Samen werken
aan herstel
GGZ Friesland heeft als motto: Haal het beste uit uw leven! Dat motto wekt verwachtingen. MindUp...
Deze infog
Opgetekend vanuit het perspectief van
eling.
de teamanager met de focus op teamontwikk
d
Doelstelling: het fa...
of 2

Najaarsconges 2013 - GGZ Friesland: Cultuurverandering op een afdeling 'met geschiedenis'

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Najaarsconges 2013 - GGZ Friesland: Cultuurverandering op een afdeling 'met geschiedenis'

  • 1. Samen werken aan herstel GGZ Friesland heeft als motto: Haal het beste uit uw leven! Dat motto wekt verwachtingen. MindUp, zorgonderdeel voor de langdurende zorg, wil daar graag samen met InVoorZorg invulling aangeven. Dit vraagt om een cultuur- en gedragsverandering. Waar beter dit te starten dan op Nij Lankum? De afdeling Nij Lankum te Franeker, bevindt zich in het hart van de langdurende zorg binnen GGZ Friesland. Een afdeling met geschiedenis. Kortom, wanneer het veranderingsproces op Nij Lankum slaagt, dan is dat een mooi voorbeeld voor de overige afdelingen. Maar belangrijker nog, het ‘Samen werken aan herstel’ is een voorwaarde om te komen tot Ambulantisering. De patiënt begeleiden vanuit de instelling naar zelfstandig wonen. Dit factsheet laat zien dat het veranderingsproces op Nij Lankum daadwerkelijk een succes is geworden. De organisatie Doel GGZ Friesland, de organisatie voor geestelijke Het doel van dit InVoorZorg traject was om een cultuur hulp aan mensen met psychiatrische stoornissen of ernstige ontwikkelmogelijkheden van de patiënten. De medewerkers gezondheidszorg in de provincie Friesland, biedt professionele psychische problemen. GGZ Friesland heeft locaties in 12 plaatsen verspreid over de provincie Friesland. Binnen GGZ Friesland is op de locatie Franeker een belangrijk deel van de langdurende zorg gehuisvest. Organisatieonderdeel MindUp zet mensen met psychische/ psychosociale problemen of een psychiatrische stoornis weer in hun eigen kracht. En begeleidt cliënten bij het (her)vinden van eigen mogelijkheden en het benutten van maatschappelijke kansen. Deze begeleiding wordt uitgevoerd conform het Zorgprogramma Rehabilitatie. Cijfers sluiting separeer Totaal aantal dagen nten Aantal separeerde patië Gem. duur in dagen te scheppen waarin echt geloofd wordt in de talenten en zijn hierbij de essentiële schakel. Zij moeten lef en durf tonen om die mogelijkheden te zien en de patiënt de voorwaarden te bieden om zich te ontwikkelen. Samen als team en als individu moeten zij met de patiënt werken aan herstel, van patiënt naar burger. Het proces gaat over het creëren van de juiste voorwaarden waarbinnen het team in staat gesteld wordt om samen met de patiënt te werken aan herstel. Tevens was het doel om de doorstroom naar minder intensieve zorg te verhogen. Q1-2012 85 Q1-2013 4 9,4 2,0 6 1 aratieruimten van 2012 zijn de drie sep In het eerste kwartaal duidelijk haar de werkwijze heeft ook gesloten. De veranderen & Drang. ugdringen van Dwang invloed gehad op het ter
  • 2. Deze infog Opgetekend vanuit het perspectief van eling. de teamanager met de focus op teamontwikk d Doelstelling: het faciliteren van rehabiliteren werken. Aanpak Kernteam Leider Opdracht Visiedragers Voorbeeldfunctie Leiding nemen Tijdspad maken Opdracht eigen maken Innerlijke motivatie De infographic geeft de cultuurverandering weer die noodzakelijk is om de vermaatschappelijking en de weg naar herstel samen met onze patiënten gedegen vorm te geven. De eerste stappen die gezet zijn hebben te maken met leiderschap en voorwaarden creëren om Basis Visie Gezamelijke ambitie Visie ontwikkelen “Puin ruimen” Voorwaarden Scheppen Team verandering mogelijk te maken. Daarna volgen de stappen waarbij eerst individueel en daarna collectief aandacht is voor ontwikkeling. De laatste stappen gaan Investeren in het team Werken aan competenties over het toepassen en verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. Lessons learned Zorg Kennis Kwaliteit van zorg Familie betrekken Scholing aanbieden (Persoonlijke) groei mogelijk maken - Een veranderingsproces vraagt om inspirerend leiderschap in de paradox van heldere kaders neerzetten en loslaten. - Een inspirerend leider heeft visie, aandacht voor de Trots Autonomie <> samen werken Zelfstandig functioneren Verdieping Coachen, stimuleren Loslaten, vertrouwen Doel Het team in staat stellen om samen met de patient werken aan herstel! individu, is transparant en neemt verantwoordelijkheid. - Toon voorbeeldgedrag; wees kwetsbaar; kom afspraken na; stel de juiste vragen, maar luister nog beter. - Breng het team in contact met stafleden en andere afdelingen. Zo ontstaat er begrip en onderlinge samenwerking. - Medewerkers geven zich sneller over aan een nieuwe manier van werken als er aandacht is gegeven aan ervaringen uit het (recente) verleden. - Een ieder werkt vanuit zijn/haar eigen intrinsieke betrokkenheid en met zijn/haar eigen agenda. Breng het team met elkaar in gesprek en maak heldere afspraken. - Investeer in team en individu. Teams die werken met een gezamenlijke ambitie creëren zelf de voorwaarden waarbinnen de patiënt optimaal kan werken aan herstel. Borging Mutaties 2012 t/m 07-2013 Het resultaat van het InVoorZorg traject op Nij Lankum is Instroom nieuwe patiënten voeren. Waarin de focus ligt op empowerment van de Interne doorstroom van gesloten naar open de basis om het zorgprogramma Rehabilitatie uit te kunnen patiënt, het samen werken naar herstel en gelijkwaardig burgerschap. De ingrediënten voor het tot stand brengen van Ambulantisering. Dit project kan naar eigen inzicht door iedere teammanager binnen MindUp gebruikt worden in zijn of haar opdracht. In het managementoverleg zal er specifiek ruimte worden gecreëerd om dit project te doorlopen. Met een vervolg naar intervisiegroepen waarin teammanagers elkaar coachen in hun taken en verantwoordelijkheden. In de maandelijkse gesprekken van de teammanagers met de algemeen directeur, komen aspecten als inspirerend leidinggeven en teamprocessen structureel aan de orde. De focus ligt niet alleen op cijfermatige aansturing. Maar juist ook op het faciliteren van het team in haar taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de patiënt. Tenslotte draait het om de samenwerking tussen patiënt en het team op weg naar herstel. Doorstroom binnen Nij Lankum (gesloten) Interne doorstroom van open naar gesloten Doorstroom naar meer intensieve zorg Doorstroom naar minder intensieve zorg Doorstroom naar zelfstandig wonen 39 5 9 1 11 10 3

Related Documents