Rendement
Zorgtechnologie wat levert het
op?
16 december 2013,
Henry Mulder Henk Pullen
Inhoud
•
•
•
•
•
•
Gemeente Raalte, Zorggroep Raalte
Thuistechnologie
Rendement
Casus uitwerking
Hoe bereik je het rendem...
Gemeente Raalte
•
•
•
•
•
•
37.000 inwoners
2 grote, 7 kleine kernen
6 zorgaanbieders
– 3 intramuraal ouderenzorg
– 3 ex...
Zorggroep Raalte
•
•
•
•
•
serviceorganisatie wonen, welzijn en zorg;
4 locaties in Raalte e.o.;
omzet € 16 mln. (€ 14.5 ...
Project
• Samenwerking gemeente, zorgaanbieder, corporatie,
welzijn
• Bewezen techniek die er toe doet
• Doel:
–
–
–
–
Er...
Thuistechnologie
1
Sensoren
- Opstaan
- Vocht
- …
3
Beeldscherm
- Schermzorg
- Portaal
- Internet
4
2
Telemedicatie
...
Rendement
• Maatschappelijke rendement
• Direct financieel rendement (keten)
• Bijvangst
Rendement
• Welke vorm van ondersteuning?
• Wat is het effect van de inzet van techniek
– Wat is het autonome effect van d...
Elektrisch gordijnsysteem
• 2 momenten per dag: 30*2*2 min. = 2 uur per maand
a €200,- ofwel €1.200,-- per jaar
• Installa...
Schermzorg
• Via schermzorg (social media en beeldbellen)
• Informeel netwerk instrueren en controleren (zorgen dat) in
pl...
Hoe te bereiken
• Neem regie in overleg tussen partijen
– Neem initiatief
– Prikkel en motiveer (in Raalte bijdrage in inv...
Stelling en advies
• Gemeente neem het voortouw:
– maatschappelijke taak tot ondersteuning en participatie
• Deel Busines...
Medicatie dispencer
• 2 momenten per dag: 30*2*4 min. = 4 uur per maand
a €200,- tegen €100,- met dispencer
• Bij 100 clië...
Hou de zorg op afstand
gebruik
Participatietechnologie!
of 14

Najaarscongres 2013 - Gemeente Raalte: Zorg op afstand: wat levert het op?

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Najaarscongres 2013 - Gemeente Raalte: Zorg op afstand: wat levert het op?

 • 1. Rendement Zorgtechnologie wat levert het op? 16 december 2013, Henry Mulder Henk Pullen
 • 2. Inhoud • • • • • • Gemeente Raalte, Zorggroep Raalte Thuistechnologie Rendement Casus uitwerking Hoe bereik je het rendement Stelling
 • 3. Gemeente Raalte • • • • • • 37.000 inwoners 2 grote, 7 kleine kernen 6 zorgaanbieders – 3 intramuraal ouderenzorg – 3 extramuraal ouderenzorg – 2 wonen en zorg LVB/VB – 2 geestelijke gezondheidszorg 1 woningbouw corporatie 1 welzijnsinstelling sterk Plaatselijk Belang
 • 4. Zorggroep Raalte • • • • • serviceorganisatie wonen, welzijn en zorg; 4 locaties in Raalte e.o.; omzet € 16 mln. (€ 14.5 mln AWBZ, € 1.5 overig); AWBZ: 85% intramuraal, 15% extramuraal; intramuraal: – 30% ZZP 1 t/m 3; – 40% ZZP 4; – 30% ZZP 5 en hoger.
 • 5. Project • Samenwerking gemeente, zorgaanbieder, corporatie, welzijn • Bewezen techniek die er toe doet • Doel: – – – – Ervaring implementatie in bedrijfsvoering Ervaring traject toegang Bewustwording bij doelgroep Effecten: Business case, welzijn cliënt
 • 6. Thuistechnologie 1 Sensoren - Opstaan - Vocht - … 3 Beeldscherm - Schermzorg - Portaal - Internet 4 2 Telemedicatie Domotica - Toegang & bewaking - Temperatuur en CO2 meter - Bediening
 • 7. Rendement • Maatschappelijke rendement • Direct financieel rendement (keten) • Bijvangst
 • 8. Rendement • Welke vorm van ondersteuning? • Wat is het effect van de inzet van techniek – Wat is het autonome effect van de sturing op eigen kracht? – Welk ondersteuningsarrangement is van toepassing? – Wat is het directe financiële effect daarvan (verplaatsen van kosten)? – Wat is de bijvangst?
 • 9. Elektrisch gordijnsysteem • 2 momenten per dag: 30*2*2 min. = 2 uur per maand a €200,- ofwel €1.200,-- per jaar • Installatiekosten ca. €1.200,-• In één jaar terugverdiend • Elk volgend jaar €24.000,-- besparing bij 20 cliënten • Eigen regie, zelfredzaamheidsgevoel Taakvervanging
 • 10. Schermzorg • Via schermzorg (social media en beeldbellen) • Informeel netwerk instrueren en controleren (zorgen dat) in plaats van zorgprofessional (zorgen voor) • Eén communicatie van 5 min. per dag (2,5 uur per maand) resulteert in 5 uur minder inzet per maand van professionals. • In 12 maanden ca. 24 uur minder professionele zorg nodig, ca. € 1200,-- [Bij 100 cliënten een potentieel van €120.000,-- per jaar] • Investering in digitale toegang bij cliënt rond €600,--, ofwel in halfjaar terugverdiend. • Hefboomwerking voor de kanteling! • Zelfredzaamheid en participatiemaatschappij Taakverplaatsing
 • 11. Hoe te bereiken • Neem regie in overleg tussen partijen – Neem initiatief – Prikkel en motiveer (in Raalte bijdrage in investering vanuit Programma Woonservice Gebieden) • Zorg voor transparant overleg (tot in elkaars keuken) • Benader dat overleg vanuit invalshoek: Coöperatie – – – – Meerdere partijen in de keten met ieder eigen belang Eigen belang kan niet zonder de ander worden bereikt Voorkom “freerider” gedrag Waak voor een negatief belang in de keten
 • 12. Stelling en advies • Gemeente neem het voortouw: – maatschappelijke taak tot ondersteuning en participatie • Deel Business Cases om proces op gang te brengen • Koers op output/outcome indicatoren: – Zelfredzaamheid, eigen regie en participatie • Orden de discussie inzake de inzet middelen zorginfrastructuur: – regie bij gemeente – Samenwerking met verzekeraar (vanwege lokale versnippering overheveling budget AWBZ naar gemeenten)
 • 13. Medicatie dispencer • 2 momenten per dag: 30*2*4 min. = 4 uur per maand a €200,- tegen €100,- met dispencer • Bij 100 cliënten, >€100.000,-- per jaar besparen • In Raalte waarschijnlijk geschikt voor 200 cliënten • Meer privacy en eigen regie
 • 14. Hou de zorg op afstand gebruik Participatietechnologie!

Related Documents