Soluţii
pentru
Evaluarea Personalităţii
şi
Dezvoltare
HR Analy...
DESPRE NOI
HR Analytics este o companie de consultanţă în resurse umane al
cărei obiectiv strategic este creşterea eficie...
UTILITATEA SISTEMULUI DE EVALUĂRI HOGAN
Selecţie
...
EVALUAREA PERSONALITĂŢII
Trăsături de Factori de risc
personalitate utile ...
SISTEMUL DE EVALUĂRI HOGAN
Profilul de Personalitate Hogan (HPI):
R...
RAPOARTE DE EVALUARE DISPONIBILE
HR Analytics
0723.77.44.55
...
TIPURI DE RAPOARTE DISPONIBILE
Profilul de Carieră (Career Builder)
Conţine o prezentare pe 7 pagini a modului în ca...
PROFILUL DE PERSONALITATE HOGAN (HPI)
Surprinde compatibilitatea dintre profilul Beneficii
personal...
PROFILUL DE PERSONALITATE HOGAN (HPI) - APLICAŢII
Selecţie de personal
 Evaluarea HPI este folosită pentru predicţi...
PROFILUL DE DEZVOLTARE HOGAN (HDS)
Identifica potenţialii factori de risc personali cu
impact negativ asupra...
PROFILUL DE DEZVOLTARE HOGAN (HDS) - APLICAŢII
Dezvoltare şi Coaching
 Identifică necesităţile de dezvoltare ce pot...
PROFILUL MOTIVAŢIILOR, VALORILOR ŞI PREFERINŢELOR (MVPI)
Determină compatibilitatea dintre valorile unei
persoane ...
PROFILUL MOTIVAŢIILOR, VALORILOR ŞI PREFERINŢELOR (MVPI)
APLICAŢII
Selecţie
 Identifică ...
Pentru a achiziţiona rapoartele puse la
dispoziţie de
Hogan Assessment Systems
contactaţ...
of 14

Prezentare Solutii De Evaluare HOGAN ASSESSMENT SYSTEM - HR Analytics

Catolog de prezentare a instrumentelor de evaluare a resurselor umane HOGAN ASSESSMENT SYSTEM.
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Technology      


Transcripts - Prezentare Solutii De Evaluare HOGAN ASSESSMENT SYSTEM - HR Analytics

 • 1. Soluţii pentru Evaluarea Personalităţii şi Dezvoltare HR Analytics Romania Str. Someșului, Nr.7, Sibiu - 550003 0723.77.44.55 office@analytics.ro www.analytics.ro | www.teamevent.ro 1
 • 2. DESPRE NOI HR Analytics este o companie de consultanţă în resurse umane al cărei obiectiv strategic este creşterea eficienţei partenerilor săi, prin soluţii integrate de evaluare şi dezvoltare la nivel individual şi organizaţional, recrutare şi selecţie, teambuilding și training. Din 2009, HR Analytics devine distribuitor al Hogan Assessment Systems ca urmare a parteneriatului încheiat cu Hart Human Resource Consulting România. De peste 25 de ani, Hogan Assessment Systems reprezintă prima alegere a specialiştilor şi managerilor de resurse umane în procesul de selecţie şi dezvoltare. Organizaţii din Top 500 Fortune au beneficiat de-a lungul timpului de ansamblul evaluărilor Hogan în procesul de atragere şi dezvoltare a talentelor. Hogan Assessment Systems (HAS) Profilul de Personalitate Hogan (HPI) evaluează personalitatea, potenţialul de succes profesional şi compatibilitatea cu postul Profilul de Dezvoltare Hogan (HDS) evaluează tendinţele comportamentale care pot frâna obţinerea performanţei profesionale, factorii de risc Profilul motivaţiilor, valorilor şi preferinţelor (MVPI) evaluează motivaţiile şi valorile unei persoane precum şi compatibilitatea cu tipul de cultură organizaţională HR Analytics 0723.77.44.55 2 office@analytics.ro www.analytics.ro | www.teamevent.ro
 • 3. UTILITATEA SISTEMULUI DE EVALUĂRI HOGAN Selecţie MVPI HPI Identifică compatibilitatea Identifică compatibilitatea dintre profilul personal Persoană dintre valorile personale şi cerinţele postului şi mediul organizaţional Post Organizaţie HDS Dezvoltare individuală şi de echipă, Coaching Evidenţiază punctele forte şi zonele HPI de dezvoltare ale personalităţii în condiţii obişnuite  Identifică “reţeta potenţială de insucces” HDS  Evaluează factorii de risc şi tendinţele spre comportamente disfuncţionale în momente de stres, oboseală şi presiune MVPI Identifică tipul de mediu în care o persoană va fi maxim productivă HR Analytics 0723.77.44.55 3 office@analytics.ro www.analytics.ro | www.teamevent.ro
 • 4. EVALUAREA PERSONALITĂŢII Trăsături de Factori de risc personalitate utile comportamental ce în management, frânează evoluţia vânzări şi diverse spre performanţă şi medii ocupaţionale succes HPI: HDS: Măsoară Evaluează caracteristicile punctele sensibile interpersonale şi şi factorii de risc trăsăturile de care reprezintă personalitate în potenţialul de condiţii obişnuite “eşec” profesional Succesul profesional HR Analytics 0723.77.44.55 4 office@analytics.ro www.analytics.ro | www.teamevent.ro
 • 5. SISTEMUL DE EVALUĂRI HOGAN Profilul de Personalitate Hogan (HPI): Recrutare şi selecţie  Evaluarea compatibilităţii cu postul  Planificarea succesiunii  Evaluări individuale în vederea dezvoltării  Managementul carierei Aplicaţii ale sistemului Profilul de Dezvoltare Profilul Motivaţiilor, Valorilor şi de evaluare Hogan (HDS): Preferinţelor (MVPI): Hogan Evaluarea compatibilităţii dintre Dezvoltarea echipelor cultura organizaţională şi valorile manageriale personale  Selecţie pentru poziţii  Dezvoltarea personală manageriale cu grad ridicat de stres  Planificarea carierei  Coaching HR Analytics 0723.77.44.55 5 office@analytics.ro www.analytics.ro | www.teamevent.ro
 • 6. RAPOARTE DE EVALUARE DISPONIBILE HR Analytics 0723.77.44.55 6 office@analytics.ro www.analytics.ro | www.teamevent.ro
 • 7. TIPURI DE RAPOARTE DISPONIBILE Profilul de Carieră (Career Builder) Conţine o prezentare pe 7 pagini a modului în care o persoană este probabil să reacţioneze în anumite situaţii, punctele forte, ariile ce necesită dezvoltare, sfaturi legate de dezvoltarea carierei precum şi prezentarea grafică a rezultatelor pentru cele 7 dimensiuni analizate. Profilul Motivaţiilor, Valorilor şi Preferinţelor (Career Compass) Conţine o prezentare pe 8 pagini a celor 10 tipuri de motivaţii şi valori analizate, interpretarea acestora în raport cu cariera şi relaţiile interpersonale precum şi graficul profilului personal de valori. Profilul Potenţialului de Leadership (Leadership Forecast Potential Report) Se bazează pe rezultatele obţinute la Profilul de Personalitate Hogan (HPI) şi conţine în peste 18 pagini o descrirere a punctelor forte şi ariilor ce necesită dezvoltare. Pentru fiecare din cele 7 dimensiuni analizate sunt prezentate implicaţiile comportamentale, implicaţiile asupra stilului de leadership, analiza competenţelor precum şi o serie de recomandări de dezvoltare. Profilul de Dezvoltare a Abilităţilor de Leadership (Leadership Forecast Challenge Report) Are la bază rezultatele obţinute la Profilul de Dezvoltare Hogan (HDS) şi conţine în peste 16 pagini informaţii despre comportamentele care pot influenţa negativ performanţele profesionale. Pentru fiecare din cele 11 dimensiuni analizate sunt prezentate implicaţiile comportamentale, implicaţiile asupra stilului de leadership, analiza competenţelor precum şi recomandări de dezvoltare pentru dimensiunile la care s-au obţinut scoruri în zona de risc moderat şi ridicat. Profilul Motivaţiilor, Valorilor şi Preferinţelor (Leadership Forecast Values Report) Conţine în peste 14 pagini informaţii despre valorile centrale ale unei persoane. Pentru fiecare din cele 10 dimensiuni analizate sunt prezentate implicaţiile asupra stilului de leadership, implicaţiile asupra organizaţiei şi compatibilitatea cu mediul organizaţional. HR Analytics 0723.77.44.55 7 office@analytics.ro www.analytics.ro | www.teamevent.ro
 • 8. PROFILUL DE PERSONALITATE HOGAN (HPI) Surprinde compatibilitatea dintre profilul Beneficii personal şi anumite arii ocupaţionale (vânzări, • Prezice potenţialul de succes management etc.) ocupaţional Furnizează informaţii despre caracteristicile • Reduce costurile de recrutare de personalitate care facilitează sau inhibă • Minimizează timpul dedicat abilitatea unei persoane de a lucra într-o proceselor de selecţie echipă şi performanţele acesteia • Creşte calitatea şi acurateţea evaluărilor Evidenţiază punctele forte şi ariile de • Reduce timpul de inserţie în dezvoltare personale. organizaţie Dimensiuni evaluate • Accesare rapidă online • 15-20 minute timp de completare • Peste 1.000.000 de persoane evaluate în lumea întreagă • Peste 500 de persoane evaluate în 2007 în România • Folosit în peste 50 de companii listate în Top 500 Fortune • Disponibil în peste 20 de limbi HR Analytics 0723.77.44.55 8 office@analytics.ro www.analytics.ro | www.teamevent.ro
 • 9. PROFILUL DE PERSONALITATE HOGAN (HPI) - APLICAŢII Selecţie de personal  Evaluarea HPI este folosită pentru predicţia “Analiza posturilor succesului ocupaţional. relevă faptul că  Este utilă pentru preselecţia candidaţilor pe ocupaţii variate baza compatibilităţii profilului personal cu profilul necesită caracteristici postului. de personalitate diferite” Evaluare şi Dezvoltare  Rezultatele HPI se folosesc în consilierea de carieră. Studiu de caz  Relevă trăsături importante ale stilului “O companie a angajat peste 4400 de comportamental personal, descriind punctele persoane folosind două metode: selecţie cu un recrutor şi evaluare prin forte şi zonele de dezvoltare. Profilul de Personalitate Hogan (HPI). Angajaţii neevaluaţi s-au dovedit a fi  De două ori mai predispuşi concedierii datorită comportamentului Promovare şi Planificare a succesiunii inadecvat  De patru ori mai înclinaţi spre stări conflictuale  Identifică persoanele eligibile pentru  De cinci ori mai înclinaţi spre promovare sau succesiune în organizaţie. insubordonare” HR Analytics 0723.77.44.55 9 office@analytics.ro www.analytics.ro | www.teamevent.ro
 • 10. PROFILUL DE DEZVOLTARE HOGAN (HDS) Identifica potenţialii factori de risc personali cu impact negativ asupra performanţelor profesionale (“Reţeta potenţială individuală de insucces”). Evaluează tendinţele spre comportamente Beneficii disfuncţionale, care apar în momente de stres,  Minimizează riscurile presiune şi oboseală. organizaţionale la nivel de varf  Creşte performanţele Aceste comportamente pot “submina” organizaţionale prin succesul profesional şi relaţiile interpersonale, identificarea celor mai potrivite pot impiedica comunicarea eficientă şi reduce persoane în poziţii strategice performanţele în cadrul echipei. Rezultatele la evaluarea HDS sunt frecvent utilizate ca bază de pornire pentru dezvoltarea individuală şi de echipă, în procese de coaching. Dimensiuni evaluate • Accesare rapidă online • 15-20 minute timp de completare • Peste 300.000 de persoane evaluate în lumea întreagă • Validat în peste 50 de organizaţii din lumea întreagă • Disponibil în peste 20 de limbi HR Analytics 0723.77.44.55 10 office@analytics.ro www.analytics.ro | www.teamevent.ro
 • 11. PROFILUL DE DEZVOLTARE HOGAN (HDS) - APLICAŢII Dezvoltare şi Coaching  Identifică necesităţile de dezvoltare ce pot fi abordate în procesul de coaching. Team Building  Evidenţiază tendinţele distructive care pot cauza conflicte în cadrul echipei.  Oferă informaţii asupra modului în care o persoană se va comporta ca membru al unei echipe. “Aproximativ două treimi din liderii actuali eşuează […] Cel mai des invocat motiv Selecţie pentru eşec este incapacitatea de a construi  Relevă aspecte “de culise” care nu pot fi sau a menţine o echipă.” surprinse într-un interviu de selecţie.  Util de folosit în procese de selecţie pentru Robert Hogan poziţii cu grad înalt de responsabilitate (management, securitate şi protecţie, aviaţie, transporturi, medicină etc.)  Evaluează tendinţele disfuncţionale care au un impact negativ asupra locului de muncă şi a performanţelor echipei. Evaluarea potenţialului de risc personal  Oferă o imagine asupra măsurii în care o persoană manifestă tendinţe ce îi pot frâna evoluţia în carieră. HR Analytics 0723.77.44.55 11 office@analytics.ro www.analytics.ro | www.teamevent.ro
 • 12. PROFILUL MOTIVAŢIILOR, VALORILOR ŞI PREFERINŢELOR (MVPI) Determină compatibilitatea dintre valorile unei persoane şi cultura organizaţională Beneficii Descrie mediul de lucru creat de manageri  Maximizează retenţia de personal Prezice succesul ocupaţional şi satisfacţia în  Oferă managerilor muncă informaţii în constituirea planurilor de motivaţii şi Rezultatele evaluărilor MVPI aplicate la nivel recompense non- de echipă evidenţiază potenţialele zone de financiare conflict dintre membrii unei echipe Dimensiuni evaluate • Accesare rapidă online • 15-20 minute timp de completare • Bazat pe 80 de ani de cercetări • Validat în peste 100 de organizaţii din lumea întreagă • Disponibil în peste 20 de limbi HR Analytics 0723.77.44.55 12 office@analytics.ro www.analytics.ro | www.teamevent.ro
 • 13. PROFILUL MOTIVAŢIILOR, VALORILOR ŞI PREFERINŢELOR (MVPI) APLICAŢII Selecţie  Identifică măsura în care valorile unei persoane se potrivesc cerinţelor unui anumit loc de muncă sau culturii organizaţionale. Team building  Raportul de echipă MVPI relevă coaliţii, arii de concordanţă şi arii de potenţial conflict care pot fi analizate şi discutate în vederea dezvoltării echipei. “Cercetările arată că oamenii sunt maxim Dezvoltare de personal satisfăcuţi atunci când lucrează într-un  Relevă tipul de cultură organizaţională pe care mediu compatibil cu un lider este probabil să o creeze. valorile lor.”  Identifică tipul de mediu în care o persoană va fi maxim productivă. Managementul carierei  Evaluează traseul posibil de carieră al unei persoane bazat pe motivaţii şi valori.  Evidenţiază conflictele dintre valorile unei persoane şi cerinţele postului sau ale organizaţiei. HR Analytics 0723.77.44.55 13 office@analytics.ro www.analytics.ro | www.teamevent.ro
 • 14. Pentru a achiziţiona rapoartele puse la dispoziţie de Hogan Assessment Systems contactaţi: Psih. Mihai EȚCU tel: 0723. 77.44.55 e.mail: mihai.etcu@analytics.ro HR Analytics Romania Str. Someșului, Nr.7, Sibiu – 550003 0723.77.44.55 office@analytics.ro www.analytics.ro | www.teamevent.ro 14

Related Documents