11
NAMAZNAMAZ ÜNİTESİÜNİTESİ
TESTTEST
DEĞERLENDİRMEDEĞERLENDİRME
HAZIRLAYANHAZIRLAYAN
NECDET GÜRSOYNECDET GÜRSOY
2
Aşağıdakilerden hangisi
boy abtestinin farzlarından
biri değildir?
a)Niyet etme
b)Ağza su verme
c)Burna su verme
d)Tüm v...
3
Rüku halinde ne
söylenir?
a)Allahüekber
b)Sübhanerabbiyel azim
c)Sübhane rabbiyel a’la
d)Allah
4
“Termihim bihicaretin
min siccil” ifadesi hangi
sureye aittir.
a)Fatiha
b) Kureyş
c)Maun
d) Fil
5
Namazların her
rekatında hangi sure
okunur? a)Fatiha
b)Kevser
c)İhlas
d)Sübhaneke
6
Vitir Vacip namazı
kaç rekattır?
a)2
b)3
c)4
d)5
7
Cenaze namazı
kaç rekattır?
a)2
b)4
c)3
d)Hiçbiri
8
Teravih namazı
hangi ayda kılınır?
a)Recep
b)Şaban
c)Ramazan
d)Muharrem
9
Beş vakit namazın
farzları toplam kaç rekattır?
a)15
b)16
d)17
d)40
10
Beş vakit namazın toplam
rekat sayıları ne kadardır?
a)40
b)35
c)42
d)30
11
Aşağıdaki namazlardan
hangisi farz namazdır?
a)Teravih Namazı
b)Bayram Namazı
c)Vitir Namazı
d)Cuma Namazı
12
İkindi namazının
sünnetinin 3. rekatından
önce ne okunur?
a)Fatiha
b) Besmele
c)Sübhaneke
d)Euzü besmele
13
Biz Müslümanların kıblesi
olan kabe nerededir?
a)Kahire
b)Mekke
c)Medine
d)Kudüs
14
Teyemmüm abdestinin
FARZI kaçtır?
a)4
b)3
c)2
d)12
15
Abdestin farzları
kaçtır?
a)4
b)3
c)2
d)12
16
Namazın farzları
kaçtır?
a)4
b)3
c)2
d)12
17
Boy abdestinin
farzları kaçtır?
a)4
b)3
c)2
d)12
18
Boy abdesti olmayan bir kişi
aşağıdakiler den hangisini
yapabilir?
a)Kur’ an okuyamaz
b)Camiye giremez
c)Dua edemez
d)K...
19
Abdesti olmayan bir kişi
aşağıdakilerden hangisini yapamaz.
a)Dua edemez
b)Kur’ an okuyamaz
c)Namaz Kılamaz
d)Camiye gi...
20
Aşağıdakilerden hangisi
namazın insana kazandırdığı iyi
alışkanlıklardan biri değildir?
a)Birlik ve beraberlik sağlar
b...
21
Cuma namazı kaç
rekattır?
a)4
b)8
c)10
d)13
22
Sübhaneke duasında “ve
celle senaüke” hangi
namazda okunur?
a)Bayram Namazı
b)Teravih Namazı
c)Cuma Namazı
d)Cenaze nam...
23
Cuma namazı hangi
tür namazlara örnektir?
a)Farz Namazlara
b)Vacip Namazlara
c)Nafile Namazlara
d)Sünnet Namazlara
24
a)Farz Namazlara
b)Vacip Namazlara
c)Nafile Namazlara
d)Sünnet Namazlara
Bayram Namazı hangi
tür namazlara örnektir?
25
a)Farz Namazlara
b)Vacip Namazlara
c)Nafile Namazlara
d)Sünnet Namazlara
Teravih Namazı hangi
tür namazlara örnektir?
26
Cenaze Namazı Hangi
tür namazlara örnektir?
a)Farz Namazlara
b)Vacip Namazlara
c)Nafile Namazlara
d)Sünnet Namazlara
27
Kuşluk (Duha) Namazı hangi
tür namazlara örnektir?
a)Farz Namazlara
b)Vacip Namazlara
c)Nafile Namazla
d)Sünnet Namazla...
28
Ara tekbirlerle kılınan
namaz aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Bayram Namazı
b)Cenaze Namazı
c)Teravih Namazı
d)Cuma Namazı
29
Bayram namazı kaç
rekatlı bir namazdır?
a)4
b)3
c)5
d)2
30
Hutbe okunarak kılınan
namaz aşağıdakilerden
hangisidir?
a)Cenaze Namazı
b)Teravih Namazı
c)Bayram Namazı
d) Hiç biri
31
Aşağıdakilerden hangisi
abdestin farzlarından biri
değildir?
a)Elleri Yıkamak
b)Yüzümüzü Yıkamak
c)Başımızı Meshetmek
d...
32
Aşağıdakilerden hangisi
namazın dışındaki şartlardan
biri değildir?
a)Necasetten Taharet
b)Setri Avret
c)Kıbleye Yönelm...
33
Aşağıdakilerden
hangisi Namazın içindeki
şartlardan biri değildir?
a)Vakit
b)Kıraat
c)Rukü
d)Son Oturuş
34
“Elbiselerin ve namaz
kılacağın yerin temiz olması”
namazın hangi şartlarındandır?
a) İçindeki
b) Dışındaki
c)Namazın S...
35
Cuma namazını kılıp
kılmayacağına aşağıdakilerden
hangisine izin verilmemiştir?
a)Yolculara
b)Misafirlere
c)Çok ağır ha...
36
Yatsı Namazı kaç
rekatlı bir Namazdır?
a)8
b)10
c)12
d)13
37
a)8
b)10
c)12
d)13
İkindi namazı kaç
rekatlı bir namazdır?
38
a)8
b)10
c)12
d)13
Öğle namazı kaç
rekatlı bir namazdır?
39
Akşam namazı kaç rekatlı
bir namazdır?
a)4
b)6
c)8
d)5
40
Sabah namazı kaç
rekatlı bir namazdır?
a)4
b)6
c)8
d)5
41
Cuma namazının dışında
aşağıdaki namazların
hangisinde hutbe okunur?
a)Teravih Namazı
b)Cenaze Namazı
c)Öğle Namazı
d)B...
42
Aşağıdakilerden hangisi
erkeklerin mutlaka cemaatla kılması
gereken namazlardan biri değildir?
a)Teravih Namazı
b)Cenaz...
43
a)Teravih Namazı
b)Cenaze Namazı
c)Bayram Namazı
d)Cuma Namazı
Aşağıdakilerden hangisi
cemaatla kılınması gerekli
vacip...
44
Aşağıdakilerden hangisi
sünneti gayri müekkede bir
namazdır?
a)Sabah namazının sünneti
b)Öğle namazının İlk sünneti
c)İ...
45
Kulun Allah’a karşı
görevlerini yapması, Allah’ın ve
peygamberin emir ve yasaklarına
uymasına ne denir?
a)Farz
b)Namaz
...
46
İbadetler beden ile mal ile ve
hem beden hem mal ile yapılır.
Aşağıdakilerden hangisi mal ile
yapılan ibadetlerden biri...
47
Aşağıdakilerden hangisi
beden ile yapılan
ibadetlerden biridir?
a)Namaz Kılmak
b)Hacca gitmek
c)Kurban kesmek
d)Sadaka ...
48
Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak
için yapılan özel şartlardan ve
fiillerden oluşan ibadet
aşağıdakilerden hangisidir?
a)N...
49
“Dinin direği” “Cennetin
anahtarı” “amellerin en
faziletlisi” olan ibadet
aşağıdakilerden hangisidir?
a)Zekat
b)Hac
c)O...
50
Su bulunmadığı veya
kullanma imkanı olmayan
hallerde alınan abdeste ne denir?
a)Gusül
b)Abdest
c)Teyemmüm
d)Hiç biri
51
Ağza burna su vermek,
tüm vücudu yıkamaya ne
denir?
a)Teyemmüm
b)Abdest
c)Gusül abdesti
d)Duş alma
52
Aşağıdaki ismi geçen
sahabelerden hangisinin ezanı
rüyasında görmesiyle namazlardan
önce ezan okunmaya başlandı?
a)Hz E...
53
BAŞARDINIZ
54
BAŞARDINIZ
55
BAŞARDINIZ
56
BAŞARDINIZ
57
BAŞARDINIZ
58
BAŞARDINIZ
59
BAŞARDINIZ
60
BAŞARDINIZ
61
BAŞARDINIZ
62
BAŞARDINIZ
63
BAŞARDINIZ
64
BAŞARDINIZ
65
BAŞARDINIZ
66
BAŞARDINIZ
67
BAŞARDINIZ
68
BAŞARDINIZ
69
BAŞARDINIZ
70
BAŞARDINIZ
71
BAŞARDINIZ
72
BAŞARDINIZ
73
BAŞARDINIZ
74
BAŞARDINIZ
75
BAŞARDINIZ
76
BAŞARDINIZ
77
BAŞARDINIZ
78
BAŞARDINIZ
79
BAŞARDINIZ
80
BAŞARDINIZ
81
BAŞARDINIZ
82
BAŞARDINIZ
83
BAŞARDINIZ
84
BAŞARDINIZ
85
BAŞARDINIZ
86
BAŞARDINIZ
87
BAŞARDINIZ
88
BAŞARDINIZ
89
BAŞARDINIZ
90
BAŞARDINIZ
91
BAŞARDINIZ
92
BAŞARDINIZ
93
BAŞARDINIZ
94
BAŞARDINIZ
95
BAŞARDINIZ
96
BAŞARDINIZ
97
BAŞARDINIZ
98
BAŞARDINIZ
99
BAŞARDINIZ
100
BAŞARDINIZ
101
BAŞARDINIZ
102
BAŞARDINIZ
103
BAŞARDINIZ
104
BAŞARDINIZ
105
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
106
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
107
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
108
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
109
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
110
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
111
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
112
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
113
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
114
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
115
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
116
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
117
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
118
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
119
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
120
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
121
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
122
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
123
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
124
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
125
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
126
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
127
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
128
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
129
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
130
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
131
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
132
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
133
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
134
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
135
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
136
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
137
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
138
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
139
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
140
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
141
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
142
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
143
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
144
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
145
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
146
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
147
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
148
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
149
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
150
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
151
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
152
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
153
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
154
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
155
ÜZGÜNÜM
TEKRAR DENEYİN
156
SILAYTIMIZ SONA
ERDİ.
TEŞEKKÜRLER
of 156

Namaz u ni-tesi-sorulari-pps04102010234123

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Namaz u ni-tesi-sorulari-pps04102010234123

 • 1. 11 NAMAZNAMAZ ÜNİTESİÜNİTESİ TESTTEST DEĞERLENDİRMEDEĞERLENDİRME HAZIRLAYANHAZIRLAYAN NECDET GÜRSOYNECDET GÜRSOY
 • 2. 2 Aşağıdakilerden hangisi boy abtestinin farzlarından biri değildir? a)Niyet etme b)Ağza su verme c)Burna su verme d)Tüm vücudu yıkama
 • 3. 3 Rüku halinde ne söylenir? a)Allahüekber b)Sübhanerabbiyel azim c)Sübhane rabbiyel a’la d)Allah
 • 4. 4 “Termihim bihicaretin min siccil” ifadesi hangi sureye aittir. a)Fatiha b) Kureyş c)Maun d) Fil
 • 5. 5 Namazların her rekatında hangi sure okunur? a)Fatiha b)Kevser c)İhlas d)Sübhaneke
 • 6. 6 Vitir Vacip namazı kaç rekattır? a)2 b)3 c)4 d)5
 • 7. 7 Cenaze namazı kaç rekattır? a)2 b)4 c)3 d)Hiçbiri
 • 8. 8 Teravih namazı hangi ayda kılınır? a)Recep b)Şaban c)Ramazan d)Muharrem
 • 9. 9 Beş vakit namazın farzları toplam kaç rekattır? a)15 b)16 d)17 d)40
 • 10. 10 Beş vakit namazın toplam rekat sayıları ne kadardır? a)40 b)35 c)42 d)30
 • 11. 11 Aşağıdaki namazlardan hangisi farz namazdır? a)Teravih Namazı b)Bayram Namazı c)Vitir Namazı d)Cuma Namazı
 • 12. 12 İkindi namazının sünnetinin 3. rekatından önce ne okunur? a)Fatiha b) Besmele c)Sübhaneke d)Euzü besmele
 • 13. 13 Biz Müslümanların kıblesi olan kabe nerededir? a)Kahire b)Mekke c)Medine d)Kudüs
 • 14. 14 Teyemmüm abdestinin FARZI kaçtır? a)4 b)3 c)2 d)12
 • 15. 15 Abdestin farzları kaçtır? a)4 b)3 c)2 d)12
 • 16. 16 Namazın farzları kaçtır? a)4 b)3 c)2 d)12
 • 17. 17 Boy abdestinin farzları kaçtır? a)4 b)3 c)2 d)12
 • 18. 18 Boy abdesti olmayan bir kişi aşağıdakiler den hangisini yapabilir? a)Kur’ an okuyamaz b)Camiye giremez c)Dua edemez d)Kabe’yi tavaf edemez.
 • 19. 19 Abdesti olmayan bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapamaz. a)Dua edemez b)Kur’ an okuyamaz c)Namaz Kılamaz d)Camiye giremez.
 • 20. 20 Aşağıdakilerden hangisi namazın insana kazandırdığı iyi alışkanlıklardan biri değildir? a)Birlik ve beraberlik sağlar b)Yardımlaşmayı sağlar c)Eşitliği sağlamak d)Kuvvet ve güç kazandırır.
 • 21. 21 Cuma namazı kaç rekattır? a)4 b)8 c)10 d)13
 • 22. 22 Sübhaneke duasında “ve celle senaüke” hangi namazda okunur? a)Bayram Namazı b)Teravih Namazı c)Cuma Namazı d)Cenaze namazı
 • 23. 23 Cuma namazı hangi tür namazlara örnektir? a)Farz Namazlara b)Vacip Namazlara c)Nafile Namazlara d)Sünnet Namazlara
 • 24. 24 a)Farz Namazlara b)Vacip Namazlara c)Nafile Namazlara d)Sünnet Namazlara Bayram Namazı hangi tür namazlara örnektir?
 • 25. 25 a)Farz Namazlara b)Vacip Namazlara c)Nafile Namazlara d)Sünnet Namazlara Teravih Namazı hangi tür namazlara örnektir?
 • 26. 26 Cenaze Namazı Hangi tür namazlara örnektir? a)Farz Namazlara b)Vacip Namazlara c)Nafile Namazlara d)Sünnet Namazlara
 • 27. 27 Kuşluk (Duha) Namazı hangi tür namazlara örnektir? a)Farz Namazlara b)Vacip Namazlara c)Nafile Namazla d)Sünnet Namazlara
 • 28. 28 Ara tekbirlerle kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir? a)Bayram Namazı b)Cenaze Namazı c)Teravih Namazı d)Cuma Namazı
 • 29. 29 Bayram namazı kaç rekatlı bir namazdır? a)4 b)3 c)5 d)2
 • 30. 30 Hutbe okunarak kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir? a)Cenaze Namazı b)Teravih Namazı c)Bayram Namazı d) Hiç biri
 • 31. 31 Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir? a)Elleri Yıkamak b)Yüzümüzü Yıkamak c)Başımızı Meshetmek d)Ayakları yıkamak
 • 32. 32 Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki şartlardan biri değildir? a)Necasetten Taharet b)Setri Avret c)Kıbleye Yönelmek d)Kıyam
 • 33. 33 Aşağıdakilerden hangisi Namazın içindeki şartlardan biri değildir? a)Vakit b)Kıraat c)Rukü d)Son Oturuş
 • 34. 34 “Elbiselerin ve namaz kılacağın yerin temiz olması” namazın hangi şartlarındandır? a) İçindeki b) Dışındaki c)Namazın Sünneti d)Hiç biri
 • 35. 35 Cuma namazını kılıp kılmayacağına aşağıdakilerden hangisine izin verilmemiştir? a)Yolculara b)Misafirlere c)Çok ağır hastalara d)Hiç biri
 • 36. 36 Yatsı Namazı kaç rekatlı bir Namazdır? a)8 b)10 c)12 d)13
 • 37. 37 a)8 b)10 c)12 d)13 İkindi namazı kaç rekatlı bir namazdır?
 • 38. 38 a)8 b)10 c)12 d)13 Öğle namazı kaç rekatlı bir namazdır?
 • 39. 39 Akşam namazı kaç rekatlı bir namazdır? a)4 b)6 c)8 d)5
 • 40. 40 Sabah namazı kaç rekatlı bir namazdır? a)4 b)6 c)8 d)5
 • 41. 41 Cuma namazının dışında aşağıdaki namazların hangisinde hutbe okunur? a)Teravih Namazı b)Cenaze Namazı c)Öğle Namazı d)Bayram Namazı
 • 42. 42 Aşağıdakilerden hangisi erkeklerin mutlaka cemaatla kılması gereken namazlardan biri değildir? a)Teravih Namazı b)Cenaze Namazı c)Bayram Namazı d)Cuma Namazı
 • 43. 43 a)Teravih Namazı b)Cenaze Namazı c)Bayram Namazı d)Cuma Namazı Aşağıdakilerden hangisi cemaatla kılınması gerekli vacip bir namazdır?
 • 44. 44 Aşağıdakilerden hangisi sünneti gayri müekkede bir namazdır? a)Sabah namazının sünneti b)Öğle namazının İlk sünneti c)İkindi namazının ilk sünneti d)Akşam namazının sünneti
 • 45. 45 Kulun Allah’a karşı görevlerini yapması, Allah’ın ve peygamberin emir ve yasaklarına uymasına ne denir? a)Farz b)Namaz c)İbadet d)Vacip
 • 46. 46 İbadetler beden ile mal ile ve hem beden hem mal ile yapılır. Aşağıdakilerden hangisi mal ile yapılan ibadetlerden biri değildir ? a)Sadaka vermek b)Zekat vermek c)Kurban Kesmek c) Hiç biri
 • 47. 47 Aşağıdakilerden hangisi beden ile yapılan ibadetlerden biridir? a)Namaz Kılmak b)Hacca gitmek c)Kurban kesmek d)Sadaka vermek
 • 48. 48 Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için yapılan özel şartlardan ve fiillerden oluşan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? a)Namaz b)Oruç c)Hac d)Zekat
 • 49. 49 “Dinin direği” “Cennetin anahtarı” “amellerin en faziletlisi” olan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? a)Zekat b)Hac c)Oruç d)Namaz
 • 50. 50 Su bulunmadığı veya kullanma imkanı olmayan hallerde alınan abdeste ne denir? a)Gusül b)Abdest c)Teyemmüm d)Hiç biri
 • 51. 51 Ağza burna su vermek, tüm vücudu yıkamaya ne denir? a)Teyemmüm b)Abdest c)Gusül abdesti d)Duş alma
 • 52. 52 Aşağıdaki ismi geçen sahabelerden hangisinin ezanı rüyasında görmesiyle namazlardan önce ezan okunmaya başlandı? a)Hz Ebubekir b)Hz. Ali c)Hz. Osman d) Hz. Ömer
 • 53. 53 BAŞARDINIZ
 • 54. 54 BAŞARDINIZ
 • 55. 55 BAŞARDINIZ
 • 56. 56 BAŞARDINIZ
 • 57. 57 BAŞARDINIZ
 • 58. 58 BAŞARDINIZ
 • 59. 59 BAŞARDINIZ
 • 60. 60 BAŞARDINIZ
 • 61. 61 BAŞARDINIZ
 • 62. 62 BAŞARDINIZ
 • 63. 63 BAŞARDINIZ
 • 64. 64 BAŞARDINIZ
 • 65. 65 BAŞARDINIZ
 • 66. 66 BAŞARDINIZ
 • 67. 67 BAŞARDINIZ
 • 68. 68 BAŞARDINIZ
 • 69. 69 BAŞARDINIZ
 • 70. 70 BAŞARDINIZ
 • 71. 71 BAŞARDINIZ
 • 72. 72 BAŞARDINIZ
 • 73. 73 BAŞARDINIZ
 • 74. 74 BAŞARDINIZ
 • 75. 75 BAŞARDINIZ
 • 76. 76 BAŞARDINIZ
 • 77. 77 BAŞARDINIZ
 • 78. 78 BAŞARDINIZ
 • 79. 79 BAŞARDINIZ
 • 80. 80 BAŞARDINIZ
 • 81. 81 BAŞARDINIZ
 • 82. 82 BAŞARDINIZ
 • 83. 83 BAŞARDINIZ
 • 84. 84 BAŞARDINIZ
 • 85. 85 BAŞARDINIZ
 • 86. 86 BAŞARDINIZ
 • 87. 87 BAŞARDINIZ
 • 88. 88 BAŞARDINIZ
 • 89. 89 BAŞARDINIZ
 • 90. 90 BAŞARDINIZ
 • 91. 91 BAŞARDINIZ
 • 92. 92 BAŞARDINIZ
 • 93. 93 BAŞARDINIZ
 • 94. 94 BAŞARDINIZ
 • 95. 95 BAŞARDINIZ
 • 96. 96 BAŞARDINIZ
 • 97. 97 BAŞARDINIZ
 • 98. 98 BAŞARDINIZ
 • 99. 99 BAŞARDINIZ
 • 100. 100 BAŞARDINIZ
 • 101. 101 BAŞARDINIZ
 • 102. 102 BAŞARDINIZ
 • 103. 103 BAŞARDINIZ
 • 104. 104 BAŞARDINIZ
 • 105. 105 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 106. 106 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 107. 107 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 108. 108 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 109. 109 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 110. 110 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 111. 111 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 112. 112 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 113. 113 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 114. 114 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 115. 115 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 116. 116 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 117. 117 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 118. 118 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 119. 119 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 120. 120 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 121. 121 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 122. 122 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 123. 123 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 124. 124 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 125. 125 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 126. 126 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 127. 127 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 128. 128 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 129. 129 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 130. 130 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 131. 131 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 132. 132 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 133. 133 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 134. 134 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 135. 135 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 136. 136 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 137. 137 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 138. 138 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 139. 139 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 140. 140 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 141. 141 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 142. 142 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 143. 143 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 144. 144 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 145. 145 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 146. 146 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 147. 147 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 148. 148 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 149. 149 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 150. 150 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 151. 151 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 152. 152 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 153. 153 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 154. 154 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 155. 155 ÜZGÜNÜM TEKRAR DENEYİN
 • 156. 156 SILAYTIMIZ SONA ERDİ. TEŞEKKÜRLER

Related Documents