eGuvernare, provocarisisolutii<br />
Razboiulasimetric<br />Ar trebui sa intelegem prin razboiul asimetric, strategic vorbind :<br /><ul><li> o confruntareintr...
Scopulnostru<br />Sa interconectamsisaoperationalizam (utilizam) intr-un mediunou, electronic, toatetehnologiilesiservicii...
Standardul EMTEL pentrucomunicatii<br />ETSI a definitcerinteleutilizatorilorpentrucele 4 principalearii de comunicatii de...
ETSI SR 002 180 V1.1.1 (2003-12)<br />Requirements for communication of citizens<br />with authorities/organizations in ca...
Transparenta<br />Este o calitategenerala (un domeniu specific al excelentei)<br />Este implementata de un set de autorita...
Tehnologiilenoastre<br />Microsoft<br />Oracle<br />ESRI<br />SQL<br />Digital Signature<br />Expert Analysis and Applicat...
Proiectelenoastre<br />ConsiliuljudeţeanIlfov<br />Primaria Braila<br />
Obiectivegenerale<br />Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice adresate cetăţenilor şi mediului de afaceri...
Obiectivespecifice<br />Dezvoltarea serviciilor publice on-line ca instrument principal de management al relaţiei institu...
Obiectivespecifice<br /><ul><li>Schimbarea abordării serviciilor publice prin utilizarea de instrumente de analiză, modela...
Permanenta monitorizare în scopul continuei îmbunatăţirii a actului de administrare şi a competenţei funcţionarilor publici.
Identificarea aplicaţiile specifice ce trebuie sa ofere suport procedurilor de lucru ale Consiliul Judeţean în ceea ce pri...
Creşterea eficienţei compartimentelor Consiliul Judeţean;
Accesul mai rapid al funcţionarilor publici din aparatul de lucru al Consiliului judeţean, al consilierilor locali la info...
Structura<br />Portal extern<br />Portal intern<br />Gestiuneafluxurilor de date<br />
Portal extern<br />Informare<br />Participare la decizii<br />Protectiesociala<br />Sondareaopinieipublice<br />Petitii on...
Portal intern<br />Managementulrelatiilor cu cetateniisimediul de afaceri<br />Business Intelligence<br />Administrareapli...
Gestionare a documentelorsifluxurilor de lucru<br />Informare<br />Participaredecizii<br />Administratiepublicalocala<br /...
Avantajeleurmarite<br />Transparentastatului in ceeaceprivestepersonalul, tehnologiilesiprocedurileinstiutiilor sale;<br /...
Cine artrebuisaparticipe<br />Reprezentantiaistatuluisimunicipalitatilor;<br />Reprezentantiaifurnizorilorcentrali de IT d...
Cetrebuierealizat<br />Standarde<br />Arhitecturi<br />largfolosite<br />
Scopulserviciilor/arhitecturilor (S/A)<br />Interoperabilitate – garantiacooperarii;<br />Refolosirea - modelelor, sistem...
Sarcini<br />Definireasideterminarea S/A;<br />Creareasuportului institutional siindustrie (PPP) prindesemnarea de autorit...
of 26

Prezentare TeamNet

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Education      


Transcripts - Prezentare TeamNet

 • 1. eGuvernare, provocarisisolutii<br />
 • 2. Razboiulasimetric<br />Ar trebui sa intelegem prin razboiul asimetric, strategic vorbind :<br /><ul><li> o confruntareintre un elefantsi o balena (Napoleon Bonaparte)</li></li></ul><li>Perceptiaasimetrica<br />Dezvoltamcompetente<br />Dezvoltamproceduri<br />Proiectam in terenresurse<br />Foarteadeseapentru…. nimic<br />Dezvoltammecanisme<br />Ne antrenam<br />Monitorizamsiadaptamprocese<br />Optimizamconsumulresurselorpentru a ramine in business<br />Dar TREBUIE:<br />Sa salvamcetateniisibusinessul<br />Sa protejampatrimoniulsiproprietatea<br />Sa salvammediul natural simediul de business<br />
 • 3. Scopulnostru<br />Sa interconectamsisaoperationalizam (utilizam) intr-un mediunou, electronic, toatetehnologiilesiserviciilepublicesi private disponibilepentru a oferisuporttransmiterii de mesaje in timpulconvietuiriinoastresocialeintrecel care cauta cu nesatstatulsicel care raspunde in numelestatului. <br />Sa integram:<br />Diversitatea de retele/servicii de comunicatii in slujbaagentilorguvernamentaliinteresati in actiuni de raspunspentrupublicareaserviciilorguvernamentale<br />Diversitatea de date din diverse baze de date, deschisesau nu, pentru a asistaagentiiguvernamentaliinteresati in actiuni de raspunspentrucreareaserviciilorguvernamentale<br />
 • 4. Standardul EMTEL pentrucomunicatii<br />ETSI a definitcerinteleutilizatorilorpentrucele 4 principalearii de comunicatii de urgenta :<br />Comunicatii de la cetatean la stat (apelurila serviciileguvernamentale)<br />Comunicatiiintreautoritatilestatului (comunicatiiin zona public safety)<br />Comunicatii de la stat catrecetateni (sistemede informare)<br />Comunicatiiintrecetateni in timpulconsumului/creariiserviciilor (suportpentrucreareaserviciilor)<br />
 • 5.
 • 6. ETSI SR 002 180 V1.1.1 (2003-12)<br />Requirements for communication of citizens<br />with authorities/organizations in case of distress<br />(emergency call handling)<br />
 • 7.
 • 8. Transparenta<br />Este o calitategenerala (un domeniu specific al excelentei)<br />Este implementata de un set de autoritati:<br />Academica<br />politici,<br />Executiva<br />Practicisiproceduri<br />Ea permitecetatenilorsaaiba:<br />Accesibilitate,<br />Drept de utilizare,<br />Utilitate,<br />Drept la intelegere si<br />Dreptul de a verifica (audita) informatiasiproceseledetinute de autoritatilebublice<br />
 • 9. Tehnologiilenoastre<br />Microsoft<br />Oracle<br />ESRI<br />SQL<br />Digital Signature<br />Expert Analysis and Applications with geo references (INSPIRE data sets)<br />Business Intelligence<br />Document Management<br />Control Room<br />
 • 10. Proiectelenoastre<br />ConsiliuljudeţeanIlfov<br />Primaria Braila<br />
 • 11. Obiectivegenerale<br />Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice adresate cetăţenilor şi mediului de afaceri din judeţ şi implementarea unor aplicaţii informatice care să contribuie la sporirea interoperabilităţii autorităţilor locale. <br />Dezvoltarea serviciilor publice on-line ca instrument principal de management al relaţiei instituţiilor participante la proiect cu cetăţenii şi mediul de afaceri din judeţ<br />
 • 12. Obiectivespecifice<br />Dezvoltarea serviciilor publice on-line ca instrument principal de management al relaţiei instituţiilor participante la proiect cu cetăţenii şi mediul de afaceri din judeţ;<br />Îmbunătăţirea serviciilor oferite cetăţenilor, reducerea timpilor de aşteptare în vederea obţinerii informaţii lor necesare;<br />Îmbunătăţirea comunicării în cadrul comunităţii administrate de către Consiliul Judeţean şi celelalte instituţii partenere; <br />Transparenţa şi accesabilitate mărită către cetăţean a actului administrativ;<br />Creşterea gradului de satisfactie al cetăţeanului in relaţia cu autorităţile locale.<br />
 • 13. Obiectivespecifice<br /><ul><li>Schimbarea abordării serviciilor publice prin utilizarea de instrumente de analiză, modelare şi simulare.
 • 14. Permanenta monitorizare în scopul continuei îmbunatăţirii a actului de administrare şi a competenţei funcţionarilor publici.
 • 15. Identificarea aplicaţiile specifice ce trebuie sa ofere suport procedurilor de lucru ale Consiliul Judeţean în ceea ce priveşte managementul instituţiei, precum şi relaţiile cu cetăţenii şi ceilalti parteneri sociali sau instituţionali;
 • 16. Creşterea eficienţei compartimentelor Consiliul Judeţean;
 • 17. Accesul mai rapid al funcţionarilor publici din aparatul de lucru al Consiliului judeţean, al consilierilor locali la informaţiile necesare; </li></ul>Reducerea costurilor şi timpului alocate activităţilor specifice instituţie<br />
 • 18. Structura<br />Portal extern<br />Portal intern<br />Gestiuneafluxurilor de date<br />
 • 19. Portal extern<br />Informare<br />Participare la decizii<br />Protectiesociala<br />Sondareaopinieipublice<br />Petitii on-line<br />Documentesiautorizari<br />Taxesiimpozite<br />Accesutilizatori<br />
 • 20. Portal intern<br />Managementulrelatiilor cu cetateniisimediul de afaceri<br />Business Intelligence<br />Administrareaplicatii<br />Project Management<br />
 • 21. Gestionare a documentelorsifluxurilor de lucru<br />Informare<br />Participaredecizii<br />Administratiepublicalocala<br />Stare civila<br />
 • 22. Avantajeleurmarite<br />Transparentastatului in ceeaceprivestepersonalul, tehnologiilesiprocedurileinstiutiilor sale;<br />Livrareaserviciilorsibunurilorprintranzactii e-guvernare;<br />Simplificareatranzactiilor;<br />Creareaunuimediu care sapermitacroscoordonareasicolaborarea institutional in sprijinuljustetiisipromptitudiniideciziei<br />
 • 23. Cine artrebuisaparticipe<br />Reprezentantiaistatuluisimunicipalitatilor;<br />Reprezentantiaifurnizorilorcentrali de IT de la stat si din industrie<br />Experti<br />Forumuripublicecoordonate de stat si de industrie<br />
 • 24. Cetrebuierealizat<br />Standarde<br />Arhitecturi<br />largfolosite<br />
 • 25. Scopulserviciilor/arhitecturilor (S/A)<br />Interoperabilitate – garantiacooperarii;<br />Refolosirea - modelelor, sistemelor, serviciilor, componentelor<br />Transparenta (deschiderea) – utilizareapetermen lung<br />Reducereacosturilor/riscurilor<br />Scalabilitatea –pastrareautilitatii la crestereavolumuluisi/saufrecventeisolicitarilor<br />
 • 26. Sarcini<br />Definireasideterminarea S/A;<br />Creareasuportului institutional siindustrie (PPP) prindesemnarea de autoritati de certificare<br />
 • 27. Suportul<br />Manual e-guvernare –explica S/A ;<br />Catalog/standarde de protectie IT de baza (concepte, norme de securitategenerice) care include standardeemise de diverse autoritati;<br />Model de conectareprocese (servicii);<br />Biblioteca (depozit) IT<br />Ghid de migrarecatretehnologiiledeschise;<br />Arhivareaelectronica- introducereadosarului electronic (dosarulfizic se transforme in flowchart electronic si se legalizeaza);<br />
 • 28. Provocari<br />Interactiuneainstitutiilorguvernamentale;<br />Calificareapersonalului;<br />Implicareautilizatorilor;<br />Cadrul legal ca sistem de referinta (semnaturaelectronica, protectiadatelor)<br />ImplementareaDirectiveiserviciilor (o singurapiata EU):<br />PCU<br />Asigurareaaccesuluisiexercitareaserviciilor<br />Utilizarea de standardecomune la niveleuropean<br />
 • 29. IntrebarileDumneavoastra<br />

Related Documents