IDENTITAT CORPORATIVA
LOOK & FEEL
LA NECESSITAT DE TENIR UNA MARCA RECONEGUDA
QUÈ FER PER ACONSEGUIR-HO
“UN DROMEDARI ÉS UN GALGO
DISSENYAT PER UN COMITÈ”
El disseny és una
disciplina on la funció mai
ha de quedar hipotecada
per la forma.
Quan la forma està en
comunió per...
OBJECTIUS COMUNICATIUS
D’UNA MARCA
IDENTITAT CORPORATIVA
OBJECTIUS COMUNICATIUS
D’UNA MARCA
MARCA
MÀRQUETING
DIGITAL
[ONLINE]
MÀRQUETING
TRADICIONAL ...
ATRIBUTS GRÀFICS D’UNA
MARCA
SINTÈTICA
Amb els mínims elements necessaris, dir molt poc
(less is more)
PREGNANT
La pregnància de la marca és la seva capacitat per
quedar fixada en la ment del receptor, produir-li un
impact...
OBJECTIUS COMUNICATIUS
D’UNA MARCA
Enric Jardí
Pensar con Imágenes
TRANSMISSORA DE SENSACIONS
La imatge gràfica ha de transmetre un seguit de se
nsacions en coherència amb les qualitats d...
FÀCIL DE RECONÈIXER I
RECORDAR
Ha d’evitar confusions, minimitzar el número
d’interpretacions i fer el missatge el més ...
Enric Jardí
Pensar con Imágenes
ORIGINAL
Per poder ser diferenciada de la resta, és a dir, dels
productes competidors. Cal que representi la nostra
org...
PERDURABLE
Resistint el pas del temps i no quedar desfasada en els
freqüents canvis de tendència. Els bons dissenys són ...
Angus/Steven Bateman
Símbolos
ADAPTABLE
Ha de ser flexible per adaptar-se a diferents formats i
suports: (impresos, packaging, web...)
CREIBLE
El receptor ha de confiar en la marca, crear un vincle,
“apropiar-se-la”.
Enric Jardí
Pensar con Imágenes
LLEGIBLE
L’estètica no s’ha d’imposar a la finalitat de la gràfica de
la marca, que és comunicar. Si a més aquesta marca...
La marca és el nostre nom, la forma amb
que es coneix el nostre producte o servei, i
necessita notorietat.
La imatge que projectem no es pot deixar a l’atzar. Ha
de ser fruit d'una estratègia:
Una IDEA, una PLANIFICACIÓ i una A...
COLORS I SENSACIONS
Excitant
Pot significar emoció, agressivitat, passió,
guerra, perill.
Esperança, natura, descans, equilibri i
desig.
Per la seva visibilitat, s’utilitza per
senyalitzar perill.
Plaer, festa, alba i presència
del sol.
Vigor, resistència, cordial, noble i càlid.
Confiança, harmonia,afecte,reserva,
amistat i fidelitat.
Llum.
Odi, gelosia, enveja, egoisme, riure i plaer
.
Dignitat, aristocràcia, calma, misèria,
violència, agressió premeditada, engany i
robatori.
Nit, angoixa, mort, assassinat,
però també...
Seriositat, noblesa i sobrietat.
Iguala les coses i no les altera.
Avorriment, passat, vellesa,
desconsol, desànim.
Absència de color.
Innocència, infantesa, pau, ànima,
calma, harmonia, estabilitat,
divinitat.
FORMES
Angus Hyland/Steven Bateman
Símbolos
Angus Hyland/Steven Bateman
Símbolos
Angus Hyland/Steven Bateman
Símbolos
TIPOGRAFIES
DISPOSICIÓ
RETÍCULA I ARQUITECTURA GRÀFICA
BRIEFING
(ENCÀRREC + CONTRACTE)
RESTYLING CORPORATIVA
ESTUDI
GRÀFIC
NOVA
FASES D’UN PROJECTE
D’IDENTITAT CORPORATIVA
Definició d’objectius
Elements del projecte
Recopilació de dades
Anàlisis de les dades
Creació gràfica (experimentació...
ICONA COLORS TIPOGRAFIES DISPOSICIÓ TEXT
SEC. NAMING
NO
SI CÀLIDS FREDS NEUTRES PAL SEC SERIF SI NO
REAL
SIGLES
A A ...
ICONA COLORS TIPOGRAFIES DISPOSICIÓ TEXT
SEC. NAMING
NO
SI CÀLIDS FREDS NEUTRES PAL SEC SERIF SI NO
REAL
SIGLES
A A ...
Lloc
Icona Colors
propies
Càlids Freds
NO
SI
TTEE 3 1 1 3 1 13 7 1 1 1 3 8
Catalunya 9 15 8 2 7 7 14 4 6 14 7 3
Ca...
HIPÒTESIS GRÀFIQUES
(TdeTaxi)
Terres de l’Ebre
Terres de l’Ebre
Terres
de l’Ebre
Terres de l’Ebre
Terres de l’Ebre
t e r r e s d e l ’e b r e
TA X I
TA X I
t e r r e s d e l ’e b r e
t e r r e s d e TA X I
l ’e b r e t e r r e s d e TA X I
TA X I TA X I
t e r r e s d e l ’e b r e
l ’e b r e
TA X I
...
T e r r e s d e l ’ E b r e
T e r r e s d e l ’ E b r e
T e r r e s d e l ’ E b r e T A X I
TA X I
T A X I
T A X I
T...
VERIFICACIÓ
MANUAL D’IDENTITAT CORPORATIVA
MARCA I BRANDING CORPORATIU.
DE L’OFFLINE A L’ONLINE
La MARCA és un 40%, la resta és BRANDING
QUÈ ÈS EL BRANDING?
És un procés de construcció de la marca basat en la
gestió d’absolutament tots els aspectes que tene...
El disseny juga un paper fonamental en aquest procés
i ha d’afavorir la presència (que el consumidor tingui
el producte ...
LA IMPORTÀNCIA D’UN
BRANDING SÒLID
902 24 24 00
902 24 24 00
BRANDING ADIDAS
http://nfgraphics.com/adidas-brand-design-study/
LA COMUNICACIÓ VISUAL DE LA
MARCA EN EL MÓN ONLINE
LOOK & FEEL
SIGNIFICATS
Aspecte i tacte.
Color i textura.
Aplicat a persones: quin aspecte té i com es troba.
En OBJECTIUS disseny s’aplica metafòricament COMUNICATIUS
a donar una
identitat visual única a tots els productes (disse...
El OBJECTIUS sentit ”d’aspecte i COMUNICATIUS
comportament” fa referència al
que es pot “percebre i sentir” un usuari qu...
En resum: Look & Feef és el que VEIEM i el que PERCEBEM.
www.loracodelmas.com
Av. Catalunya, 24
Tel. 977 739 017
info@loracodelmas.com
Mas de Barberans
www.loracodelmas.com
Av. Catalunya, 24
Tel. 977 739 017
info@loracodelmas.com
Mas de Barberans
Cal confiar la nostra empresa a professionals, igual que
confiem la nostra salut als metges o el funcionament
del nostre...
PER QUÈ?
PERQUÈ EL COST QUE SUPOSA QUE LA NOSTRA
ORGANITZACIÓ TINGUI UNA IMATGE IMPECABLE I
COHERENT NO ÉS DESPESA, ÉS INVERSIÓ.
GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ
Ignasi Barrera Curto
ignasi@saeta.net
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
Ponència Ignasi
of 127

Ponència Ignasi

Ponència Ignasi jornades online Terres de l'Ebre
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Marketing      


Transcripts - Ponència Ignasi

 • 1. IDENTITAT CORPORATIVA LOOK & FEEL LA NECESSITAT DE TENIR UNA MARCA RECONEGUDA QUÈ FER PER ACONSEGUIR-HO
 • 2. “UN DROMEDARI ÉS UN GALGO DISSENYAT PER UN COMITÈ”
 • 3. El disseny és una disciplina on la funció mai ha de quedar hipotecada per la forma. Quan la forma està en comunió perfecta amb la funció és quan parlem d’un bon disseny.
 • 4. OBJECTIUS COMUNICATIUS D’UNA MARCA
 • 5. IDENTITAT CORPORATIVA OBJECTIUS COMUNICATIUS D’UNA MARCA MARCA MÀRQUETING DIGITAL [ONLINE] MÀRQUETING TRADICIONAL [OFFLINE]
 • 6. ATRIBUTS GRÀFICS D’UNA MARCA
 • 7. SINTÈTICA Amb els mínims elements necessaris, dir molt poc (less is more)
 • 8. PREGNANT La pregnància de la marca és la seva capacitat per quedar fixada en la ment del receptor, produir-li un impacte visual durador.
 • 9. OBJECTIUS COMUNICATIUS D’UNA MARCA Enric Jardí Pensar con Imágenes
 • 10. TRANSMISSORA DE SENSACIONS La imatge gràfica ha de transmetre un seguit de se nsacions en coherència amb les qualitats del producte o servei que representa.
 • 11. FÀCIL DE RECONÈIXER I RECORDAR Ha d’evitar confusions, minimitzar el número d’interpretacions i fer el missatge el més fàcil possible.
 • 12. Enric Jardí Pensar con Imágenes
 • 13. ORIGINAL Per poder ser diferenciada de la resta, és a dir, dels productes competidors. Cal que representi la nostra organització amb unes característiques úniques.
 • 14. PERDURABLE Resistint el pas del temps i no quedar desfasada en els freqüents canvis de tendència. Els bons dissenys són intemporals.
 • 15. Angus/Steven Bateman Símbolos
 • 16. ADAPTABLE Ha de ser flexible per adaptar-se a diferents formats i suports: (impresos, packaging, web...)
 • 17. CREIBLE El receptor ha de confiar en la marca, crear un vincle, “apropiar-se-la”.
 • 18. Enric Jardí Pensar con Imágenes
 • 19. LLEGIBLE L’estètica no s’ha d’imposar a la finalitat de la gràfica de la marca, que és comunicar. Si a més aquesta marca és fàcil de pronunciar i fins i tot és eufònica, i té connotacions positives, té molt terreny guanyat en l’interès del receptor.
 • 20. La marca és el nostre nom, la forma amb que es coneix el nostre producte o servei, i necessita notorietat.
 • 21. La imatge que projectem no es pot deixar a l’atzar. Ha de ser fruit d'una estratègia: Una IDEA, una PLANIFICACIÓ i una ACCIÓ per assolir uns OBJECTIUS
 • 22. COLORS I SENSACIONS
 • 23. Excitant Pot significar emoció, agressivitat, passió, guerra, perill.
 • 24. Esperança, natura, descans, equilibri i desig.
 • 25. Per la seva visibilitat, s’utilitza per senyalitzar perill. Plaer, festa, alba i presència del sol.
 • 26. Vigor, resistència, cordial, noble i càlid.
 • 27. Confiança, harmonia,afecte,reserva, amistat i fidelitat.
 • 28. Llum. Odi, gelosia, enveja, egoisme, riure i plaer .
 • 29. Dignitat, aristocràcia, calma, misèria, violència, agressió premeditada, engany i robatori.
 • 30. Nit, angoixa, mort, assassinat, però també... Seriositat, noblesa i sobrietat.
 • 31. Iguala les coses i no les altera. Avorriment, passat, vellesa, desconsol, desànim.
 • 32. Absència de color. Innocència, infantesa, pau, ànima, calma, harmonia, estabilitat, divinitat.
 • 33. FORMES
 • 34. Angus Hyland/Steven Bateman Símbolos
 • 35. Angus Hyland/Steven Bateman Símbolos
 • 36. Angus Hyland/Steven Bateman Símbolos
 • 37. TIPOGRAFIES
 • 38. DISPOSICIÓ RETÍCULA I ARQUITECTURA GRÀFICA
 • 39. BRIEFING (ENCÀRREC + CONTRACTE)
 • 40. RESTYLING CORPORATIVA ESTUDI GRÀFIC NOVA
 • 41. FASES D’UN PROJECTE D’IDENTITAT CORPORATIVA
 • 42. Definició d’objectius Elements del projecte Recopilació de dades Anàlisis de les dades Creació gràfica (experimentació) Verificació
 • 43. ICONA COLORS TIPOGRAFIES DISPOSICIÓ TEXT SEC. NAMING NO SI CÀLIDS FREDS NEUTRES PAL SEC SERIF SI NO REAL SIGLES A A A A A A A A a A Recerca
 • 44. ICONA COLORS TIPOGRAFIES DISPOSICIÓ TEXT SEC. NAMING NO SI CÀLIDS FREDS NEUTRES PAL SEC SERIF SI NO REAL SIGLES A A A A A A A A a A Província Tarragona A A A A A a/A A a/A a/A a/A A A a a A a/A Icona al Naming
 • 45. Lloc Icona Colors propies Càlids Freds NO SI TTEE 3 1 1 3 1 13 7 1 1 1 3 8 Catalunya 9 15 8 2 7 7 14 4 6 14 7 3 Castelló 1 1 1 2 2 2 6 - - 4 1 8 Teruel i Zgz 3 6 3 2 3 15 8 3 3 7 2 8 Espanya i món 26 8 3 2 9 11 11 4 7 15 5 15 Total 42 31 16 11 22 48 46 12 17 41 18 42
 • 46. HIPÒTESIS GRÀFIQUES (TdeTaxi)
 • 47. Terres de l’Ebre Terres de l’Ebre Terres de l’Ebre Terres de l’Ebre Terres de l’Ebre
 • 48. t e r r e s d e l ’e b r e TA X I TA X I t e r r e s d e l ’e b r e
 • 49. t e r r e s d e TA X I l ’e b r e t e r r e s d e TA X I TA X I TA X I t e r r e s d e l ’e b r e l ’e b r e TA X I t e r r e s d e l ’e b r e
 • 50. T e r r e s d e l ’ E b r e T e r r e s d e l ’ E b r e T e r r e s d e l ’ E b r e T A X I TA X I T A X I T A X I T e r r e s d e l ’ E b r e T e r r e s d e l ’ E b r e T A X I T A X I T e r r e s d e l ’ E b r e T A X I
 • 51. VERIFICACIÓ MANUAL D’IDENTITAT CORPORATIVA
 • 52. MARCA I BRANDING CORPORATIU. DE L’OFFLINE A L’ONLINE
 • 53. La MARCA és un 40%, la resta és BRANDING
 • 54. QUÈ ÈS EL BRANDING? És un procés de construcció de la marca basat en la gestió d’absolutament tots els aspectes que tenen a veure amb la identificació d’aquesta marca, perquè aquesta assoleixi el màxim valor. Aquest procés inclou el naming, la identitat corporativa, el desenvolupament i l’arquitectura de marca.
 • 55. El disseny juga un paper fonamental en aquest procés i ha d’afavorir la presència (que el consumidor tingui el producte en ment), l’interès, la consideració… Un procés de branding coherent sempre es percep a través d’un disseny coherent de tots els elements que representen la marca.
 • 56. LA IMPORTÀNCIA D’UN BRANDING SÒLID
 • 57. 902 24 24 00 902 24 24 00
 • 58. BRANDING ADIDAS http://nfgraphics.com/adidas-brand-design-study/
 • 59. LA COMUNICACIÓ VISUAL DE LA MARCA EN EL MÓN ONLINE
 • 60. LOOK & FEEL
 • 61. SIGNIFICATS Aspecte i tacte. Color i textura. Aplicat a persones: quin aspecte té i com es troba.
 • 62. En OBJECTIUS disseny s’aplica metafòricament COMUNICATIUS a donar una identitat visual única a tots els productes (disseny exterior, D’UNA caixes, MARCA vestimenta dels treballadors, campanyes publicitàries... ) És a dir, està present en tot el branding, amb el fi que l’usuari pugui reconèixer la marca de forma unívoca.
 • 63. El OBJECTIUS sentit ”d’aspecte i COMUNICATIUS comportament” fa referència al que es pot “percebre i sentir” un usuari quan interactua D’UNA amb MARCA algun element de la marca (com poden ser els productes tecnològics o les webs i xarxes de qualsevol servei o producte). Nike+
 • 64. En resum: Look & Feef és el que VEIEM i el que PERCEBEM.
 • 65. www.loracodelmas.com Av. Catalunya, 24 Tel. 977 739 017 info@loracodelmas.com Mas de Barberans
 • 66. www.loracodelmas.com Av. Catalunya, 24 Tel. 977 739 017 info@loracodelmas.com Mas de Barberans
 • 67. Cal confiar la nostra empresa a professionals, igual que confiem la nostra salut als metges o el funcionament del nostre vehicle al mecànic.
 • 68. PER QUÈ?
 • 69. PERQUÈ EL COST QUE SUPOSA QUE LA NOSTRA ORGANITZACIÓ TINGUI UNA IMATGE IMPECABLE I COHERENT NO ÉS DESPESA, ÉS INVERSIÓ.
 • 70. GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ Ignasi Barrera Curto ignasi@saeta.net

Related Documents