Tema 2: El naixement d'EuropaTema 2: El naixement d'Europa
1. Els regnes germànics
En el segle V, el territori que havia ocupat l'imperi romà
d'Occident es va fragmentar en nombroso...
Organització Política
Economia
Monarquia electiva primer,
després hereditària
El rei governava assessorat
per un consell f...
Cultura
2. L'imperi carolingi
3. El feudalisme
Els orígens: segles IX i X
Segona onada d'invasions:
● Vikings/Normands
● Els magiars o hongaresos
● Els ...
Característiques
Una societat estamental
4. Uns reis dèbils
● No tenien exèrcit propi
● No recaptaven impostos
● Els seus ingressos provenien dels feus i
d'algunes...
5. La noblesa
Dos grups
Alta noblesa
Educació dels fills
Patges
Escuders
Cavallers
Les dames
Baixa noblesa
6. El feu
Un feu constava de dues parts:
● La reserva senyorial
● Els masos
Sabies que...?
Els senyors feudals
posseïen el...
8. Els camperols
Representaven la major part de la població
Dos tipus:
● Serfs
● Lliures
Agricultura molt rudimentària.
Pr...
castell
església
molípont
mas mas
bosc
prats
Reserva senyorial
Masos
7. El poder de l'església Organització
Influència
Política
Social
Militar
L'expansió de la cristiandat
Economia
(senyorius...
8. Els camperols
Representaven la major part de la població
Dos tipus:
● Serfs
● Lliures
Agricultura molt rudimentària.
Pr...
Naixement d'Europa
of 16

Naixement d'Europa

2n ESO
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Naixement d'Europa

 • 1. Tema 2: El naixement d'EuropaTema 2: El naixement d'Europa
 • 2. 1. Els regnes germànics En el segle V, el territori que havia ocupat l'imperi romà d'Occident es va fragmentar en nombrosos regnes germànics
 • 3. Organització Política Economia Monarquia electiva primer, després hereditària El rei governava assessorat per un consell format per nobles i guerrers Agricultura Ramaderia Comerç pràcticament inexistent Ambient d'inseguretat
 • 4. Cultura
 • 5. 2. L'imperi carolingi
 • 6. 3. El feudalisme Els orígens: segles IX i X Segona onada d'invasions: ● Vikings/Normands ● Els magiars o hongaresos ● Els sarraïns Clima de violència i inseguretat
 • 7. Característiques
 • 8. Una societat estamental
 • 9. 4. Uns reis dèbils ● No tenien exèrcit propi ● No recaptaven impostos ● Els seus ingressos provenien dels feus i d'algunes ciutats ● El poder dels reis residia en els vincles personals que establia amb els nobles ● Per a governar comptaven amb l'ajuda de la Cúria o Consell reial
 • 10. 5. La noblesa Dos grups Alta noblesa Educació dels fills Patges Escuders Cavallers Les dames Baixa noblesa
 • 11. 6. El feu Un feu constava de dues parts: ● La reserva senyorial ● Els masos Sabies que...? Els senyors feudals posseïen els feus (la terra) i les persones que vivien en ells
 • 12. 8. Els camperols Representaven la major part de la població Dos tipus: ● Serfs ● Lliures Agricultura molt rudimentària. Practicaven el guaret Economia autosuficient
 • 13. castell església molípont mas mas bosc prats Reserva senyorial Masos
 • 14. 7. El poder de l'església Organització Influència Política Social Militar L'expansió de la cristiandat Economia (senyorius feudals)
 • 15. 8. Els camperols Representaven la major part de la població Dos tipus: ● Serfs ● Lliures Agricultura molt rudimentària. Practicaven el guaret Economia autosuficient

Related Documents