Samen sterker worden
keten lokaal integreren
16 december 2013
Monique Spierenburg In voor zorg-coach
Marjon de Jong dement...
Workshop
programma
Twee voorbeelden
Wat valt hierin op?
Positionering consulent
Wat betekent dit voor
organisatie van zor...
Werkwijze in keten dementie
•
•
•
•
•
•
Korte doorlooptijd
Goed verwijzen
Terug rapporteren
Actiegericht
Transparant
Vanz...
Dilemma’s in organisatie zorg
voorbereiden
plan
bijstellen
Vul in
plannen
feedback
doen
doen
Proces van samenwerking
Welzijns
consulent
Huisarts - POH
Cliënt en
systeem
Vrijwilligers
Dementie consulent
SOG - PG ...
Montfoort versus Oude Water
Montfoort
• Meerdere flexplekken
• Zichtbaar in de wijk
• Bekend met zorgstructuur
• Korte hel...
Toegevoegde waarde
dementieconsulent
• Systeem gericht
• Signaleren overbelasting mantelzorger
en sociaal netwerk
• Actie ...
Systeembenadering
•
•
•
•
•
Belofte
Signaal dochter
DC organiseert
3- gesprek
Uitkomst: gehoord,
tevreden systeem
Meerwaarde samenwerking
• Planning van zorgcoördinatie
• Contra-indicaties: wanneer is iets niet
meer passend
• Benadering...
Positionering consulent
• Dementieconsulent als onderdeel van
– Sociaal wijkteam
– Thuiszorgzorgaanbieder
– Zorggroep/gezo...
Betekenis voor organisatie
dementiezorg
Regionaal ----- Lokaal
Generiek ------ Specifiek
Dementie ------ Kwetsbare ouderen
Modellen van samenwerking
HA
Wv
Wv
Wv
DC
DC
Wv
SOG
HA
PG
POH
of 12

Najaarscongres 2013: Ketenzorg West Utrecht: Samen sterker worden: keten lokaal integreren

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Najaarscongres 2013: Ketenzorg West Utrecht: Samen sterker worden: keten lokaal integreren

 • 1. Samen sterker worden keten lokaal integreren 16 december 2013 Monique Spierenburg In voor zorg-coach Marjon de Jong dementieconsulent Keten Dementie West Utrecht
 • 2. Workshop programma Twee voorbeelden Wat valt hierin op? Positionering consulent Wat betekent dit voor organisatie van zorg?
 • 3. Werkwijze in keten dementie • • • • • • Korte doorlooptijd Goed verwijzen Terug rapporteren Actiegericht Transparant Vanzelfsprekend Signalering Huisbezoek Pg-team diagnostiek
 • 4. Dilemma’s in organisatie zorg voorbereiden plan bijstellen Vul in plannen feedback doen doen
 • 5. Proces van samenwerking Welzijns consulent Huisarts - POH Cliënt en systeem Vrijwilligers Dementie consulent SOG - PG TEAM Thuiszorg Wijkverpleegkundi ge vroegsignalering Zorg instellingen extramuraal Palliatief intramuraal
 • 6. Montfoort versus Oude Water Montfoort • Meerdere flexplekken • Zichtbaar in de wijk • Bekend met zorgstructuur • Korte heldere lijn • Tijd om door te pakken • Signaleren wordt omgezet in actie Oude Water • Moeten bewijzen • Geen open dialoog • Ontwikkelingen worden niet gedeeld • Intern gericht • Wel op de hoogte willen zijn, niet de diepte in (eerstelijnsoverleg)
 • 7. Toegevoegde waarde dementieconsulent • Systeem gericht • Signaleren overbelasting mantelzorger en sociaal netwerk • Actie in verschuiving draagkrachtdraaglast • Weten wie betrokken kan worden in bij welke vraag of fase
 • 8. Systeembenadering • • • • • Belofte Signaal dochter DC organiseert 3- gesprek Uitkomst: gehoord, tevreden systeem
 • 9. Meerwaarde samenwerking • Planning van zorgcoördinatie • Contra-indicaties: wanneer is iets niet meer passend • Benaderingsadvies • Voorlichting huisarts, sog, pg-team • Verbinding partners uit welzijn zorg en sociale netwerk, vrijwilligers
 • 10. Positionering consulent • Dementieconsulent als onderdeel van – Sociaal wijkteam – Thuiszorgzorgaanbieder – Zorggroep/gezondheidscentrum – Welzijnsstichting • Of moet je werken in een zelfsturend team en daarmee onafhankelijk blijven?
 • 11. Betekenis voor organisatie dementiezorg Regionaal ----- Lokaal Generiek ------ Specifiek Dementie ------ Kwetsbare ouderen
 • 12. Modellen van samenwerking HA Wv Wv Wv DC DC Wv SOG HA PG POH

Related Documents