NA ČEM MI ZÁLEŽÍ Táňa Fischerová
Vláda práva a právní stát• zákon o státní službě• veto zákonům s legislativními přílepky• zákon o veřejných zakázkách – ...
Bez sociální spravedlnosti není demokracie• podpora sociální soudržnosti• podpora daňové progrese• zrušení stropu ...
Otevírání nových cest 1• ekonomika – moderování společenské diskuse o principu spolupráce – družstevnictví (návrat...
Otevírání nových cest 2• fiskální oblast – rozšíření pestrosti názorů v bankovní radě ČNB (odborníci na problematiku...
Místo ČR ve světě• EU – hlubší integrace za předpokladu rozvíjení evropských hodnot demokracie a sociální soudržnosti• NA...
Vzdělání, věda a kultura• uplatňování svobody a nezávislosti na zásazích z ekonomické a politické oblasti• dostatečná fin...
Odpovědnost vůči Zemi• ochrana a odpovědné využívání přírodního bohatství (půda, krajina, lesy, voda, vzduch, nerosty)• p...
Tvořivost a iniciativa• tvořivost jako základní podmínka smysluplného lidského života• tvořivost jako podmínka pro samosp...
Síla občanské společnosti• opírat se o sílu a odbornost občanské společnosti Na čem mi záleží
DĚKUJINa čem mi záleží
of 11

Táňa Fischerová

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Táňa Fischerová

 • 1. NA ČEM MI ZÁLEŽÍ Táňa Fischerová
 • 2. Vláda práva a právní stát• zákon o státní službě• veto zákonům s legislativními přílepky• zákon o veřejných zakázkách – veřejné smlouvy, obecná zadávací kritéria Na čem mi záleží
 • 3. Bez sociální spravedlnosti není demokracie• podpora sociální soudržnosti• podpora daňové progrese• zrušení stropu pro platbu sociálního a zdravotního pojištění• svobodná volba zdravotní péče a její dostupnost Na čem mi záleží
 • 4. Otevírání nových cest 1• ekonomika – moderování společenské diskuse o principu spolupráce – družstevnictví (návrat k původním principům založeným na rovnosti hlasů a podílů) Na čem mi záleží
 • 5. Otevírání nových cest 2• fiskální oblast – rozšíření pestrosti názorů v bankovní radě ČNB (odborníci na problematiku peněz bez úroků, stárnutí peněz, družstevního bankovnictví a místních měn)• politika – podpora principu maximální míry subsidiarity – podpora prvků přímé demokracie Na čem mi záleží
 • 6. Místo ČR ve světě• EU – hlubší integrace za předpokladu rozvíjení evropských hodnot demokracie a sociální soudržnosti• NATO – důsledně obranné uskupení• posílení vědomí významu a role střední Evropy Na čem mi záleží
 • 7. Vzdělání, věda a kultura• uplatňování svobody a nezávislosti na zásazích z ekonomické a politické oblasti• dostatečná finanční podpora – naplnění role státu (např. 1 % rozpočtu na kulturu)• vytváření dalších možností mimorozpočtové podpory (např. darovací kapitál) Na čem mi záleží
 • 8. Odpovědnost vůči Zemi• ochrana a odpovědné využívání přírodního bohatství (půda, krajina, lesy, voda, vzduch, nerosty)• podpora šetrnějších technologií, způsobů práce a distribuce• podpora šetrnější spotřeby• podpora ekologického zemědělství Na čem mi záleží
 • 9. Tvořivost a iniciativa• tvořivost jako základní podmínka smysluplného lidského života• tvořivost jako podmínka pro samosprávné a svépomocné sítě Na čem mi záleží
 • 10. Síla občanské společnosti• opírat se o sílu a odbornost občanské společnosti Na čem mi záleží
 • 11. DĚKUJINa čem mi záleží

Related Documents