senakis #1 sajaro skola XI klasi <ul><li>integrirebuli gakveTili: </li></ul><ul><li>,,s a m y a r o x v e u l e b S i” </...
ferSi ganfenili suli
genialuri arafroba anu unisanixari naxati: leqsi: giorgi CaCua bagrat aqubardia
sulis Cumi xetiali samyaroTa xveulebSi giorgi CaCua
samyaro Cven varT me da Sen giorgi CaCua
,,samyaro xveulebSi”
 
 
 
 
 
 
genialuri arafroba anu unisanixari naxati: leqsi: giorgi CaCua bagrat aqubardia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ddaakvirdi Tanamedrove rusi mxatvris vasil kandinskis am suraTs, Seecade, Seni asociaciebi miniaturis, leqsis, saxiT gadmo...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ggancdis Semoqmedi
g m a d l o b T
of 64

Prezentacia raionuli

სამყარო ხვეულებში
Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacia raionuli

  • 1. senakis #1 sajaro skola XI klasi <ul><li>integrirebuli gakveTili: </li></ul><ul><li>,,s a m y a r o x v e u l e b S i” </li></ul><ul><li>qarTuli ena da literatura - nato morgoSia </li></ul><ul><li>xelovneba- mamuka kuWava </li></ul><ul><li>IST- informaciul sakomunikacio </li></ul><ul><li>teqnologiebi - inga kaWarava </li></ul><ul><li>2008-2009 saswavlo weli </li></ul>
  • 2. ferSi ganfenili suli
  • 3. genialuri arafroba anu unisanixari naxati: leqsi: giorgi CaCua bagrat aqubardia
  • 4. sulis Cumi xetiali samyaroTa xveulebSi giorgi CaCua
  • 5. samyaro Cven varT me da Sen giorgi CaCua
  • 6. ,,samyaro xveulebSi”
  • 13. genialuri arafroba anu unisanixari naxati: leqsi: giorgi CaCua bagrat aqubardia
  • 41. Ddaakvirdi Tanamedrove rusi mxatvris vasil kandinskis am suraTs, Seecade, Seni asociaciebi miniaturis, leqsis, saxiT gadmosce.
  • 63. Ggancdis Semoqmedi
  • 64. g m a d l o b T

Related Documents