VZŤAH ŽIAK – UČITEĽ spolu každý sám Mgr. Martin Kuruc, PhD. kuruc@fedu.uniba.sk
•Škola – dva svety v jednom•Akí sú, akí sme?•Konflikt - 4U•Zóna vlastného vplyvu
ŠKOLA – DVA SVETY V JEDNOM Svet dospelých - pedagógovVerejný svet(spoločné aktivity) ...
AKÍ SÚ, AKÍ SME?Akí sú?• ťažkosti v správaní voči dospelým (s požiadavkami, ktoré reprezentujú),• rovesnícke vzťahyneschop...
KOMUNIKÁCIA: ŽIAK - UČITEĽ MYSEĽ TELO
Nezhoda – konflikt alebo 4ÚDve dimenzie komunikácie: Aktívne správanie BOJ ...
AKO?SKUPINOVÁ DYNAMIKAAktívne počúvať:-Tu a teraz- Empatizovať (porozumieť a dať spätnú väzbu)- Nehodnotiť výroky- Pýtať s...
ZÓNA VLASTNÉHO VPLYVU ŽIADEN ZÁUJEM KRUH ZÁUJMU KRUH ZÁUJMU KRUH ...
KRUH KRUH VPLYVUREAKTIVITA ZÁUJMU KRUH KRUHNEVYUŽITÝ Z...
SÚSTREĎME SA NA VECI V KRUHU NÁŠHO VPLYVU!
Ďakujem Martin KurucKatedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky Pedagogická fakulta Univerzity Komenského...
of 11

Poprad

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Poprad

 • 1. VZŤAH ŽIAK – UČITEĽ spolu každý sám Mgr. Martin Kuruc, PhD. kuruc@fedu.uniba.sk
 • 2. •Škola – dva svety v jednom•Akí sú, akí sme?•Konflikt - 4U•Zóna vlastného vplyvu
 • 3. ŠKOLA – DVA SVETY V JEDNOM Svet dospelých - pedagógovVerejný svet(spoločné aktivity) Svet dospievajúcich (žiakov/študentov) Svet dospelých - pedagógovVerejný svet ZVÄČŠOVAŤ(spoločné aktivity) Svet dospievajúcich (žiakov/študentov)
 • 4. AKÍ SÚ, AKÍ SME?Akí sú?• ťažkosti v správaní voči dospelým (s požiadavkami, ktoré reprezentujú),• rovesnícke vzťahyneschopnosť nadmerne silnánájsť si priateľov väzba na partiu• intenzívne, živé citové prežívanie (strach so spoločenského života)• sexuálne potreby sa objavujú skôr ako citová a intelektová zrelosť.KAŽDÝ INÝ, ALE PREDSA VŠETCI PODOBNÍ.Akí sme?• konflikt rolí (role učiteľa vs. role rodiča)KAŽDÝ INÝ, ALE PREDSA VŠETCI PODOBNÍ.
 • 5. KOMUNIKÁCIA: ŽIAK - UČITEĽ MYSEĽ TELO
 • 6. Nezhoda – konflikt alebo 4ÚDve dimenzie komunikácie: Aktívne správanie BOJ SPOLUPRÁCA AGRESIA ASERTIVITA „ÚTOK“ „ÚSTRETOVOSŤ“Deštruktívne správanie Konštruktívne správanie PASÍVNA TRPEZLIVOSŤ AGRESIA PRISPÔSOBENIE MANIPULÁCIA „ÚNIK“ „ÚSKOK“ Pasívne správanie
 • 7. AKO?SKUPINOVÁ DYNAMIKAAktívne počúvať:-Tu a teraz- Empatizovať (porozumieť a dať spätnú väzbu)- Nehodnotiť výroky- Pýtať sa ale neradiť (neodporúčať, neprerušovať, nevnucovať)- Nehovoriť o sebe (svoje minulé vlastné skúsenosti, podobnépocity) NEUTRALITA
 • 8. ZÓNA VLASTNÉHO VPLYVU ŽIADEN ZÁUJEM KRUH ZÁUJMU KRUH ZÁUJMU KRUH VPLYVU KRUH KRUH VPLYVUPROAKTIVITA ZÁUJMU
 • 9. KRUH KRUH VPLYVUREAKTIVITA ZÁUJMU KRUH KRUHNEVYUŽITÝ ZÁUJMUPOTENCIÁL VPLYVU
 • 10. SÚSTREĎME SA NA VECI V KRUHU NÁŠHO VPLYVU!
 • 11. Ďakujem Martin KurucKatedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave kuruc@fedu.uniba.sk

Related Documents