Lector dr. Dana Maria BOLDEANU - E-CAESAR Monica Anghel – ICI Bucure şti eGovernment: Strategii ş i perspective Agen...
Sectorul serviciilor reprezintă aproximativ 70% din PIB-ul și rata de ocupare a forței de muncă în UE
95% din locurile de muncă nou create î n ultimii ani se găsesc în sectorul serviciilor
Digital natives / governors convergence E xtinderea afacerilor î n alte ţări ale UE …
SPOCS - Informa ţii generale <ul><li>Simple Procedures Online for Cross- B order Services - P roiect-pilot de tip B de...
Simple Procedures Online for Cross-border Services <ul><li>Consortiul SPOCS* este format din 33 de partneri provenind di...
Participarea ROM Â NI EI în consorţiul SPOCS <ul><li>Procesul de extindere al proiectului SPOCS a fost lansat în cadrul c...
O biectiv ul proiectului <ul><li>Simplificarea formalităţilor şi eliminarea barierelor administrative cu care întrep...
Scopul proiectului <ul><li>Creşterea gradului de conştientizare a agenţilor economici vis-à-vis de impactul utilizării PCU...
De ce este important SPOCS? <ul><li>Modernizarea şi simplificarea procedurilor administrative </li></ul><ul><li>Reducer...
Interoperabilitatea la nivel european eDelivery eSafe Company Dossier Citizen ID Citizen ID Company ID eSignature Privac...
Pilotul SPOCS Ţări care vor participa în proiectul pilot SPOCS Profes ii candidat Austria German ia Grec ia Ital ia Pol ...
Reţeaua EUGO - Ghişee unice la nivelul întregii UE http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/
Furnizor de servicii din SM-A aplică prin PCU î n SM -B
C reşterea vizibilităţii SPOCS: www.eu-spocs.eu <ul><li>Business & Consumer End User Group </li></ul><ul><li>SPOCS vision...
Deveniţi membru al grupurilor ţintă SPOCS
Informaţii suplimentare: www.eu-spocs.eu communication @eu-spocs.eu e-caesar @e-caesar.ro
of 17

Prezentare ICI: SPOCS E-CAESAR

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Entertainment & Humor      


Transcripts - Prezentare ICI: SPOCS E-CAESAR

 • 1. Lector dr. Dana Maria BOLDEANU - E-CAESAR Monica Anghel – ICI Bucure şti eGovernment: Strategii ş i perspective Agenda Europa 2020 – Future Internet SPOCS - A doua generaţie de Puncte de Contact Unic B uc ure şti , 29 Iunie 2011
 • 2. Sectorul serviciilor reprezintă aproximativ 70% din PIB-ul și rata de ocupare a forței de muncă în UE
 • 3. 95% din locurile de muncă nou create î n ultimii ani se găsesc în sectorul serviciilor
 • 4. Digital natives / governors convergence E xtinderea afacerilor î n alte ţări ale UE …
 • 5. SPOCS - Informa ţii generale <ul><li>Simple Procedures Online for Cross- B order Services - P roiect-pilot de tip B derulat prin P rogramul C adru CIP ICT PSP lansat şi co-finanţat de către Comisia Europeană începând cu 1 Mai 2009 </li></ul><ul><li>Dur ata - 3 ani (2009-2012) </li></ul><ul><li>Coord o nator – CapGeminini BV, Olanda </li></ul><ul><li>Proiectul este construit pe soluţii deja dezvoltate de Statele Membre al UE ca rezultat al implementării Directivei Serviciilor (DS) 2006/123/EC. </li></ul>
 • 6. Simple Procedures Online for Cross-border Services <ul><li>Consortiul SPOCS* este format din 33 de partneri provenind din 16 State Membre (SM) ale UE: </li></ul><ul><ul><li>SM : administraţii publice naţionale şi locale din: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Austria, Fran ţa , German ia , Grec ia , Ital ia , Lit uania , Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Nor vegia , Olanda, Po lonia , Portugal ia , Rom â nia , Slovenia, S uedia </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Universit ăţi </li></ul></ul><ul><ul><li>Furnizori de servicii IT </li></ul></ul><ul><ul><li>Entiţăţi private </li></ul></ul><ul><li>NOT Ă *: Procesul de extindere este în curs de finalizare a ultimelor detalii contractuale. </li></ul>
 • 7. Participarea ROM Â NI EI în consorţiul SPOCS <ul><li>Procesul de extindere al proiectului SPOCS a fost lansat în cadrul competiţiei CIP ICT PSP 2010 . </li></ul><ul><li>România este reprezentată în cadrul SPOCS prin: </li></ul><ul><ul><li>Centrul de Studii Avansate pentru Servicii Electronice ( E-CAESAR ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică ( ICI Buc ureşti) </li></ul></ul><ul><li>având susţinerea la nivel naţional a Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale ( MCSI) . </li></ul>
 • 8. O biectiv ul proiectului <ul><li>Simplificarea formalităţilor şi eliminarea barierelor administrative cu care întreprinderile europene se confruntă, înainte de a îşi ofer i serviciile peste hotare </li></ul><ul><li>Furnizarea de proceduri electronice complete pentru construirea unor soluţii transfrontaliere bazate pe sisteme deja existente în ţările europene în contextul DS . </li></ul><ul><li>C onstruirea celei de a 2-a generaţi i de Punct e de Contact Unic (PCU). </li></ul>
 • 9. Scopul proiectului <ul><li>Creşterea gradului de conştientizare a agenţilor economici vis-à-vis de impactul utilizării PCU-urilor (activităţi la nivel naţional cât şi european). </li></ul><ul><li>Dezvolta rea un ei interoperabilit ăţi pan-european e a serviciilor de guvernare electronică , în contextul DS. </li></ul><ul><li>Standarde comune pentru a garanta securitatea tranzacțiilor pe întregul teritoriu UE bazându-se pe bune practici, specificații deschise și soluții accesibile. </li></ul>
 • 10. De ce este important SPOCS? <ul><li>Modernizarea şi simplificarea procedurilor administrative </li></ul><ul><li>Reducerea birocraţiei </li></ul><ul><li>Creşterea transparenţei în sectorul public </li></ul><ul><li>Îmbunătăţirea serviciilor on-line </li></ul><ul><li>Oportunităţi de afaceri în sectorul public </li></ul><ul><li>Generează beneficii pentru creşterea economică globală </li></ul><ul><li>şi crearea de noi locuri de muncă </li></ul><ul><li>Inovarea produselor bazată pe specificaţii deschise </li></ul><ul><li>Stimularea cererii pentru produse şi servicii IT </li></ul>
 • 11. Interoperabilitatea la nivel european eDelivery eSafe Company Dossier Citizen ID Citizen ID Company ID eSignature Privacy Transport Infrastructure eDoc Containers eID legal entities Visible Digital Signatures Syndication, eDirectories
 • 12. Pilotul SPOCS Ţări care vor participa în proiectul pilot SPOCS Profes ii candidat Austria German ia Grec ia Ital ia Pol onia Portugal ia Slovenia Lituania Malta Agent de turism - X X - X X X Agent imobiliar - X X X X X Constructor X - - X - X Ar hitect X X Furnizor servicii catering X
 • 13. Reţeaua EUGO - Ghişee unice la nivelul întregii UE http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/
 • 14. Furnizor de servicii din SM-A aplică prin PCU î n SM -B
 • 15. C reşterea vizibilităţii SPOCS: www.eu-spocs.eu <ul><li>Business & Consumer End User Group </li></ul><ul><li>SPOCS vision to cover real need of business Stakeholders </li></ul><ul><li>Present SPOCS concepts </li></ul><ul><li>Collaborate with SPOCS through the End user and industry froup </li></ul><ul><li>Member states with differences in terms of: </li></ul><ul><ul><li>Organizational aspects (role of PCS /CAs) </li></ul></ul><ul><ul><li>Centralized or local execution of the services </li></ul></ul><ul><ul><li>Legal requirements </li></ul></ul><ul><li>but with similar: </li></ul><ul><ul><li>Core process flow </li></ul></ul><ul><ul><li>Security needs </li></ul></ul><ul><ul><li>Core functionalities </li></ul></ul>Lets discuss how can SPOCS help to find solutions
 • 16. Deveniţi membru al grupurilor ţintă SPOCS
 • 17. Informaţii suplimentare: www.eu-spocs.eu communication @eu-spocs.eu e-caesar @e-caesar.ro

Related Documents