Nie machać psem!
Czyli o prawidłowym
rozumieniu prawa
Stefan Schwarz
Kolonia, 18 września 2014
„Podstawowa dzisiaj idea wykładni prawa
w zjednoczonej Europie zakłada, że punktem
kluczowym jest funkcja i cel przepisu...
Wersje skonsolidowane traktatu o Unii Europejskiej
i traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Wersje skonsolidowane traktatu o Unii Europejskiej
i traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Wersje skonsolidowane traktatu o Unii Europejskiej
i traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Swobodne świadczenie usług
wewnątrz Unii bez przeszkód
i ograniczeń
IM
PP
IM
PP
Będąc w Rzymie,
zachowuj się jak Rzymianin
DYREKTYWA 96/71/WE
dotycząca delegowania
pracowników
Ale...
PP
Ale... · co jeżeli gospodarz ukrywa zasady?
PP
Ale... · co jeżeli gospodarz ukrywa zasady?
· co jeżeli gospodarz dyskryminuje gości?
PP
Ale... · co jeżeli gospodarz ukrywa zasady?
· co jeżeli gospodarz dyskryminuje gości?
· co jeżeli gospodarz ma problem
...
DYREKTYWA 2014/67/WE
w sprawie egzekwowania
dyrektywy 96/71/WE
PP
IM
IM
PP ZS
ZS
· punkt widzenia ubezpieczonego
ZS
· punkt widzenia ubezpieczonego
· punkt widzenia instytucji
ZS
· punkt widzenia ubezpieczonego
· punkt widzenia instytucji
· punkt widzenia przedsiębiorstw
ZS
ROZPORZĄDZENIE nr 883/2004
w sprawie koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego
Ale...
ZS
Ale... · firmy delegują zwrotnie?
ZS
Ale... · firmy delegują zwrotnie?
· czasowe zaczyna być stałe?
ZS
Ale... · firmy delegują zwrotnie?
· czasowe zaczyna być stałe?
· zakładane są fikcyjne firmy?
ZS
ROZPORZĄDZENIE NR 987/2009
dotyczące wykonywania
rozporządzenia nr 883/2004
Komisja Administracyjna
ds. Zabezpieczenia Społecznego
Pracowników Migrujących
IM
PP ZS
hipoteza I
IM
hipoteza II
PP
IM
hipoteza II
IM
PP ZS
hipoteza II
IM
PP ZS
hipoteza III
PP
hipoteza IV
PP
IM
hipoteza IV
IM
PP ZS
hipoteza IV
IM
PP ZS
hipoteza IV
IM
PP ZS
IM
PP ZS
IM
PP ZS
IM
PP ZS
IM
PP ZS
IM
PP ZS
„Podstawowa dzisiaj idea wykładni prawa
w zjednoczonej Europie zakłada, że punktem
kluczowym jest funkcja i cel przepisu...
Wniosek Koordynacja nie może być wykorzystywana, jako narzę-dzie
do budowania barier i ograniczeń czyniących prze-pływ
u...
Choroba
autoimmunologiczna
Nie machać psem!
Czyli o prawidłowym
rozumieniu prawa
Stefan Schwarz
Kolonia, 18 września 2014
of 45

Nie machać psem! Czyli o prawidłowym rozumieniu prawa

Prezentacja przedstawiona została podczas Forum Polskich Przedsiębiorców, 18 września 2014 r. Inspiracją do jej stworzenia był cytat z wypowiedzi prof. Marka Safjana, sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: „Podstawowa dzisiaj idea wykładni prawa w zjednoczonej Europie zakłada, że punktem kluczowym jest funkcja i cel przepisu, a nie jego dosłowne brzmienie. (…) Prawa nie czyta się już dosłownie, lecz zawsze zakładając jego racjonalność i dążenie do określonego celu. Nie litera jest najważniejsza, ale to, czemu norma ma służyć w sytuacji, w której będzie zastosowana.”
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Law      


Transcripts - Nie machać psem! Czyli o prawidłowym rozumieniu prawa

 • 1. Nie machać psem! Czyli o prawidłowym rozumieniu prawa Stefan Schwarz Kolonia, 18 września 2014
 • 2. „Podstawowa dzisiaj idea wykładni prawa w zjednoczonej Europie zakłada, że punktem kluczowym jest funkcja i cel przepisu, a nie jego dosło wne brzmienie. Prawa nie czyta się już dosłownie, lecz zawsze zakładając jego racjonalność i dążenie do określonego celu. Nie litera jest najważ-niejsza, ale to, czemu norma ma służyć w sytuacji, w której będzie zastosowana.” prof. Marek Safjan sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej były prezes Trybunału Konstytucyjnego
 • 3. Wersje skonsolidowane traktatu o Unii Europejskiej i traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 • 4. Wersje skonsolidowane traktatu o Unii Europejskiej i traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 • 5. Wersje skonsolidowane traktatu o Unii Europejskiej i traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 • 6. Swobodne świadczenie usług wewnątrz Unii bez przeszkód i ograniczeń
 • 7. IM
 • 8. PP IM
 • 9. PP
 • 10. Będąc w Rzymie, zachowuj się jak Rzymianin
 • 11. DYREKTYWA 96/71/WE dotycząca delegowania pracowników
 • 12. Ale... PP
 • 13. Ale... · co jeżeli gospodarz ukrywa zasady? PP
 • 14. Ale... · co jeżeli gospodarz ukrywa zasady? · co jeżeli gospodarz dyskryminuje gości? PP
 • 15. Ale... · co jeżeli gospodarz ukrywa zasady? · co jeżeli gospodarz dyskryminuje gości? · co jeżeli gospodarz ma problem z egzekwowaniem reguł? PP
 • 16. DYREKTYWA 2014/67/WE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE
 • 17. PP IM
 • 18. IM PP ZS
 • 19. ZS
 • 20. · punkt widzenia ubezpieczonego ZS
 • 21. · punkt widzenia ubezpieczonego · punkt widzenia instytucji ZS
 • 22. · punkt widzenia ubezpieczonego · punkt widzenia instytucji · punkt widzenia przedsiębiorstw ZS
 • 23. ROZPORZĄDZENIE nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
 • 24. Ale... ZS
 • 25. Ale... · firmy delegują zwrotnie? ZS
 • 26. Ale... · firmy delegują zwrotnie? · czasowe zaczyna być stałe? ZS
 • 27. Ale... · firmy delegują zwrotnie? · czasowe zaczyna być stałe? · zakładane są fikcyjne firmy? ZS
 • 28. ROZPORZĄDZENIE NR 987/2009 dotyczące wykonywania rozporządzenia nr 883/2004
 • 29. Komisja Administracyjna ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących
 • 30. IM PP ZS hipoteza I
 • 31. IM hipoteza II
 • 32. PP IM hipoteza II
 • 33. IM PP ZS hipoteza II
 • 34. IM PP ZS hipoteza III
 • 35. PP hipoteza IV
 • 36. PP IM hipoteza IV
 • 37. IM PP ZS hipoteza IV
 • 38. IM PP ZS hipoteza IV
 • 39. IM PP ZS
 • 40. IM PP ZS IM PP ZS
 • 41. IM PP ZS IM PP ZS IM PP ZS
 • 42. „Podstawowa dzisiaj idea wykładni prawa w zjednoczonej Europie zakłada, że punktem kluczowym jest funkcja i cel przepisu, a nie jego dosło wne brzmienie. Prawa nie czyta się już dosłownie, lecz zawsze zakładając jego racjonalność i dążenie do określonego celu. Nie litera jest najważ-niejsza, ale to, czemu norma ma służyć w sytuacji, w której będzie zastosowana.” prof. Marek Safjan sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej były prezes Trybunału Konstytucyjnego
 • 43. Wniosek Koordynacja nie może być wykorzystywana, jako narzę-dzie do budowania barier i ograniczeń czyniących prze-pływ usług na jednolitym rynku wewnętrznym pozornym, w imię fałszywych haseł ochrony lokalnych rynków pracy przed „dumpingiem społecznym”. Koordynacja powinna usuwać kolizje systemów zabez-pieczenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem interesu ubezpieczonego, w szczególności do nie frag-mentaryzowania jego historii ubezpieczenia.
 • 44. Choroba autoimmunologiczna
 • 45. Nie machać psem! Czyli o prawidłowym rozumieniu prawa Stefan Schwarz Kolonia, 18 września 2014

Related Documents