ES-SEB'U'L-ESRÂR
FÎ-MEDÂRICI'L-AHYÂR
(YEDİ SIR)
İçindekiler
ŞÂH MUHAMMED MA’SÛM ÖMERÎ kaddesellâhü sırrahu’l azîz ..................5
MÜRİDLERE LAZIM OLAN BAZI FAYDALI HU...
4 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
3-Hakikât-i Salât .....................................................
ŞÂH MUHAMMED MA’SÛM ÖMERÎ
kaddesellâhü sırrahu’l azîz
Hindistan velîlerinden. İsmi Şâh Muhammed Ma’sûm
Ömerî bin Abdürreşî...
6 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
Arabiye tercüme etti ve çok kitap yazdı. Bunlardan,
Ahsen-ül-Kelâm f...
ِ‫ي‬ِ‫ح‬َّ‫الر‬ ِ‫ن‬ٰ ْ‫ْح‬َّ‫الر‬ ِ‫هللا‬ ِ‫م‬‫ـــ‬ ْ‫ِس‬‫ب‬
‫محمد‬ ‫لنا‬‫و‬‫رس‬ ‫عىل‬ ‫اسالم‬‫و‬ ‫الصالة‬‫و‬ ‫العاملني‬ ...
8 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
sebebiyle (yapamayacağımı söyleyerek) ondan özür
diledim.
Mesela; İm...
9 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
İkinci Sır: Alem-i emr ve âlem-i halk latifelerinin
açıklanması.
Üçüncü ...
MÜRİDLERE LAZIM OLAN BAZI FAYDALI HUSUSLAR
Talib (matluba ulaşmak isteyen kimse) biat kasdıyla
geldiği zaman önce istihare...
12 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
Bu tarikatın dışındaki tarikatların hilafeti Müceddid
İmam (kaddese...
13 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
(Allah Teâlâ hepsinden razı olsun.) gibileridir.
Şeyh muhaddis Şah Veli...
14 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
yanına geldi, hırkayı eliyle giydirdi ve ona tarikatındaki
hilafet-...
15 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
FAİDE:
Şeyhin, müride evvela mücmel olarak tevbe yolunu
öğretmesi gerek...
16 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
FAİDE:
Bazı arkadaşları Müceddid İmam (kaddesellâhü sırrahu’l
azîz)...
17 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
güzel. Verilmezse de birşey olmaz. Yavaş yavaş husule
gelen nisbetin kı...
18 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
boyanır. Büyük şeyhler şöyle diyor:
"Fenâ fi'ş-şeyh Allah Teâlâ'da ...
19 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
Mevlâna Ya'kub Çerhi'ye kemâl derecesine ulaşmadan
önce icazet verdiği ...
20 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
diğerlerinden üstün görmesi caizdir, hatta tarikatta
vaciptir. Bu i...
ÂLEM-İ EMR VE ÂLEM-İ HALK'IN LATİFELERİ
Müceddid İmam (kaddesellâhü sırrahu’l azîz)’e sahih
keşf ile zahir oldu ki; insan ...
22 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
latifelerinden birinin aslıdır. Yani nefs latifesinin aslı,
kalp la...
23 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
(sallallâhü aleyhi ve sellem) Efendimizin ayağının
altındadır.
Feyyaz-ı...
24 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
aslî merkezi İbrahim (a.s.)'ın ayağının altında bulunan
"ruhi Velây...
25 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
makamlarını kısa bir teveccüh ve az bir riyazetle kısa bir
müddetle kat...
26 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
ÂLEM-İ EMRİN LETAİFİNİ TEHZİB İÇİN ÜÇ YOL
Bil ki, bu tarikat-ı aliy...
27 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
Vukuf-u kalbî10 zikirin şartlarındandır. O da talibin
kalbe, kalbin de ...
28 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
bedenin hepsi olan kalıp latifesinden zikreder.
Bil ki emir âlemini...
29 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
Yine salik, ruhunun latifesini; Allah Teâlâ'dan
Muhammed (sallallâhü al...
30 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
olur. Kim maksuduna bu yolla ulaşırsa ona "İsevî
meşreb" denir.
Büy...
31 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
gözükmesi için böyle yapılır. Nefesini bırakışında yine
hayali olarak "...
32 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
Talibin bu zikirde bu şekli tasavvur etmesi gerekir. Bu
zikir Hızır...
33 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
denir. Zikirden maksat da budur.
Üçüncü Yol: Murakabe
Murakabe: Kalbi h...
34 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
Şeyh cem'iyyet nisbetinin husulü ve kalp huzuru için
teveccüh eder....
35 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
çok iştigal ile kat'eder.
Velhasıl bu tarikatte kamil şeyhin sohbetinin...
36 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
On makam olan; "tevbe, inabe, zühd, kanaat, vera,
sabır, şükür, tev...
37 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
Nakşibendi şeyhlerine göre sabit olan asıl, cem'iyyet,
huzur, cezbeler ...
38 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
keşfi seyr-i afakidir.
Salikin batınındaki sırların ve nurların ink...
39 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
sıfatlar mertebesi ve "Nerede olursanız olun o sizinle
beraberdir." (57...
40 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
"kalp latifesinin fenâsı" denir. Bu durumdaki müride
"Allah Teâlâ i...
41 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
zevkin çokluğundan dolayı gölge ile aslı ayırdedebilecek
şuuru kalmaz. ...
42 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
sohbetinden muhafaza buyursun- Özellikle bu halleri
lehv aletleriyl...
43 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
enbiyaya iktida ederek, onlara tabi olmuşlardır.
O kimse ki, vecde ve z...
44 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
çukurlarına düştüler. Sağlam dinlerini ettiler. Bilemediler
ki, o k...
45 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
"iştibah" haline düşer ve arzu edilenin bu olduğunu
zanneder. Yine bazı...
46 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
Üçüncü mertebeyi ervah ve melekut alemi diye
isimlendiriyorlar.
Dör...
47 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
uygundur. Vahdet-i vücudu benimseyen şeyhlerin
hallerini şühud ehli tes...
48 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
aynısı olarak anladığı şeyin başkasının yerine konan
misal olduğu v...
49 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
taayyunatının mebdeleridir. Bunlara ayan-ı sabite21
denir. Bunun için m...
50 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
4- Fiil fenâsı: Yani nefsinin fiillerini kendi fiilleri olarak
görm...
51 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
olsa da onun kalbinden gaflet kaçar. Eğer bir kimse
şöyle derse: "Nefsi...
52 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
gerçekleşir. Allah Teâlâ Tebareke ve Teâlâ şöyle
buyurur: "Dikkat e...
53 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
yazmışdı: "Ben fenâ makamında, semavatı, arzı, arşı ve
kürsiyi, kendim ...
54 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
diyor: Çokluğu ve yüceliğiyle beraber bu usul salik için
cüzler hal...
55 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
fenâ maiyyet nisbetinin cihat-ı sitteyi kuşatması, nisbeti
hasıl olursa...
56 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
olan Zât'dan beş latifeyle birlikte nefis latifesine varid
olur."
B...
57 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
olduğunda; ona nazar kuvveti ve basiret keskinliği
verilir, mümkünatı z...
58 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
kimse bunu idrak edebilir.
Bu açıklamadan anlaşıldı ki, maiyyet sır...
59 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
bilgiler nasıl birleşebilirler.
Nakşibendîye, Müceddidîye tarikatı meşa...
60 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
(5. Maide Suresi, 54. Ayet) ayet-i kerimesinden anlaşılan
muhabbet ...
61 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
nefs latifesinin bundan önceki hallerden mutmain
olması, ilahî vadlere ...
62 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
22. Ayet) ayet-i kerimesinin mefhumu mucibince esrar
ve envarın vat...
63 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
Nefs fenâsının kemalinde; salik fenâ halinde kemal
sıfatlarını asla mül...
64 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
Velâyet-i kübrâ olan aslî Velâyette ise vehim ve hayal
kaydından ha...
65 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
daireye dahildir.
Asıl mertebesinden neş'et edip gelen berkî tecelli, z...
66 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz)
dışında kalan tarikatlarda durum böyle değildir. Zira
onların kemal...
67 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır)
Bil ki; Velâyet-i kübrânın tamamlanışından ve ism-i
zahirdeki seyr-u sü...
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5
of 124

Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5

Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Nakşibendiyye i müceddidiyye tarikinde seyr-u sülük dersleri ve makamlari a5

 • 1. ES-SEB'U'L-ESRÂR FÎ-MEDÂRICI'L-AHYÂR (YEDİ SIR)
 • 2. İçindekiler ŞÂH MUHAMMED MA’SÛM ÖMERÎ kaddesellâhü sırrahu’l azîz ..................5 MÜRİDLERE LAZIM OLAN BAZI FAYDALI HUSUSLAR .................................. 11 FAİDE:.................................................................................................................................... 15 FAİDE:.................................................................................................................................... 16 FAİDE:.................................................................................................................................... 16 FAİDE:.................................................................................................................................... 16 FAİDE:.................................................................................................................................... 17 FAİDE:.................................................................................................................................... 18 FAİDE:.................................................................................................................................... 19 FAİDE:.................................................................................................................................... 19 ÂLEM-İ EMR VE ÂLEM-İ HALK'IN LATİFELERİ................................................. 21 Halk aleminin latifeleri ise şunlardır:..................................................................... 21 Emir âlemi............................................................................................................................ 21 ÂLEM-İ EMRİN LETAİFİNİ TEHZİB İÇİN ÜÇ YOL.............................................. 26 1- İsm-i Zât'ın zikri .......................................................................................................... 26 2- Nefy ve isbat zikri ....................................................................................................... 26 1-İsm-i Zât'ın Zikri........................................................................................................... 26 2-Nefy ve İsbat Zikri........................................................................................................ 30 İkinci Yol: Teveccüh ........................................................................................................ 32 Üçüncü Yol: Murakabe................................................................................................... 33 MAKAMLAR......................................................................................................................... 33 I. İMKAN DAİRESİ............................................................................................................. 33 II. VELAYAT-I SELASE................................................................................................... 38 1.Velâyet-i Suğrâ............................................................................................................... 38 2.Velâyet-i Kübrâ.............................................................................................................. 55 Bu daire; üç daire ve bir kavsı (daire kesiti) muhtevidir.............................. 55 A-Akrebiyyet Dairesi....................................................................................................... 55 B-Birinci Muhabbet Dairesi......................................................................................... 59 C-İkinci Muhabbet Dairesi............................................................................................ 60 D-Kavs.................................................................................................................................... 60 3. Velâyet-i Ulyâ................................................................................................................. 66 III. KEMÂLAT-I SELÂSE ................................................................................................. 72 1-Kemâlat-ı Nübüvvet.................................................................................................... 72 2-Kemâlat-ı Risâlet.......................................................................................................... 82 3-Kemâlat-ı Ulu'l-azm .................................................................................................... 82 A. HAKAİK-İ İLAHİYYE................................................................................................... 83 1-Hakikât-i Kabe............................................................................................................... 84 2-Hakikât-i Kur'an............................................................................................................ 85
 • 3. 4 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) 3-Hakikât-i Salât ............................................................................................................... 87 B-SIRF MABUDİYET........................................................................................................ 92 1-Hakikât-i İbrahimiyye................................................................................................ 95 2-Hakikât-i Museviyye................................................................................................... 96 3-Hakikât-i Muhammediyye ....................................................................................... 97 C-SIRF MUHABBET........................................................................................................103 D -LA-TAAYYUN..............................................................................................................105 TEVECCÜH.........................................................................................................................114 MÜRİDLERİN EDEPLERİ.............................................................................................115 BAZI MÜRİTLERİN ŞÜPHESİNİ GİDERMEK İÇİN TENBİH..........................123
 • 4. ŞÂH MUHAMMED MA’SÛM ÖMERÎ kaddesellâhü sırrahu’l azîz Hindistan velîlerinden. İsmi Şâh Muhammed Ma’sûm Ömerî bin Abdürreşîd Sâhib bin Ahmed Saîd’dir. İmâm-ı Rabbânî kaddesellâhü sırrahu’l azîz hazretlerinin torunlarındandır. 1846 (H.1263) senesinde Delhi’de Abdullah-ı Dehlevî hazretlerinin dergâhında doğdu. 1922 (H.1341) senesinde Mekke-i mükerremede vefât etti. Babasının yanına defnedildi. Küçük yaşta Kur’ân-ı kerîmi ezberledi. Zâhirî ilimleri dedesinin talebelerinin önde gelenlerinden Molla Muhammed Nüvâb ve küçük amcası Muhammed Mazhar’dan okudu. Hadîs ilmini Şâh Abdülgani ve Şeyh Sıddık Kemâl Mekkî’den öğrendi. Dedesinden ve babasından tasavvuf yolunda yetişti ve kemâle geldi. 1858 senesinde zâlim İngiliz orduları, Hindistan’ı işgâl edince, milyonlarca müslüman hunharca katledildi. Bir kısmı da aç bırakılıp ölüme terkedildi. İngilizlerin ellerinden kaçıp kurtulabilen müslümanlardan bir kısmı, Medîne-i münevvereye hicret etti. Bunlar arasında Şâh Muhammed Ma’sum-i Ömerî de vardı. Babası Abdürreşid Sâhib’in (rahmetullahi aleyh) vefâtından sonra, 1873 senesinde Hindistan’a döndü. Otuz üç sene sonra akrabâları ve talebelerinden altmış kişi ile beraber, 1905 senesinde Medîne’ye tekrar hicret etti. İmâm-ı Rabbânî hazretlerinin, Mebde’ ve Me’âd kitabını
 • 5. 6 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) Arabiye tercüme etti ve çok kitap yazdı. Bunlardan, Ahsen-ül-Kelâm fî-İsbât-i Mevlid-i vel-Kıyâm kitabı, Hindistan’da konuşulan Urdu dilinde olup, Eshâb-ı kirâm düşmanlarını, kabir ehline ve evliyâya dil uzatan mezhebsizleri red ve rezil etmektedir. Hindistan’da basılmış ve Arabîye tercüme edilmiştir. Es-Sebe-ul- Esrâr fî Medâric-il-Ahyâr kitabı, tasavvufu çok açık anlatmaktadır. Urdu dilindedir. Oğlu Muhammed Abdülkâdir Medenî tarafından 1911 senesinde Arabîye tercüme edilmiş, 1913 senesinde İstanbul’da basılmıştır. İkinci oğlu Ebü’l-Feyz Muhammed Abdürrahmân’ın kitabının başına yazdığı takrîz çok istifâdelidir. Kitabın önsözünde buyuruyor ki: “Şâh Veliyyullah Dehlevî, Mukaddimet-üs-Seniyye fî İsbât-i Mezheb-is-Sünniyye kitabında, İmâm-ı Rabbânî’yi uzun uzun övmekte ve; “Müminler onu sever, münâfıklar, şakîler ise kötüler” demektedir. KAYNAKLAR 1) Hadîkat-ül Evliyâ; s.144 2) Makâmât-ı Ahyâr; s.87 3) Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye; (49. Baskı) s.1034 4) Zikrussaîdeyn
 • 6. ِ‫ي‬ِ‫ح‬َّ‫الر‬ ِ‫ن‬ٰ ْ‫ْح‬َّ‫الر‬ ِ‫هللا‬ ِ‫م‬‫ـــ‬ ْ‫ِس‬‫ب‬ ‫محمد‬ ‫لنا‬‫و‬‫رس‬ ‫عىل‬ ‫اسالم‬‫و‬ ‫الصالة‬‫و‬ ‫العاملني‬ ‫رب‬ ‫هلل‬ ‫امحلد‬ ‫امجعني‬ ‫وسمل‬ ‫وحصبه‬ ‫اهل‬ ‫وعىل‬ Hamd, insanı mahlûkatının en şereflisi kılan ve onu, zatı'nı bilmek için vücud hilatını (elbisesini) giydirmekle hususi kılan Allah Teâlâ’ya mahsustur. Salâtın en efdali, varlığı tüm mevcudatın yaratılmasına sebep olan ve istidatları ölçüsünce insanlara Allah Teâlâ’nın tecelliyatının perdelerini açan, büyük vesile ve yüce vasıta Rasûlullâh sallallâhü aleyhi ve selleme, pak ailesine ve onun teşrifatı ile müteşerrif olan büyük ashabına olsun. Fakir kul, tarikat ve nesep yönünden müceddidi Muhammed Masum diyor ki; Allah Teâlâ yolunda kardeşimiz, Rahman'ın katında makbul el-Hac Niyaz Muhammed Han el- Muradabadi, Allah Teâlâ onu kemâl ve ikmal mertebelerine ulaştırsın- benden birçok kez tarikat-ı şerife Nakşibendiyye-i Müceddidiyye'nin makamları, zikirler, eşgal ve murakebeler konusunda yazmamı istedi ki- müridlere lazım olan hususlar bu tarikat-i aliyyenin büyükleri (Allah Teâlâ sırlarını takdis etsin) ve başkalarınca yapılmıştı. Tarikat büyüklerinin tasniflerinin çok olması
 • 7. 8 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) sebebiyle (yapamayacağımı söyleyerek) ondan özür diledim. Mesela; İmam-ı Rabbani Ahmet Faruk Serhendî kaddesellâhü sırrahu’l azîzin Mektubatı ve risaleleri, yine oğlu kutub ve urvetu'l-vüska Muhammed Masum Nakşibendi Serhendi kaddesellâhü sırrahu’l azîzin yazdıkları ve Şeyh Abdullah Dehlevi kaddesellâhü sırrahu’l azîzin risaleleri, iki büyük ceddimiz Şeyh Ebu Said ve Şeyh Ahmed Said el-Müceddidi (Allah Teâlâ’nın rahmeti hepsinin üzerine olsun)'nin risaleleri vardı. Bu tasnifler ortada dururken benim yazmam yakışık almazdı. Fakat o çok ısrar etti ve ben onun elinden kurtulamadım. (Niyaz Muhammed Han) şöyle diyordu: "Bu tasnifler her ne kadar çok olsa da onlar Farsçadır. Taliblerin1 çoğu Farsça'yı bilmediğinden onlardan istifade edemiyorlar." Ben de bu sahifeleri yazmaktan başka çare bulamadım. Sünnet olan istihare ve bu (eseri) yazmanın gerekliliğini müşahededen sonra, mezkur kitaplardan alıntılar yaparak (istifade ederek) başladım. Ve bu risaleyi yedi sır, bir hatime, bir de hüsn-i hatime şeklinde tertib ettim. 2 Birinci Sır: Müridlere gerekli olan bazı hususların açıklanması. 1 Talib: Matlubu bulmak ve murada nail olmak için onu araştıran kimse. (M) 2 (Kitabın aslında bölümler bu şekilde olmakla birlikte, makamların ayrıntılarına uygun olarak başlıklar yeniden düzenlenmiş, silsile kısımları alınmamıştır.)
 • 8. 9 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) İkinci Sır: Alem-i emr ve âlem-i halk latifelerinin açıklanması. Üçüncü Sır: İsmi Zât ve Nefyü-isbat'ın zikri. Dördüncü Sır: Hususi Olarak Nakşibendiye makamlarının açıklanması. Beşinci Sır: Hususi Olarak Müceddidiye makamlarının açıklanması. Altıncı Sır: Nakşibendi tarikatında ıstılah haline gelmiş lafızların açıklanması. Yedinci Sır: Müridlerin edepleri. Hatime: Tarikatın silsilelerinin açıklanması. Hüsn-i hatime: Silsilelerdeki şeyhlerin vefat tarihleri hakkındadır. Bu risaleyi "ES-SEB'U'L-ESRÂR FÎ MEDÂRİCİ'L-AHYÂR" diye isimlendirdim. Muvaffak kılan ve yardım eden yalnız Allah Teâlâ'dır. O'na tevekkül ettim ve O'ndan yardım diliyorum.
 • 9. MÜRİDLERE LAZIM OLAN BAZI FAYDALI HUSUSLAR Talib (matluba ulaşmak isteyen kimse) biat kasdıyla geldiği zaman önce istihare ile emrolunur. Eğer (istihare yapmaksızın) kamil-mükemmil bir şeyh talibin biatını kabul ederse istihare yerine geçer. İkisi birlikte olursa nur üstüne nurdur. Allah Teâlâ dilediğini nuruna ulaştırır. Müceddid İmam (İmam-ı Rabbani) kaddesellâhü sırrahu’l azîzu şöyle diyor: "Akreb (en yakın), esbak (en önde olan), evfak (en uygun), ahkem (en sağlam), eslem (en salim), esdak (en doğru), en evla, en yüce, en parlak, en yüksek, en mükemmel ve en güzel tarikat, yüce Nakşibendi tarikatıdır. Bu tarikatın şanının yüceliğinin sebebi; tarikat büyüklerinin sünneti seniyyeye (sahibine salât u selam olsun) uymaya özen göstermeleri, bid'atlardan kaçınılması, tarikat şeyhlerinin hallerinin sahabe-i kiramın (Allah Teâlâ onlardan razı olsun) halleri gibi olması. İşte böylece diğer tarikatların şeyhlerinin ulaştıkları son nokta, nakşilerin bidayetinde münderictir. Onların huzurları devam mertebesine ulaşmıştır. Kemâl derecesine ulaştıktan sonra huzurları, diğerlerinin huzurundan yücedir.
 • 10. 12 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) Bu tarikatın dışındaki tarikatların hilafeti Müceddid İmam (kaddesellâhü sırrahu’l azîz)a babası ve diğer şeyhlerden ulaşmıştır. Bu tarikatın hilafeti ise ona, Şeyh Muhammed Baki Nakşibendi'den vasıl olmuştur. Kutsî nefeslerinin bereketleri Hindistan'da şöhret bulmuştur. Asrının şeyhleri onun kemâlatını ve tasarrufatını ikrar ettiler ve onu tasdik ettiler. Hatta meşihatlarını terk ederek ona biat etmekle iftihar ettiler ve müridleri arasına katıldılar. Muhammed Baki'yi şeyhi hazreti Hacegi Emkineki -kaddesellâhü sırrahu’l azîzu- bu tarikatı Müceddid İmam Rabbani (kaddesellâhü sırrahu’l azîz)e ulaştırmak için Maveraünnehr'den Hindistan'a gönderdi. O da şeyhinin emrine uyarak Hindistan'a gitti. Müceddid İmam'ı kendisine hilafet-i hassayı (özel hilafeti) vermek suretiyle şereflendirdi. Hilafeti devrettikten sonra irşadını müridlere bıraktı. Daha doğrusu tüm müridlerine ondan istifade etmelerini emretti. Onu arkadaşları arasında metheder ve şöyle derdi: "Gökyüzünün altında Şeyh Ahmed'in benzeri bulunmaz. Eğer bulunursa söylenirse, onlar sayılı kimselerdir. Bana göre onun tüm keşifleri sahih ve peygamberlerin (aleyhimüs-salâtu ve'sselam) mütaalasına uygundur. O güneştir, bizim gibiler ise onun ışığında görülemeyen yıldızlardır. Önceki şeyhler (mütekaddimun) doğumundan yıllar önce onun geleceğini haber verdiler. Haber verenler, gavs-ı azam Şeyh Abdulkadir Geylani, Şeyh Ahmed Cami, Şeyh Halilullah el- Bedahşi, Şeyh Nizam Narnuli ve diğerleri
 • 11. 13 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) (Allah Teâlâ hepsinden razı olsun.) gibileridir. Şeyh muhaddis Şah Veliyyullah Dehlevi, "Mukaddime-i seniyye" adlı eserinde sünniliği anlatırken Müceddid İmam'ın menkıbelerini yazar ve şöyle der: "Onu ancak müttaki mü'min sever ve ona ancak şaki, münafık olan buğzeder." Müceddid İmam'ın (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) halifesi Şeyh Muhammed el-Keşmi'de "Berekât-ı Ahmediyye" aldı kitabında şöyle diyor: "Şeyh Muhammed Bâki (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) arkadaşlarına ondan istifadeyi emrettiği zaman onlardan biri bundan hoşlanmadı da rüyasında Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem)'i Müceddid İmam (kaddesellâhü sırrahu’l azîz)'i methederken ve şöyle derken gördü: "Şeyh Ahmed kimi kabul ederse o bizim katımızda makbuldür, o kimi reddederse, o bizim katımızda merduttur." Kadiri tarikatındaki hilafetine gelince, bu ona Şeyh İskender Kitehli'den vasıl olmuştur. Şeyh İskender, Şeyh Abdulkadir Geylani kaddesellâhü sırrahu’l azîzin soyundandır. Bu zat şeyhlerin büyüklerindendi. Şeyh Abdulkadir Geylani hırkasını bıraktığında, evlatlarına onu, Müceddid İmam'a ulaştırmalarını vasiyyet etti. Yani kim onun zamanına yetişirse hırkayı ona giydirmesini vasiyyet etti. İşte Şeyh İskender onun zamanında yaşıyordu. Gavs-ı Azam Abdulkadir Geylani rüyasında defalarca hırkayı ona ulaştırmasını emretti. Şeyh İskender Müceddid İmam'ın
 • 12. 14 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) yanına geldi, hırkayı eliyle giydirdi ve ona tarikatındaki hilafet-i hassayı (özel halifeliğ)'i verdi. Çeştiyye ve Sühreverdiyye tarikatlarının hilafeti, babası Şeyh Abdulahad (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) dan kendisine intikal etti. Kubreviyye tarikatının hilafeti ise Keşmir bölgesinde, kemâlat sahibi, şeyhlerin büyüklerinden Şeyh Yakub Asrî hazretlerinden intikal etmiştir. İlahi mevhibeler, sayısız ihsanlar ve lütuflarla Müceddid İmam (kaddesellâhü sırrahu’l azîz)'in dengi yoktur. Onun menkıbelerine, faziletlerine, keşif ve kerametlerine muttali olmak isteyen; halifesi Şeyh Haşim Keşmi'nin "Berekat-ı Ahmediyye"sine ve yine halifesi Şeyh Bedreddin es- Sehrendi'nin "Hazeratu'l-kuds'üne ve Şeyh Muhammed İhsan el-Müceddidi'nin "er- Ravzatu'l- Kayyumiyye" adlı eserine müracaat etsin. Müceddid İmam (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) hicri 971'de doğdu. 28 Safer 1034 h.de vefat etti. Her ne kadar tüm tarikatların halifeliği kendisine verilse de; şeriata uygunluğu, nebevi sünnete ittibası ve bidatlardan kaçınması sebebiyle Müceddid İmam (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) Nakşibendiye tarikatını seçti. Müridler başka bir tarikatda ona biat etmiş olsalar da bu tarikatın eşgalini biliyorlardı. Bu şerefli tarikatın faziletleri ve metni kitaplarda mevcuttur. Ben bu kadarla iktifa ediyorum.
 • 13. 15 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) FAİDE: Şeyhin, müride evvela mücmel olarak tevbe yolunu öğretmesi gerekir. Çünkü şeyhler, zamanımızda taliblerin himmetlerinin azlığı sebebiyle, tevbenin tafsilatıyla öğretilmesini bıraktılar. Zira tevbenin tafsilatıyla öğretilmesi için uzun müddet gerekir. Bu müddette tarikata girme isteği konusunda bir gevşeme olabilir. Tevbenin tafsilatından kasıt; zor riyazetlerin olması, erbain3 ve benzerlerinde nefse çok ağır gelen mücahedelerin var olmasıdır. Şeyhler riyazetlerin yerine, amel ve ibadetlerde orta yolu seçtiler. Hatta, talibleri, âli himmetlerini ve güçlü teveccühlerini sarfederek maksuda ulaştırdılar. Erbainden çok daha faydalı olan teveccühlerle müridlerini yönlendirdiler. Şeyhler sünnet-i seniyyeye ittibayı ve bidatlardan kaçınmayı emrediyorlardı. Taliblerin ruhsatla amel etmesini caiz görmüyor, azimetle amel etmelerini emrediyorlar. Şöyle diyorlardı: "Sünnete ittiba etmeksizin maksuda ulaşmak muhaldir." Talibin şeriata muhalif olan keşfinin onların katında değeri yoktur. Talibe önce, sıfatlara teveccüh etmeksizin ism-i zat'ın zikrini öğretiyorlardı. Diğer tarikatların şeyhleri ise sıfatları düşünerek zikretmeyi öğretiyorlardı. 3 Erbain: Çile çekmek, nefsi ezmek, bencilliği kırmak için müritlerin bırk gün halvete çekilmeleri, bu süre içinde zaruret bulunmadıkça bir şey yememeleri, konuşmamaları, uyumamaları, daima zikir ve tefekkürle meşgul olmalarıdır.
 • 14. 16 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) FAİDE: Bazı arkadaşları Müceddid İmam (kaddesellâhü sırrahu’l azîz)’e, bir kısım erkek ve kadın taliblerin biat etmek istediklerini, fakat bunların haramlardan ve şüpheli şeylerden kaçınmadıklarını, böyle kimselerin tarikata girmesinin caiz olup, olmadığını sordular. İmam şöyle cevap verdi. "Tarikata girmeleri caizdir. Sonra şeyh onlara haramlardan ve şüpheli şeylerden kaçınmalarını emreder. Umulur ki Allah Teâlâ onların durumlarını düzeltmelerini nasib eder." FAİDE: Müceddid İmam (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) şöyle diyor: Kadınlara tarikat vermek caizdir. Eğer mahrem iseler hicabsız vermek caizdir. Mahrem değilseler mutlaka hicabı (örtülü oldukları halde) vermek gerekir. FAİDE: Müceddid İmam (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) şöyle diyor: "Tesirin olmaması veya az olması, tamamen talibin istidadının olmadığı anlamına gelmez. Çünkü bazı talibler tam istidatlı olurlar fakat onlarda te'sir görülmez." Şeyh Muhammed Masum (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) de şöyle diyor: "Asıl gaye nisbetin4 husule gelmesidir. Nisbetin husule gelmesinin ilmi ayrı birşeydir. Eğer bu talibe verilirse ne 4 Nisbet: Salikin bağlı olduğu hal ki, o bu hal ile tanınır. Ayrıca şeyh ile müridi arasındaki manevî bağa da nisbet denir.
 • 15. 17 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) güzel. Verilmezse de birşey olmaz. Yavaş yavaş husule gelen nisbetin kıymeti ve izzeti yücedir. Kim te'sirin hemen görülmesini isterse o hakiki bir talib olamaz ve sohbete layık değildir. Görmüyor musun, dünyayı isteyenler kazancın neticelerine bakmaksızın onu elde etmek için nasıl çalışıyorlar. Mevla'yı isteyelerin, riyazetler, mücahedeler ve kendilerine lazım olan diğer şeylerle çalışmaları gereklidir. Şeyhlerden birçoğunun ömürlerini rizayetler, mücahedeler içerisinde geçirdikleri bilinmeyen birşey değildir. Yine Muhammed Masum (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) şöyle dedi: "Şeyhin müridleri arasında mücmel olması, istikamet ve saygınlığıyla saygı görüyor olması gerekir. Müridlerin ta'zim ettiği, saydığı birisi olmasi için onların içerisine fazla karışmaması gerekir. Müridlerin şeyhlerle hulusu (şeyhlere hüsn-i niyet beslemesi), onun edebine sarılmaları terakkilerine sebep olur. FAİDE: Şeyh Muhammed Masum (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) şöyle diyor: Bizim tarikatımızda kemâl derecesine ulaşmak, bağlanılan şeyhe, muhabbet rabıtasına bağlıdır. Gerçek talib, bu muhabbetle şeyhin batınından gelen fuyuzat5 ve berakatına erişir ve onun boyasıyla 5 Fuyuzat-feyz: Salikin çalışması ve çabası sözkonusu olmaksızın Allah tarafından onun kalbine herhangi bir hususun verilmesi.
 • 16. 18 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) boyanır. Büyük şeyhler şöyle diyor: "Fenâ fi'ş-şeyh Allah Teâlâ'da fani olmanın başlangıcıdır. Fenâ fi'ş-şeyh ve rabıta olmaksızın sadece zikir maksuda ulaştırıcı değildir. Her ne kadar zikir vuslat sebeblerinden olsa da, vusul; muhabbet rabıtası ve fenâ fi'ş-şeyhe bağlıdır. Evet, sohbet adabına riayet edip şeyhe teveccühle rabıta maksuda ulaştırır. Çünkü bizim bu yolumuz ashab-ı kiram (radıyallâhu anhum)'un yolu gibidr. Çünkü o yolda ifade ve istifade şeyhten akseder. Bundan dolayı âdaba riayet ederek şeyhle sohbet yeterlidir. Diğer vazifeler, zikirler ve riyazetler ile Allah Teâlâ’dan imdad ve yardım hasıl olur. İman, teslimiyet ve inkiyad ile beraber Peygamber Efendimiz (sallallâhü aleyhi ve sellem)'in sohbetinin kemâlatın husulü için yeterli olduğu gibi. Tabii iman, teslimiyet ve inkiyad ile beraber... Bunun için maksuda ulaşmak diğer tarikatlerden daha kısa sürede olur. Bu tarikatte feyiz ve bereket yaşlıya, gence, küçüğe, büyüğe, diriye ve ölüye erişir. Bu tarikatın dışındakilerin işlerinin özü, vazifeleri, virdlere, riyazetlere ve erbainlere bağlıdır. Sadece tarikat şeyhine bağlı değildir. FAİDE: Eğer kâmil-mükemmil bir şeyh tarikatta bir nakıs6'a icazet verirse, bu caizdir. Tarikatımızın imamı Hz. Şeyh Hoca Bahauddin Nakşibend (radiyallâhü anh)'ın Hz. 6 Nakıs: Seyrü sülukunu henüz tamamlamamış olan.
 • 17. 19 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) Mevlâna Ya'kub Çerhi'ye kemâl derecesine ulaşmadan önce icazet verdiği gibi. Onun tarikattaki kemâli Hz. Şeyh Alaaddin Attar'ın (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) hizmetinde vefatından sonra gerçekleşti. Nakıs olan kimse her ne kadar icazete müsait olmasa da şeyh onu kendi makamına oturttuğunda noksanlık zarar vermez. FAİDE: Erbainde esma-i ilahiyye ile meşgul olmak, Nakşibendiyye Müceddidiye tarikatında yapılan birşey değildir. Bilakis bu tarikatın şeyhleri isimlerin müsemmasında fenâyı ve istihlaki seçtiler. Yani onların asıl maksatları fenâ fillah ve bu tarikatın şeyhlerine nisbetin hasıl olmasıdır. Bu her ne kadar az olsa da (bu durum nadir olsa da) bu tarikatın dışındaki şeyhlere nisbetle çoktur. Çünkü diğer tarikatların nihayeti bunların bidayetinde mündemiçtir. FAİDE: Müceddid İmam (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) şöyle dedi: Mürid şeyhinin başkalarından faziletli olduğuna inansa bunun bir sakıncası yoktur. Çünkü bu inanç muhabbetin kemâlinin meyvesi, ifade ve istifadeye sebep olan manevi münasabetin neticesidir. Fakat müridin, şeyhini faziletleri Şari tarafından belirlenmiş kimselerden üstün görmemesi gerekir. Çünkü bu, Şari'ye muhalefet ve sevgide ifrat demektir. Bu ifrat ise mezmumdur. Şiilerin muhabbetteki ifradlarından dolayı bidatcı oldukları gibi. Yine aynı sebepten Hristiyanlar hüsrana düştüler ve ebedî azabı hakettiler. Evet, müridin şeyhini
 • 18. 20 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) diğerlerinden üstün görmesi caizdir, hatta tarikatta vaciptir. Bu inanç sadık müridde kasdı ve ihtiyarı olmaksızın meydana gelir ve bu inançla mürid şeyhinin kemâlatını alır. Eğer kendi kasdı ve azmiyle böyle inanırsa bu caiz değildir. Bu bir fayda vermez ve bununla bir netice de elde edemez.
 • 19. ÂLEM-İ EMR VE ÂLEM-İ HALK'IN LATİFELERİ Müceddid İmam (kaddesellâhü sırrahu’l azîz)’e sahih keşf ile zahir oldu ki; insan on latifeden ibarettir. Beş tanesi emir aleminden, beş tanesi ise halk âlemindendir. Emir âleminin latifeleri şunlardır: Kalp, ruh, sır hafi ve ahfa. Halk aleminin latifeleri ise şunlardır: Nefs ve dört unsur. (anasır-ı erbaa: Su, hava, toprak, ateş) Emir âlemi "kün=ol" lafzıyla olan (meydana gelen) şeylerden ibarettir ve yeri arşın üstündedir, imkan ve duyu organlarımızla duyulan âleminin dışındadır. Halk âlemi tedrici olarak yaratılan şeylerden ibarettir, yeri arşın altındadır, imkan ve mahsusat âleminin içindedir. Allah Teâlâ mükemmel kudretiyle emir âleminin latifelerine bağlı ve irtibatlı yarattı ki onlar (emir âleminin latifeleri) mücerred cevherler ve insan cisminin müteaddit yerlerinde ışık saçan nurlardır. Kalp latifesinin taalluku sol göğsün (memenin) iki parmak altıdır. Ruh latifesinin taalluku göğsün ortasına doğru iki parmak aralıkla sol memenin hizasıdır. Sır latifesinin taalluku sağ göğsün iki parmak altıdır. Hafi latifesinin taalluku göğse doğru iki parmak aralıkla sağ memenin hizasıdır. Ahfa latifesinin taalluku göğsün tam ortasıdır. Halk âleminin latifelerinin aslı, emir âleminin
 • 20. 22 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) latifelerinden birinin aslıdır. Yani nefs latifesinin aslı, kalp latifesinin aslıdır. Havanın aslı, ruh latifesinin aslıdır. Suyun aslı, sır latifesinin aslıdır. Ateşin aslı hafi latifesinin aslıdır. Toprağın aslı, ahfa latifesinin aslıdır. Bu latifelerden her birinin tek başına bir nuru vardır. Kalp latifesinin nuru sarı, ruh latifesinin nuru kırmızı, sır latifesinin nuru beyaz, hafi latifesinin nuru siyah, ahfa latifesinin nuru ise yeşildir. Nefs latifesinin nuru keyfiyetsiz olarak, tezkiyeden sonra idrak edilir. Emir âleminin latifelerinden her bir latife ulu'l azm peygamberlerden birinin ayağının altındadır. Onlar Allah Teâlâ'nın feyzinin ulaştırılmasında vasıtadır. Bu feyzin zuhuru (açığa çıkması) öncelikle emir âleminin latifeleriyle irtibat ve tealluku olan mezkur yerlerde olur. Her latife marifete süluk yolunun bir kapısıdır. Peygamberler vasıta olmaksızın marifet mertebelerine ulaşmak mümkün değildir. Bunun için bu latifeler onların ayaklarının altındadır. Kalp latifesi, Adem (aleyhisselam) efendimizin ayağının altındadır. Ruh latifesi, Nuh ve İbrahim (aleyhisselam) efendilerimizin ayaklarının altındadır. Sır latifesi Musa (aleyhisselam) efendimizin ayağının altındadır. Hafi latifesi İsa (aleyhisselam) efendimizin ayağının altındadır. Ahfa latifesi peygamberlerin sonuncusu Muhammed
 • 21. 23 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) (sallallâhü aleyhi ve sellem) Efendimizin ayağının altındadır. Feyyaz-ı Mutlak (Allah Teâlâ)dan kime bir feyiz ulaşırsa o peygamberler (aleyhimüsselam) vasıtasıyladır. Herkes aslının istidadı ölçüsünde feyiz alır. Yani bu peygamberlerden hangisi onun vasıtası ise Hakk Subhânehu hazretlerinin feyzinden o peygamber vasıtasıyla istifade eder. Peygamberlerin yakınlıkları mertebesi farklı olduğu gibi insanların kabiliyetlerinin mertebeleri de farklıdır. Taliblerden herbirinin istidadı, vesilesine yakınlığına göre olur. Kimin vesilesi Adem (aleyhisselam) efendimiz ise, rabbani doğru feyizleri almak için onun istidadı ve kabiliyeti Adem (aleyhisselam)’e yakınlığı mucibincedir. Yine kimin vesilesi Nuh ve İbrahim (aleyhisselam) efendilerimiz ise onun istidadı o ikisine yakınlığı mucibincedir. Kimin vesilesi Musa (aleyhisselam) olursa; istidadı, ona yakınlığına, kimin vesilesi ise İsa (aleyhisselam) olursa; istidadı, ona yakınlığına, kimin vesilesi de efendimiz Muhammed (aleyhisselam) olursa onun istidadı, ona yakınlığına göre olur. Kim maksuda Adem (aleyhisselam) vasıtasıyla ulaşırsa onun aslî merkezi "kalbi Velâyet" olur. Çünkü kalp Adem (aleyhisselam) efendimizin ayağının altındadır. Buna ıstılahta Velâyetin birinci derecesinin sahibi denir. Kim maksuda İbrahim (aleyhisselam) vasıtasıyla ulaşırsa,
 • 22. 24 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) aslî merkezi İbrahim (a.s.)'ın ayağının altında bulunan "ruhi Velâyet" olur ve Velâyetde ikinci derecenin sahibi olur. Kim maksuda Musa (aleyhisselam) vasıtasıyla ulaşırsa aslî merkezi Musa (aleyhisselam)'ın ayağının altında bulunan "sır velâyeti"dir ve velâyetde üçüncü derecenin sahibi olur. Kim İsa (aleyhiselam) vasıtasıyla maksuda ulaşırsa, aslî merkezi İsa (aleyhisselam)'ın ayağının alında bulanan "hafi velâyetidir" ve velâyetin dördüncü derecesinin sahibidir. Kim peygamber efendimiz (aleyhisselam)'ın vasıtasıyla maksuda ulaşırsa, aslî merkezi efendimiz (aleyhisselam)'ın ayağının altında bulunan "ahfa Velâyeti" dir ve Velâyetin beşinci derecesinin sahibidir, mahbubiyet derecesine erişmiştir. Saliklerin bir kısmına "murad", bir kısmına da "mürid" denir. Kimin aslî merkezi ahfa latifesi ise o muraddır, onun zatında mahbubiyet kabiliyetine istidat vardır. Çünkü, ona rabbani feyz, mahbubların seyyidi (sevilmişlerin efendisi) aleyhisselam vasıtasıyla gelir. O mahbubun biz-zatdır. Cezbe7 mahbubun bi'z-zat olanın sülukunda mukaddemdir. Yani o süluk mertebelerini ve kurb 7 Cezbe: İlahi inayetin gereği olarak Cenab-ı Hakk'ın kendisine giden yolda ihtiyaç duyalan her şeyi kuluna bahşedip çabası ve çalışması olmaksızın onu kendisine yaklaştırması.
 • 23. 25 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) makamlarını kısa bir teveccüh ve az bir riyazetle kısa bir müddetle kateder. Kimin aslî merkezi latifelerden ahfa latifesinden başkası ise o müriddir. Süluk tarikini (yolunu) cehd ve gayretle kateder. Murad cehd ve gayretsiz olması demek; maksuda manevi cezbe ile ulaşır. "Murad", Hakk Subhânehu'nun cezbesi ile imtiyaz eder. "Mürid" kendi çabası ile mesafe kateder. Beşinci ya da dördüncü derecenin sahibinin "kurb"8 mertebelerinde, birinci ve ikinci derece sahibinden daha faziletli olması zorunlu değildir. Çünkü bunun tersi de olabilir, hatta olmuştur. Çünkü bazı birinci ve ikinci derece sahipleri kurb mertebelerinde, beşinci ve dördüncü derece sahiplerinden daha faziletli ve daha şereflidir. Hakk Subhânehu'ya yakınlığın sebepleri çoktur. Müridde terakki onlarla hasıl olur. En alt derecenin sahibi en üst derecenin sahibinden daha şereflidir. Bu konunun tafsilatı "Mektubat"da, Müceddid İmam ve oğlu Şeyh Muhammed Masum (kaddesellâhü sırrahu’l azîz)’e ait risalelerde geniş olarak yazılıdır. Ben bu muhtasar eserde bu kadarla iktifa ediyorum. 8 Kurb: Allah'ın ibadet ve taatına yakın olmak. Hakk'ın tevfikine ve inayetine yakın olmak. Kul ile Hakk'ın arasında araçların bulunmaması veya az olması. Kul ile Hakk arasındaki yakınlık mesafe itibariyle değildir.
 • 24. 26 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) ÂLEM-İ EMRİN LETAİFİNİ TEHZİB İÇİN ÜÇ YOL Bil ki, bu tarikat-ı aliyye şeyhleri, önce âlem-i emr latifelerini tehzibe yöneliyorlar. Meşayıh'a göre alem-i emrin letaifini tehzib için üç yol vardır: Zikir, Teveccüh ve Murakabe... Birinci Yol: Zikir Zikir iki türlüdür. 1- İsm-i Zât'ın zikri 2- Nefy ve isbat zikri 1-İsm-i Zât'ın Zikri KEYFİYYETİ: Talib, önce Allah Teâlâ’ya tevbe eder, hulus-u niyetle günahlarından istiğfar eder, ölümü gözünün önüne getirir. Allah Teâlâ’ya yönelerek kalbini havatır9dan ve nefsin isteklerinden temizler. Dilini üst damağa yapıştırır ve hayalen kalbe teveccüh eder. Kalbini "Allah Teâlâ" ism-i celâli-nin müsemmasına yöneltir. Bedenini ve dilini oynatmaksızın hayaliyle kalbinin "Allah Teâlâ, Allah Teâlâ" dediğini tasavvur eder. Zihne zuhur edenleri defetmek için râbıta zaruridir. Rabıta; müridin şeyhin suretini kalbinde tasavvur etmesidir. Bu, hataratı defetme konusunda tecrübe edilmiştir. Müridin bu keyfiyet üzere zikirle meşgul olması gerekir. 9 Havatır (Hatır): İnsanın içine gelen hitabı, iç âlemde duyulan ses, alınan mesaj. Bu hitab Allah'tan, lemekten, şeytandan ve nefsten olabilir.
 • 25. 27 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) Vukuf-u kalbî10 zikirin şartlarındandır. O da talibin kalbe, kalbin de Allah Teâlâ'ye teveccühüdür. Vukuf-u kalbi olmaksızın zikir bir fayda ve netice vermez. Talib, zikir onda bir meleke, kulak ve göz gibi ondan ayrılmayan bir vasıf olunyca kadar zikre devam eder. Yani ne zaman kalbe teveccüh etse kalbini zikredici ve hazır olarak bulur. Bu halden kurtulmak istese de bu meleke ondan kalkmaz. Yüz defa lafza-i celal zikrinden sonra tam bir huşu ve hudu ile kalbiyle hayalen şu duayı okur: "Allah Teâlâ’m maksudum Sensin, isteğim Sen'in rızandır. Bana muhabbetini ve marifetini ver." Sonra yine zikirle meşgul olur. Kalbi Allah Teâlâ'nın fazlıyla zikreder olup, müride, istikamet11 ve cemiyyet12 hasıl olunca o zaman aynı şekilde ruh latifesinden zikreder. Sonra sır latifesinden, sonra hafi latifesinden sonra da ahfa latifesinden zikreder. Sonra aynı şekilde alem-i halkın latifelerinden zikreder. Yani önce, yeri alnın ortası olan nefis latifesinden, ondan sonra yeri 10 Vukuf-u kalbi: Bkz. sh; 11 İstikamet: Ahde vefa, taahhütlere sadakat. Her hususta ifrat ve tefritten sakınarak itidal yolunda yürümek. Bir insanın zikzak yapmadan hayat boyu takip ettiği çizgi. 12 Cem: Hakk'ı halksız temaşa etme, halkı değil sadece Hakkı, seyretme, bütün eşya ve varlıkların Allah sayesinde mevcut olduklarını görme, her şeyi Allah'tan görme. Cemiyet: Masivadan yüz çevirme ve dikkat, yüce Allah'a teveccüh noktasında toplama.
 • 26. 28 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) bedenin hepsi olan kalıp latifesinden zikreder. Bil ki emir âleminin latifelerinden herbir latife için arşın üzerinde bir asıl vardır. Latife aslına ulaşmadıkça fenâ hasıl olmaz. Kalp latifesinin aslı efal-i ilahiyyenin tecellisidir. Ruh latifesinin aslı subuti sıfatların tecellisi, yani Hakk Subhânehu'nun zatının mevsuf olduğu sıfatlardır. İşitmek ve görmek gibi. Sır latifesinin aslı şuunat-ı zatiyyedir. Yani zât-ı ilahiyyenin şânıdır. Zât-ı ilahiyye semi, basar, kudret ve diğer sıfatlarla mevsuftur. Hafi latifesinin aslı selbî sıfatlardır. Yani semi ve basarın olmaması sözkonusu değildir. Ahfa latifesinin aslı şan-ı camidir. Yani sıfatların ve şuunatın aslıdır. Şeyhler bazı müstefidlere murakabeleri bir usulle öğretir. Yani her latifenin murakabesi aynı şekildedir. Onların talimi (öğretilmesi) şu keyfiyetle olur: Talib kalbini Nebi (sallallâhü aleyhi ve sellem)'in kalbinin hizasında tasavvur eder ve Allah Teâlâ'nın huzurunda Muhammed (sallallâhü aleyhi ve sellem)in kalbinden Adem (aleyhisselam)'ın kalbine geçen tecelli-i ef'al benim kalbime aksın diye dua eder. İşte o zaman ef'al-i ilahiyyenin tecellisinde, kalp latifesinin fenâsı hasıl olur. Bu tecelli hasıl olduğu zaman salikin nazarından kendi fiilleri, hatta tüm mahlukatın fiilleri gizlenir. Hakiki failin fiilinden başka bir şey göremez. Kalp latifesinin Velâyeti Adem (aleyhisselam) efendimize mensubtur. Kim bu Velâyetden maksuduna ulaşırsa ona "Ademî meşreb" denir.
 • 27. 29 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) Yine salik, ruhunun latifesini; Allah Teâlâ'dan Muhammed (sallallâhü aleyhi ve sellem)'in ruhuna, oradan Nuh ve İbrahim (aleyhisselam)'ın ruhlarına ulaşan sübuti tecelliyatın feyzinin kendi ruh latifesine akmasını isteyerek, Muhammed (sallallâhü aleyhi ve sellem)'in ruhunun önünde düşünür. İşte o zaman salik kendi sıfatlarının ve diğer mahlukatın sıfatlarının kendisinden ve onlardan selbedilmiş olduğunu görür. Hatta o sıfatları bizzat Hakk Subhânehu'ya ait görür. Kim maksuduna bu yoldan ulaşırsa ona "İbrahimî meşreb" denir. Mazhar Can Canan Şehid Dehlevî, halifesi Hz. Şeyh Abdullah Dehlevi, Hz. Şeyh Abdurreşid Müceddidi el- Medeni (kaddesellâhü esrarehum) hepsi İbrahimî meşreb idiler. Yine sır latifesini Nebi (sallallâhü aleyhi ve sellem)'in sırrının önünde, Allah Subhânehu ve Teâlâ'dan, efendimiz Muhammed (aleyhisselam)'in sırrından Musa (aleyhisselam)'ın sırrına ulaşan zati şuunatın feyzinin kendi sırrına aktığını tasavvur eder. Burada Salik nefsini Hakk Subhânehu'nun zatında helak olmuş olarak bulur. Kim maksuduna bu yolla ulaşırsa ona "Musevîyyü'l- meşreb" denir. Hafi latifesini Allah Teâlâ'dan Nebi (sallallâhü aleyhi ve sellem)'ın hafisine, oradan İsa (aleyhisselam)'ın hafisine ulaşan selbî sıfatların feyzinin kendi hafisine feyezan etmesini isteyerek -Nebi (aleyhisselam)'ın hafisinin önünde tasavvur eder. İşte burada salik Hakk subhanehu'nun mahlukattan tecridine ve tefridine şahit
 • 28. 30 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) olur. Kim maksuduna bu yolla ulaşırsa ona "İsevî meşreb" denir. Büyük dedemiz Şeyh Ebu Said el-Müceddidi ve Hz. Şeyh Muhammed Ömer el-Müceddidi (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) İsevî meşreb idiler. Ahfa latifesini, -Allah Teâlâ'dan habibinin ahfa latifesine feyezan eden "şan-ı cami" feyzinin kendi latifesine aktığını tasavvur eder. İşte bu makamda Allah Teâlâ-u Teâlâ'nın ahlakıyla ahlaklanmak salikin nasibi olur. Kim maksuduna bu yoldan ulaşırsa ona "Muhammedî meşreb" denir. Hz. Şeyh Ahmed Said Müceddid ve Şeyh Muhammed Mazhar (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) gibi. Bu ikisi de "Muhammedî meşreb" idi. Bu fakir müellifin münasebeti de bu yüce meşreb iledir. "Şan-ı cami" o iki şeyhin ve bu fakirin mürebbisidir. Bu süluka "süluk-u tafsili" denir. Tarikatın şeyhinin, ta'limin başında, tafsili süluk ile terbiye etmesi caizdir. Ya da önce icmali sonra tafsili süluk ile terbiye eder. Bu fakir müellife efendibaba hazretlerinin önce icmali sonra da tafsili süluku öğrettiği gibi. 2-Nefy ve İsbat Zikri YAPILIŞI: Talib önce dilini üst damağına yapıştırır. Nefesini karnında tutar. Sonra damağın sonuna kadar "Lâ" çeker. Sonra oradan sağ omuzuna doğru "ilahe" oradan kalbinin üzerine "illa’llah" der. Bunu hayali olarak yapar. Zikrin eserinin (etkisinin) bütün latifelerde
 • 29. 31 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) gözükmesi için böyle yapılır. Nefesini bırakışında yine hayali olarak "Muhamedu'r-rasulullah" der. Nefy ve isbat zikrinin altı (6) şartı vardır: Birinci şart: Manayı düşünmek. Yani "Allah Teâlâ’dan başka maksut yoktur." demek. Nefy esnasında kendisinin ve tüm mevcudatın fani olduğunu tasavvur eder. İsbat anında ise Hakk Subhânehu Teâlâ'nın varlığını tasavvur eder. İkinci şart: Tam bir huşu ve hudu ile yüz defa kelime-i tevhidden sonra "Allah Teâlâ’m maksudum Sen'sin, isteğim Sen'in rızandır bana muhabetini ve ma'rifetini ver" diye dua etmesidir. Sonra tekrar zikirle meşgul olur. Üçüncü şart: Vukuf-u kalbi. Yani talibin kalbe, kalbin de Allah Teâlâ’ya tevecühü. Bu iki teveccüh olmaksızın Allah Teâlâ'nın huzurunda bulunmak muhaldir. Dördüncü şart: Nigah-daşt: Allah Teâlâ'nın huzurunda, bulunmanın devamlı onda bir meleke haline gelmesi için, kalbi havatır ve vesveselerden, nefsin fısıltısından muhafaza etmektir. Beşinci şart: Vukuf-u Adedi: Nefy ve isbat zikrinde tek sayı üzerinde nefes vermeye denir. Altıncı şart: Rabıta: Yani, talibin şeyhinin suretini kalbinde veya kalbinin hizasında, ya da kendi zatını şeyhinin zatı olarak tasavvur etmesidir. Nefy ve isbat zikrinin yapılışından ters bir "lamelif" şekli çıkar.
 • 30. 32 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) Talibin bu zikirde bu şekli tasavvur etmesi gerekir. Bu zikir Hızır (aleyhisselam) efendimizden rivayet olunmuştur. Hızır (aleyhisselam) onu Abdulhalik Gucduvani'ye öğretmiştir. Haps-i nefes (nefesi tutmak), zikrin şartlarından değildir. Bilakis kalbîn hareketi hareket, zevk, şevk ve hataratın defedilmesi faydalarını sağlar. Yine, keşfin husule gelmesi onun faydalarındandır. Şayet talib bu zikirde bir nefeste yirmibire ulaştığı halde kalbî hararet ve havatırın azalması gerçekleşmezse ameli batıldır. Şartlarına riayet ederek mezkur zikre baştan başlaması gerekir. İkinci Yol: Teveccüh Teveccüh, talibin kamil-mükemmil şeyhin teveccühatından istifade etmesidir. Çünkü talibin kalbinin gafletten ve havatırın hücumundan tasfiyesi şeyhin kuvvetli tevecühü ve kudsi nefesiyle mümkün olur. Talib onun muhabbetinin cezbesiyle, nurların zuhuru, tecelliyat ve sırların müşahedesi mertebesine ulaşır. Talibin şeyhinin huzurunda, edebinin kemâline riayet etmesi, şeyhin rızasını başkalarından öne alması, daha çok düşünmesi ve rabıtaya dikkat etmesi gerekir. Çünkü rabıta ilahi feyizlerin vasıtasıdır. Feyiz kaynağından füyuzatın gelmesi, gaflet sebeblerinin kesilmesi için rabıtaya bağlı kalınır. Talibe yüce makamlarda ve ulu derecelerde terakki hasıl olur. Talibe, artık onu havatır rahatsız etmeyecek şekilde Allah Teâlâ’ya teveccüh hasıl olur. İşte bu hale "huzur"
 • 31. 33 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) denir. Zikirden maksat da budur. Üçüncü Yol: Murakabe Murakabe: Kalbi havatır ve vesveselerden korumak, zikir ve rabıta olmaksızın Hakk Subhânehu hazretlerinden feyiz beklemektir. MAKAMLAR (Bunlardan Velâyet-i Ulyâ’ya kadar olanlar Nakşibendî Tarikatı’na, Velâyet-i Ulyâ ve sonrası ise Müceddidiyye’ye mahsustur.) I. İMKAN DAİRESİ Bil ki tarikatımızın şeyhleri evvela letaife, yani emir ve halk aleminin letaifine teveccüh ederler. Teveccüh etmenin yolu: Hakk Subhânehu hazretlerine iltica ederek ve tarikat şeyhlerinin ruhlarından istimdat ederek şeyhin, kalbini, talibin kalbinin hizasında tutmasıdır. Şeyh kendi kalbine ulaşanın, talibin kalbine ulaşması ve zikir nurlarının ilkası için himmetini sarfeder. Allah Teâlâ'nın fazlıyla kalp latifesinin eseri şeyhin teveccühü ile istidadı ölçüsünde talibin kalbinde zuhur eder. Şeyh tüm latifelere aynı şekilde teveccüh eder. Yine süluk makamlarından hangisinde olursa olsun evvela bu makamın nurlarıyla ve keyfiyetiyle boyanması gerekir. Sonra güçlü himmetini sarfederek bunu talibe ulaştırır. Talib on latife ile zikir etmeyi anladığında, şeyhin ona murakabeyi öğretmesi gerekir. Önce şu lafızlarla "ahadiyyet murakebesi"ni öğretir. "Feyiz, tüm kemâl sıfatları toplayan ve bütün noksanlıklardan münezzeh olan Zât'dan varid olur."
 • 32. 34 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) Şeyh cem'iyyet nisbetinin husulü ve kalp huzuru için teveccüh eder. "Cemiyyet-i kalb" havatırın yok olması veya azlığından ibarettir. "Huzur" talibin kalbinin Hakk Subhânehu hazretlerine teveccühünden ibarettir. Eğer müridde cem'iyyet nisbeti ve huzur13 hasıl olursa, şeyhin, müridin yücelere cezbinin husulü için teveccüh etmesi gerekir. Müridde bu da hasıl olur ve nurlar ona zahir olursa bu, kalbin, arşın üzeri olan aslına teveccühünün alametidir. Böylece her latife aslına ulaşır ve kamil şeyhin teveccühünün bereketiyle latifeye cezb (çekicilik) hasıl olur. Salikin seyrinde sur'atin husulü iki şeyden dolayıdır: 1- Zikirlerle iştigale devam etmesi, halkdan uzak durması ve Allah Teâlâ'ya teveccühe devamı. 2- Kamil şeyhin teveccühlerinin çokluğu. Eğer Allah Teâlâ bunu müride müyesser kılarsa, salik süluk yolunu sür'atle kat'eder. Eğer yukarıdaki iki husus eksik olursa salikin seyri yavaş olur. Yine sülukun seri olması hususunda saliklerin istidadının tesiri vardır. Eğer talibin istidadı kuvvetli ise seyri süratli olur, kısa bir teveccühle ve az bir iştigalle şimşek gibi süluk yolunu kateder. Kim de zayıf istidatlı ise sülukunu kuvvetli teveccüh ve 13 Huzur: Hakk'ın huzurunda bulunma ve kendinden geçme. Halktan gaib olan Hakk'ın huzurunda bulunur. Hakk'dan gaib olan ise halkın huzurunda bulunur.
 • 33. 35 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) çok iştigal ile kat'eder. Velhasıl bu tarikatte kamil şeyhin sohbetinin ve teveccühatının çok büyük tesiri vardır. Şeyhin sohbeti ve teveccühü olmaksızın saliklerin çalışmalarındaki gayretleri eksik kalır. Sadece riyazet ve mücahedenin faydası çok az olur. Bu tarikatta cezbe süluktan önce gelir. Bunun sebebi kamil-mükemmil şeyhin teveccühünün tesiridir. Müceddid İmam (kaddesellâhü sırrahu’l azîzu) saliklerin letaifini tafsili olarak, ayrı ayrı terbiye ediyordu. Fakat oğlu ve halifesi Şeyh Muhammed Masum (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) icmali yolu seçti. Yani kalp latifesinin tasfiye ve tezkiyesinden sonra nefis latifesini tezkiye ediyordu. Bu ikisiyle beraber diğer dört latifenin tasfiyesi hasıl olur. Şimdiye kadar da onun halifeleri aynı şekilde yaptılar. Ancak bazı talibleri tafsili süluk ile terbiye ediyorlardı. Cezbenin süluka takdiminin sebebi, tarikatımızın şeyhi Hoca Bahauddin Nakşibend hazretlerinin inayetidir. Şeyh Bahauddin Allah Teâlâ'nın huzurunda onbeş gün kadar secde etti ve Cenab-ı Hakk'a şöyle yalvardı: "Allah Teâlâ’m bana öyle bir tarikat ver ki; sana en yakın ve sana en çabuk ulaştırıcı olsun." Allah Teâlâ'da duasına icabet etti ve ona, matluba ve maksuda en yakın olan ve çabuk ulaştıran yolu verdi. Hatta bu tarikat, diğer tarikatlerin nihayetinin onun bidayetinde olmasıyla temayüz etmiştir.
 • 34. 36 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) On makam olan; "tevbe, inabe, zühd, kanaat, vera, sabır, şükür, tevekkül, teslimiyet, rıza" husule gelmeden Velâyet mertebesine ulaşmak muhaldir. Bu makamlar seyr u sülukun hulasasıdır. Bu tarikatte cezbe süluktan önce olduğundan salik bu on makamı, on latifenin tehzibiyle beraber kateder. Bu durum diğer tarikatlerin yanında, bu tarikatın, hususiyetlerindendir. Çünkü diğer tarikatlerde süluk cezbeden öndedir. Salik cezbenin tesiriyle makamları süratle kat'eder. Salike, kısa bir teveccüh ve az bir iştigalle acaib haller ve varidatlar14 hasıl olur. Mürid kısa sürede yüksek makamlara ve yüce derecelere terakki eder. Eğer süluk makamları, Allah Teâlâ'nın "Melekler ve ruh O'na miktarı ellibin sene olan bir günde çıkarlar." (70 Mearic Suresi, 4. Ayet) buyurduğu gibi bin senede olursa o ganimet bilinir. Bu ayet-i kerimede "uruc" müddetinin ellibin sene olduğu sabittir. Cezb eğer Allah Subhânehu ve Teâlâ’nın tarafından olursa "seyr"in sürati ayet-i kerimedeki beyanın dışındadır. Salik göz açıp-kapayıncaya kadar ki kısa bir müddette, "mutaassırın (güçlükle yol alanın) uzun yıllarda katettiği süluk yolunu kateder. Allah Teâlâ şöyle buyuruyor: "Allah Teâlâ dilediğini kendine seçer ve (O'na) yöneleni kendisine iletir" (42. Şura Suresi, 13. Ayet) 14 Varid-i varidat: Kulun kasdı olmaksızın gaybtan (Hakk'tan) kalbe gelen manalar.
 • 35. 37 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) Nakşibendi şeyhlerine göre sabit olan asıl, cem'iyyet, huzur, cezbeler ve varidatın husule gelmesidir. Onlar envarın keşfi, eşkalin zuhuru gibi hususlara itibar etmezler. Letaif için üst (fevk) cihetinden hasıl olan cezbi "cezebat" diye isimlendirirler. Üst (fevk) cihetinden talibin kalbinde hallerin zuhurunu "varidat" diye isimlendirirler. Eğer "Maksud ve Matlub yön ve cihetlerden münezzeh ve beridir, "fevk" lafzı nasıl kullanılır?" dersen, şöyle cevap veririz: "Burada "fevk" lafzının kullanılması, salikin hayalinin fevk cihetine doğru olması sebebiyledir. Talibin kalbinde huzur ve cemiyyet hasıl olur ve kalbine havatır gelmezse bu durum seyrin "daire-i imkaniyye" diye isimlendirdikleri birinci dairede tamamlanması alametidir. Bazı şeyhler, mezkur dairenin katedilmesinin alameti nurların müşahedesidir, derler. İmkan dairesi, halk ve emir alemine şamildir. İmkan dairesinin toprağın altından arşa kadar olan yarısı "tahtaniyye" arşın üzerindeki yarısı da "fevkaniyye"dir. Kalp latifesinin seyrinin başlangıcı bu dairenin alt yarısında olur. Böylece salikin batınının (derununun) dışında envardan inkişaf eden nurlar, alem-i ervahın keşfi, alem-i misalin keşfi, cisimler alemi ve cisim olmayanlar âlemi oluşuna aid keşif, melekut aleminin, yani melâike, ruhlar ve cinler aleminin ve semavatda bulunanların keşfini seyr-i afaki diye isimlendiriyorlar. Yani, toprağın altından, arşa kadar inkişaf eden herşeyin
 • 36. 38 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) keşfi seyr-i afakidir. Salikin batınındaki sırların ve nurların inkişafını da "seyr- i enfüsî" diye isimlendiriyorlar. Cemiyyet nisbetinin husulü, varidatın çok olması, havatırın az olması, emir aleminin latifelerinin cezbedilerek "asılları"na yükselmeleri yukarıdaki dairenin üst kısmında olur. Keşif sahibi olan, bu halleri keşfiyle idrak eder. Fakat zamanımızdaki taliblerin çoğuna -helal yeme alışkanlığı kaybolduğundan- "keşf-i ıyânî"15 hasıl olmuyor. Bilakis onların keşfi, vicdanî oluyor. Keşf-i ıyani sahibi, bir makamdan diğer bir makama ulaşmasını açıkça görür. Yine ahvalin ve varidatın değişmesini ıyanen görür. Fakat keşf-i vicdani sahibi ahval ve varidattaki değişmeyi göremez. İdrak ve vicdanıyla anlar. Keşf-i vicdani, havanın görülmeyip hisle idrak edilmesine benzer. Şeyhin, saliki makamlara nisbetinin husulüyle, hemen değil salikin hallerinde ve varidatındaki değişikliğinden sonra müjdelemesi gerekir. II. VELAYAT-I SELASE 1.Velâyet-i Suğrâ İkinci murakebe Velâyet-i suğrâ dairesi. Bu da isim ve 15 Keşf-i ıyani: Kıyasa ve istidlale değil, ruhun temaşa ve müşahedesine dayanan keşif.
 • 37. 39 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) sıfatlar mertebesi ve "Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir." (57. Hadid Suresi, 4. Ayet) ayet-i kerimesinden anlaşılan, murakabe-i maiyyet denilen evliyanın Velâyeti makamı olan Velâyet-i suğrâ16 dairesidir. Bu makamlarda salik şöyle düşünerek murakabe yapar. "Feyz, benimle ve kainatın tüm zerreleriyle beraber olan Zâtdan kalp latifesine akıyor." Burada feyzin mevridi (vardığı yer) sadece kalp latifesidir. Salikin bu mertebede lisanıyla tehlil zikriyle meşgul olması gerekir. O da sessizce kelime-i tevhidi, manasını düşünerek tekrar etmektir. Salik bunu günde 5000 defa tekrarlar. Velâyet-i suğrâ diye ifade edilen bu makamda, seyr-i enfüsinin nihayeti salik için hasıl olur. O da maiyyet sırları ve tevhidin zuhur mahallidir. Tarikatımızın şeyhi Hoca Bahauddin Nakşibendi (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) şöyle dedi. "Allah Teâlâ’nın veli kulları, bekâ ve fenâ mertebelerinin husulünden sonra her ne görürlerse, nefislerinde görürler, ne anlarlarsa nefislerinde anlarlar." Salik "seyr-i afaki"yi tamamlayıp da, kendisine kalp latifesinin aslında fenâ ve bekâ hasıl olursa onun için, seyr-i afakinin sonu husule gelmiş demektir. Bu mertebede kendisine Allah Teâlâ’nın dışındaki her şeyi unutması nasib olur. Bu hale 16 Velayet-i suğra: Velayet-i evliya. Ermişlerin veliliği demektir. Bu velayette, ilahi fiillerin tecellilerinden, isim ve sıfatların gölgelerinde seyir bahis konusudur.
 • 38. 40 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) "kalp latifesinin fenâsı" denir. Bu durumdaki müride "Allah Teâlâ ile huzurun devamı" mertebesi hasıl olur. Öyle ki bu mertebede kalp zikirden bir an bile gafil olmaz. Bu hale de "kalp latifesinin bekâsı" denir. Velâyet-i suğrâ makamına kalp latifesinin ulaşmasının alameti, talibin üst yöne teveccühünün kalmaması, üst yönden başka altı yöne olmasıdır. Bu makamda salikin seyri, ilahi fiillerin tecellisinde olur. Salikin nazarından kendi fiilleri ve tüm mahlukatın fiilleri gizlenir. Hakiki failin fiili hariç. Tevhid-i vücudi sırlarının zuhuru, zevk, şevk, şehk, istiğrak, gaybet Allah Teâlâ dışındakileri unutmak, Allah Subhânehu ve Teâlâ hazretleriyle huzur ve maiyyetin devamı, bu makamın hususiyetlerindendir. Tevhid-i vücudi sırlarının bu makamda zuhurunun sebebi; salik, Allah Teâlâ'ya teveccühe devam ederek, zikirler, murakabeler, ibadetler, riyazetler, mücahedeler, alışılmış ve rağbet edilen şeylerin terkiyle meşgul olduğu zaman onda aşk ve mahbuba muhabbet açığa çıkar hatta kalbi her an, teveccüh ve manevî cezbe sebebiyle "ızdırar" halinde olur. Zikirler ve mücahedeler şeriata uygun olduğu zaman onların eserleri ortaya çıkar. Salikin kalbi tasfiye olur. Bir ayna gibi ışık kaynağı ve sırların açığa çıktığı yer olur. Onda Hakk Subhânehu'nun isimlerinin ve sıfatlarının akisleri tecelli eder. Batın aynasında ona akis ve gölgelerin zuhurundan, mahbubun zatı ve matluba ulaşmanın husulü gözükür. Aşkın şiddetinden, şevk ve
 • 39. 41 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) zevkin çokluğundan dolayı gölge ile aslı ayırdedebilecek şuuru kalmaz. Bu tahayyülün galebesi öyle bir sınıra ulaşır ki, kendi zatının şahsiyyeti hatta tüm mevcudatın şahsiyyeti (varlığı), basiretinden kalkar. Dilinde -ihtiyarı olmaksızın- "Ene'l-Hakk", "Subhanî" nidaları, şathiyyat17 sözleri, ittihad18 ayniyyet lafızları cereyan eder. Bu hallerin sahibi zat ve sıfatlarından fani ve gaib olmuşsa, ta'na ve redde mahal olmaz. Yani, böyle birisi kınanamaz. Bilakis o, Allah Teâlâ'nın velileri ve meczubları zümresinden sayılır. Bazı saliklere, Velâyet-i suğrâya ulaşmadan önce, imkan dairesindeki seyrinde, murakabe-i vahdet sebebiyle tevhid-i vücudi hali tahayyül olunur. Bu tahayyül (tevhid-i vücudinin hayalen husule gelmesi) önemli bir şey değildir. Saliklerden her kim bu makama ulaşmadığı ve kendisine bu haller hasıl olmadığı halde, ayniyyet ve vahdet-i vücud iddiasında bulunur ve müridlerine de böyle öğretirse, işte bu itikad, şeriata muhalif, dünya ve ahiret hüsranına sebep olan, İlhad ve zındıklığa benzeyen bir itikaddır. Allah Teâlâ bizi onlardan ve onların 17 Şatah-şathiye: İlahi feyiz ve kuvvetli tecellilirle kendilerinden geçen, coşan ve taşan velilerin gayr-i ihtiyarı söyledikleri sözler ki, çoğu şeriata aykırı gibi görünür. Bu yüzden veliler kendilerne geldikleri zaman o sözleri söylediklerine pişman olarak tevbe ederler. 18 İttihad: Vahdet-i vücud, her şey, kendi kendine var olan mutlak, bir ve gerçek varlığın temaşa edilmesi.
 • 40. 42 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) sohbetinden muhafaza buyursun- Özellikle bu halleri lehv aletleriyle (çalgılarıyla) beraber sema meclisleri kurulup, içinde tevhid-i vücudi manası olan kaside ve şiirler okunduğunda izhar ediyorlar. Tevhid-i vücudiyi hayal ediyorlar ve vecde gelmeye çalışıyorlar. Bunların hepsi şeriat ve tarikata muhaliftir. Allah Teâlâ onları doğru yola eriştirsin- Bilmiyorlar mı ki, bu haller bir takım şartlara bağlıdır. O şartlardan en önemlisi, şeriata ve sünnet-i nebeviye uymak, razı olunmayan bidatlerden kaçınmaktır. Mütekaddimin şeyhlerinden bu hallere erişmiş olanlar, şeriat-ı garraya tabi, vera metebelerinde en yüce dereceye erişmiş, aşk ve muhabbet şarabıyla sarhoş olmuş, meveddet ve vahdet şarabıyla kendilerinden geçmişlerdi. Bu şekilde hallerinde mağlub olanlar tabii ki mazurdurlar. Bu haller gerçekleşmeden onları taklit etmek ise; şeriata muhaliftir ve ebedî hüsranı mucib olur. Böyle kimseyi Allah Teâlâ şeriata uyma ve tarikat-ı seniyyeye süluk konusunda muvaffak kılsın. İmam-ı Rabbani (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) Mektubatı'nda şöyle diyor: "Allah Teâlâ sırlarının kudsiyetini artırsın; meşayihten her kim fenâ makamına ulaşır da, şeriatın zahirine muhalif söz (şathiyyat) söylerse bütün bu sözler, tarikat küfrü makamında söylenen sözlerdir. O makam da,sekir ve ayırdetme durumunun bulunmadığı bir makamdır. Hakikât-ı İslam devletiyle müşerref olan büyüklere gelince, bunlar, o gibi cümleleri söylemekten yana münezzeh ve müberradırlar. Zahir ve batın olarak
 • 41. 43 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) enbiyaya iktida ederek, onlara tabi olmuşlardır. O kimse ki, vecde ve zevke dayalı sofiye sözlerini söyler; her şeyde sulh makamında olur; hepsini de sırat-ı mustakim üzere bilir; halk ile Hakk arasındaki temyizi isbat eylemez; ikilik varlığına da kail olmaz; bu kimse, eğer cem makamına vasıl olmuş, tarikat küfrü ile de tahakkuk etmiş, masivayı dahi unutmuş ise, bu kimse makbuldür; sözleri de sekir halinden gelmiştir; dedikleri zahir manasından alınmıştır. Şayet bir kimse de; bu halin husulü olmadan, kemâlin birinci derecesine ulaşmadan anlatılan kelimeleri söyler ve herkesi de sırat-ı mustakim üzere bilip batılı dahi haktan ayırdetmez ise, o kimse zındıklardan ve mülhidlerden olup maksadı, şeriatı iptal etmektir. Bu gibilerin gayeleri de, âlemlere rahmet olan enbiyanın davetini kaldırıp hükümsüz bırakmaktır. (Enbiyaya salât ve selâm olsun) O gibi sözler fenâ makamına ulaşmış, haklıdan geldiği gibi, batıl kimseden de gelir. Ne var ki, o haklıdan çıkınca, hayat suyudur, batıl kimseden sudur ettiği zaman ise, öldürücü zehir halini alır. Tıpkı Nil suyu gibi... O, Beni İsrail'e halis su olmuştu, kıptîlere de helak edici kan ve azap. Bu makam saliklerin, ayaklarının kayıp gitiği bir makamdır. Müslümanlardan pek çok kimse bu zatların sözlerini taklit ettikleri için, sırat-ı mustakimden ayrıldılar. Yani, sırat-ı müstakımden, dalâlet ve hüsran
 • 42. 44 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) çukurlarına düştüler. Sağlam dinlerini ettiler. Bilemediler ki, o kelimelerin söylenmesi, bazı şartlara bağlıdır. O şartlar da sekir erbabında mevcut olup bu taklitcilerde yoktur. Bu şartların en büyüğü ise, yüce Hakk'ın masivasını unutmaktır ki bu kabul dehlizidir. Haklı ile batılın ayırdedilmesinde ölçü şudur: Şeriat üzere istikametin olması ve olmaması. Haklı olan kimse, kıl kadar da olsa şeriatın hilafına hareket edemez. Hem de kendisinde sekrin bulunmasına ve temyiz kabiliyetinin olmamasına rağmen. Hallac'ı ele alalım: Kendisinden "Ene'l-Hakk" "Ben Hakkım" sözünün südur etmesine rağmen; her gece zindanda beşyüz rekat namaz kılardı. Hemde ağır zincirlere vurulu olduğu halde. Bundan başka, zalimlerin ellerinin değdiği yemeği de yemezdi. İsterse helal yoldan gelmiş olsun. O kimse ki, batıl yoldadır; şeriat hükümlerini yerine getirmek ona cidden ağır gelir. Hem de Kaf dağı kadar. Şu ayet-i kerime, onların halini anlatır: "Kendilerini davet ettiğin şey, müşriklere ağır geldi." (42. Şura Suresi, 13. Ayet) Dua makamında bir ayet-i kerime meali: "Rabbimiz bize rahmet ver, ve bize bu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla." (14. Kehf Suresi, 10. Ayet) Bazı saliklere, vücud zerrelerine sirayetinden ve letafetinden dolayı "unsur-u havaî" seyri sebebiyle "tevhid-i vücudî"ye benzer bir hal olur. Bu sebeple salik
 • 43. 45 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) "iştibah" haline düşer ve arzu edilenin bu olduğunu zanneder. Yine bazı saliklere alem-i ervah inkişaf ettiği zaman şüphe hali (iştibah) olur. Alem-i ervah cisimler alemine nisbetle emsaliyyet sıfatıyla mevsuf olup, cisimler alemini kuşattığı, onunla kaim olduğu için salik, alem-i ervahı alemin kayyumu görür ve onun Hakk'ın Zât'ı olduğunu zanneder. Sultanu'l-arifin Bayezıd Bestami (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) nin, "Ruha otuz sene ibadet ettim" dediği gibi. Salik Allah Teâlâ'nın inayetiyle melhuz gaybi bilgilere yönelmiş olunca bu makamdan terakki hasıl olur, bu iştibah ona zahir olur ve bu sözü söyler. Alem-i imkandan olan ruh mahluktur. Fakat onun imkaniyyete özel taalluku vardır. Bunun için bu iştibah vaki olur. Eğer böyle olmazsa o, emsal-i hakikiye nisbetle misalîdir. İbni Arabi gibi vahdet-i vücuda kail olan sufiler tevhid ehliydiler. Vücud için beş mertebe ısbat ediyorlar ve onlara hazerat-ı hams diyorlardı: Birinciyi "vahdet" diye isimlendiriyorlar. "Bundan kasıt Zât mertebesinden sonra olan taayyun-i evveldir. Bu mertebe, icmalî ilim mertebesi, Hakikâtlerin Hakikâtı mertebesi, Muhammedî Hakikât (sahibine salât'u selam olsun) ve lahut mertebesidir" diyorlar. İkinci mertebeyi "vahidiyyet" diye isimlendiriyorlar. Esma ve sıfatın tafsili mertebesi, tüm mümkünatın Hakikâtleri mertebesi ve ceberut mertebeside diyorlar. Bu iki mertebe vücud mertebelerindendir diyorlar.
 • 44. 46 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) Üçüncü mertebeyi ervah ve melekut alemi diye isimlendiriyorlar. Dördüncü mertebeyi alem-i misal, beşinci mertebeyi de ecsam ve nasut alemi diye isimlendiriyorlar. Bu son üçü, imkan alemindendir diyorlar. İmamı Rabbani ve etbaı gibi tevhid-i şühudu benimseyen sufilere, sahih keşifle, bu beş mertebenin imkan dairesinde sıfat ve isimlerin gölgelerinin makamı olan Velâyet-i suğrâ dairesinde olduğu münkeşif oldu. Allah Subhânehu ve Teâlâ, tüm işlerin Hakikâtlerini en iyi bilendir. Çünkü, tafsili olarak alem-i emrin letaifine seyir hasıl olduğu zaman, önce imkan aleminde olur. Bu seyirde cisimler alemi, ervah alemi, melekut alemi ve misal alemi müşahede edilir. Bu dairenin seyri tamamlanınca, uruc, esma ve sıfatın gölgelerinin makamı olan Velâyet-i suğrâda olur. Bu gölgeler önce, salikin nazarında esma ve sıfatın aynısı olarak gözükür. Bu dairedeki her nokta aslından neş'et etmiştir. Salikin seyri tafsili olarak bu dairede vaki olunca ve aslı olan icmali noktaya ulaşınca, bu daire-i asliyye'nin Hakikât-ı Muhammediyye olduğunu zanneder. (Sahibine salât u selam olsun.) Bundan sonra ona sırf Zât mertebesi hayal ettirilir. Allah Teâlâ bundan münezzehtir, yücedir, büyüktür. O, Subhânehu ötenin ötesinde sonra ötenin ötesinde sonra ötenin ötesindedir. Tevhid-i vücud erbabının nazariyeleri idrak edilememesine rağmen; onların nazariyeleri idrak edilebilir. Çünkü şühud ehlinin keşifleri şeriata
 • 45. 47 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) uygundur. Vahdet-i vücudu benimseyen şeyhlerin hallerini şühud ehli teslim ederler. Fakat derler ki, bu makamda vahdet-i vücud erbabının halleri bazı taliblere münkeşif olur. Onlar, halleri galebe ettiği için mazurdurlar. Tevhid-i vücud marifetlerini gölgeler (zılal) mertebelerinde isbat ederler. Müceddid İmam (kaddesellâhü sırrahu’l azîz)’e göre, sıfat ve esmanın gilgelerinin dairesi enbiyayı ızam ve melaike-i kiram dışında tüm mümkünatın taayyun mebdeidir. Çünkü peygamber ve meleklerin taayyunatının mebdeleri bu mertebenin üzerindedir. Bunun açıklaması ileride gelecektir. Bu tahkik neticesinde, vahdet-i vücudu benimseyen şeyhler ile, vahdet-i şühudu benimseyen şeyhler ve marifetleri arasındaki fark ortaya çıktı. O fark da; vahdet-i vücudu benimseyen şeyhlerin, vücub mertebesinde isbat ettikleri mertebeleri, vahdet-i şühudu benimseyen şeyhler, esma ve sıfatın gölgelerinin mertebelerinde isbat ediyorlar. Hakk Subhânehu'nun inayeti kime şamil olursa, gölge makamından aslına terakki eder, tevhid-i vücudi halleri nazarından gizlenir, ayniyyet19'e muhalif, isneyniyyet20 ve şeriata muvafık olan tevhidi şühudî halleri belli olur. Kendisinin, Zât'ın 19 Ayniyyet (Ayn): Vahdet-i vücud. "Heme üst" Yani kainatta varlık olarak ne varsa hep O'nun kendisidir. 20 İsneyniyyet: "Heme ez üst": Hepsi O'ndandır, O'nun hilkatinin eseridir. "O'na benzer bir şey yoktur." (42. Şura Suresi, 11. Ayet) hükm-i ilahisine uygun olarak Rabbi Rab, kulu kul olarak bilme.
 • 46. 48 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) aynısı olarak anladığı şeyin başkasının yerine konan misal olduğu ve bu durumun halinin galebesinden kaynaklandığı ortaya çıkar. Hemen tevbe-istiğfar eder, Rabbin Rab, kulun kul olduğunu ikrar eder. Bu tahkik, Müceddid İmam (kaddesellâhü sırrahu’l azîz)’e keşfolundu ve bunu mektup ve risalelerinde yazdı. Her kim, "İmamı Rabbani tevhid-i vücudiyi inkar ediyor" derse bu doğru değildir. Çünkü İmamı Rabbani tevhid-i vücudiyi ikrar eder, fakat o, tevhid-i şühudiye nisbetle tevhid-i vücudi halini bir kemal mertebesi tanımaz. Tevhid-i vücudinin sahih hal sahibini evliya-i kiram zümresinden sayar. Eğer hali şeriata muhalif değilse, hal sahibi, İmam-ı Rabbani'ye göre, sekir erbabındandır ve sekrinde mazurdur. Bil ki; dünyadaki her ferde sayılamayacak kadar çok füyuzat, Hakk Subhânehu hazretlerinden birbiri ardınca ve mütevaliyen (peşipeşine- arkası kesilmeksizin) ulaşır. Vücud, hayat ve sayılamayan diğerleri gibi. Bu füyuzatın izafesinin vasıtası Allah Teâlâ'nın sıfatları ve sıfatlarının gölgeleridir. Çünkü Hakk Subhânehu Teâlâ, tam bir istigna ile mevsuftur. Şöyle buyurur: "Allah Teâlâ alemlerden müstağnidir. (29. Ankebut Suresi, 6. Ayet) Alem mahza yokluktur. Hakiki mevcut ile sırf yokluk arasında asla bir münasabet yoktur. Esma ve sıfat olmasaydı, ma'dum; vücud libası ve sayılamayacak izafelerle şereflenemezdi. Esma ve sıfat ve bunların gölgeleri füyuzatın ve çeşitli kemâlatın vürudu için vasıta oldu.. Esma ve sıfat, alemdeki tüm ferdlerin
 • 47. 49 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) taayyunatının mebdeleridir. Bunlara ayan-ı sabite21 denir. Bunun için meşayih şöyle demiştir: "Allah Teâlâ’ya ulaştıran yollar mahlukatın nefesleri adedincedir". Bu ifadede, bu gölgelere ve asıllarına işaret vardır. Emir aleminin latifelerinden bir latife, Velâyet-i suğrâ dairesine ulaştığında, Hakikât ve asıllarında, esma ve sıfatın gölgelerinden bir gölge olan taayyün mebdeinde fani ve yok olur. Sonra bu mertebede bekâ hasıl olur ve alem-i emir latifelerinden her bir latife için tek başına fenâ hasıl olur. Kalp latifesi aslına ulaştığı ve orada fani olduğu zaman, ona huzur ve cemiyyetin devamlılığı ve hataratın azlığı mertebesi hasıl olur. Nefs latifesinin fenâsından sonra, hataratın dimağdan vürudu gizli bir sırdır. Akıl erbabına göre hataratın olmaması makul değildir. Fakat Hakk Celle ve A'la'yı sevenlerin yolu akıl ve nazarın ötesindedir. Bil ki fenâ dört kısımdır: 1- Halk fenâsı: Yani Allah Teâlâ’nın gayrısından ümit ve temenninin fenâsı (kesilmesi). 2- Heva fenâsı: Yani kalbinde Allah Teâlâ'dan başka bir şeyin kalmaması. 3- İrade fenâsı: Yani irade sıfatının salikin kalbinden fani olup zatını ölü gibi görmesi. 21 A'yan-ı Sabite: Eşyanın görünür hale gelmeden önce Allah'ın ilminde bilgi olarak mevcudiyeti, zahir olan varlıkların Allah'ın ilmindeki mahiyetleri gizli hakikatleri.
 • 48. 50 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) 4- Fiil fenâsı: Yani nefsinin fiillerini kendi fiilleri olarak görmez. "Benimle görüyor, benimle duyuyor, benimle tutuyor, benimle yürüyor ve benimle düşünüyor" doğrultusunda olur. Salik bu makamda kalbi fenâ ile müşerref olunca, kalbin fenâsı ve alem-i emir letaifinin fenâsının halleri hakkında bir şeyler yazmamız uygun olur: Bil ki; salik, kalp ve emir aleminin letaifinin fenâsı ile müşerref olduğu zaman, Müceddidi'ye meşayihının ifadesine göre geriye dönüşten korunmuş olur. Yani asıllarına ulaşan bu latifeler için unutkanlık ve gaflet gelmez. Çünkü telvin ahvalinden çıkmış temkin22 makamına ulaşmıştır. Fakat asıllarına ulaşmadan önce geriye dönüş mümkündür. İşte bu, meşayıhın şu sözünün manasıdır: "Dönen ancak yoldan dönmüştür, kim maksuda ulaşırsa artık o geriye dönmez." Müceddid İmam (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) şöyle diyor: "Kime kalbî fenâ hasıl olursa, onun kalbine Hakk Subhânehu'nun zikrinin dışında birşey gelmez. Ömrü bin seneye ulaşsa bile." Bu ibareden de anlaşıldı ki, kalbî fenânın sahibi geriye dönüşten emniyettedir. Yani kime kalbî fenâ hasıl olursa; Allah Teâlâ’dan başkasını unutmak, huzur ve cemiyyetin devamı onun kalbi için bir meleke haline gelir. Bu melekenin husulünden sonra, sebepleri çok 22 Telvin-temkin: a) Telvin: Talep ve istikamet yolunu araştırma makamı b) Temkin: İstikamet üzre karar kılma ve iyice yerleşme makamı.
 • 49. 51 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) olsa da onun kalbinden gaflet kaçar. Eğer bir kimse şöyle derse: "Nefsin şu ana kadar ki emmareliği, enaniyyeti ve ruuneti23ne karşılık kalbin selameti nasıl mümkün olur?" Cevabı şöyle olur: Kalp latifesi, nefs latifesinin rezil sıfatlarından etkilenmez. Bilakis nefis; salih bir arkadaşla sohbetinden, onun halinin istihlakini gördüğünden ve kalp latifesinin diğer hallerinden dolayı rezil sıfatlardan pişmanlık duyar, hayır ve salaha meyleder. Latifelere fenâ hasıl olunca, Allah Teâlâ’nın zikrinden ve huzurun devamından gaflet husule gelmez. Hatta uyanık haldeyken huzura nasılsa uyku halinde de aynı olur. Devamı olmayan huzuru gelince o, itibar derecesinden düşmüştür. Fenânın kemâline çalışmak onun üzerine huzurun itlak edilmesinden yücedir. Fenânın kemâli Velâyet-i kübrâ mertebesi olan istihlak ve izmihlal mertebesinde hasıl olur. Bu makamda "huzur" lafzının itlakı eksikliktir. Fenâ halinde masivayı, unutmak ve Allah Teâlâ'dan gayrısının akla gelmemesi zaruridir. "Huzurun devamlılığı denilen fenâ'nın kemâli" mertebesinde ise zaruri değildir. Bu, akan suya benzer. Suyun akması süprüntünün bulunmasına engel olmaz. İşte aynı şekilde huzurun devamı da hataratın gelmesine mani olmaz. Kalbî fenâ ancak, talibin, Hakk Subhânehu'yu talebinde ve O'na muhabbetinde tek bir yöne yönelmiş olmasıyla 23 Ruûnet: Kişinin tabiatıyla beraber olması. Salikin aşağı arzuların esiri olması, hep benliğini öne çıkarması. Kendinden "Ben" diye söz etmesi.
 • 50. 52 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) gerçekleşir. Allah Teâlâ Tebareke ve Teâlâ şöyle buyurur: "Dikkat edin halis din yalnız Allah Teâlâ’nındır" (39. Zümer Suresi, 3. Ayet) Yani tüm amel ve ibadetlerde, ihlâs zaruridir. İhlasın manası özellikle tarikatta teveccühün hakiki mabudun gayrısına olmamasıdır. Tarikatın muktezası sırf vahdete yöneliştir. Talibin kalbinin alakalara24 bağlı kalması onu vahdetten uzaklaştırır. Bağların az olması hakiki vahdete yaklaştırır. Salik alakaları ve Allah Teâlâ'dan başkasından teveccühü kesmekle meşgul ise o tarikattadır. Alakaların kesilmesi gerçekleştiğinde o Hakikâtte olur. Bu halde Allah Teâlâ’nın gayrısını unutmak öyle bir sınıra ulaşır ki, şayet masivayı hatırlamak için kendisini zorlarsa bu ona mümkün olmaz. Dünya esbabından dolayı ona ne bir sevinç ne de bir üzüntü hasıl olur. Bunun manası; dünyanın sevinci ve üzüntüsü Allah Teâlâ'ı zikirden alıkoyamaz, demektir. İşte bu Velâyetin kemâlatından ilk kemâldir ve diğerleri için de şarttır. Meşayih bu hali "kalbî fenâ" diye tabir ederler. Salikin çalışması ve bu kemâlin husulü için gayret etmesi gerekir. Çünkü tarikatta diğer kemâlatın husulü buna bağlıdır. İmam-ı Rabbani (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) zamanında meşayıhtan biri hallerini açıklayarak İmam'a şöyle 24 Alaka: Kulu bağlayıp Hakk'a giden yola girmesini, bu yola girdekten sonra da doğru dürüst bir şekilde yürüyüp mesafe almasını engelleyen maddi ve nefsani sebepler, her çeşit engeller, dünyevî bağlar.
 • 51. 53 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) yazmışdı: "Ben fenâ makamında, semavatı, arzı, arşı ve kürsiyi, kendim ve kendimden başka mahlukların yol olduğunu, Allah Teâlâ'nın Zâtı'nın nihayetsiz olduğunu, O'nu kimsenin idrak edemediğini gördüğüm bir dereceye ulaştım. Bu hal meşayıha göre kemâl mertebesidir. Eğer bu hal size göre de kemâl mertebesi ise, yanınıza gelmeğe hacet yoktur. Eğer kemâli bundan başka biliyorsanız bize yazın." Müceddid İmam (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) şöyle cevap verdi: "Bu hal kalbin telvinatındandır. Kalp bu yolda ilk makamdır. Her kime bu hal hasıl olursa bu makamın dörtte birini katetmiş olur. Ona dörtte üçü kalır. Daha sonra ruh latifesinin makamı vardır. Ondan sonra, uruc mertebelerinde Allah Teâlâ'nın dilediği yere kadar diğer makamlar vardır." Hazreti Şeyh Muhammed Masum (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) mektublarında şöyle diyor: "Alemin şahısları esma ve sıfatın gölgeleridir. Her ismin gölgesi, salikle her ismin arasına girer. Salik, bu gölgede seyrini aştıktan sonra aslına ulaşır." Salike, taayyunun mebdei olan ismin gölgelerinden bir gölgede, fenâ ve bekâ mertebelerinde terakki hasıl olduğu zaman, salik kendi sıfatlarından çıkar, o gölgenin sıfatlarıyla muttasıf olur. Şayet salike bu gölgeden terakki hasıl olur da aslına ulaşırsa, onun rengiyle boyanmış olur. Yine böylece ona, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, Allah Teâlâ’nın dilediği kadar gölgenin aslına terakki hasıl olur. Onların rengiyle boyanır, onlarda fani olur, onlarla baki kalır. Müceddid İmam (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) şöyle
 • 52. 54 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) diyor: Çokluğu ve yüceliğiyle beraber bu usul salik için cüzler halinde olur. Damla deniz; çakıl taşı dağ halini alır. Yani salik bu mertebelere ulaşmadan önce bir damla ve çakıl taşı hükmündeydi. Ne zaman ki ona fenâ ve bekâ hasıl oldu deniz ve dağ haline geldi. Bu asıllar, salik için cüzler halinde olunca, onun için asılların kemâlat ve bereketinden tam bir hazzın husule gelmesi gerekir. O zaman salikin kemâlinin bu cüzlerin kemâlatını toplayıcı olması gerekir. İşte buradan insan fertlerinden insan-ı kamil ile zıddı arasındaki fark anlaşılır. Çünkü insan-ı kamil büyük bir okyanus, zıddı ise küçük bir damladır. Küçük bir damla okyanusu nasıl bilip de ondan istifade edebilir. İnsan-ı kamil ile nakıs arasındaki fark, cüzlerin çokluğu ve azlığına göredir. İbadetleri ve hasenatları arasındaki fark da böyledir. Mesela bir adamın yüz dili olsa onlarla Allah Teâlâ'ı zikretse, bir şahsında bir dili olup bununla zikretse ikincisi birinciye nisbet edilmez. İmanları, hatta tüm kemâlatları kıyas edilir. Hadis-i şerifte varid olduğu gibi: "Ebu Bekir'in imanı, ümmetinin imanıyla tartılsaydı, ağır gelirdi."25 Kalp latifesinin aslına ulaşmasının ve Velâyet-i suğrâ dairesinin tamamlanmasının alameti salikin teveccühünün fevk cihetinden ayrılarak altı yönü (cihat-ı sitteyi) kuşatmasıdır. Saliklerin Velâyet-i suğrâ kemâlatına ulaşan ve kendisine huzurun devamı, kalbî 25 Acluni, Keşfü'l-Hafa, c. 2, sh. 216. (Acluni, hadisi Beyhaki ve Deylemi'nin sahih senetle rivayet ettiklerini nakleder.)
 • 53. 55 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) fenâ maiyyet nisbetinin cihat-ı sitteyi kuşatması, nisbeti hasıl olursa, bu nisbetlerin korunmasının devamı şartıyla, bu salik meşayıha göre huzurun kemâli mertebesine ulaşır, mukarreblerden olur ve tarikat ta'limi icazetine ehil olur. Fakat icazet-i amme ve hilafet-i mutlaka, yeri Velâyet-i kübrâ olan nefsin fenâsından sonra diğer kemâlatın husule gelmesi şartına bağlıdır. 2.Velâyet-i Kübrâ Salik, Velâyet-i suğrâ kemâlatının husulünden sonra nefis tezkiyesine yönelir. Onun seyri peygamberler (aleyhimü's-salâtu ve't-tahiyyat)'in Velâyeti olan Velâyet-i kübrâ dairesinde olur. Bu daire; üç daire ve bir kavsı (daire kesiti) muhtevidir. Birinci dairenin aşağı yarısı esma ve sıfatın mahallidir. Üst yarısı şuunat ve Hazret-i Zât için Zât'ın itibarları mahallidir. A-Akrebiyyet Dairesi Salike birinci derecede, akrebiyyet, tevhid-i şühudi sırları tecelli eder. Alem-i emir latifelerinin urucu bu daireye kadar olur. Birinci daireyi "akrebiyyet dairesi" diye isimlendiriyorlar. "Biz ona şah damarından daha yakınız." (50. Kaf Suresi, 16. Ayet) ayet-i kerimesinden anlaşılan akrebiyyet murakebesi şu düşünceyle gerçekleşir: "Feyiz, Velâyet-i kübrânın birinci derecesinin menşeinden daha yakın
 • 54. 56 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) olan Zât'dan beş latifeyle birlikte nefis latifesine varid olur." Bu makamda feyzin mevridi (vardığı yer) âlem-i emrin beş latifesiyle birlikte nefs latifesidir. Mezkur şartlarına uyarak bu makamda dil ile tehlil zikri; uruc, batınî keşifler ve nisbetin yücelmesine sebeptir. Huzur, intizar, uruc, nüzul ve cezbelerin devamı bu makamın hallerindendir, kalp latifesinde olduğu gibi. Hatta burada cezbeler yavaş yavaş cismi kuşatır. Bu makamın halleri kalp latifesine nisbetle daha latifdir. Kalp latifesinde olan zevk ve şevk bu makamda zahir olmaz. Nefis latifesinde kemâl-i nisbet husule geldiğinde, nefis latifesinin zevkleri, kalp latifesinin zevklerinden fazla olur. Kalbin feyizleri nefs latifesine vürud edince salik vücudunu, tuzun suda, karın güneş sıcağında erimesi gibi, erimiş olduğunu görür. Ne bir isim ne de bir resim kalır. Salikin kendisinin zevali gerçekleşir, salikin zatı ve sıfatları fani olur, yok olmuş bir hale gelir. Hatta zatını "Ben" lafzını tasdik edici olarak görmez. Yokluk denizinde boğulur, mahza yokluk olur. Bu makamda fenânın Hakikâti ortaya çıkar. Çünkü Velâyet-i suğrâda ona hasıl olan fenâ, fenânın suretiydi. Bu ise Hakikâtidir. Salik kalp seyrinde mümkünün vücudunu Vacib'in vücuduyla bir görür. Bu durum tevhid nisbeti ve vahdet zuhuru kuvvetinin basiretine galebesindendir. Velâyet-i kübrâ'da seyir vaki olduğunda enbiyanın makamı ve kemâl-i sahvın mahalli olan Velâyet-i kübrâda seyir vaki
 • 55. 57 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) olduğunda; ona nazar kuvveti ve basiret keskinliği verilir, mümkünatı zıllî vücud ile mevcut görür. Salike, hakiki vücudun gölgesinin, yokluğa aksettiği ve zıllî vücudun ortaya çıktığı keşfolunur. Yine mümkünatın sıfatlarını hakiki sıfatlarının gölgesi olarak görür. Salik, Velâyet-i suğrâ mertebesinde, halinin galebesinden dolayı, zat ve sıfatların ayniyyetine kail olur. İşte burada bu nazar, salikin müşahedesinden kaybolur. Bu hal "tevhid-i şuhudî" diye isimlendirilir. Bundan Hakk Subhânehu Teâlâ'ya "akrebiyyet"in manası anlaşılır. Maiyyet ile akrebiyyet arasındaki diğer fark şudur: Maiyyet vahdettir, kemâl-i akrebiyyet ise isneyniyyetdir. Mümkünatın ve sıfatlarının vücudu Hakk Subhânehu Teâlâ'nın vücudundan ortaya çıkmıştır. Çünkü, mümkünatın aslı ve Hakikâtı -hatta "Ben" ve "Sen" lafızları doğru olsa bile- yokluktur. Bundan da anlaşıldı ki, aslın vücudu gölgenin vücuduna nisbetle, zatına gölgeden daha yakındır. Çünkü zıll ve onda bulunanlar aslından müstefaddır, zatından değil. Çünkü Onlar bir şey değildir. Eğer salik mümkünün vücudunu görürse, aslın gölgesini görüyordur. Sıfatlarını görüyorsa aslın sıfatlarının gölgesini görüyordur. O zaman asla akrebiyyeti ikrar eder. Çünkü zatından gölgeye hasıl olan kurb aslın vücudundan müstefaddır. Asıl, gölgenin zatına yakınlığından daha yakın olur. Akrebiyyeti bilmek (ma'rifetü'l akrebiyyet) takrir (ifade edebilme) ve yazabilme dairesinin dışındadır. Akıl bu marifeti idrakten acizdir. Çünkü bu durum anlayış sınırından uzaktır. Ancak sarih keşif, sahih vicdan sahibi olan
 • 56. 58 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) kimse bunu idrak edebilir. Bu açıklamadan anlaşıldı ki, maiyyet sırları tevhid-i vücudidir. Akrebiyyet marifetleri de tevhid-i şuhudi'dir. Tarikat şeyhleri, yüce hallerin ve üstün makamların sahibi idiler. Onlardan marifetler konusunda konuşanlar -vücudî olsun, şuhudî olsun- hak üzeredirler. Çünkü böyle bir kimse, keşfine uygun ve şuhuduna göre konuşur. Fakat süluk makamlarının ihtilafından dolayı, meşayihin marifetlerinde ihtilaf vaki olmuştur. Onlardan, kendi makamına uygun olarak marifetlerin arasındaki herhangi bir makama ulaşan ve tevhid şarabından sarhoş olanlar kötülenme ve yalanlamaktan uzaktırlar. Fakat "sahv" 26 ashabı olan tevhid-i şuhudî erbabının marifetleri şeriata uygundur, kat'î deliller ve yüce naslarla isbatlanmışlardır. Meşrebleri peygamberlerin ve ümmetin velilerinin en faziletlisi olan ashab-ı kiramın meşreblerine uygundur. Onların hiçbirinden tevhid-i vücudî akidesi rivayet edilmemiştir. Eğer te'vil etmek suretiyle bu hal onlardan sabit olursa o, halin galebesine hamledilmiştir. Tevhid-i vücudî ile tevhid-i şuhudî arasında "tatbik = uygunluk" delillerle sabit olursa söyleyecek bir şey yoktur. Fakat makamların halleri itibariyle nasıl olabilir. Çünkü onlardan her birinin marifeti diğerine zıttır. Yine, ilimler, marifetler, haller ve zevkler birbirlerine zıttırlar. Bunlardan husule gelen 26 Sahv: Hislerini yitiren ve kendinden geçen arifin hissine dönmesi, kendine gelmesi. Sekr sarhoş olma ve kendinden geçme, sahu ayılma ve kendine gelme halidir.
 • 57. 59 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) bilgiler nasıl birleşebilirler. Nakşibendîye, Müceddidîye tarikatı meşayıhına göre seyr u sülukun hülasası; fenâ ve bekâ mertebelerinin, huzurun devamının, ahlakın tehzibinin, şer'i hükümleri uygulamakta külfetin kalkmasının, şeriata ittibanın, nebevî sünnete iltizam ve diğer yüce hal, makam, derecelerin husule gelmesidir. Bütun bu haller tevhid-i vücudî sırları keşfedilmeden saliklere hasıl olur. Nakşibendîye tarikatı Müceddid İmam (kaddesellâhü sırrahu’l azîz)’e, hazreti Şeyh Muhammed Baki vasıtasıyla ulaştı. Müceddid İmam, şeriata uygun olduğu için bu tarikatı en aydınlık yol olarak buldu. Bunun için diğer tarikatları bırakarak bu tarikatı kendisine seçti. Bu tarikatta tevhid-i vücudi nisbeti hazreti Şeyh Ubeydullah Ahrar'dan vasıl olmuştur. Ona da şerefli babalarından ulaşmıştır. Bu nisbet saliklerin ayaklarının kaymasına sebep olunca, Müceddid İmam onu terketti ve içinde tevhid-i vücudi nisbeti olmayan Nakşibendiliğe has nisbeti seçti. Ayakların kaymasını önlemek için bu nisbeti saliklere yaydı. B-Birinci Muhabbet Dairesi Velâyet-i kübrâ makamında ikinci daire, "birinci muhabbet dairesi" diye isimlendirilmiştir. Bu dairede; "Feyiz, benim O'nu sevdiğim, O'nun da beni sevdiği, Velâyet-i kübrâdan birinci dairenin aslı olan ikinci dairenin menşei Zât'dan nefis latifesi üzerine varid olur." hayaliyle "O onları sever, onlar da O'nu severler"
 • 58. 60 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) (5. Maide Suresi, 54. Ayet) ayet-i kerimesinden anlaşılan muhabbet murakabesi mülahaza edilir. C-İkinci Muhabbet Dairesi Velâyet-i kübrânın ikinci muhabbet dairesi diye isimlendirilen, üçüncü daire: Bu dairede de mezkur ayet-i kerimeden anlaşılan murakabe şu hayal ile mülahaza edilir: "Feyiz, beni seven, benim kendisini sevdiğim, Velâyet-i kübrânın ikinci dairesinin aslı olan üçüncü dairenin menşei Zât'dan varid olur." D-Kavs Aynı şekilde Velâyet-i kübrâda üçüncü dairenin aslı olan "kavs" makamında şu hayal ile tahayyül edilir. "Feyiz, beni seven benim de kendisini sevdiğim Velâyet-i kübrâdan üçüncü dairenin aslı olan kavs'ın menşei Zât'dan nefs latifesine varid olur." *** Bu üç makamda da feyzin vardığı yer, sadece nefs latifesidir. Bu üç asıl Zât'ın huzurunda itibar edilen şeylerdir.27 Bu itibarlar, sıfatlar ve şuunatın başlangıcıdır. Şunlar bu yüce makamın hallerindendir: Göğsün yarılması (inşirah-ı sadr), sabır ve şükrün kemâli, kader hükmüne rıza, şer'i teklifatın kabulü için delile ve açık istidlallerde bulunmaya ihtiyaç duymamak, 27 Metinde sık sık geçen "hayal ve tahayyül" kelimeleri Türkçe'de kullanıldıkları meşhur anlamlarında değildirler. Burada "hayal" bir duayı ya da zikri düşünerek murakabe yapmaktır.
 • 59. 61 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) nefs latifesinin bundan önceki hallerden mutmain olması, ilahî vadlere kuvvetli yakinle inanmak, vücudda ve vücuda bağlı şeylerde istihlak ve izmihlalin zuhuru, güneşin karşısında karın erimesi gibi tevhid-i şühudi esrarı zuhur ettiğinde salikin enaniyyetinin yok olması. Öyle ki "Ben" lafzı zat ve sıfatlarında ortaya çıkmaz. Zât ve sıfatında noksan ve şerden başka bir şey görülmeyecek biri sınıra ulaşacak şekilde amellerde noksanlığın zuhuru, ahlakı güzelleştirmek, kötü hasletlerin tezkiyesi, hırs, cimrilik, hased, kin, kibir, makam sevgisi gibi. Nefs-i mutmainne latifesi, Velâyet-i kübrânın gereklerinden olan şerh-i sadrdan sonra makamından uruc eder. Sadr döşeğine oturur. Nefs-i mutmainne latifesi için tüm latifelere galebe ve üstünlük hasıl olur. Sadr döşeğine oturmak Hakikâtte Velâyet-i kübrâdaki tüm uruc makamlarından daha üstündür. Eğer, "nefsin makamı dimağıdır ve dimağ da göğüsten yukarıdadır. Sadr döşeğine oturmak zahirde terakki ve uruca muhalif bir iniştir" dersen, şöyle cevap veririz: "Bu doğrudur. Fakat bu üstte olma sureten (şeklî)dir, manen değildir. Çünkü Hakikâtte üstünlük, sadrın dimağa üstünlüğüdür. Çünkü dimağ, enaniyyet ve gururun makamıdır. Tekebbür makamı fasit düşüncelerin kaynağıdır. Sadr ise iman, ilham ve varidatın mahalli. "Allah Teâlâ’nın göğsünü İslam'a açtığı kimse, Rabbinden bir nur üzere değil mi..." (39. Zümer Suresi,
 • 60. 62 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) 22. Ayet) ayet-i kerimesinin mefhumu mucibince esrar ve envarın vatanıdır. Nefs rezil vasıflardan kurtulup enaniyyet iddiasından tevbe ettiğinde ve mutmain olup vatanından hicret ederek emir aleminin latifelerinden salihlerin civarında ikamet ettiğinde -şu ayet-i kerime ve hadis-i şerifteki gibi- "...Rabbimiz bizi şu, halkı zalim kentten çıkar..." (4. Nisa Suresi, 75. Ayet) "Anlayış sahibi olduğunda; cahiliyyede hayırlı olanınız İslam'da da hayırlı olanınızdır."28 Ona sadr döşeğine yerleşme ve saltanat hasıl olur. Bu döşeğin sahibinin nazarı gizliliklerin en gizlisine nüfuz eder. Onda tuğyan ve kendisinin mutmainlik derecesini elde etmesine muhalefet kalmaz. Varlığını ve benliğini doğrulayıcı olmaz. Fenâ ve ademiyyete ulaşır. O zaman Hakk Subhânehu onu aziz kılar ve sadr döşeği üzerinde saltanat elbisesini giymekle müşerref olur, seçkinleşir. Kendisine, kınanmış sıfatlar ve kötü ahlak yerine; güzel, razı olunmuş ahlak verilir. O zaman ondan sadece hayır sadır olur. Ve Allah Teâlâ-u Teâlâ'nın şu sözünü tasdikleyici olur: "...İşte Allah Teâlâ onların kötülüklerini iyiliklere değiştirecektir. Allah Teâlâ çok bağışlayan çok esirgeyendir." (25. Furkan Suresi, 70. Ayet) 28 Buhari, Enbiya, 8,13,19; Müslim, Fedailü's sahabe, 199.
 • 61. 63 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) Nefs fenâsının kemalinde; salik fenâ halinde kemal sıfatlarını asla mülhak (ekenmiş) olarak bulduğu gibi - yani zatını sadece yokluk görür- aynı şekilde kamalin aynası olan bu ademi mutlak ademe mülhak görür. O zaman arifin varlığı ve eseri kalmaz, bekâ elbisesiyle aziz kılınır. Şöyle buyrulduğu gibi "Kimi öldürdüysem onun diyeti benim."29 Fenâ ve bekâ Velâyet-i suğrâda sureten idiler. Burada, yani Velâyet-i kübrâda Hakikât olurlar. Adem-i hassın adem-i mutlaka birleşmesi Velâyet-i kübrânın hususiyetlerindendir. Müceddid İmam (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) şöyle diyor: "Afak ve enfüs seyrinden sonra müyesser olan seyir, Yüce Hakkın pek yakınlığına doğru olan seyirdir. Zira yüce Hakk'ın fiili, bize bizden daha yakındır. Yüce Hakk'ın fiilinden, sıfatından gelen ve bu mertebelerde olan yeri pek yakınlık taşıyan bir seyirdir. Fiil tecellisinin, sıfat tecellisinin, zat tecellisinin Hakikâti bu makamla tahakkuk eder. Vehim ve hayal saltanatı dairesinden necat da burada hasıl olur. Zira, enfüs ve afak dairesinin daşında vehim ve hayal sultanlığı saltanatı yoktur. Vehmin tasarruf nihayeti ise zıl dairesinin sonunda biter. Çünkü zıllın olmadığı mahalde vehim yoktur. Velâyet-i zılliyede vehim kaydından kurtulmak, ancak ölümden sonra hasıl olur. Zira vehim, ölümle yok olur. 29 Sahih hadis kaynaklarında aslını bulamadım.
 • 62. 64 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) Velâyet-i kübrâ olan aslî Velâyette ise vehim ve hayal kaydından halas, bu dünya hayatında müyesser olur. Birinci taife için ahirete ertelenen mana, ikinci taifeye bu dünya hayatında müyesser olur. Velâyet-i zılliyede, matlub olandan yana bu dünya hayatında hiçbir şey hasıl olmaz. Ancak vehim ve hayal. Velâyet-i kübrâda matlub ise vehim altına girmekten münezzeh ve beridır. Mevlana Celâleddin Konevi, hayal kaydına girmenin ve vehmin kuşatmasına uğramanın sıkıntısına düşünce, vehim ve hayal libasından çıkmak ve visal ile şereflenmek için ölümü temenni etmiştir. Ta ki matlubuna nail olsun. Ölümün ilk alametleri belirdiği zaman da kendisine; "Allah Teâlâ afiyet versin" diyene engel olmuştur. Mesnevi'de şöyle diyor: "Hayalden ve tenden uryanı olayım, ta ki visal meydanlarında salınarak gezeyim." Afak ve enfüs aynalarında her ne zuhura gelirse o zılliyet damgası ile damgalanmıştır. Bunlar aslın isbatı için nefyedilmeye layıktır. Afak ve enüfüs muamelesi zail olunca, zılliyet kaydından kurtuluş olur. Fiil ve sıfat tecellisine girilir. O zaman bilinir ki, bundan evvel afaki ve enfüsi makamda zuhur eden her tecelli, her ne kadar zati olarak itikad ederlerse de, fiilin ve sıfatın zıllına taalluk eder, fiilin ve sıfatın kendisine değil. Zâta taalluk etmesi bir yana. Çünkü zılliyet dairesi, enfüsün nihayetinde sona erer. Bu duruma göre, enfüste ve afakda her ne zahir olursa bu
 • 63. 65 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) daireye dahildir. Asıl mertebesinden neş'et edip gelen berkî tecelli, zıll dairesinin müntehilerine müyesser olur. Zira onlar, bir anda afak ve enfüs kaydından halas olurlar. Afak ve enfüs dairesini aşanlar, zılldan asla ulaşırlar. İşte berkî tecelli bunlar katında daimidir. Çünkü bu büyüklerin meskeni ve sığınağı asıl dairesidir ki berkî tecelli oradan neş'et eder. Velâyet-i suğrâ olan Velâyet-i zılliyede kemal, ancak berkî tecelli ile hasıl olur. Bu berkî tecelli ise enbiya Velâyeti olan Velâyet-i kübrâda ilk basamaktır. Onlara salât-u selam olsun. Velâyet-i suğrâ ise evliyanın Velâyetidir. Allah Teâlâ onların sırlarının kudsiyetini artırsın. İşte, evliyanın Velâyeti ile, enbiyanın Velâyeti arasındazki fark yazdıklarımızdan belli olur. Allah Teâlâ-u Teâlâ'nın salâtı onların üzerine olsun. Peygamberlerin Velâyetinin bidayeti velilerin Velâyetinin nihayeti olmaktadır. Enbiyanın kemalatı hakkında ne diyebiliriz ki, zira nübüvvetin bidayeti bu Velâyetin nihayeti olmaktadır. Fakat Hazreti Hace Bahauddin Nakşibend tebaiyet ve veraset yoluyla enbiya Velâyetinden yana bol nasibe nail olmuş olacak ki, şöyle demiştir: "Biz nihayete bu işin başında varıyoruz." Bu fakire belli oldu ki, Nakşibendiyye tarikatının sonu, Velâyet-i kübrâya varır. Bunun ehillerine bu Velâyetin kemalatından bol haz (nasib) husule gelir. Ama bunların
 • 64. 66 Muhammed Ma’sum Ömerî (Kaddesellâhü sırrahu’l azîz) dışında kalan tarikatlarda durum böyle değildir. Zira onların kemallerinin nihayeti berkî tecelliye varır. Bu fakirin seçtiği tarikatta Nakşibendilik nisbeti bidayetten, nihayete kadar vardır. Bütün her şey bu esas üzerinde durur. Bu esas olmasaydı bu yükler yüklenilmezdi. Tohumlar Buhara ve Semerkand'dan saçıldı. Hindistan'da biçildi. Aslı ise Yesrib ve Batha'30dandır. Yıllarca fazilet suyuyla sulandı, ihsan terbiyesi ile yetiştirildi. Bu ekin olgunlaşıp kemale erince, bu ilimleri ve marifetleri meyve olarak verdi. 3. Velâyet-i Ulyâ Müceddid İmam-ı Rabbani (kaddesellâhü sırrahu’l azîz) zamanından önce, Nakşibendiyye tarikatına sülukun esma ve sıfat dairesine, yani peygamberlerine Velâyeti olan Velâyet-i kübrâya doğru olduğu biliniyor. Bu husustaki delil, daha önce naklettiğimiz, İmam-ı Rabbini (kaddesellâhü sırrahu’l azîz)'in mektupları, Velâyet-i kübrâdan sonra, sülukun sonuna kadar mevcut makamlara ait yazılanlardır. Onlar da Allah Teâlâ’nın yardımı ile İmam'a mahsus olan ve ona inkişaf eden bilgilerdir. "Bu Allah Teâlâ’nın fazl-ı keremidir, ki onu dilediğine verir. Allah Teâlâ büyük fazilet sahibidir. (62. Cuma Suresi, 3. Ayet) 30 Batha: Mekke'nin diğer ismi.
 • 65. 67 Es-Seb'u'l-Esrâr Fî-Medârıcı'l-Ahyâr (Yedi Sır) Bil ki; Velâyet-i kübrânın tamamlanışından ve ism-i zahirdeki seyr-u süluktan sonra salik, ism-i batında ve meleklerin Velâyeti olan Velâyet-i Ulyâyla süluk etmekle şereflenir. Salik bu makamda şöyle hayal eder.: "Feyiz, ism-i batın diye isimlendirilen ve toprak unsuru hariç, üç unsurun üzerinde olan Velâyet-i Ulyânın menşei zatdan gelir." Bu makamda feyzin varit olduğu yer üç unsurdur. Yani hava, su, ateş. Toprak unsuru istisna edilir. Bu makamdaki terakki, dil ile kelime-i tehlil söylemek, uzun kıyam ile nafile kılmak, azimetli amellerle hareket edip ruhsatı terk etmek, az söz, az uyku ve az yemek, insanlarla muaşereti azaltmak, beşeriyetle olan münasebeti azaltmak ve salikin melekiyetle olan münasebetini artıracak üç unsurla olur. Teveccüh, huzur, uruc ve üç unsura nüzul hasıl olur. Salikin batınında acayib genişlik meydana gelir ve melekler alemiyle münasebet hasıl olur. Kim keşif erbabından olursa, o melaike-i kiramı görmekle müşerref olur. Salike gizlenmesi ve örtülmesi uygun olan, açıklanmaktan aciz bırakıldığı sırlar münkeşif olur. Bil ki; Velâyet-i suğrâ ve Velâyet-i kübrâdaki seyir "zahir" isminde idi. Velâyet-i Ulyâdaki seyir ise "batın" ismindedir. Bu ikisi arasındaki fark şudur: İsm-i zahirdeki seyir; yüce Allah Teâlâ’nın zatını düşünmeden sıfat tecellilerinde olur. İsm-i batındaki seyir ise her ne