Werken aan integrale zorg en welzijn in de buurt
Er op af !
Gerard Molleman (GGD Gelderland Zuid / AMPHI)
Marcel de Groot ...
Ministry of Finance
Parliament
Social
Affairs
Philips
Glaxo
R&D
Health Technology
Assesment
NZa
RIVM
BZK
Housing
...
Policy Processes
Cabinet
Insurers
Policy
Formulation
Agenda
Setting
Parliament
Decision
Making
Civil Society
Monitori...
Inleiding
De zorg: het eerlijke verhaal ontbreekt
Niet doen
- valse boodschap vergrijzing en technologie
- nieuwe paleizen...
Koploper in de eerste lijn
Een fantastische medische
zorg in een sterk
verkokerde structuur. Dat
kost gezondheid en geld....
 
       
 
 
 
 
Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde 
 
Nijmeegs Manifest 
1 
 
Betere gezondheidszorg voor minder ge...
Vier jaren Koploperprogramma:
wat is de kracht?
• Visie en richting helder
(www.koploperprogramma.org)
• Vernieuwingen w...
Communicatie doelgroep en middelen
alle ELG
medewerkers
elg
professionals
UMCN
-samenscholingen
-Manifest
-samenscholin...
Wijkanalyse, als methode voor prioriteitsstelling
• Welke gezondheidsproblemen populatie wijk/buurt/dorp?
• Set van determ...
Gezamenlijk belang
Nijmeegse gezondheidsbeleid 2013-2016
• Integrale en wijkgerichte aanpak
• Van casuïstiek naar verbondenheid in en met de
...
Wat doet het sociale wijkteam?
 Voeren van een keukentafelgesprek, dus integrale
zorguitvraag (met aandacht voor sociale ...
In dialoog op wijkniveau….
Ateliers in de eerste lijn
de kunst van het geïntegreerd werken
Projectoverzicht uit Kennisateliers 1e lijn
•
Signalering depressieve klachten
Alcoholmisbruik bij ouderen en volwassenen...
Projectoverzicht (vervolg)
•
Hees/Heseveld/NBO
•
Proactieve ouderenzorg
•
Berg en Dal
•
Verbetering proactieve zorg...
Domotica
Medido
Kennis- en bestuurlijk netwerk regio Nijmegen
ELGUMC
IQUMC
HAN
Huisarts
ROS
CIHN/ Kring/ELG
Wijkverpleging
ZZG
Ken...
Welke kennis ontbreekt?
•
Sociale innovatie?
•
Werkt de wijk?
•
Waarom richtlijnen niet gevolgd
worden?
•
Waarom zo...
Conclusies
• Zorg = maatschappelijke opgave, geen technisch bestuurlijke  ´social
entrepreneurship´ gevraagd
• Samenwerki...
Najaarscongres 2013 - Keynote: Koos van der Velden
Najaarscongres 2013 - Keynote: Koos van der Velden
Najaarscongres 2013 - Keynote: Koos van der Velden
Najaarscongres 2013 - Keynote: Koos van der Velden
of 24

Najaarscongres 2013 - Keynote: Koos van der Velden

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Najaarscongres 2013 - Keynote: Koos van der Velden

 • 1. Werken aan integrale zorg en welzijn in de buurt Er op af ! Gerard Molleman (GGD Gelderland Zuid / AMPHI) Marcel de Groot (ZZG zorggroep) Guido Adriaansen (Kring Huisartsen) Rob van der Sande (HAN) Henk Schers (huisarts / UMC) Arie de Vries (NIM) Pieter van Haaren (VGZ) Kristine Mourits (gemeente Nijmegen) Koos van der Velden (UMC / AMPHI)
 • 2. Ministry of Finance Parliament Social Affairs Philips Glaxo R&D Health Technology Assesment NZa RIVM BZK Housing VWS Advisory boards (Health Council, SER, RVZ) Tax office Capital market Pension funds CVZ Health Insurance Act Labour market NMa IGZ Inspectorates and regulatory agencies AWBZ Health insurers Housing market Housing associations WMO Personalized medicine Primary care Nursing / Secondary care home care Health promotion & prevention Integrated – patient-centered - care Integrated – patient-centered - care Housing / healthy cities
 • 3. Policy Processes Cabinet Insurers Policy Formulation Agenda Setting Parliament Decision Making Civil Society Monitoring and Evaluation Health Sector Ministries Policy Implementation
 • 4. Inleiding De zorg: het eerlijke verhaal ontbreekt Niet doen - valse boodschap vergrijzing en technologie - nieuwe paleizen bouwen - puur ziekte gerichte benadering patient / inrichting zorg - meer productie gaat ons wel redden - denken dat we doeltreffend en doelmatig werken Wel doen - luisteren naar patiënten ( kijk om naar de kwetsbaren bron SCP 2013) - forse krimp: dwingt tot scherper nadenken + rigoureuze keuzen - meer aandacht voor hart in de zorg / minder bestuur + geld - regionale netwerken zorg en welzijn met wijk als hart opstarten - meer nadenken over kenniscirculatie (van nationaal naar lokaal) Berg en Dal 3 – Geen bewijs, geen budget, geen geïntegreerde zorg!
 • 5. Koploper in de eerste lijn Een fantastische medische zorg in een sterk verkokerde structuur. Dat kost gezondheid en geld. Bouwen aan een betere en goedkopere zorg, het kan!
 • 6.                   Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde    Nijmeegs Manifest  1    Betere gezondheidszorg voor minder geld.   Het kan!  Nijmegen, oktober 2010    w w w. k o p l o p e rs . o r g   1.0 Nijmeegs Manifest  Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde  UMC  St Radboud Nijmegen  Zelfde stip op de horizon: kantelen • Burger centraal, eigen verantwoordelijkheid, zolang mogelijk zelfstandig, • Van bolwerk naar netwerk met wijk centraal • Van curatie naar preventie en welzijn • Integrale en structurele aanpak
 • 7. Vier jaren Koploperprogramma: wat is de kracht? • Visie en richting helder (www.koploperprogramma.org) • Vernieuwingen werkvloer opgepikt (ZIN) • Regionale Zorgagenda – wijkanalyses + sociale wijkteams • Academische Eerstelijnscentra Thermion en Heyendael plus ECT Tiel / GC Lindenholt • Geen regio waar ZonMW zo veel investeert….. • Koploperprogramma: verbinding tussen wijk en UMC Berg en Dal 3 – Geen bewijs, geen budget, geen geïntegreerde zorg!
 • 8. Communicatie doelgroep en middelen alle ELG medewerkers elg professionals UMCN -samenscholingen -Manifest -samenscholingen -website -Manifest -Lijn 1 next -website -LUX debat -Lijn 1 next -workshop stafconvent -LUX debat Nijmeegs (regio)veld Nederland -samenscholingen -Manifest -samenscholing ateliers -Manifest -LUX debat -website -Lijn 1 next -Lijn 1 next -samenscholing zorgbeleid (VWS, NZa etc.) -in het Nieuws -lobby Internationaal
 • 9. Wijkanalyse, als methode voor prioriteitsstelling • Welke gezondheidsproblemen populatie wijk/buurt/dorp? • Set van determinanten die gezondheid bepalen, gegevens van gemeente, GGD en ELG/MIMS • Bespreken multidisciplinair • Betrekken bewoners • Gezamenlijk bepalen prioriteit
 • 10. Gezamenlijk belang
 • 11. Nijmeegse gezondheidsbeleid 2013-2016 • Integrale en wijkgerichte aanpak • Van casuïstiek naar verbondenheid in en met de wijk • Samenwerking met verzekeraar • bewegen • GGz preventie / Basis GGz
 • 12. Wat doet het sociale wijkteam?  Voeren van een keukentafelgesprek, dus integrale zorguitvraag (met aandacht voor sociale netwerk en collectieve arrangementen)  Zorgen voor een gezinsplan  Regelen van de benodigde indicaties (liefst direct)  Zorgen dat het plan wordt uitgevoerd (ook monitoring)  Zelf ook wat doen vanuit de eigen functie  Opschalen naar Regieteam indien te complex  Overnemen nazorg uit Regieteam, residentiële zorg, intramurale zorg, detentie etc. Quick scan: tevreden patiënten, lagere kosten
 • 13. In dialoog op wijkniveau….
 • 14. Ateliers in de eerste lijn de kunst van het geïntegreerd werken
 • 15. Projectoverzicht uit Kennisateliers 1e lijn • Signalering depressieve klachten Alcoholmisbruik bij ouderen en volwassenen Evaluatie palliatieve zorgmodel • Eenzaamheid bij ouderen Scholing Motivational interviewing • Signalering Psychische ongezondheid • Hazenkamp Valpreventie integraal • • • • Hatert Zorgprogramma ouderenzorg • • Alcoholmisbruik bij ouderen • Malden Beweging / ontmoeting voor ouderen • • Evaluatie hometeam • Lent • • • Diabetes monitoring thuis Samenwerking huisarts – wijkverpleging / zichtbare schakel • Substitutie 2e naar 1e lijn huidkanker (AK) • Eenzaamheid bij ouderen • Alcoholmisbruik ouderen ROOD = ook in ander programma
 • 16. Projectoverzicht (vervolg) • Hees/Heseveld/NBO • Proactieve ouderenzorg • Berg en Dal • Verbetering proactieve zorg in verzorgingshuis • Grootstal/ Hatertse Hei • Werkerslunch • Valpreventie • Stoppen met roken • Opzet van MDO • Obesitas bij volwassenen • Eenzaamheid bij ouderen • Sociale kaart • Meer beweging voor ouderen • • Beuningen Brakkenstein
 • 17. Domotica Medido
 • 18. Kennis- en bestuurlijk netwerk regio Nijmegen ELGUMC IQUMC HAN Huisarts ROS CIHN/ Kring/ELG Wijkverpleging ZZG Kennis en innovatie Welzijn NIM/ W4 Public Health GGD Zorg en implementatie Stuurhut 1e Lijn Consortium voor wijkkennis Tekentafel tekentafel Regio Nijmegen op 1 lijn Overlegtafel Palliatief netwerk NPZZG Geriatrisch netwerk 100 Verloskundig Netwerk Oncologisch Netwerk 2e Lijn CWZ palliatieve zorg UMC geriatrie oncologie verloskunde Patiënt
 • 19. Welke kennis ontbreekt? • Sociale innovatie? • Werkt de wijk? • Waarom richtlijnen niet gevolgd worden? • Waarom zo weinig preventie? • De wetenschap als risicofactor? • Verstaan wetenschap en beleid elkaar? • Hoe wordt beleid gemaakt? • Hoe kun je winnen?
 • 20. Conclusies • Zorg = maatschappelijke opgave, geen technisch bestuurlijke  ´social entrepreneurship´ gevraagd • Samenwerking in regio verloopt goed  versterkt • Alle partijen zelfde visie: van bolwerk naar buurtnetwerk, van curatie naar preventie en welzijn; verhogen eigen (veer)kracht • Samenhang in zorg versterken • Rol burger versterken en professionals afbakenen • Leiderschap in wijk: niet vanzelfsprekend • Partijen in formele afrondende fase borging in Netwerk • Van veel overlegtafels naar ´er op af´ …

Related Documents