Mgr. Ivana Fialová, PhD.Slovenský národný archívivana.fialova@sna.vs.sk
Sústava cisárskych majetkovv Uhorsku, na Morave a v Rakúsku:
Správa sústavy cisárskychmajetkov: Komora , v prvej dekáde 18. storočia jejporadný orgán Komorský pokladničný fond1783 –...
Or ganizačná štr uktúr a riaditeľstvacisár sk ych majetkov a učtár nepodľa schematizmu z r oku 1837:Riaditeľstvo :r...
Vplyv viedenského riaditeľstvana panstvá Holíč a Šaštín: systém správy panstiev úradný jazyk nemčina úradníci pochádzaj...
 plodina z Južnej Ameriky, používaná na prípravu stolového oleja do Holíča poslaná na pokusný výsev v roku ...
Živočíšna výroba: chov mlie č neho typu hovädziehodobytka chov španielskych oviec: Holíč = centrum chovu španielskych o...
Na trase Viedeň – Holíč – Šaštín. Vplyv viedenskej centrálnej správy na vývoj cisárskych panstiev Holíč a Šaštín
Na trase Viedeň – Holíč – Šaštín. Vplyv viedenskej centrálnej správy na vývoj cisárskych panstiev Holíč a Šaštín
Na trase Viedeň – Holíč – Šaštín. Vplyv viedenskej centrálnej správy na vývoj cisárskych panstiev Holíč a Šaštín
Na trase Viedeň – Holíč – Šaštín. Vplyv viedenskej centrálnej správy na vývoj cisárskych panstiev Holíč a Šaštín
Na trase Viedeň – Holíč – Šaštín. Vplyv viedenskej centrálnej správy na vývoj cisárskych panstiev Holíč a Šaštín
Na trase Viedeň – Holíč – Šaštín. Vplyv viedenskej centrálnej správy na vývoj cisárskych panstiev Holíč a Šaštín
Na trase Viedeň – Holíč – Šaštín. Vplyv viedenskej centrálnej správy na vývoj cisárskych panstiev Holíč a Šaštín
Na trase Viedeň – Holíč – Šaštín. Vplyv viedenskej centrálnej správy na vývoj cisárskych panstiev Holíč a Šaštín
Na trase Viedeň – Holíč – Šaštín. Vplyv viedenskej centrálnej správy na vývoj cisárskych panstiev Holíč a Šaštín
Na trase Viedeň – Holíč – Šaštín. Vplyv viedenskej centrálnej správy na vývoj cisárskych panstiev Holíč a Šaštín
Na trase Viedeň – Holíč – Šaštín. Vplyv viedenskej centrálnej správy na vývoj cisárskych panstiev Holíč a Šaštín
of 18

Na trase Viedeň – Holíč – Šaštín. Vplyv viedenskej centrálnej správy na vývoj cisárskych panstiev Holíč a Šaštín

Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Na trase Viedeň – Holíč – Šaštín. Vplyv viedenskej centrálnej správy na vývoj cisárskych panstiev Holíč a Šaštín

  • 1. Mgr. Ivana Fialová, PhD.Slovenský národný archívivana.fialova@sna.vs.sk
  • 2. Sústava cisárskych majetkovv Uhorsku, na Morave a v Rakúsku:
  • 3. Správa sústavy cisárskychmajetkov: Komora , v prvej dekáde 18. storočia jejporadný orgán Komorský pokladničný fond1783 – Riaditeľstvo cisárskych majetkov voViedni 1805 - rozdelené na tri na sebenezávislé zložky: Hlavné riaditeľstvopokladníc, Hlavné riaditeľstvo rodinnýchmajetkov a učtáreň (zložky podriadenéNajvyššiemu úradu komôr) 1823 - Riaditeľstvo rodinných majetkov(úplné osamostatnenie sa správy majetkovspod právomoci Komory)
  • 4. Or ganizačná štr uktúr a riaditeľstvacisár sk ych majetkov a učtár nepodľa schematizmu z r oku 1837:Riaditeľstvo :riaditeľ (1), sekretári (2), koncipisti (2), registrátor aexpedítor (1), protokolista (1), registrant (1),kancelisti (2), stavebný inžinier (1), tzv.Baugeschafts Access (1), stavebný dozorca (1),kancelársky zriadenec (1), sluhovia (2)Učtáreň:riaditeľ (1), účtovní radcovia (2), účtovní oficiáli (5),ingrosisti (4), accessisti (2), sluha (1)
  • 5. Vplyv viedenského riaditeľstvana panstvá Holíč a Šaštín: systém správy panstiev úradný jazyk nemčina úradníci pochádzajúci z rakúskehoprostredia, resp. získavajúci svojepracovné skúsenosti na iných cisárskychpanstvách dosiahnutie určitej uniformity vovedení panstiev (vydávanie spoločnýchnariadení, zriadenie penzijného fondu aprovízneho inštitútu, jednotnosť vkancelárskej praxi, vo vedení účtov)
  • 6.  plodina z Južnej Ameriky, používaná na prípravu stolového oleja do Holíča poslaná na pokusný výsev v roku 1839 preukázaná dobrá výhrevnosť slamy z tejto Článok dvorského záhradníka plodiny Boscha o spôsoboch výsevu, vlastnostiach a využití možnosť využitia popola z olejniny madia sativa tejto slamy na hnojenie lúk
  • 7. Živočíšna výroba: chov mlie č neho typu hovädziehodobytka chov španielskych oviec: Holíč = centrum chovu španielskych oviec, poskytovanie plemenných baranov z Holíčainým cisárskym panstvám, konanie veľkých licitácií oviec aj z inýchcisárskych panstiev v Holíči, účasť holíčskych oviec na výstavách voViedni, angažovanie odborníkov z oblastiveterinárnej medicíny, pôsobiacich vo Viedni, nákup odbornej literatúry venujúcej saproblematike živočíšnej výroby v západnej častimonarchie.

Related Documents