Wij zijn er
omdat cliënten ècht hulp willen
Doelgroep
• ‘Verlorenen’ in reguliere zorgveld
–
Vanwege allerlei redenen
• Met een specifieke zorgvraag
–
–
–
–
Psychi...
Cliënten naar woonplaats
Leeftijdsopbouw cliënten
Indicatiegrondslagen
Cliënten & begeleidingsvorm
Cliënten naar leveringsvorm
Van PGB naar ZIN
omzet
(1 juli 2013)
Omzetverhouding ZIN en PGB
25%
44%
70%
75%
56%
30%
2011
2012
PGB
2013 (1-6)
ZI...
Financiën
Omzetgroei 2012 t.o.v. 2011
21%
Prognose 2013 t.o.v. 2011
47%
Financiële resultaten
€ 400.000
€ 300.000
Resultaat
€ 200.000
€ 100.000
€2007
€ 100.000€ 200.000-
2008
2009
2010
201...
Kengetallen
2012
2011
2010
Omzet (index 2010 =100)
68,52
56,70
100
Nettowinstmarge
3,79
-1,41
-6,08
Current/Qui...
Missie
Iedere zorgcliënt is een uniek persoon die
zowel kwaliteiten als uitdagingen kent.
Bij vraagstukken hebben zij rech...
Visie
Maatwerk begint met oprecht contact. De professionals van
Connecting Hands hebben respect voor de belevingswereld
va...
In een netwerk
Presentietheorie
Baart
• Niet zozeer ‘oplossen’, maar ‘er zijn’, een relatie aangaan
• Theorie gaat uit van Presentie i.p...
Interventie vanuit
een bedding van Presentie
• Interventie gerichte methoden
–
–
–
–
–
–
–
–
Sociale dienstverlening
Soci...
Hulpverlener koppelen aan cliënt
Op basis van:
• deskundigheid
• ruimte in de caseload
én op
• persoonlijkheid
De kerk als vrijplaats
of
de steunende functie van ons gebouw
Cliënten
Cliënttevredenheidsonderzoek:
GGZ thermometer
• Cliënten geven hoge cijfers voor
–
–
–
–
Ondersteuning (vorig ja...
Medewerkerstevredenheid
Medewerkerstevredenheid
8,60
8,6
8,55
8,50
8,45
11
medewerkers
8,43
waardering 8,40
8,35
20...
Productiviteit
Productiviteit
32%
68%
2011
19%
17%
81%
83%
2012
productieve uren
2013 (1-6)
niet productieve uren
MKBA
Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse
• Indicatief
–
–
gebaseerd op inschatting van betrokkenen
rond 3 cliënten
• N...
Najaarscongres 2013 - Connecting hands: Maatwerk van mens tot mens
Najaarscongres 2013 - Connecting hands: Maatwerk van mens tot mens
Najaarscongres 2013 - Connecting hands: Maatwerk van mens tot mens
Najaarscongres 2013 - Connecting hands: Maatwerk van mens tot mens
Najaarscongres 2013 - Connecting hands: Maatwerk van mens tot mens
Najaarscongres 2013 - Connecting hands: Maatwerk van mens tot mens
Najaarscongres 2013 - Connecting hands: Maatwerk van mens tot mens
Najaarscongres 2013 - Connecting hands: Maatwerk van mens tot mens
Najaarscongres 2013 - Connecting hands: Maatwerk van mens tot mens
Najaarscongres 2013 - Connecting hands: Maatwerk van mens tot mens
Najaarscongres 2013 - Connecting hands: Maatwerk van mens tot mens
Najaarscongres 2013 - Connecting hands: Maatwerk van mens tot mens
Najaarscongres 2013 - Connecting hands: Maatwerk van mens tot mens
Najaarscongres 2013 - Connecting hands: Maatwerk van mens tot mens
Najaarscongres 2013 - Connecting hands: Maatwerk van mens tot mens
Najaarscongres 2013 - Connecting hands: Maatwerk van mens tot mens
of 38

Najaarscongres 2013 - Connecting hands: Maatwerk van mens tot mens

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Najaarscongres 2013 - Connecting hands: Maatwerk van mens tot mens

 • 1. Wij zijn er omdat cliënten ècht hulp willen
 • 2. Doelgroep • ‘Verlorenen’ in reguliere zorgveld – Vanwege allerlei redenen • Met een specifieke zorgvraag – – – – Psychische problematiek Zorgmijdend Psychiatrische diagnose (DSM IV) (Bijkomende problemen in maatschappelijk functioneren) • Maar niet voor iedereen (exclusie) – – – – – Drugsgebruik (*in BW) Alleen somatiek Alleen huish. hulpvragen Verplegingsbehoeftig BOPZ (gedwongen opname) • Niet alleen – – Systeemgericht In netwerk van hulpverleners
 • 3. Cliënten naar woonplaats
 • 4. Leeftijdsopbouw cliënten
 • 5. Indicatiegrondslagen
 • 6. Cliënten & begeleidingsvorm
 • 7. Cliënten naar leveringsvorm
 • 8. Van PGB naar ZIN omzet (1 juli 2013) Omzetverhouding ZIN en PGB 25% 44% 70% 75% 56% 30% 2011 2012 PGB 2013 (1-6) ZIN
 • 9. Financiën Omzetgroei 2012 t.o.v. 2011 21% Prognose 2013 t.o.v. 2011 47%
 • 10. Financiële resultaten € 400.000 € 300.000 Resultaat € 200.000 € 100.000 €2007 € 100.000€ 200.000- 2008 2009 2010 2011 2012 "2013"
 • 11. Kengetallen 2012 2011 2010 Omzet (index 2010 =100) 68,52 56,70 100 Nettowinstmarge 3,79 -1,41 -6,08 Current/Quick ratio 1,14 0,56 0,54 Solvabiliteit EV/balanstot 40,09 22,20 27,14 Solvabiliteit EV/VV 86,92 28,54 37,25
 • 12. Missie Iedere zorgcliënt is een uniek persoon die zowel kwaliteiten als uitdagingen kent. Bij vraagstukken hebben zij recht op ondersteuning die aansluit bij hun eigenheid en situatie. Connecting Hands staat daarom voor maatwerk in zorg, van mens tot mens, voor iedereen met beperkingen op psychisch, verstandelijk, sociaal of fysiek vlak
 • 13. Visie Maatwerk begint met oprecht contact. De professionals van Connecting Hands hebben respect voor de belevingswereld van cliënten en gaan met hen in gesprek vanuit aandacht en toewijding. Zonder labels te plakken of in hokjes te denken. Alleen dan is het mogelijk om aan te sluiten bij de autonomie van de cliënt en zinvolle hulp te verlenen. Belangrijke uitgangspunten zijn: vertrouwen creëren, haalbare doelen stellen, positief bekrachtigen en blijven meebewegen. Dat vraagt naast professioneel vakmanschap ook creativiteit, praktische wijsheid en de kracht om werkelijk verbinding te maken met anderen. Die uitdaging gaat Connecting Hands elke dag opnieuw aan en werkt daarbij waar nodig samen met gespecialiseerde netwerkpartners.
 • 14. In een netwerk
 • 15. Presentietheorie Baart • Niet zozeer ‘oplossen’, maar ‘er zijn’, een relatie aangaan • Theorie gaat uit van Presentie i.p.v. Interventie • 5 methodische kenmerken 1) Beweging, plaats en tijd  langdurige relatie, bij de cliënt, in zijn/haar leefritme 2) Ruimte en begrenzing  integraal werken (alles is jouw ‘pakkie-an’), er onvoorwaardelijk zijn / geen eisen aan cliënten, werken in context die zich voordoet 3) Aansluiting  bij leefwereld van cliënt, niet probleemgericht maar gericht op realiseren van bevredigende verhouding met zichzelf/het leven 4) Afstemming en openheid  open agenda, doelrichting i.p.v. doelen vanuit ‘professioneel beter weten’ 5) Betekenis  cliënt als mens erkennen / accepteren geeft zijn/haar leven betekenis
 • 16. Interventie vanuit een bedding van Presentie • Interventie gerichte methoden – – – – – – – – Sociale dienstverlening Sociaal competentiemodel Oplossingsgericht werken Eigen initiatief model Systeemgericht werken Cognitief gedragstherapeutische methoden Rots en water training Eerstelijns psychologische behandeling • Leermodellen
 • 17. Hulpverlener koppelen aan cliënt Op basis van: • deskundigheid • ruimte in de caseload én op • persoonlijkheid
 • 18. De kerk als vrijplaats of de steunende functie van ons gebouw
 • 19. Cliënten Cliënttevredenheidsonderzoek: GGZ thermometer • Cliënten geven hoge cijfers voor – – – – Ondersteuning (vorig jaar 8, nu 8½) De hulpverleners zelf De informatie die we geven over wat we doen De resultaten van de begeleiding en behandeling
 • 20. Medewerkerstevredenheid Medewerkerstevredenheid 8,60 8,6 8,55 8,50 8,45 11 medewerkers 8,43 waardering 8,40 8,35 20 medewerkers 8,36 23 medewerkers 8,30 8,25 8,20 2011 2012 2013
 • 21. Productiviteit Productiviteit 32% 68% 2011 19% 17% 81% 83% 2012 productieve uren 2013 (1-6) niet productieve uren
 • 22. MKBA Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse • Indicatief – – gebaseerd op inschatting van betrokkenen rond 3 cliënten • Narratief (verhalend) – – uit casuïstiek komen echte mensen en echte problemen naar voren krijg je gevoel bij waar het echt om gaat • Maatschappelijk – gekeken naar kosten en opbrengsten op vele terreinen

Related Documents