Popoarele OrientuluiPopoarele Orientului
anticantic
Oameni şi locuriOameni şi locuri
Civilizaţiile Orientului anticCivilizaţiile Orientului antic
 Cele mai vechi civilizaţii din Antichitate s-auCele mai vec...
C
I
V
L
I
Z
A
Ţ
II
L
E
A
N
T
I
C
H
I
T
Ă
Ţ
II
MesopotamiaMesopotamia
Ţinutul cuprins
între Tigru şi
Eufrat s-a numit
mai întâi Câmpia
lui Şinar, apoi
Babilonia şi, abia...
Scriere cuneiformă
Zigguratul din Ur
Detaliu de pe Poarta zeiţei Iştar
EgiptulEgiptul
Herodot spunea: Egiptul
este pentru egipteni un
pământ cucerit şi un dar al
fluviului.
►Nilul se revarsă în...
Masca faraonului Tutankamon
Sfinxul din Gizeh
Templul lui Ramses II de la Abu Simbel
PalestinaPalestina
La început s-a numit Canaan.
Romanii îi vor spune Palestina
(Ţara filistenilor).
Este antica ţară a evr...
Templul lui SolomonTemplul lui Solomon
Fenicia
►Numele de
Fenicia ("Ţara
purpurei") a
început să fie
cunoscut după
1200 î.H.
►Lipsită de
terenuri pentru
agricult...
Detaliu de pe un vas fenician
PersiaPersia►Civilizaţia
persană a
apărut şi s-a
dezvoltat în Pod
Iran.
►În această
regiune era
culoarul de
trecere al
pri...
Persepolis
Rython
Brăţară
Cupă cu lei
IndiaIndia Valea Indusului se
înscrie, alături de cea a
Nilului, Tigrului şi
Eufratului, printre
regiunile în care omul a
...
Mohenjo-Daro
Harappa
Lothal
Mare preot – Mohenjo-Daro
ChinaChina
►Teritoriul chinez
se împarte în trei
mari zone naturale:
China de Nord sau
a Fluviului Galben,
China Centrală ...
Marele zid chinezesc Cal de porţelan
Armata de teracotă a impăratului
Qinshihuang
Lampă Vas din bronz
ConcluziiConcluzii
 Istoria Orientului este istoria celor mai vechi civilizaţiiIstoria Orientului este istoria celor mai ...
ŢARAŢARA MEDIULMEDIUL POPULAŢIEPOPULAŢIE OCUPAŢIIOCUPAŢII
MESOPOTAMIAMESOPOTAMIA -între fluv. Tigru şi Eufrat-între fluv. ...
 BibliografieBibliografie::
 Manuale alternative de istorie pentru clasa a V-aManuale alternative de istorie pentru clas...
of 20

Popoareleorientuluiantic(1)

x
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Popoareleorientuluiantic(1)

 • 1. Popoarele OrientuluiPopoarele Orientului anticantic Oameni şi locuriOameni şi locuri
 • 2. Civilizaţiile Orientului anticCivilizaţiile Orientului antic  Cele mai vechi civilizaţii din Antichitate s-auCele mai vechi civilizaţii din Antichitate s-au dezvoltat în nord-estul Africii şi în Asia.dezvoltat în nord-estul Africii şi în Asia.  Primele state apar în mileniul IV î.H. în sudulPrimele state apar în mileniul IV î.H. în sudul Mesopotamiei (Sumer) şi pe Valea NiluluiMesopotamiei (Sumer) şi pe Valea Nilului (Egipt).(Egipt).  Treptat, se formează şi alte state înTreptat, se formează şi alte state în Mesopotamia (babilonian, asirian), în Pod.Mesopotamia (babilonian, asirian), în Pod. Iranului (mezii şi perşii), în Asia Mică (hitiţii),Iranului (mezii şi perşii), în Asia Mică (hitiţii), pe ţărmul răsăritean al Mediteranei (evreii,pe ţărmul răsăritean al Mediteranei (evreii, fenicienii).fenicienii).  State puternice au fost în India şi China.State puternice au fost în India şi China.
 • 3. C I V L I Z A Ţ II L E A N T I C H I T Ă Ţ II
 • 4. MesopotamiaMesopotamia Ţinutul cuprins între Tigru şi Eufrat s-a numit mai întâi Câmpia lui Şinar, apoi Babilonia şi, abia mai târziu, Mesopotamia, adică Ţara dintre râuri. De timpuriu s-a dezvoltat agricultura bazată pe irigaţii. În mil IV î.H. aici s-a născut cea mai veche dintre toate civilizaţiile antichităţii (Sumer). Tot aici s-au format şi regate puternice: Regatul Babilon şi Regatul Assiria. În Mesopotamia au trăit popoare diferite: sumerienii, akkadienii, amoriţii, assirienii, chaldeenii.
 • 5. Scriere cuneiformă Zigguratul din Ur Detaliu de pe Poarta zeiţei Iştar
 • 6. EgiptulEgiptul Herodot spunea: Egiptul este pentru egipteni un pământ cucerit şi un dar al fluviului. ►Nilul se revarsă în fiecare vară (iun- sept), iar după retragerea apelor, în mâlul gras şi umed se aruncă sămânţa. ►Apele Nilului erau bogate în peşte, iar în preajma lui trăiau o mulţime de păsări (ibişi, raţe, gâşte) şi animale (rinoceri, crocodili, elefanţi, lei, leoparzi, gazele, antilope). ►Oamenii cultivau cereale, pomi fructiferi, plante-trestia de zahăr, lotusul, papirusul. Tulpina acestuia se folosea pentru construirea luntrelor şi pentru prepararea materialului numit papirus, pe care se scria. ►Din munţi se extrăgeau: cupru, aur, pietre prţioase şi semipreţioase (safir), dar mai ales piatră de construcţie (granit, calcar). Egiptenii şi-au desfăşurat întreaga viaţă în jurul Nilului
 • 7. Masca faraonului Tutankamon Sfinxul din Gizeh Templul lui Ramses II de la Abu Simbel
 • 8. PalestinaPalestina La început s-a numit Canaan. Romanii îi vor spune Palestina (Ţara filistenilor). Este antica ţară a evreilor, un ţinut în mare parte sărac, un mic teritoriu cuprins între deşert şi mare. Singura zonă mai fertilă este valea râului Iordan. Palestina forma un culoar de trecere între Egipt şi Mesopotamia şi de aceea era râvnită de puternicele state vecine.
 • 9. Templul lui SolomonTemplul lui Solomon
 • 10. Fenicia ►Numele de Fenicia ("Ţara purpurei") a început să fie cunoscut după 1200 î.H. ►Lipsită de terenuri pentru agricultură, se bucura de alte avantaje. ►Ţărmul era prielnic acostării vaselor şi construirii porturilor. Astfel, în curt timp, Fenicia a devenit punct de legătură între comercianţii greci, egipteni şi cei din Orient. ►În munţi se găsea din belşug lemnul de cedru, care lipsea atât de mult egiptenilor şi mesopotamienilor. ►Numele de fenicieni (poinikes) a fost dat de greci.
 • 11. Detaliu de pe un vas fenician
 • 12. PersiaPersia►Civilizaţia persană a apărut şi s-a dezvoltat în Pod Iran. ►În această regiune era culoarul de trecere al principalelor drumuri comerciale ce legau Orientul Apropiat de India şi China. ►Clima se caracterizează prin mari diferenţe de temperatură. ►În sud se practicau agricultura şi pomicultura. În nord se întindea o imensă stepă, prielnică păstoritului. ►Munţii şi chiar deşertul central adăposteau preţioase zăcăminte mult căutate de negustorii vremii. Perşii s-au unit cu mezii şi au întemeiat împreună un puternic imperiu.
 • 13. Persepolis Rython Brăţară Cupă cu lei
 • 14. IndiaIndia Valea Indusului se înscrie, alături de cea a Nilului, Tigrului şi Eufratului, printre regiunile în care omul a păşit pentru prima dată de la preistorie la civilizaţie. Oraşele ocupau suprafeţe de până la 80 ha, adăpostind o populaţie de 30-40.000 locuitori. Erau riguros proiectate, aveau străzi pavate, case de cărămidă arsă cu 1-3 etaje, cu băi şi un avansat sistem de canalizare. Produsele meşteşugăreşti erau exportate până în Mesopotamia şi Asia Centrală. Herodot afirma că indienii (inzii) reprezentau poporul cel mai numeros al lumii antice.
 • 15. Mohenjo-Daro Harappa Lothal Mare preot – Mohenjo-Daro
 • 16. ChinaChina ►Teritoriul chinez se împarte în trei mari zone naturale: China de Nord sau a Fluviului Galben, China Centrală sau a Fluviului Albastru şi China de Sud sau a Fluviului Perlelor. ►China antică şi-a creat o civilizaţie originală şi impunătoare. ►De timpuriu, chinezii s-au ocupat cu agricultura. Au construit canale de irigaţii dirijând apele în zonele în care ele lipseau. ►În nord aveau ierburi bune pentru păşunat, copaci de diferite esenţe în centru, jungle şi mirodenii în sud, bogăţii minerale (cărbuni, fier, pietre preţioase), peşte, animale sălbatice căutate fie pentru blănurile, fie pentru pielea lor, toate acestea au făcut ca teritoriul chinez să fie locuit foarte timpuriu şi să devină un important centru de civilizaţie.
 • 17. Marele zid chinezesc Cal de porţelan Armata de teracotă a impăratului Qinshihuang Lampă Vas din bronz
 • 18. ConcluziiConcluzii  Istoria Orientului este istoria celor mai vechi civilizaţiiIstoria Orientului este istoria celor mai vechi civilizaţii ale lumii.ale lumii.  Oamenii s-au adaptat la varietatea condiţiilor de climă,Oamenii s-au adaptat la varietatea condiţiilor de climă, a formelor de relief şi a bogăţiilor naturale şi au creata formelor de relief şi a bogăţiilor naturale şi au creat civilizaţii foarte diferite unele de altele.civilizaţii foarte diferite unele de altele.  Aici au apărut câteva dintre cele mai importanteAici au apărut câteva dintre cele mai importante invenţii ale omeniriiinvenţii ale omenirii:: agricultura, irigaţiile, metalurgia,agricultura, irigaţiile, metalurgia, scrisul, moneda, busola, hârtia.scrisul, moneda, busola, hârtia.  Popoarele Orientului au lăsat lumii o moştenirePopoarele Orientului au lăsat lumii o moştenire culturală inestimabilăculturală inestimabilă:: poeme, mituri, monumente depoeme, mituri, monumente de artă şi cunoştinţe ştiinţifice. Vechi religii ale Orientuluiartă şi cunoştinţe ştiinţifice. Vechi religii ale Orientului sunt practicate şi astăzi.sunt practicate şi astăzi.  În Orient a început scrierea istoriei.În Orient a început scrierea istoriei.
 • 19. ŢARAŢARA MEDIULMEDIUL POPULAŢIEPOPULAŢIE OCUPAŢIIOCUPAŢII MESOPOTAMIAMESOPOTAMIA -între fluv. Tigru şi Eufrat-între fluv. Tigru şi Eufrat câmp fertilă,climă blândăcâmp fertilă,climă blândă -sumerieni, akkadieni,-sumerieni, akkadieni, assirieni, chaldeeniassirieni, chaldeeni -agricultura (canale şi-agricultura (canale şi şanţuri de irigaţii)şanţuri de irigaţii) EGIPTEGIPT -în N Africii/ câmpie-în N Africii/ câmpie fertilizată de Fluviul Nilfertilizată de Fluviul Nil -egipteni-egipteni -agricultura-agricultura PALESTINAPALESTINA -pe ţărmul M Mediterane-pe ţărmul M Mediterane -ţinut sărac, deşertic-ţinut sărac, deşertic evreievrei -comerţ-comerţ -pomicultură-pomicultură FENICIAFENICIA -ţărmul E al Mediteranei-ţărmul E al Mediteranei -relief muntos, porturi-relief muntos, porturi fenicienifenicieni -navigaţie, comerţ cu-navigaţie, comerţ cu grecii şi pop.Orientuluigrecii şi pop.Orientului PERSIAPERSIA -în Pod Iran / relief înalt,-în Pod Iran / relief înalt, climă asprăclimă aspră -perşi-perşi -mezi-mezi -creşterea animalelor-creşterea animalelor -pomicultura-pomicultura INDIAINDIA -în Pen India / câmpie-în Pen India / câmpie fertilă - Indus/Gangefertilă - Indus/Gange -indieni-indieni -agricultura (irigaţii)-agricultura (irigaţii) -creşterea animalelor-creşterea animalelor CHINACHINA -de-a lungul Fl. Galben-de-a lungul Fl. Galben şi Albastru / climă blândăşi Albastru / climă blândă -chinezi-chinezi -agricultura (irigaţii)-agricultura (irigaţii) -păstoritul-păstoritul Schemă recapitulativăSchemă recapitulativă
 • 20.  BibliografieBibliografie::  Manuale alternative de istorie pentru clasa a V-aManuale alternative de istorie pentru clasa a V-a  M.Rangu/M Ţugulea/C Boboc-Caiet metodic alM.Rangu/M Ţugulea/C Boboc-Caiet metodic al profesorului de istorie, cl a V-a, Ed Univesitas XXI,profesorului de istorie, cl a V-a, Ed Univesitas XXI, Iaşi-2005Iaşi-2005  Horia C.Matei – Enciclopedia Antichităţii, Ed Meronia,Horia C.Matei – Enciclopedia Antichităţii, Ed Meronia, Bucureşti,1995Bucureşti,1995  Enciclopedia WikipediaEnciclopedia Wikipedia

Related Documents