KONUSS
DEFINĪCIJAS Par konusu sauc rotācijas figūru, kura veidojas, taisnleņķa trijstūrim rotējot ap asi, uz kuras atrodas ...
DEFINĪCIJAS Riņķi, kuru rotējot apraksta konusa rādiuss, sauc par konusa pamatu. Šķēlumu, kas novilkts caurkonusa a...
KONUSA ELEMENTI Trijstūris AKO rotē ap malu KO  KO - konusa ass  KO= H - konusa augstums K - konusa virsotne  KA= l -...
KONUSA VIRSMA UN TILPUMS Konusa sānu virsmas laukumu aprēķina pēc formulas: S(sānu) =   πRl , kur R ir konusa rādiuss,...
KONUSA AKSIĀLŠĶĒLUMS AKB ir konusa aksiālšķēlums, AK = KB = l- konusa veidule, OA = OB = R - konusa rādiuss, K...
KONUSA RĀDIUSA IZTEIKŠANA NOIZKLĀJUMA SEKTORA
NOŠĶELTS KONUSS Rotācijas ķermeni, kuru iegūst taisnleņķa trapecei rotējot ap taisni, uz kuras atrodas tās īsākā sānu m...
NOŠĶELTA KONUSA ELEMENTI
NOŠĶELTA KONUSA FORMULAS Nošķelta konusa sānu virsmas (koniskās virsmas) laukumu aprēķina, izmantojot formulu: Ss...
KONUSU PIELIETOJUMS DZĪVĒSaldējuma konusi Ceļa drošības konusi
Majona vulkāns Filipīnās.
Dzīvnieku pēcoperāciju apkaklēs Sveču izgatavošanā
Senajos laikos indiāņi arī cēla vigvamus konusa formāCeltnēs mūsdienās (bildē ēkaAustrālijā)
Prezentācija par konusu!
of 15

Prezentācija par konusu!

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentācija par konusu!

 • 1. KONUSS
 • 2. DEFINĪCIJAS Par konusu sauc rotācijas figūru, kura veidojas, taisnleņķa trijstūrim rotējot ap asi, uz kuras atrodas tā katete. Kateti, kura rotē ap rotācijas asi,sauc par konusa rādiusu,kateti, apkuru rotē trijstūris, - par konusaaugstumu, hipotenūzu – parveiduli. Taisni, ap kuru rotē trijstūris, sauc par konusa asi.
 • 3. DEFINĪCIJAS Riņķi, kuru rotējot apraksta konusa rādiuss, sauc par konusa pamatu. Šķēlumu, kas novilkts caurkonusa asi, sauc par konusaaksiālšķēlumu.
 • 4. KONUSA ELEMENTI Trijstūris AKO rotē ap malu KO  KO - konusa ass  KO= H - konusa augstums K - konusa virsotne  KA= l - konusa veidule Riņķis ar centru O ir konusa pamats AO= R - konusa pamata rādiuss
 • 5. KONUSA VIRSMA UN TILPUMS Konusa sānu virsmas laukumu aprēķina pēc formulas: S(sānu) =   πRl , kur R ir konusa rādiuss, l ir konusa veidule.  Pamata laukumu aprēķina pēc formulas S(riņķim) = πR2  Pilnas virsmas laukumu aprēķina pēc formulas S(pilna) = S(sānu) + S(riņķim) = πRl + πR2  Konusa tilpumu aprēķina, izmantojot formulu:
 • 6. KONUSA AKSIĀLŠĶĒLUMS AKB ir konusa aksiālšķēlums, AK = KB = l- konusa veidule, OA = OB = R - konusa rādiuss, KO = H - konusa augstums,  KBO =KAO -leņķis starp veiduli un konusa pamatu. Par vienādmalu konusu sauc tādu konusu, kura aksiālšķēlums ir vienādmalu trijstūris.
 • 7. KONUSA RĀDIUSA IZTEIKŠANA NOIZKLĀJUMA SEKTORA
 • 8. NOŠĶELTS KONUSS Rotācijas ķermeni, kuru iegūst taisnleņķa trapecei rotējot ap taisni, uz kuras atrodas tās īsākā sānu mala, sauc par nošķeltu konusu. Rotācijas asi m sauc par konusa asi.  Rotējošo malu AB (garākā trapeces sānu mala) sauc par nošķelta konusa veiduli.   Rotācijas rezultātā izveidojušos riņķus sauc par nošķelta konusa pamatiem.
 • 9. NOŠĶELTA KONUSA ELEMENTI
 • 10. NOŠĶELTA KONUSA FORMULAS Nošķelta konusa sānu virsmas (koniskās virsmas) laukumu aprēķina, izmantojot formulu: Ssānu nošķeltam konusam = πl(r + R), Nošķelta konusa pilnas virsmas laukumu aprēķina, izmantojot formulu: Spilnaivirsmai = Ssānu virsmai + Spamatam1 + Spamatam2  =  = πl(r + R) + π(r2 + R2) Nošķelta konusa tilpumu aprēķina, izmantojot formulu: Vnošķ. konusam = 1/3 πH(R2 + r2 + Rr)
 • 11. KONUSU PIELIETOJUMS DZĪVĒSaldējuma konusi Ceļa drošības konusi
 • 12. Majona vulkāns Filipīnās.
 • 13. Dzīvnieku pēcoperāciju apkaklēs Sveču izgatavošanā
 • 14. Senajos laikos indiāņi arī cēla vigvamus konusa formāCeltnēs mūsdienās (bildē ēkaAustrālijā)

Related Documents