NATURA VERDA , formació Un projecte d’educació on-line
<ul><li>Empresa innovadora dedicada a la creació i gestió personalitzada d’entorns formatius on-line. </li></ul><ul><li>Ac...
<ul><li>EXPERIÈNCIES ANTERIORS RELACIONADES AMB EL PROJECTE: </li></ul><ul><li>Projecte d’educació mediambiental per a l’à...
NATURA VERDA, formació <ul><li>Natura Verda , formació és un projecte d’ e-class que vol oferir un entorn de formaci...
NATURA VERDA, formació <ul><li>Els OBJECTIUS ESTRATÈGICS que ofereix la proposta d’e-class són: </li></ul><ul><li>1. M...
NATURA VERDA, formació <ul><li>PROPOSTA FORMATIVA: </li></ul><ul><li>CURSOS D’EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL </li></ul><ul><li>C...
NATURA VERDA, formació <ul><li>CONTINGUTS DELS CURSOS: </li></ul><ul><li>Curs 1 : D'iniciació a la formació dins de la ...
NATURA VERDA, formació <ul><li>CRITERIS DE DISSENY: </li></ul><ul><li>Reusabilitat dels materials </li></ul><ul><li>Pred...
NATURA VERDA, formació <ul><li>WEB Natura Verda </li></ul>
NATURA VERDA , formació <ul><li>Espai Moodle de NATURA VERDA formació </li></ul>
NATURA VERDA, formació <ul><li>CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ </li></ul>
NATURA VERDA, formació <ul><li>PRESSUPOST D’INVERSIÓ </li></ul><ul><li>La inversió inicial s’amortitzarà en 5 anys </l...
NATURA VERDA, formació <ul><li>MAPA CONCEPTUAL DEL PROJECTE </li></ul>
<ul><li>Natura Verda, formació </li></ul><ul><li>és un projecte d’ </li></ul><ul><li>Contacta amb nosaltres: infoe-clas...
of 14

Natura Verda Formació

Treball Màster TIC i e-learning
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Business      Technology      


Transcripts - Natura Verda Formació

 • 1. NATURA VERDA , formació Un projecte d’educació on-line
 • 2. <ul><li>Empresa innovadora dedicada a la creació i gestió personalitzada d’entorns formatius on-line. </li></ul><ul><li>Acreditació de la norma ISO 9001 </li></ul><ul><li>E quip multidisciplinari: </li></ul><ul><li>Joana Bellmàs Sílvia Canals </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Assessora pedagògica Experta Mediambiental </li></ul><ul><li> i Direcció Comercial </li></ul><ul><li>Maria Gibert Ona Romaní </li></ul><ul><li>Informàtica i Dissenyadora </li></ul><ul><li>Secretaria econòmica </li></ul>
 • 3. <ul><li>EXPERIÈNCIES ANTERIORS RELACIONADES AMB EL PROJECTE: </li></ul><ul><li>Projecte d’educació mediambiental per a l’àrea de joventut de l’ajuntament de Priorat de Conflent, curs 2008/2009 </li></ul><ul><li>Projecte de conscienciació mediambiental de l’ajuntament de la Rosella (any 2008) </li></ul><ul><li>Curs d’introducció de les TIC a la didàctica de les Ciències de la Naturalesa a càrrec de la Generalitat Valenciana (any 2009) </li></ul>
 • 4. NATURA VERDA, formació <ul><li>Natura Verda , formació és un projecte d’ e-class que vol oferir un entorn de formació mediambiental de qualitat als associats de l’ONG Natura Verda </li></ul>
 • 5. NATURA VERDA, formació <ul><li>Els OBJECTIUS ESTRATÈGICS que ofereix la proposta d’e-class són: </li></ul><ul><li>1. Millorar els coneixements medioambientals dels associats </li></ul><ul><li>2. Consolidar l’ONG en l'àmbit medioambiental </li></ul><ul><li>3. Convertir l'entitat en un punt de referència en l'àmbit de l'educació medioambiental escolar. </li></ul><ul><li>4. Millorar la rendibilitat dels projectes a partir de l’ús de les TIC </li></ul><ul><li>5. Millorar la pàgina web existent, fent-la més dinàmica i agradable per als visitants </li></ul>
 • 6. NATURA VERDA, formació <ul><li>PROPOSTA FORMATIVA: </li></ul><ul><li>CURSOS D’EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL </li></ul><ul><li>Característiques generals dels cursos: </li></ul><ul><li>Model e-learning –metodologia constructivista </li></ul><ul><li>Cursos d’autoaprenentatge de 30 hores </li></ul><ul><li>Asincrònics </li></ul><ul><li>Dividits en lliçons </li></ul><ul><li>Sistema autònom d’autoavaluació </li></ul><ul><li>Guia didàctica </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 • 7. NATURA VERDA, formació <ul><li>CONTINGUTS DELS CURSOS: </li></ul><ul><li>Curs 1 : D'iniciació a la formació dins de la institució </li></ul><ul><li>Curs 2: Pàgines web </li></ul><ul><li>Curs 3: Actualizació sobre medi ambient </li></ul><ul><li>Curs 4: Aplicació de les TIC a l'educació ambiental </li></ul>
 • 8. NATURA VERDA, formació <ul><li>CRITERIS DE DISSENY: </li></ul><ul><li>Reusabilitat dels materials </li></ul><ul><li>Predicitibilitat dels materials </li></ul><ul><li>Divisió dels continguts dels cursos en lliçons </li></ul><ul><li>Ús de mèdies i materials elaborats pels propis membres de l’ONG </li></ul><ul><li>Ús de la xarxa social </li></ul>
 • 9. NATURA VERDA, formació <ul><li>WEB Natura Verda </li></ul>
 • 10. NATURA VERDA , formació <ul><li>Espai Moodle de NATURA VERDA formació </li></ul>
 • 11. NATURA VERDA, formació <ul><li>CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ </li></ul>
 • 12. NATURA VERDA, formació <ul><li>PRESSUPOST D’INVERSIÓ </li></ul><ul><li>La inversió inicial s’amortitzarà en 5 anys </li></ul><ul><li>Tindrà com a mitjans de finançament: </li></ul><ul><li>Quotes dels propis associats </li></ul><ul><li>Subvencions de les Administracions públiques </li></ul><ul><li>Ajuts del Fons social de les entitats financeres i caixes d’estalvis </li></ul>Pressupost Euros Direcció del projecte 6000 Consultoria i desenvolupament 0 Personalització de la plataforma 6000 Redisseny del web 9000 Confecció de cursos 12000 Implementació i disseny de continguts 6000 Maqueta 3000 Test de funcionalitat 2500 Total 44500 €
 • 13. NATURA VERDA, formació <ul><li>MAPA CONCEPTUAL DEL PROJECTE </li></ul>
 • 14. <ul><li>Natura Verda, formació </li></ul><ul><li>és un projecte d’ </li></ul><ul><li>Contacta amb nosaltres: infoe-class@eclass.org </li></ul>

Related Documents