9/18/2014 Portal Rasmi Jabatan Tenaga Manusia (JTM) - Semakan Permohonan
Tarikh : 19 Mei 2014
Rujukan Kami : JTM/HQ/800-...
9/18/2014 Portal Rasmi Jabatan Tenaga Manusia (JTM) - Semakan Permohonan
Mei 2014, anda dianggap sebagai menolak tawaran ...
of 2

Portal rasmi jabatan tenaga manusia (jtm) semakan permohonan

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Portal rasmi jabatan tenaga manusia (jtm) semakan permohonan

  • 1. 9/18/2014 Portal Rasmi Jabatan Tenaga Manusia (JTM) - Semakan Permohonan Tarikh : 19 Mei 2014 Rujukan Kami : JTM/HQ/800-11/33/961205465155 Nama : MOHD FIRDAUS BIN MOHD ZUKI No. Kad Pengenalan : 961205465155 TAWARAN KEMASUKAN KE INSTITUSI LATIHAN JABATAN TENAGA MANUSIA (ILJTM) SESI JULAI 2014 Sukacita dimaklumkan, saudara/saudari ditawarkan untuk mengikuti latihan kemahiran di Institusi Latihan Jabatan Tenaga Manusia (ILJTM) bagi Sesi Julai 2014. Berikut adalah butiran tawaran ini : Kod & Nama Kursus : A11-Sijil Teknologi Automotif (Tahap 1,2 & 3) Tempat Latihan : Institut Latihan Perindustrian (ILP) Marang, Kampung Bukit Parit, 21600 Marang, Terengganu (Tel : 09-618 9000 ) (Faks: 09-618 9009 ) Tempoh Latihan : 2 tahun 3 bulan Tarikh Pendaftaran : 1 Julai 2014 (Selasa) Masa Pendaftaran : 8.30 pagi Bayaran Pendaftaran : Sila muat turun Panduan Pendaftaran dan lampiran berkaitan DI SINI. 2. Tawaran kursus dan tempat latihan adalah MUKTAMAD. Sebarang rayuan pertukaran kursus dan tempat latihan tidak dipertimbangkan. Jabatan berhak untuk menarik balik tawaran ini bila-bila masa atau menyingkirkan bakal pelajar pada satu-satu masa sepanjang tempoh latihan jika didapati kenyataan /maklumat / kelayakan yang diberikan adalah tidak benar/tidak layak atau terlibat dengan mana-mana kesalahan jenayah. Sila bawa kad pengenalan/MyKad (asal dan salinan) dan sijil/slip Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) (asal dan salinan)/ Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) (asal & salinan) dan sijil-sijil lain yang berkaitan semasa pendaftaran. 3. Semasa melapor diri calon hendaklah berpakaian kemas dan berambut pendek (bagi pelajar lelaki) dan berpakaian sopan (bagi pelajar perempuan). Semua pelajar-pelajar yang telah melapor diri adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan Institut. Sila fax/poskan Lampiran A atau klik maklumbalas di bawah untuk pengesahan penerimaan / menolak tawaran. Sekian, terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA" "Pekerja Berinovasi Pemacu Transformasi" Ketua Pengarah, Jabatan Tenaga Manusia. Nota: 1. Surat ini janaan komputer dan dianggap telah ditandatangani 2. Anda WAJIB mencetak surat ini dan hendaklah dibawa semasa hari pendaftaran. Cetak Surat Tawaran MAKLUMBALAS TAWARAN KEMASUKAN SESI JULAI 2014 Sila beri maklumbalas samada anda menerima atau menolak tawaran ini. Jika anda tidak memberi maklumbalas setuju terima sehingga 30 http://www.jtm.gov.my/ver25/index.php/ms/semakan-permohonan 1/2
  • 2. 9/18/2014 Portal Rasmi Jabatan Tenaga Manusia (JTM) - Semakan Permohonan Mei 2014, anda dianggap sebagai menolak tawaran ini dan kekosongan akan diberikan kepada individu lain yang berminat. Maklumbalas Anda Sila Pilih Hantar Kembali ke Utama http://www.jtm.gov.my/ver25/index.php/ms/semakan-permohonan 2/2

Related Documents