Veure i ser vist

Escoltar i ser escoltat
Tinc una oferta
formidable!
Tinc una oferta
formidable!
Com sé que és
formidable per als
meus clients?
Tinc una oferta
formidable!
Com sé que és
formidable per als
meus clients?
He parlat amb ells?
Els escolto?
Tinc una oferta
formidable!
Com sé que és
formidable per als
meus clients?
He parlat amb ells?
Els escolto?
Els meus clien...
COM CONÈIXER ELS REQUERIMENTS DELS CLIENTS?
La força de vendes
Els empleats que tracten amb el client
Entrevistes i dinàmi...
LES ENQUESTES
Necessitem un pas previ de tipus qualitatiu
La mostra ha de ser suficientment gran
Elegir el mètode
• Person...
RESULTATS POSSIBLES
Tots els clients es comporten de manera semblant
Hi ha uns pocs grups de clients que es comporten de l...
JA SÉ QUE DESITGEN ELS
MEUS CLIENTS.
I ARA QUÈ PUC FER?
CONTINGUTS DEL PLA ESTRATÈGIC
Avaluació del mercat
Avaluació de la competència
Avaluació de la competitivitat del nostre n...
PASSOS AL PLA ESTRATÈGIC
DIAGNÒSTIC
EXTERN/INTERN
PASSOS AL PLA ESTRATÈGIC
DIAGNÒSTIC
EXTERN/INTERN
D.A.F.O.
PASSOS AL PLA ESTRATÈGIC
DIAGNÒSTIC
EXTERN/INTERN
D.A.F.O.
DEFINICIÓ
OBJECTIUS/HIPÒTESI
PASSOS AL PLA ESTRATÈGIC
DIAGNÒSTIC
EXTERN/INTERN
D.A.F.O.
REVISIÓ ESTRATÈGICA
SECTOR/EMPRESA
DEFINICIÓ
OBJECTIUS/HIPÒTESI
PASSOS AL PLA ESTRATÈGIC
DIAGNÒSTIC
EXTERN/INTERN
D.A.F.O.
REVISIÓ ESTRATÈGICA
SECTOR/EMPRESA
ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING
SEG...
PASSOS AL PLA ESTRATÈGIC
DIAGNÒSTIC
EXTERN/INTERN
D.A.F.O.
REVISIÓ ESTRATÈGICA
SECTOR/EMPRESA
ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING
SEG...
PASSOS AL PLA ESTRATÈGIC
DIAGNÒSTIC
EXTERN/INTERN
D.A.F.O.
REVISIÓ ESTRATÈGICA
SECTOR/EMPRESA
ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING
SEG...
PASSOS AL PLA ESTRATÈGIC
DIAGNÒSTIC
EXTERN/INTERN
D.A.F.O.
REVISIÓ ESTRATÈGICA
SECTOR/EMPRESA
ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING
SEG...
FORTALESES
DEBILITATS
OPORTUNITATS
AMENACES
PONDERACIÓ
IMPORTÀNCIA
EVOLUCIÓ
GRAVETAT
PROBABILITAT
ANÀLISI
D.A.F.O.
GENERACIÓ D’ESTRATÈGIES A PARTIR DEL DAFO
AMENACES OPORTUNITATS
DEBILITATS
ESTRATÈGIES
DEFENSIVES
ESTRATÈGIES
ADAPTATIVES
...
MISSIÓ, OBJECTIUS I POSICIONAMENT
LA MISSIÓ: Rendibilitat, però…
• A quin termini?
• Amb quin risc?
S’hauria d’expressar a...
COM PUC DIR-LI AL CLIENT QUÈ PUC FER PER ELL?
Publicitat: T.V., diaris, radio, fullets...
E-màrqueting: Xarxes socials, We...
OBJECTIU DE LA COMUNICACIÓ EXTERNA
Imatge
Notorietat
Posicionament
Canvis d’actitud
Acció inmediata
TRES MANERES D’EXPANDIR ELS MERCATS
Sortir dels seus segments o nínxols tradicionals i atacar
altres nous
Aconseguir major...
APROFITAR-NOS DEL
PENSAMENT NEGATIU DEL
CLIENT I REDIRIGIR-LO
EL VI NO TÉ PERQUÈ SER PERJUDICIAL
Un poco de vino en las comidas
Dos copas de vino al día no resultan
perjudiciales, siem...
DONAR A CONÈIXER
ATRIBUTS DEL PRODUCTE
FINS AL MOMENT IGNORATS
PELS CLIENTS
NOUS ATRIBUTS DEL PRODUCTE
NOUS ATRIBUTS DEL PRODUCTE
El taxi entès com a guia turístic
ESCALAR A UNA
CATEGORIA SUPERIOR
NOMÉS CAFÈ?
NOMÈS AIGUA?
Ensui
Japón.
PVP: 12,95 €.
Ogo
Holanda
PVP: 9,95 €/ l.
Veen Velvet 660 ml
Laponia finlandesa

PVP: 7,95 €.
NOMÉS OLI?
MÉS ÚS DEL PRODUCTE
MÉS ÚS DEL PRODUCTE
COLA CAO
MÉS ÚS DEL PRODUCTE
GRÀCIES PER LA
VOSTRA ATENCIÓ
Rafael Martínez-Vilanova
marketing@saeta.net
Ponència Rafael Martínez-Vilanova
of 38

Ponència Rafael Martínez-Vilanova

Ponència de Rafael Martínez-Vilanova a la Jornada Professional #ebreonline el 5 de novembre al Museu de Tortosa sobre màrqueting generalista, planificació de màrqueting i definició d'estratègies a seguir.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Marketing      


Transcripts - Ponència Rafael Martínez-Vilanova

 • 1. Veure i ser vist
 Escoltar i ser escoltat
 • 2. Tinc una oferta formidable!
 • 3. Tinc una oferta formidable! Com sé que és formidable per als meus clients?
 • 4. Tinc una oferta formidable! Com sé que és formidable per als meus clients? He parlat amb ells? Els escolto?
 • 5. Tinc una oferta formidable! Com sé que és formidable per als meus clients? He parlat amb ells? Els escolto? Els meus clients coneixen la meva oferta?
 • 6. COM CONÈIXER ELS REQUERIMENTS DELS CLIENTS? La força de vendes Els empleats que tracten amb el client Entrevistes i dinàmica de grups Enquestes Xarxes socials, web interactiva
 • 7. LES ENQUESTES Necessitem un pas previ de tipus qualitatiu La mostra ha de ser suficientment gran Elegir el mètode • Personal • Correu, e-mail • etc. Anàlisi estadístic
 • 8. RESULTATS POSSIBLES Tots els clients es comporten de manera semblant Hi ha uns pocs grups de clients que es comporten de la mateixa manera El resultat és dispers: Cada client vol una cosa diferent
 • 9. JA SÉ QUE DESITGEN ELS MEUS CLIENTS. I ARA QUÈ PUC FER?
 • 10. CONTINGUTS DEL PLA ESTRATÈGIC Avaluació del mercat Avaluació de la competència Avaluació de la competitivitat del nostre negoci Avaluació de tendències futures • Planificació Mercat-Negoci • Correcció de desviacions
 • 11. PASSOS AL PLA ESTRATÈGIC DIAGNÒSTIC EXTERN/INTERN
 • 12. PASSOS AL PLA ESTRATÈGIC DIAGNÒSTIC EXTERN/INTERN D.A.F.O.
 • 13. PASSOS AL PLA ESTRATÈGIC DIAGNÒSTIC EXTERN/INTERN D.A.F.O. DEFINICIÓ OBJECTIUS/HIPÒTESI
 • 14. PASSOS AL PLA ESTRATÈGIC DIAGNÒSTIC EXTERN/INTERN D.A.F.O. REVISIÓ ESTRATÈGICA SECTOR/EMPRESA DEFINICIÓ OBJECTIUS/HIPÒTESI
 • 15. PASSOS AL PLA ESTRATÈGIC DIAGNÒSTIC EXTERN/INTERN D.A.F.O. REVISIÓ ESTRATÈGICA SECTOR/EMPRESA ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING SEGMENTACIÓ/ELECCIÓ DEFINICIÓ OBJECTIUS/HIPÒTESI
 • 16. PASSOS AL PLA ESTRATÈGIC DIAGNÒSTIC EXTERN/INTERN D.A.F.O. REVISIÓ ESTRATÈGICA SECTOR/EMPRESA ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING SEGMENTACIÓ/ELECCIÓ DEFINICIÓ OBJECTIUS/HIPÒTESI MÀRQUETING OPERATIU
 • 17. PASSOS AL PLA ESTRATÈGIC DIAGNÒSTIC EXTERN/INTERN D.A.F.O. REVISIÓ ESTRATÈGICA SECTOR/EMPRESA ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING SEGMENTACIÓ/ELECCIÓ DEFINICIÓ OBJECTIUS/HIPÒTESI MÀRQUETING OPERATIU PLA
 • 18. PASSOS AL PLA ESTRATÈGIC DIAGNÒSTIC EXTERN/INTERN D.A.F.O. REVISIÓ ESTRATÈGICA SECTOR/EMPRESA ESTRATÈGIA DE MÀRQUETING SEGMENTACIÓ/ELECCIÓ DEFINICIÓ OBJECTIUS/HIPÒTESI MÀRQUETING OPERATIU PLA CONTROLS
 • 19. FORTALESES DEBILITATS OPORTUNITATS AMENACES PONDERACIÓ IMPORTÀNCIA EVOLUCIÓ GRAVETAT PROBABILITAT ANÀLISI D.A.F.O.
 • 20. GENERACIÓ D’ESTRATÈGIES A PARTIR DEL DAFO AMENACES OPORTUNITATS DEBILITATS ESTRATÈGIES DEFENSIVES ESTRATÈGIES ADAPTATIVES FORTALESES ESTRATÈGIES REACTIVES ESTRATÈGES OFENSIVES
 • 21. MISSIÓ, OBJECTIUS I POSICIONAMENT LA MISSIÓ: Rendibilitat, però… • A quin termini? • Amb quin risc? S’hauria d’expressar amb dues linies Hauria de ser aprovada per tots els responsables MISSIÓ OBJECTIUS POSICIONAMENT
 • 22. COM PUC DIR-LI AL CLIENT QUÈ PUC FER PER ELL? Publicitat: T.V., diaris, radio, fullets... E-màrqueting: Xarxes socials, Web, etc. Força de vendes Esdeveniments: Fires, jornades... Publicitat directa
 • 23. OBJECTIU DE LA COMUNICACIÓ EXTERNA Imatge Notorietat Posicionament Canvis d’actitud Acció inmediata
 • 24. TRES MANERES D’EXPANDIR ELS MERCATS Sortir dels seus segments o nínxols tradicionals i atacar altres nous Aconseguir major ús dels seus productes o serveis per part dels seus clients actuals Aconseguir nous usos dels seus productes o servei
 • 25. APROFITAR-NOS DEL PENSAMENT NEGATIU DEL CLIENT I REDIRIGIR-LO
 • 26. EL VI NO TÉ PERQUÈ SER PERJUDICIAL Un poco de vino en las comidas Dos copas de vino al día no resultan perjudiciales, siempre y cuando se tenga costumbre de tomar, y con el consentimiento médico si se padece alguna enfermedad. Butlletí d’EROSKI
 • 27. DONAR A CONÈIXER ATRIBUTS DEL PRODUCTE FINS AL MOMENT IGNORATS PELS CLIENTS
 • 28. NOUS ATRIBUTS DEL PRODUCTE
 • 29. NOUS ATRIBUTS DEL PRODUCTE El taxi entès com a guia turístic
 • 30. ESCALAR A UNA CATEGORIA SUPERIOR
 • 31. NOMÉS CAFÈ?
 • 32. NOMÈS AIGUA? Ensui Japón. PVP: 12,95 €. Ogo Holanda PVP: 9,95 €/ l. Veen Velvet 660 ml Laponia finlandesa
 PVP: 7,95 €.
 • 33. NOMÉS OLI?
 • 34. MÉS ÚS DEL PRODUCTE
 • 35. MÉS ÚS DEL PRODUCTE COLA CAO
 • 36. MÉS ÚS DEL PRODUCTE
 • 37. GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ Rafael Martínez-Vilanova marketing@saeta.net

Related Documents