1
> POLLSTER EFFECT Pollster Effect To narzędzie do badania efektów kampanii reklamowej pod kątem jej wpływu ...
> POLLSTER EFFECT Pozwala odpowiedzied na kluczowe pytania. Czy kreacje zapamiętano? Czy i o ile wzrosła ...
> POLLSTER EFFECT Na jego podstawie można wyciągad wnioski na temat: Efektywna Cza...
> POLLSTER EFFECT Można również weryfikowad KPI kampanii: Zmiana Częstotliw...
> POLLSTER EFFECT Dostępne są 2 warianty badania: Pollster Target Effect Pollster Branding Effect ...
> POLLSTER EFFECT Pollster Target Effect: Kod znakujący Emisja reklamy Emisja i zebranie ankiet...
> POLLSTER EFFECT Pollster Branding Effect: Wysyłka ankiety do Emisja reklam, Wysyłka ankiety tydzieo ...
Instytut Badao Pollsterul. Jubilerska 10,04-190 Warszawatel.: 22 611 63 10ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ...
of 9

Pollster effect

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Pollster effect

  • 1. 1
  • 2. > POLLSTER EFFECT Pollster Effect To narzędzie do badania efektów kampanii reklamowej pod kątem jej wpływu na zmianę percepcji (marki, produktu, usługi). 2INSTYTUT BADAO POLLSTER
  • 3. > POLLSTER EFFECT Pozwala odpowiedzied na kluczowe pytania. Czy kreacje zapamiętano? Czy i o ile wzrosła świadomośd marki? Czy przekaz był zrozumiały? Czy po kampanii wzrosła Co zapamiętano z kreacji? chęd zakupu? 3INSTYTUT BADAO POLLSTER
  • 4. > POLLSTER EFFECT Na jego podstawie można wyciągad wnioski na temat: Efektywna Czas trwania Kreacja Miejsca emisji częstotliwośd kampanii 4INSTYTUT BADAO POLLSTER
  • 5. > POLLSTER EFFECT Można również weryfikowad KPI kampanii: Zmiana Częstotliwośd wizerunku / grupa celowa Ocena kreacji dotarcia intencji zakupu Czy wzrosła Z jaką częstotliwością Do kogo dotarliśmy Co zapamiętano chęd zakupu? dotarliśmy z przekazem? z przekazu? do użytkowników 5INSTYTUT BADAO POLLSTER
  • 6. > POLLSTER EFFECT Dostępne są 2 warianty badania: Pollster Target Effect Pollster Branding Effect • Mierzy realny wpływ danej • Mierzy całościowy wpływ kampanii w grupie, która miała kampanii na postrzeganie marki w stycznośd z kampanią. grupie docelowej. • Można uruchomid w trakcie • Konieczny pretest przed trwania kampanii rozpoczęciem kampanii i posttest po jej zakooczeniu. 6INSTYTUT BADAO POLLSTER
  • 7. > POLLSTER EFFECT Pollster Target Effect: Kod znakujący Emisja reklamy Emisja i zebranie ankiet Bbelements i kod znakujący badania Możliwe przeprowadzenie badao w trakcie trwania kampanii 7INSTYTUT BADAO POLLSTER
  • 8. > POLLSTER EFFECT Pollster Branding Effect: Wysyłka ankiety do Emisja reklam, Wysyłka ankiety tydzieo wybranej grupy na kampania. po zakooczeniu kampanii tydzieo przed - posttest rozpoczęciem kampanii - pretest 8INSTYTUT BADAO POLLSTER
  • 9. Instytut Badao Pollsterul. Jubilerska 10,04-190 Warszawatel.: 22 611 63 10ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 9

Related Documents