Engineering<br />Idea Designer<br /><ul><li>Šetříme Váš čas a náklady
Optimalizujeme Vaše projekty
Přesvědčíme investory
Pomůžeme realizovat Vaše nápady</li></li></ul><li>Engineering<br />Idea Designer<br />Předvedeme Vám jak efektivně :<br />...
Rozšířit možnosti Vašeho stávajícího statického programu
Získat stručný a nebo detailní posudek navrhované konstrukce
Ušetřit čas a náklady na projekt
Optimalizovat materiálové náklady výsledného díla</li></li></ul><li>Vytvoření výpočetního modelu<br />Engineering<br />1....
Vytvoření Idea projektu pro dimenzování<br />Engineering<br />1. Vytvoření modelu konstrukce a jeho výpočetv libovolném p...
Definice dílců v konstrukci<br />Engineering<br />1. Vytvoření modelu konstrukce a jeho výpočetv libovolném programu<br />...
Posouzení v dílce v posudkovém modulu<br />Engineering<br />1. Vytvoření modelu konstrukce a jeho výpočetv libovolném prog...
Dimenzování konstrukce v Idea Designer<br />Engineering<br />1. Vytvoření modelu konstrukce a jeho výpočetv libovolném pr...
Dimenzování konstrukce v Idea Designer<br />Engineering<br />1. Vytvoření modelu konstrukce a jeho výpočetv libovolném pr...
Engineering<br />Praktická ukázka<br /><ul><li>Vytvoření modelu železobetonové konstrukce v AxisVM
Import do Idea Designer
Úprava návrhových skupin
Posouzení konstrukce</li></li></ul><li>Vytvoření modelu<br />Engineering<br />Deska vetknutá do průvlaku<br />Železobetono...
Import geometrie<br />Engineering<br />
Výsledkové třídy<br />Engineering<br />Importované zatěžovací kombinace a stavy jsou z důvodu posouzení seskupeny ve výsle...
Návrhové skupiny (dílce konstrukce)<br />Engineering<br />Idea Designer automaticky roztřídí prvky konstrukce do návrhový...
Prezentace a vyhodnocení výsledků FEM výpočtu<br />Engineering<br />Zobrazení vnitřních sil a vyhodnocení lokálních/globál...
Posouzení železobetonových dílců – účinky zatížení<br />Engineering<br />Výběr a definice výsledkových tříd pro posouzení ...
Automaticky generované návrhové skupiny<br />Engineering<br />Idea Designer automaticky seskupí prvky podle úrovně stejnos...
Uživatelsky generované návrhové skupiny<br />Engineering<br />Uživatel může přidávat další skupiny a měnit jejich obsah. N...
Posuzovanéřezy na návrhové skupině 1D, definice oblastí<br />Engineering<br />Na návrhové skupině lze definovat řezy s při...
Posuzovanéřezy na návrhové skupině 2D, definice oblastí<br />Engineering<br />2. Ke každému bodu lze definovat přidruženou...
Export vybrané návrhové skupiny do Idea Beton<br />Engineering<br />Výběr návrhové skupiny (skupin) a strategie exportu. ...
Exportované řezy a extrémy v Idea Beton<br />Engineering<br />Výpis exportovaných řezů<br />Výpis extrémů v řezu <br />Hod...
Zadání vyztužení průřezu<br />Engineering<br />Výběr příslušné šablony a nastavení parametrů<br />
Posouzení <br />Engineering<br />Posouzení vybraného řezu / všeho<br />
of 30

Prezentace Idea Designer

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentace Idea Designer

 • 1. Engineering<br />Idea Designer<br /><ul><li>Šetříme Váš čas a náklady
 • 2. Optimalizujeme Vaše projekty
 • 3. Přesvědčíme investory
 • 4. Pomůžeme realizovat Vaše nápady</li></li></ul><li>Engineering<br />Idea Designer<br />Předvedeme Vám jak efektivně :<br /><ul><li>Dimenzovat konstrukci a NE statický model
 • 5. Rozšířit možnosti Vašeho stávajícího statického programu
 • 6. Získat stručný a nebo detailní posudek navrhované konstrukce
 • 7. Ušetřit čas a náklady na projekt
 • 8. Optimalizovat materiálové náklady výsledného díla</li></li></ul><li>Vytvoření výpočetního modelu<br />Engineering<br />1. Vytvoření modelu konstrukce a jeho výpočetv libovolném programu<br />Idea Aplikace<br />Axis VM<br />Dlubal RFEM/RStab<br />SciaEnginner<br />
 • 9. Vytvoření Idea projektu pro dimenzování<br />Engineering<br />1. Vytvoření modelu konstrukce a jeho výpočetv libovolném programu<br />Idea Aplikace<br />2. Import modelu a výsledků do Idea Designeru<br />Axis VM<br />Idea Designer<br />Dlubal RFEM/RStab<br />SciaEnginner<br />
 • 10. Definice dílců v konstrukci<br />Engineering<br />1. Vytvoření modelu konstrukce a jeho výpočetv libovolném programu<br />Idea Aplikace<br />2. Import modelu a výsledků do Idea Designeru<br />Axis VM<br />Idea Designer<br />Dlubal RFEM/RStab<br />3. Editace návrhových skupin(definice výrobních dílců)<br />SciaEnginner<br />
 • 11. Posouzení v dílce v posudkovém modulu<br />Engineering<br />1. Vytvoření modelu konstrukce a jeho výpočetv libovolném programu<br />4. Posouzení konstrukce<br />Idea Beton<br />Idea Aplikace<br />2. Import modelu a výsledků do Idea Designeru<br />Axis VM<br />Idea Ocel<br />Idea Designer<br />Idea Předpětí<br />Dlubal RFEM/RStab<br />3. Editace návrhových skupin(definice výrobních dílců)<br />SciaEnginner<br />
 • 12. Dimenzování konstrukce v Idea Designer<br />Engineering<br />1. Vytvoření modelu konstrukce a jeho výpočetv libovolném programu<br />4. Posouzení konstrukce<br />5. Update a přepočet modelu<br />Idea Beton<br />Idea Aplikace<br />2. Import modelu a výsledků do Idea Designeru<br />Axis VM<br />Idea Ocel<br />Idea Designer<br />Idea Předpětí<br />Dlubal RFEM/RStab<br />3. Editace návrhových skupin(definice výrobních dílců)<br />SciaEnginner<br />
 • 13. Dimenzování konstrukce v Idea Designer<br />Engineering<br />1. Vytvoření modelu konstrukce a jeho výpočetv libovolném programu<br />4. Posouzení konstrukce<br />5. Update a přepočet modelu<br />Idea Beton<br />Idea Aplikace<br />2. Import modelu a výsledků do Idea Designeru<br />Axis VM<br />Idea Ocel<br />Idea Designer<br />Idea Předpětí<br />Dlubal RFEM/RStab<br />3. Editace návrhových skupin(definice výrobních dílců)<br />SciaEnginner<br />6. Přeposouzení konstrukce<br />
 • 14. Engineering<br />Praktická ukázka<br /><ul><li>Vytvoření modelu železobetonové konstrukce v AxisVM
 • 15. Import do Idea Designer
 • 16. Úprava návrhových skupin
 • 17. Posouzení konstrukce</li></li></ul><li>Vytvoření modelu<br />Engineering<br />Deska vetknutá do průvlaku<br />Železobetonová trámová deska<br />Průvlak podporovaný sloupy<br />
 • 18. Import geometrie<br />Engineering<br />
 • 19. Výsledkové třídy<br />Engineering<br />Importované zatěžovací kombinace a stavy jsou z důvodu posouzení seskupeny ve výsledkových třídách, které jsou následně použity k vyhodnocení extrémů vnitřních sil na konstrukci<br />
 • 20. Návrhové skupiny (dílce konstrukce)<br />Engineering<br />Idea Designer automaticky roztřídí prvky konstrukce do návrhových skupin podle definovaného stupně podobnosti. Tyto skupiny lze následně editovat.<br />
 • 21. Prezentace a vyhodnocení výsledků FEM výpočtu<br />Engineering<br />Zobrazení vnitřních sil a vyhodnocení lokálních/globálních extrémů<br />
 • 22. Posouzení železobetonových dílců – účinky zatížení<br />Engineering<br />Výběr a definice výsledkových tříd pro posouzení železobetonových dílců na mezní stav únosnosti a použitelnosti.<br />
 • 23. Automaticky generované návrhové skupiny<br />Engineering<br />Idea Designer automaticky seskupí prvky podle úrovně stejnosti do návrhových skupin. Uživatel může přidávat další skupiny a měnit jejich obsah.<br />
 • 24. Uživatelsky generované návrhové skupiny<br />Engineering<br />Uživatel může přidávat další skupiny a měnit jejich obsah. Například vytvořit skupiny pro vnitřní, rohové a obvodové sloupy nebo vnitřní a obvodové průvlaky.<br />
 • 25. Posuzovanéřezy na návrhové skupině 1D, definice oblastí<br />Engineering<br />Na návrhové skupině lze definovat řezy s přidruženými oblastmi pro vyhodnocení extrémů.V každém řezu lze definovat typ vyztužení. V tomto případě bude v na sloupy 2,3 typ „GirderUpper2“ vyztužení a v polích 1,2 „GirderLower1“ <br />
 • 26. Posuzovanéřezy na návrhové skupině 2D, definice oblastí<br />Engineering<br />2. Ke každému bodu lze definovat přidruženou oblast na kterých se vyhledávají lokální extrémy. <br />1. Na konstrukci lze definovat posuzované body.<br />3. Ke každé pozici lze definovat typ vyztužení – pozice P1,P3,P4 bude mít v tomto případě stejné vyztužení<br />
 • 27. Export vybrané návrhové skupiny do Idea Beton<br />Engineering<br />Výběr návrhové skupiny (skupin) a strategie exportu. Zjednodušený příklad : 2 pruty v NS, 2 posuzované pozice, 1 typ vyztužení :Žádný extrém – jsou exportovány řezy na všech prutech v návrhové skupině (4 řezy v Idea Beton)Extrém pozice – je exportován extrém na pozici (2 řezy v Idea Beton)Extrém vyztužení – je exportován extrém pro typ vyztužení (1 řez v Idea Beton)<br />Spuštění modulu Idea Beton<br />
 • 28. Exportované řezy a extrémy v Idea Beton<br />Engineering<br />Výpis exportovaných řezů<br />Výpis extrémů v řezu <br />Hodnoty vybraného extrému<br />
 • 29. Zadání vyztužení průřezu<br />Engineering<br />Výběr příslušné šablony a nastavení parametrů<br />
 • 30. Posouzení <br />Engineering<br />Posouzení vybraného řezu / všeho<br />
 • 31. Detailní analýza kritických posudků <br />Engineering<br />Možnost detailní kontroly chování průřezu<br />
 • 32. Přidání dodatečné výztuže<br />Engineering<br />Přidání jednostřižného třmínku<br />
 • 33. Generování protokolu posudku<br />Engineering<br />Uživatel si může vybrat přednastavený typ protokolu – stručný/detailní nebo definovat obsah dle aktuálního případu <br />
 • 34. Posouzení plošné konstrukce<br />Engineering<br />Chci vyšetřovat extrémy vyztužení <br />
 • 35. Posouzení plošné konstrukce<br />Engineering<br />
 • 36. Vyztužení desky<br />Engineering<br />Možnost nezávisle vyztužit pomocí šablony horní/spodní povrch desky nebo přidat dodatečnou výztuž <br />
 • 37. Detailní studie chování průřezu<br />Engineering<br />

Related Documents