IMI din perspectiva coordonatorului naţional Claudia SECU, consilier juridic, Direcţia Drept European şi Armonizare Legi...
<ul><li>Ce este IMI? </li></ul><ul><li>Aplicaţie on-line, disponibilă în toate limbile oficiale UE, creată de COM, pentru ...
<ul><li>CERINŢE OBLIGATORII : </li></ul><ul><li>stabilirea unui coordonator naţional IMI (NIMIC): </li></ul><ul><li>- sup...
<ul><li>identificarea AC - entitate competentă a aduce la îndeplinire anumite activităţi referitoare la implementarea leg...
<ul><li>OPŢIONAL </li></ul><ul><li>desemnarea unui coordonator naţional de arie legislativă (LIMIC), ori a unui coordona...
<ul><li>IMI – Directiva calificări profesionale </li></ul><ul><li>Memorandum DAE – MEdCT </li></ul><ul><li>referitor la...
DAE NIMIC MECTS CNRED D IMIC AC AC AC AC
DAE NIMIC MECTS CNRED LIMIC AC AC Minister DIMIC AC AC
<ul><li>IMI – Directiva servicii </li></ul><ul><li>OUG nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servi...
DAE NIMIC Minister DIMIC Minister DIMIC AC AC AC AC AC nivel local AC nivel local AC nivel local AC nivel local AC n...
<ul><li>IMI – Directiva privind detaşarea lucrătorilor </li></ul><ul><li>Punctele naţionale de contact prevăzute de direct...
<ul><li>Activităţi specifice NIMIC </li></ul><ul><li>1. Activităţi referitoare la organizarea sistemului </li></ul><ul><li...
<ul><li>Activităţi referitoare la organizarea sistemului </li></ul><ul><li>Protecţia datelor cu caracter personal </li></u...
<ul><li>c. Instruirea autorităţilor competente </li></ul><ul><li>NIMIC se sigură că toate AC care participă la schimbul de...
<ul><li>Înregistrarea AC – activitate permanentă, pe măsură ce va avea loc extinderea sistemului la noi arii legislative o...
<ul><li>f. Interlocutor al COM în chestiunile legate de IMI </li></ul><ul><li>- în faza iniţială de implementare, NIMIC a ...
<ul><li>2. Activităţi referitoare la gestionarea sistemului la nivel naţional </li></ul><ul><li>a. Diseminarea infor...
<ul><li>b. Identificarea autorităţilor competente </li></ul><ul><li>- NIMIC se asigură că toate AC relevante pentru reali...
<ul><li>c. Autentificarea AC care au nevoie de acces în sistem </li></ul><ul><li>- este foarte posibil ca unele AC, neînre...
<ul><li>d. Validarea şi managementul datelor AC existente în sistem </li></ul><ul><li>- indiferent de modul în care sunt i...
<ul><li>AC sunt responsabile de inserarea şi actualizarea datelor lor şi ale utilizatorilor IMI desemnaţi existente în sis...
<ul><li>e. Autorizarea accesului unei AC la o anumită arie legislativă </li></ul><ul><li>IMI - permite schimbul de inform...
<ul><li>f. Coordonatorii sistemului pot acţiona ca AC </li></ul><ul><li>NIMIC şi DIMIC pot realiza aceleaşi activităţi ca ...
<ul><li>g. Refuzul unei cereri de informaţii REGULA - Numai un coordonator IMI are dreptul de a refuza o cerere de inform...
<ul><li>i. NIMIC se asigură de faptul că termenele de răspuns la cererile de informaţii primite de AC sunt respectate NIMI...
<ul><li>NIMIC va avea acces la informaţii precum : </li></ul><ul><li>- AC solicitantă; - SM de care aparţine; - AC solici...
 
 
<ul><li>j. Punct de contact pentru IMI helpdesk al CE, în cazurile în care o anumită problemă nu poate fi rezolvată la niv...
 
<ul><li>Suport pentru utilizatorii IMI </li></ul><ul><li>Manualul de punere în aplicare a Directivei Servicii </li></ul><u...
 
 
 
 
 
 
<ul><li>j. Interlocutor în relaţia cu COM şi alte SM NIMIC - punct de legătură între COM şi NIMIC din alte SM. - punct ...
<ul><li>Feed back gathering exercise IMI – DS </li></ul><ul><li>Chestionare – termen 10 iunie 2011 </li></ul><ul><li>Ob ie...
<ul><li>Alte activităţi ale coordonatorilor </li></ul><ul><li>referitoare la gestionarea sistemului </li></ul><ul><li>a. ...
<ul><li>b. Aprobarea răspunsului unei AC la o cerere de informaţii transmisă de către o AC din alt SM Setarea standard - ...
<ul><li>c. Posibilitatea de a interveni în cazul în care un al SM nu este mulţumit de informaţiile furnizate </li></ul><u...
<ul><li>Registre naţionale – Directiva Servicii art.28(7) </li></ul><ul><li>SM au obligaţia de a crea registre ale presta...
<ul><li>Structura : </li></ul><ul><li>Informaţii generale despre registru </li></ul><ul><li>Accesul la informaţii din regi...
 
<ul><li>Registre în IMI România </li></ul><ul><li>Total 33 registre </li></ul><ul><li>- 32 naţionale, 1 local*; </li></u...
<ul><li>„ Implementarea şi consolidarea reţelei IMI S NET pentru Servicii în România ” </li></ul><ul><li>(contract POSDRU...
<ul><li>Obiective: </li></ul><ul><li>a veni în sprijinul autorităţilor publice şi al organismelor ori asociaţiilor profesi...
<ul><li>Protocoale de colaborare cu DIMIC/AC ; </li></ul><ul><li>- Obiectivul major - crearea unui sistem funcţional la ...
<ul><li>5. Dezvoltarea de proceduri pentru comunicare şi cooperare interinstituţională menite a asigura maximizarea ratei ...
<ul><li>în funcţie de competenţe, instituţiile semnatare ale protocolului, vor sprijini crearea unei proceduri unitare de...
<ul><li>se are în vedere stabilirea unui parteneriat durabil între autorităţile publice, dar şi cu organismele şi asociaţ...
<ul><li>3 sesiuni de instruire în 2011 dedicate IMI-DS </li></ul><ul><li>- DIMIC: 14 şi 17 ianuarie </li></ul><ul><li>- AC...
<ul><li>Date de contact echipă de implementare proiect: </li></ul><ul><li>  Laura Elena MARINAŞ, manager proiect, email: ...
<ul><li>Vă mulţumesc pentru atenţie! </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Detalii </li></ul><ul><li>http://...
of 55

Sistemul IMI din perspectiva DAE - Claudia Secu

Sistemul IMI din perspectiva coordonatorului naţional
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      Business      


Transcripts - Sistemul IMI din perspectiva DAE - Claudia Secu

 • 1. IMI din perspectiva coordonatorului naţional Claudia SECU, consilier juridic, Direcţia Drept European şi Armonizare Legislativă, Departamentul pentru Afaceri Europene Guvernul României
 • 2. <ul><li>Ce este IMI? </li></ul><ul><li>Aplicaţie on-line, disponibilă în toate limbile oficiale UE, creată de COM, pentru a permite schimbul de informaţii între AC din SM, pentru o mai bună şi eficientă aplicare a dreptului european aferent Pieţei Interne ; </li></ul><ul><li>Susţine cooperarea administrativă pentru mai multe arii legislative </li></ul><ul><li>În prezent este folosit pentru 2 arii: Directiva 2005/36/CE - Calificări Profesionale şi Directiva 2006/123/CE - Servicii </li></ul><ul><li>Proiect pilot: Directiva 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor – 16.05.2011 </li></ul>
 • 3. <ul><li>CERINŢE OBLIGATORII : </li></ul><ul><li>stabilirea unui coordonator naţional IMI (NIMIC): </li></ul><ul><li>- supraveghează implementarea şi funcţionarea efectivă a sistemului pentru toate ariile legislative; </li></ul><ul><li>- se asigură că AC relevante sunt înregistrate; </li></ul><ul><li>- asigură intruirea AC şi asistenţă; </li></ul><ul><li>- asigură legătura cu alte SM şi COM. </li></ul>
 • 4. <ul><li>identificarea AC - entitate competentă a aduce la îndeplinire anumite activităţi referitoare la implementarea legislaţiei </li></ul><ul><li>- sector public - ministere, organizaţii profesionale, alte instituţii cu atribuţii de reglementare a domeniilor respective </li></ul><ul><li>- sector privat - în cazul în care statul a acordat o serie de competenţe pentru anumite activităţi (de ex: organisme profesionale independente responsabile pentru supravegherea anumitor profesii reglementate) </li></ul>
 • 5. <ul><li>OPŢIONAL </li></ul><ul><li>desemnarea unui coordonator naţional de arie legislativă (LIMIC), ori a unui coordonator naţional delegat (DIMIC) </li></ul><ul><li>- în funcţie de structura administraţiei naţionale şi de competenţe, NIMIC poate îndeplini toate funcţiile de coordonare sau poate delega anumite aspecte altor organisme naţionale, regionale sau locale; </li></ul><ul><li>- DIMIC va putea realiza toate acţiunile prevăzute pentru NIMIC, exceptând înregistrarea în sistem a unui LIMIC ori a altor DIMIC; </li></ul><ul><li>desemnarea unor autorităţi conectate </li></ul><ul><li>- acces în sistem pentru a monitoriza solicitările de informaţii adresate AC </li></ul>
 • 6. <ul><li>IMI – Directiva calificări profesionale </li></ul><ul><li>Memorandum DAE – MEdCT </li></ul><ul><li>referitor la organizarea şi implementarea Sistemului IMI în Romania (2007) </li></ul><ul><li>Departamentul pentru Afaceri Europene – NIMIC </li></ul><ul><li>- asigura coerenţa implementării sistemului pentru toate componentele sale; </li></ul><ul><li>- rol de coordonare între instituţiile implicate în proces; </li></ul><ul><li>- rol de asistenţă </li></ul><ul><li>Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin CNRED – DIMIC </li></ul><ul><li>- asigură asistenţa pentru implementarea componentei PQ; </li></ul><ul><li>- pune la dispoziţie, din bugetul propriu, resursele umane, logistice şi financiare necesare </li></ul>
 • 7. DAE NIMIC MECTS CNRED D IMIC AC AC AC AC
 • 8. DAE NIMIC MECTS CNRED LIMIC AC AC Minister DIMIC AC AC
 • 9. <ul><li>IMI – Directiva servicii </li></ul><ul><li>OUG nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.68/2010; </li></ul><ul><li>HG nr.931/2010 privind desemnarea coordonatorilor Sistemului de informare al Pieţei Interne – IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI </li></ul>
 • 10. DAE NIMIC Minister DIMIC Minister DIMIC AC AC AC AC AC nivel local AC nivel local AC nivel local AC nivel local AC nivel local
 • 11. <ul><li>IMI – Directiva privind detaşarea lucrătorilor </li></ul><ul><li>Punctele naţionale de contact prevăzute de directivă vor fi înregistrate în IMI; </li></ul><ul><li>Schimbul de informaţii se va realiza exclusiv prin intermediul acestora; </li></ul><ul><li>Pentru România – punct naţional de contact Inspecţia Muncii </li></ul>
 • 12. <ul><li>Activităţi specifice NIMIC </li></ul><ul><li>1. Activităţi referitoare la organizarea sistemului </li></ul><ul><li>2. Activităţi referitoare la gestionarea sistemului la nivel naţional </li></ul>
 • 13. <ul><li>Activităţi referitoare la organizarea sistemului </li></ul><ul><li>Protecţia datelor cu caracter personal </li></ul><ul><li>Notificarea sistemului IMI la Autoritatea Naţională pentru Supravegherea şi Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (art.18 Directiva 95/46/EC) </li></ul><ul><li>b. Identificarea autorităţilor competente </li></ul><ul><li>NIMIC se asigură că toate AC care au nevoie să opereze în sistem au fost identificate, în vederea înregistrării. </li></ul>
 • 14. <ul><li>c. Instruirea autorităţilor competente </li></ul><ul><li>NIMIC se sigură că toate AC care participă la schimbul de informaţii prin IMI sunt instruite corespunzător, astfel încât să poată beneficia de toate funcţiile sistemului şi să îşi îndeplinească obligaţiile în mod corespunzător </li></ul><ul><li>d. Înregistrarea în sistem </li></ul><ul><li>NIMIC înregistrează DIMIC </li></ul><ul><li>NIMIC sau DIMIC înregistrează AC </li></ul><ul><li>Autoînregistrarea AC – NIMIC/DIMIC poate solicita AC să se auto-înregistreze, prin transmiterea unui email având un conţinut prestabilit şi o legătura către pagina de înregistrare de pe site-ul IMI. </li></ul>
 • 15. <ul><li>Înregistrarea AC – activitate permanentă, pe măsură ce va avea loc extinderea sistemului la noi arii legislative ori apariţia de noi AC competente pentru o arie. </li></ul><ul><li>e. Suport pentru utilizatorii IMI </li></ul><ul><li>NIMIC are posibilitatea de a pune la dispoziţia utilizatorilor IMI un punct de contact, capabil a oferi toate informaţiile referitoare la sistem şi implementarea acestuia în România. </li></ul><ul><li>alice.arsinel@dae.gov.ro </li></ul><ul><li>În situaţiile în care NIMIC nu poate rezolva o anumită problema la nivel local, acesta contactează centrul de asistenţă pus la dispoziţie de COM </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
 • 16. <ul><li>f. Interlocutor al COM în chestiunile legate de IMI </li></ul><ul><li>- în faza iniţială de implementare, NIMIC a furnizat informaţii cu privire la calitatea sistemului şi a traducerilor din interiorul acestuia, deţinând un rol cheie în evaluarea succesului proiectului pilot; </li></ul><ul><li>- NIMIC asigură legătura cu COM şi pe durata utilizării acestuia. </li></ul><ul><li>g. Interlocutor al NIMIC din alte SM </li></ul>
 • 17. <ul><li>2. Activităţi referitoare la gestionarea sistemului la nivel naţional </li></ul><ul><li>a. Diseminarea informaţiilor despre IMI la nivel naţional </li></ul><ul><li>- principala sursa de informare la nivel naţional; </li></ul><ul><li>- responsabil cu diseminarea informaţiilor referitoare la sistem către toate persoanele interesate şi, în special, către AC care vor utiliza IMI. </li></ul>
 • 18. <ul><li>b. Identificarea autorităţilor competente </li></ul><ul><li>- NIMIC se asigură că toate AC relevante pentru realizarea schimbului de informaţii cu AC ale altor SM, pe fiecare arie legislativă, au fost identificate. </li></ul><ul><li>- Pe măsură ce IMI devine tot mai cunoscut, este posibil ca AC să preia iniţiativa solicitării accesului în sistem; </li></ul><ul><li>PQ - 4 profesii pilot (2006) </li></ul><ul><li>- 35 profesii (2011) </li></ul><ul><li>- 529 AC (2011) - 15 AC RO </li></ul><ul><li>- extindere viitoare prin includerea tuturor profesiilor reglementate de Directiva 2005/36/CE. </li></ul><ul><li>DS - 5107 AC (2011) - 47 AC RO </li></ul><ul><li>495 AC au dublă competenţă – PQ/DS </li></ul><ul><li>PW - 16.05.2011 - lansarea proiectului pilot; </li></ul><ul><li>- AC relevante trebuie identificate, contactate şi înregistrate </li></ul>
 • 19. <ul><li>c. Autentificarea AC care au nevoie de acces în sistem </li></ul><ul><li>- este foarte posibil ca unele AC, neînregistrate încă, să afle mai multe despre sistemul IMI şi să solicite acces; </li></ul><ul><li>- orice autoritate dorind să utilizeze IMI trebuie să solicite înregistrarea/să se autoînregistreze, urmând a furniza o serie de informaţii pentru a fi autentificată ca AC; </li></ul><ul><li>- responsabilitatea autentificării AC şi a datelor furnizate de acestea revine NIMIC sau DIMIC (în funcţie de relaţia de coordonare, subordonare ori criteriul iniţiativei legislative). </li></ul>
 • 20. <ul><li>d. Validarea şi managementul datelor AC existente în sistem </li></ul><ul><li>- indiferent de modul în care sunt introduse datele unei AC în sistem, NIMIC /DIMIC este responsabil de validarea acestora şi de confirmarea înregistrării AC în calitate de utilizator valid al IMI. </li></ul><ul><li>Coordonator responsabil cu validarea </li></ul><ul><li>- înregistrează /validează AC în IMI </li></ul><ul><li>- poate gestiona datele generale ale AC coordonate </li></ul><ul><li>- poate reiniţia parola Administratorilor Locali de Date din AC coordonate </li></ul><ul><li>- înregistrarea AC devine efectivă numai după ce NIMIC/DIMIC validează datele respective. </li></ul><ul><li>- Primul utilizator înregistrat al unei AC este administrator local de date (ALD) </li></ul><ul><li>- înregistrează alţi utilizatori IMI ai AC; </li></ul><ul><li>- actualizează oricând datele introduse în sistem cu privire la AC pe care o reprezintă; </li></ul><ul><li>- modifică/resetează parolele utilizatorilor IMI ai AC; </li></ul><ul><li> - stabileşte drepturile de care beneficiază utilizatorii IMI ai AC pe care o reprezintă </li></ul>
 • 21. <ul><li>AC sunt responsabile de inserarea şi actualizarea datelor lor şi ale utilizatorilor IMI desemnaţi existente în sistem </li></ul><ul><li>Importanţa existenţei de date precise </li></ul><ul><li>şi a actualizării acestora </li></ul><ul><li>- ajută AC dintr-un SM să identifice autoritatea potrivită din alt SM </li></ul><ul><li>- evitarea primirii de cereri de informaţii pentru care AC nu este competentă a formula răspuns </li></ul>
 • 22. <ul><li>e. Autorizarea accesului unei AC la o anumită arie legislativă </li></ul><ul><li>IMI - permite schimbul de informaţii între AC ale SM cu privire la acte normative distincte din domeniul Pieţei Interne </li></ul><ul><li>Pentru a gestiona solicitări de informaţii pe una sau mai multe arii legislative, unei AC noi sau deja înregistrate trebuie să i se acorde acces la fiecare dintre acestea. </li></ul><ul><li>Decizia este luată de NIMIC/DIMIC, care se asigură că AC înregistrate în sistem au acces doar la acele arii legislative care intră în sfera lor de competenţă. </li></ul><ul><li>Coordonator responsabil cu accesul </li></ul><ul><li>- dă acces şi gestionează accesul AC coordonate pe o arie legislativă </li></ul><ul><li>- gestionează parametrii (funcţiile) AC în acea arie legislativă </li></ul><ul><li>- gestionează accesul AC coordonate la un anumit flux de informaţii, într-o arie legislativă </li></ul>
 • 23. <ul><li>f. Coordonatorii sistemului pot acţiona ca AC </li></ul><ul><li>NIMIC şi DIMIC pot realiza aceleaşi activităţi ca şi AC înregistrate: </li></ul><ul><li>- pot cauta o AC în sistem; </li></ul><ul><li>- pot primi cereri de informaţii de la alte AC; </li></ul><ul><li>- pot raspunde cererilor de informaţii transmise de alte AC </li></ul><ul><li>În plus, aceştia pot: </li></ul><ul><li>- înregistra şi autentifica AC în sistem </li></ul><ul><li>- interveni în schimbul de informaţii dintre AC pentru a garanta transmiterea unui răspuns mulţumitor şi în timp la cererile de informaţii din sistem. </li></ul>
 • 24. <ul><li>g. Refuzul unei cereri de informaţii REGULA - Numai un coordonator IMI are dreptul de a refuza o cerere de informaţii a unui alt SM. </li></ul><ul><li>În acest caz, un răspuns argumentat al refuzului va trebui transmis, utilizând un set deja tradus de motive, care se va regăsi în sistem, la care este prevăzută şi opţiunea de text liber. </li></ul><ul><li>h. Asistenţă în identificarea AC, în caz de nevoie Ca principal interlocutor în relaţia cu NIMIC din alte SM, NIMIC poate fi solicitat în vederea identificării AC relevante de contactat pentru o anumită cerere de informaţii. </li></ul>
 • 25. <ul><li>i. NIMIC se asigură de faptul că termenele de răspuns la cererile de informaţii primite de AC sunt respectate NIMIC se asigură că cererile primite în sistem primesc un răspuns din partea AC şi că acest răspuns este transmis AC din alte SM în termenul stabilit. NIMIC monitorizează fluxul de cereri de informaţii şi de răspunsuri la cererile primite/transmise de către AC, pentru a se asigura că schimbul de informaţii se realizează în mod satisfacător. </li></ul>
 • 26. <ul><li>NIMIC va avea acces la informaţii precum : </li></ul><ul><li>- AC solicitantă; - SM de care aparţine; - AC solicitată; - aria legislativă relevantă pentru cererea respectivă; - setul de întrebari ce face obiectul cererii; </li></ul><ul><li>- stadiul cererii; - data transmiterii cererii; - termenul propus pentru răspuns. </li></ul>
 • 29. <ul><li>j. Punct de contact pentru IMI helpdesk al CE, în cazurile în care o anumită problemă nu poate fi rezolvată la nivel local NIMIC stabileşte un punct national de contact capabil a oferi informaţii tuturor utilizatorilor AC din sistem Când NIMIC nu poate rezolva o anumită problemă la nivel local, are posibilitatea de a contacta centrul de asistenţă al COM. </li></ul><ul><li>h. Organizarea sesiunilor de training pentru AC IMI cuprinde facilităţi de instruire online. Coordonatorii pot organiza sesiuni de instruire pentru AC </li></ul>
 • 31. <ul><li>Suport pentru utilizatorii IMI </li></ul><ul><li>Manualul de punere în aplicare a Directivei Servicii </li></ul><ul><li>Ghidul utilizatorului IMI </li></ul><ul><li>Manual de utilizare IMI şi Directiva Servicii </li></ul><ul><li>Site-ul IMI şi materiale e-Learning </li></ul><ul><li>http://ec.europa.eu//imi-net/ </li></ul>
 • 38. <ul><li>j. Interlocutor în relaţia cu COM şi alte SM NIMIC - punct de legătură între COM şi NIMIC din alte SM. - punct de legătură în relaţia cu utilizatorii IMI din România NIMIC trebuie să cunoască părerea AC asupra modului în care funcţionează sistemul. Pe baza informaţiilor obţinute, transmite COM o evaluare a calităţii sistemului IMI ori a traducerilor din cadrul acestuia. NIMIC deţine un rol cheie în evaluarea succesului proiectelor pilot, având posibilitatea de a face cunoscute eventuale bune practici din România şi de a propune măsuri de îmbunătăţire a sistemului. </li></ul>
 • 39. <ul><li>Feed back gathering exercise IMI – DS </li></ul><ul><li>Chestionare – termen 10 iunie 2011 </li></ul><ul><li>Ob iective : </li></ul><ul><li>Asigurarea faptului că sistemul este utilizat suficient şi corespunzător </li></ul><ul><li>- aproape 1/3 din AC înregistrate nu au accesat niciodată sistemul </li></ul><ul><li>Asigurarea faptului că toate obligaţiile ce revin AC au fost înţelese corect </li></ul><ul><li>Identificarea necesităţilor de instruire </li></ul><ul><li>Identificarea necesităţii producerii de noi materiale de instruire </li></ul><ul><li>Asigurarea faptului că sistemul acoperă întreaga problematică a ariilor legislative </li></ul><ul><li>Asigurarea faptului că sunt înregistrate în sistem toate AC , dar şi toate persoanele relevante din cadrul acestora </li></ul><ul><li>Raţiunile pentru care pe aria legislativă servicii există o utilizare redusă a sistemului </li></ul><ul><li>- nu se cunosc obligaţiile instituite de DS; </li></ul><ul><li>- criza economică determină o prestare transfrontalieră de servicii redusă; </li></ul><ul><li>- Piaţa Internă funcţionează corespunzător; </li></ul><ul><li>- modalităţile de realizare a schimbului de informaţii între AC ale SM utilizate în mod tradiţional prevalează faţă de IMI </li></ul><ul><li>Posibile soluţii pentru creşterea gradului de utilizare a IMI – DS </li></ul>
 • 40. <ul><li>Alte activităţi ale coordonatorilor </li></ul><ul><li>referitoare la gestionarea sistemului </li></ul><ul><li>a. Aprobarea prealabilă a cererilor transmise de către o AC </li></ul><ul><li>Coordonatorii aleg dacă permit sau nu unor AC să comunice direct cu AC din alte SM. </li></ul><ul><li>Setarea standard - o AC nu are nevoie de aprobarea prealabilă a coordonatorului pentru a putea transmite o cerere de informaţii. </li></ul><ul><li>Coordonatorul va putea modifica această setare. </li></ul><ul><li>Dacă o AC are nevoie de aprobare prealabilă pentru transmiterea de cereri de informaţii, IMI va transmite, în mod automat, coordonatorului, în vederea aprobării, orice nouă cerere de informaţii formulată de către AC respectivă. </li></ul>
 • 41. <ul><li>b. Aprobarea răspunsului unei AC la o cerere de informaţii transmisă de către o AC din alt SM Setarea standard - nu este necesară aprobarea prealabilă a răspunsului unei AC de către coordonatorul său. Coordonatorii IMI pot modifica această setare, pentru una sau mai multe AC, pe una sau mai multe arii legislative. În acest caz, orice răspuns la o cerere de informaţii aparţinând unei AC este transmis, în mod automat, de către sistem, coordonatorului AC respective, în vederea aprobării, mai înainte ca acesta să fie comunicat AC solicitante. </li></ul>
 • 42. <ul><li>c. Posibilitatea de a interveni în cazul în care un al SM nu este mulţumit de informaţiile furnizate </li></ul><ul><li>În situaţia în care o AC nu este mulţumită de informaţiile furnizate repetat de o AC dintr-un alt SM, poate solicita coordonatorului AC respective să intervină în proces, pentru a asigura furnizarea unui răspuns mulţumitor. Coordonatorul IMI decide dacă se implică sau nu într-un astfel de proces. </li></ul>
 • 43. <ul><li>Registre naţionale – Directiva Servicii art.28(7) </li></ul><ul><li>SM au obligaţia de a crea registre ale prestatorilor de servicii şi de a le pune la dispoziţia AC din alte SM </li></ul><ul><li>- informaţii cu privire la prestatorii de servicii, potrivit art. 28(7); </li></ul><ul><li>- orice registru conţinând informaţii care ar putea sprijini cooperarea administrativă trans-frontalieră (ex: registre ale profesiilor ce nu intră în sfera de aplicare a DS) </li></ul>
 • 44. <ul><li>Structura : </li></ul><ul><li>Informaţii generale despre registru </li></ul><ul><li>Accesul la informaţii din registru </li></ul><ul><li>Conţinutul registrului </li></ul><ul><li>AC pentru registru </li></ul><ul><li>- AC care îl deţine şi/sau </li></ul><ul><li>- AC care îl gestionează) </li></ul>
 • 46. <ul><li>Registre în IMI România </li></ul><ul><li>Total 33 registre </li></ul><ul><li>- 32 naţionale, 1 local*; </li></ul><ul><li>- 1 general, 32 specifice**. </li></ul><ul><li>* directorul de registre va conţine liste pentru identificarea tipului de registru </li></ul><ul><li>** în cazul registrelor specifice, lista va indica aria economică, activitatea de servicii ori profesiile acoperite de registru </li></ul><ul><li>DAE - Proces de identificare a AC responsabile de aceste registre în vederea stabilirii AC care le deţin şi/sau a AC care le gestionează; </li></ul><ul><li>În prezent, pentru toate registrele, DAE este atât AC ce le deţine cât şi AC care le gestionează. </li></ul>
 • 47. <ul><li>„ Implementarea şi consolidarea reţelei IMI S NET pentru Servicii în România ” </li></ul><ul><li>(contract POSDRU/64/3.3/S/32142) </li></ul><ul><li>Proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane; </li></ul><ul><li>Beneficiarul proiectului – Departamentul pentru Afaceri Europene; </li></ul>
 • 48. <ul><li>Obiective: </li></ul><ul><li>a veni în sprijinul autorităţilor publice şi al organismelor ori asociaţiilor profesionale, în vederea implementării corespunzătoare a obligaţiei de cooperare administrativă , la standarde care să permită funcţionarea reală şi eficientă a mecanismului de cooperare atât cu alte state membre, cât şi între autorităţile române; </li></ul><ul><li>- instruirea tuturor AC înregistrate în IMI-DS astfel încât să se realizeze implementarea efectivă şi corespunzătoare a acestuia, la nivel naţional; </li></ul><ul><li>- asistenţă tehnică pentru utilizatori </li></ul><ul><li>a sprijini autorităţile publice în implementarea unor termeni de referinţă comuni privind procedurile şi standardele de autorizare a prestatorilor de servicii în România şi de recunoaştere a autorizaţiilor şi documentelor suport ale cetăţenilor europeni , astfel încât să se asigure coerenţa cadrului normativ în materie şi aplicarea unitară a acestuia la nivel naţional, precum şi înlăturarea barierelor existente pe piaţa serviciilor ori simplificarea procedurilor sau sarcinilor administrative </li></ul>
 • 49. <ul><li>Protocoale de colaborare cu DIMIC/AC ; </li></ul><ul><li>- Obiectivul major - crearea unui sistem funcţional la nivel naţional (Sistemul IMI S NET), în cadrul căruia să fie dezvoltate instrumente adecvate de comunicare, consultare, instruire şi colaborare necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiei de cooperare administrativă instituită de Directiva Servicii şi reglementată de OUG nr.49/2009, materializat prin: </li></ul><ul><li>1. Crearea şi formalizarea reţelei IMI S NET, formată din ministere, alte autorităţi publice, organisme şi asociaţii profesionale, având atribuţii în reglementarea şi controlul activităţilor de servicii în România, care să permită contactul şi dialogul permanent între acestea; </li></ul><ul><li>2. Implicarea activă a autorităţilor competente în procesul de cooperare administrativă prin intermediul platformei IMI; </li></ul><ul><li>3. Sprijinirea autorităţilor competente în utilizarea platformei IMI, prin instruirea persoanelor care vor participa efectiv la realizarea schimbului de informaţii prin această platformă; </li></ul><ul><li>4. Implicarea directă a autorităţilor competente în identificarea şi operaţionalizarea soluţiilor de implementare, la nivel instituţional şi naţional, menite a susţine îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiei de cooperare administrativă prin platforma IMI, în cadrul Sistemului IMI S NET; </li></ul>
 • 50. <ul><li>5. Dezvoltarea de proceduri pentru comunicare şi cooperare interinstituţională menite a asigura maximizarea ratei şi reducerea duratei de răspuns la cererile de informaţii primite prin intermediul platformei IMI, dar şi pentru realizarea de verificări şi controale solicitate prin intermediul acestei platforme; </li></ul><ul><li>6. Implementarea obligaţiei de cooperare administrativă prin platforma IMI, cu valorificarea resurselor existente şi costuri minime din partea autorităţilor competente implicate; </li></ul><ul><li>7. Crearea unei platforme de colaborare şi instruire în sistem e-learning dedicată persoanelor din cadrul autorităţilor competente, în special acelora care au calitatea de utilizatori IMI; </li></ul><ul><li>8. Crearea unui forum dedicat autorităţilor competente având atribuţii în reglementare şi control al activităţilor de servicii în România. </li></ul>
 • 51. <ul><li>în funcţie de competenţe, instituţiile semnatare ale protocolului, vor sprijini crearea unei proceduri unitare de virtualizare a fluxurilor de autorizare pentru anumite activităţi de servicii ce implică şi o componentă de recunoaştere a calificărilor profesionale , ce va fi testată prin intermediul bazei test aferente Punctului de Contact Unic (PCU) electronic instituit prin Directiva Servicii şi reglementat prin Hotărârea de Guvern nr. 922/2010. </li></ul><ul><li>Această procedură urmează a veni în sprijinul activităţilor de autorizare a prestatorilor de servicii prin intermediul PCU electronic, pentru acele situaţii în care sunt gestionate solicitări ale acestora pentru servicii a căror autorizare implică şi o componentă de recunoaştere a calificărilor profesionale. </li></ul>
 • 52. <ul><li>se are în vedere stabilirea unui parteneriat durabil între autorităţile publice, dar şi cu organismele şi asociaţiile profesionale relevante pentru serviciile reglementate prin OUG nr.49/2009 , în vederea creşterii capacităţii instituţionale de cooperare administrativă şi a îmbunătăţirii cadrului de reglementare privind schemele de autorizare a activităţilor de servicii intrând în sfera de incidenţă a OUG nr.49/2009. </li></ul><ul><li>consolidarea capacităţii organismelor şi asociaţiilor profesionale în îndeplinirea obligaţiilor ce le incumbă potrivit actului normativ european </li></ul><ul><li>Grupul de lucru IMI S NET - structură formalizată şi operaţională de cooperare permanentă între autorităţi, formată din persoanele desemnate de membrii reţelei IMI S NET, semnatari ai Protocolului de colaborare </li></ul><ul><li>- reuniuni regulate, în vederea atingerii obiectivelor Protocolului de colaborare; </li></ul><ul><li>- workshop-urile dedicate GL IMI S NET pentru pregătirea autorităţilor competente în procesul de aplicare a prevederilor Directivei Servicii privind obligaţiile de cooperare administrativă ori pentru definirea procedurilor operaţionale şi crearea instrumentelor necesar a fi dezvoltate în vederea îndeplinirii corespunzătoare a obligaţiei de cooperare administrativă; </li></ul><ul><li>- organizarea de schimburi de experienţă şi bune practici între membrii GL IMI S NET şi experţi ai Comisiei Europene ori din alte state membre implicaţi în procesul de implementare a Directivei Servicii </li></ul>
 • 53. <ul><li>3 sesiuni de instruire în 2011 dedicate IMI-DS </li></ul><ul><li>- DIMIC: 14 şi 17 ianuarie </li></ul><ul><li>- AC: 7-8 martie şi 13-15 aprilie </li></ul><ul><li>100 de utilizatori instruiţi </li></ul><ul><li>Reuniune DIMICi înregistrare AC locale 6 mai </li></ul><ul><li>Sesiune de instruire 27-28 iunie </li></ul>
 • 54. <ul><li>Date de contact echipă de implementare proiect: </li></ul><ul><li>  Laura Elena MARINAŞ, manager proiect, email: [email_address] </li></ul><ul><li>Mihai CERCEL, asistent manager, email: [email_address] , </li></ul><ul><li>Corina MIRON, responsabil financiar, email: [email_address] </li></ul><ul><li>Marian ANGHEL, consilier juridic, email: marian.anghe l @dae.gov.ro , </li></ul><ul><li>Andreea CIOCARLAN, responsabil tehnic, email: [email_address] </li></ul><ul><li>Claudia SECU, expert, email: [email_address] , </li></ul><ul><li>Cristina SATMAREAN, expert, email: [email_address] , </li></ul><ul><li>Bogdan NEDEA, expert IT, email: [email_address] , </li></ul><ul><li>Loredana POP, expert comunicare, email: [email_address] , </li></ul><ul><li>Irina RACANEL, secretariat, email: [email_address] </li></ul>
 • 55. <ul><li>Vă mulţumesc pentru atenţie! </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Detalii </li></ul><ul><li>http://www.imisnet.ro/ </li></ul><ul><li>http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_ro.html </li></ul><ul><li>http://www.dae.gov.ro/183/sistemul-de-informare-al-pie-ei-interne-imi </li></ul>

Related Documents