Huisarts & Gemeente;
samen werken in de wijken in Zoetermeer
Duo-presentatie:
Harry van den Hoeven
Directeur SGZ
Klaasjan...
VNG - LHV
Zoetermeer
Groeistad
vanaf 1962
Ruim 120.000
inwoners
Stapsgewijs
ontwikkelen
7 wijken (gem.
20.000 inwoners)
Wijkteams/
...
Gezondheidscentra en HOED’en
in Zoetermeer
Gezondheidscentra
verspreid over de stad
10 gezondheidscentra
7 wijksamenwerkin...
Samenwerking en afstemming (1)
Historisch:
•
Vanaf start groei Zoetermeer samenwerking gemeente en eerstelijnszorg
•
G...
Samenwerking en afstemming (2)
Visie gemeente:
• Sociaal domein, domeinen bij elkaar brengen
• Versterken netwerken
• Orga...
Wijkzorgnetwerken met sociale
wijkteams (1)
Wijkzorgnetwerken met sociale
wijkteams (2)
Gemeente:
• Pilot Wijkzorgnetwerken (in 2 wijken)
- Doel: structurele verbeter...
Ouderen (1)
Gemeente
•
•
•
•
Wmo-beleidsplan: verschuiving van individuele naar collectieve voorzieningen
Individuele W...
Ouderen (2)
Eerste lijnsgezondheidszorg
•
Keten dementie
- Brede keten met zorgprogramma
- Casemanagers dementie (eind 2...
Leefstijl (lokaal gezondheidsbeleid)
Gemeente
Eerste lijnsgezondheidszorg
•
•
•
•
•
•
Onderdeel Wmo-nota
Preventie-ove...
Jeugd
•
•
•
•
Meerpunt (geen gebouw maar breed
netwerk Zoetermeers Centrum voor
Jeugd en Gezin)
Transitie jeugd (jeugd...
Onderzoek: wijkprofielen (1)
Onderzoek: wijkprofielen (2)
Gemeente:
• Heeft ook wijkprofielen
GGD:
• Vierjaarlijks Gezondheidsonderzoeken
Jeugd Volwass...
Agenda voor samenwerking
gemeente en huisartsen
• Versterken samenwerking zorg en welzijn in de wijken
• Afstemming wijkpr...
of 15

Najaarscongres 2013 - Gemeente Zoetermeer en Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer: Huisarts en gemeente werken samen in de wijk

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Najaarscongres 2013 - Gemeente Zoetermeer en Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer: Huisarts en gemeente werken samen in de wijk

 • 1. Huisarts & Gemeente; samen werken in de wijken in Zoetermeer Duo-presentatie: Harry van den Hoeven Directeur SGZ Klaasjan de Jong Wethouder zorg
 • 2. VNG - LHV
 • 3. Zoetermeer Groeistad vanaf 1962 Ruim 120.000 inwoners Stapsgewijs ontwikkelen 7 wijken (gem. 20.000 inwoners) Wijkteams/ wijkmanagers/ wijkposten Inmiddels herontwikkeling ‘oude’ wijken
 • 4. Gezondheidscentra en HOED’en in Zoetermeer Gezondheidscentra verspreid over de stad 10 gezondheidscentra 7 wijksamenwerkings - verbanden
 • 5. Samenwerking en afstemming (1) Historisch: • Vanaf start groei Zoetermeer samenwerking gemeente en eerstelijnszorg • Gemeente visie: ontwikkelen wijken met daarin gezondheidscentra • SGZ: bouw gezondheidscentra • Gemeente: jarenlang garantie bij bouw gezondheidscentra • Gemeente en huisartsen: notitie vestigingsklimaat huisartsen (in tijd van dreigend tekort huisartsen) • Steeds meer inhoudelijke samenwerking (wijken, jeugd, ouderen, leefstijl)
 • 6. Samenwerking en afstemming (2) Visie gemeente: • Sociaal domein, domeinen bij elkaar brengen • Versterken netwerken • Organisaties zijn partners: betrekken bij veranderingen - Partneroverleg maatschappelijke ondersteuning - Partneroverleg Meerpunt (netwerk CJG) Vorm afstemming gemeente en huisartsen: • 2 a 3 x per jaar bestuurlijk overleg, informeren en afstemmen • Ambtelijk/bestuurlijk overleg, zo nodig vaker, situatieafhankelijk • SGZ actieve partner in lokale overleggen Aanbevelingen: • Zorg voor één aanspreekpunt namens huisartsen/eerstelijns • Zorg voor één gemeentelijk aanspreekpunt (zorg en huisvesting) • Gemeente ondersteun vestiging gezondheidscentra en huisartsen
 • 7. Wijkzorgnetwerken met sociale wijkteams (1)
 • 8. Wijkzorgnetwerken met sociale wijkteams (2) Gemeente: • Pilot Wijkzorgnetwerken (in 2 wijken) - Doel: structurele verbetering van de samenwerking - Betere dienst- en hulpverlening in de wijk. - Sociale kaart alle medewerkers en voorzieningen in de wijk - Vroegsignalering, toeleiding, verbinden zorg en welzijn, waakvlamcontacten • Pilot Sociaal wijkteam (Achter de voordeur) - In dezelfde wijken binnen elk wijkzorgnetwerk een sociale wijkteam - Doel: zorgmijders, die nog niet in zorg zijn binnen het wijkzorgnetwerk. - Klein team: Wijkcoach/Wijkverpleegkundige/Wijkpedagoog Eerste lijnsgezondheidszorg: • Huisarts in netwerk via wijkverpleegkundige/wijkcoach, maatschappelijk werker/ praktijkondersteuner
 • 9. Ouderen (1) Gemeente • • • • Wmo-beleidsplan: verschuiving van individuele naar collectieve voorzieningen Individuele Wmo-voorzieningen Collectieve voorzieningen: - Maaltijdenservice, ouderenbus, telefooncirkel, dienstencentra, zomer-activiteiten - Boodschappendiensten, was- en strijkservice en een klussendienst - Admin. ondersteuning, ouderenadviseurs, persoonsgerichte begeleiding - Signalerend huisbezoek, wijkverpleegkundige zichtbare schakel - Dagbesteding Nieuwe stijl (pilot) Thema’s: - Eenzaamheid - Mantelzorgondersteuning
 • 10. Ouderen (2) Eerste lijnsgezondheidszorg • Keten dementie - Brede keten met zorgprogramma - Casemanagers dementie (eind 2012: 274 van de 415 ouderen met dementie) • Keten kwetsbare ouderen - Brede keten in ontwikkeling (ism gemeente) - Zorgcoördinatie door wijkverpleegkundige of POH. Voorkeur: WV (eind 2012: 1075 van ca. 1600) - Pilots zichtbare schakel (ism gemeente), en WV in de huisartsenpraktijk Aanbeveling: • Zorg voor kwetsbare ouderen voor aansluiting van signaleren, toeleiden en coördineren zorg
 • 11. Leefstijl (lokaal gezondheidsbeleid) Gemeente Eerste lijnsgezondheidszorg • • • • • • Onderdeel Wmo-nota Preventie-overleg Jaar uitvoeringsprogramma Thema’s: - Alcohol en drugs, roken - Overgewicht, diabetes - Depressie en eenzaamheid Deelnemer preventie-overleg Activititeiten: - Zorgmodule overgewicht en diabetes - Zorgmodule voeding - Zorgmodule bewegen - Zorgmodule roken Aanbeveling: • Zorg voor gezamenlijke prioritering van thema’s, activiteiten en taakverdeling
 • 12. Jeugd • • • • Meerpunt (geen gebouw maar breed netwerk Zoetermeers Centrum voor Jeugd en Gezin) Transitie jeugd (jeugdwet), onderdeel Sociaal domein Eén huishouden, één plan, één regisseur • Pilot Jeugd in een wijk: - laagdrempelige ondersteuning in de eigen omgeving - minder inzet van duurdere vormen van zorg intensieve samenwerking huisarts (poortwachter zorg), de praktijkondersteuner GGZ en een medewerker van Bureau Jeugdzorg.
 • 13. Onderzoek: wijkprofielen (1)
 • 14. Onderzoek: wijkprofielen (2) Gemeente: • Heeft ook wijkprofielen GGD: • Vierjaarlijks Gezondheidsonderzoeken Jeugd Volwassenen en Senioren • Zijn ook om te zetten in wijkprofielen Aanbevelingen: • Gebruik gebundelde wijkprofielen voor gerichte inzet van preventie en zorg in de wijken • Leeftijdopbouw en SES zijn belangrijke dimensies voor prioritering
 • 15. Agenda voor samenwerking gemeente en huisartsen • Versterken samenwerking zorg en welzijn in de wijken • Afstemming wijkprofielen (gemeente, SGZ en GGD) - Sturing op preventie-activiteiten in de wijken • Versterken van de keten van ondersteuning aan kwetsbare burgers (jongeren, multiproblem-gezinnen, mensen met GGZachtergrond, kwetsbare ouderen) • Verkennen rol van huisartsen in toegang voorzieningen • Verkennen bestuurlijk convenant

Related Documents