aby ocenić czy delegowany pracownik tymczasowo wykonuje swoją pracę w innym państwie członkowskim niż państwo, w którym zwyczajowo pracuje, uwzględnia się wszystkie elementy faktyczne cechujące taką pracę i sytuację danego pracownika. Do elementów tych mogą należeć w szczególności: … g) fakt, że na danym stanowisku pracował w poprzednich okresach ten sam lub inny pracownik (delegowany).
 • 11. Jednorazowe delegowanie - zażegnane Wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w sprawie art. 4 ust. 3 lit. g) Fakt, czy miejsce, do którego delegowany pracownik zostaje czasowo przydzielony w celu wykonywania swojej pracy w ramach świadczenia usług, było zajmowane przez tego samego lub innego (delegowanego) pracownika w jakichkolwiek innych poprzednich okresach, stanowi tylko jeden z możliwych elementów, które należy uwzględnić przy dokonywaniu ogólnej oceny faktycznej sytuacji w przypadku wątpliwości. Sam fakt, że może być on jednym z elementów, w żaden sposób nie powinien być interpretowany jako wprowadzający zakaz ewentualnego zastąpienia delegowanego pracownika innym delegowanym pracownikiem lub jako utrudniający możliwość takiego zastąpienia, co może być swoiste w szczególności dla usług, które są świadczone sezonowo, cyklicznie lub powtarzalnie.
 • 12. Konieczność rewizji zastępowania w Praktycznym poradniku Tymczasem Komisja Administracyjna w październiku 2014 podejmie prace nad kształtem formularza A1. Ich celem jest m.in. dodanie oświadczenia na temat zastępowania Możliwe formy i ich różne skutki: • czy w miejscu delegowania pracował już inny pracownik delegowany ? • czy pracownik jest delegowany w celuzastąpienia innego pracownika delegowanego ?
 • 13. Postulat stosowania wykładni funkcjonalnej i celowościowej Wykładnia językowa = delegowanie jednorazowe Wykładnię funkcjonalną sugeruje samo brzmienie przepisu –słowo by (…) pod warunkiem, że osoba ta nie jest wysłana byzastąpić inną delegowaną osobę. „by”nakazuje zbadać cel delegowania Zasadę lex locilaboriswobec pracownika delegowanego zastosujemy wyłącznie wtedy, gdy wyłącznym (udowodnionym)celem wykonawcy usługi było zastąpienie innego pracownika delegowanego.
 • 14. Między rzeźnią a chorobowym Skrajności: • Przekształcenie tymczasowego delegowania w celu wykonania usługi w stałe miejsce pracy, na którym od wielu lat, wielu pracowników rotacyjnie wykonuję tę samą pracę. -Rzeźnia • Zastąpienie pracownika chorego, na urlopie, pracownika, który porzucił pracę. Celem zastąpienia nie jest zastąpienie, lecz konieczność dokończenia usługi (którą zakontraktowano na okres do 24 miesięcy).
 • 15. Precz z rutyną! Nakaz oceny całokształtu Przepisy o koordynacji nakazują badanie specyfiki działalności, rodzaju świadczonej usługi. Praktyczny poradnik -nie. Dochodzi do kazuizacjiprawa, pozbawienia organu rentowego swobodnej oceny czy dochodzi do nadużycia prawa, czy do wykonania usługi. Między kazusem rzeźni a zastąpieniem z powodu choroby jest cała paleta szarości. Protokół dodatkowy do dyrektywy wdrożeniowej sankcjonuje te odcienie i nie pozwala na rutynowe uznawanie za nieprawidłowe delegowania kolejnego pracownika na to samo stanowisko pracy.
 • 16. Argumenty za bardziej liberalnym podejściem do zastępowania: • Usługa kompleksowa (wiele czynności, wielu fachowców, niemożliwa realizacja równoległej pracy z powodów technicznych) –budowa masztu radiowego (kopacz, murarz, monter, spawacz, elektryk, malarz) • Usługi sezonowe (powtarzające się, ale przez krótki okres czasu, z długimi przerwami) – zbiór owoców, kampania cukrowa • Usługi, których z powodu charakteru pracy (obciążenia psychicznego) nie może wykonać jedna osoba (opiekun osoby starszej) • Gdy zastąpienie pracownika jest konieczne ze względu na prawa pracownicze (urlop, macierzyństwo, choroba, prawo do rozwiązania umowy), a ich nieuwzględnienie doprowadzi do nienależytego wykonania usługi lub uniemożliwi jej wykonanie.
 • 17. Zastępowanie w wykładni funkcjonalnej na jednolitym rynku wewnętrznym bez uwzględniania interesów narodowych państw członkowskich, protekcjonizmu gospodarczego i dyskryminacji ze względu kraj pochodzenia usługodawcy, pracownika, kontrahenta Perspektywa przedsiębiorcy –prawo do swobodnego świadczenia usług na wewnętrznym rynku UE –budowanie trwałych relacji z klientami Perspektywa kontrahenta –usługa wysokiej jakości świadczona terminowo po przystępnej cenie –większy wybór usługodawców, większa konkurencja, lepszy stosunek jakości do ceny Perspektywa organu rentowego –unikanie komplikacji administracyjnych Perspektywa pracownika delegowanego –realizacja prawa do zabezpieczenia społecznego w sytuacji transgranicznej –zapobieganie fragmentaryzacji okresów ubezpieczeniowych
 • 18. Zastępowanie pracowników delegowanych –problemy wykładni dr Marek Benio, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Kolonia, 18 września 2014

Related Documents