www.solarblog.pl
Porównanie płaskich kolektorów słonecznych
 Poglądowe porównanie płaskich kolektorów słonecznych
z ofert...
Slajd
2
Wybór kolektora słonecznego – płaski, czy próżniowy
 Wybór kolektora słonecznego i całej instalacji
solarnej, to ...
Slajd
3
Wybór kolektora słonecznego – jaki producent?
 Wybór instalacji solarnej to także kwestia wyboru producenta. Zasa...
Slajd
4
Trendy na rynku kolektorów słonecznych
 Rynek kolektorów słonecznych ulega dynamicznemu rozwojowi. Dla budynków
j...
Slajd
5
Porównanie kolektorów płaskich
 13 kolektorów płaskich:
Buderus SKN 3.0, Buderus SKN 4.0, Buderus SKS 4.0, DeDiet...
Slajd
6
Porównanie sprawności pracy kolektorów
Różnica temperatury (absorber-otoczenie)
Sprawnośćkolektora
 Wykres sprawn...
Slajd
7
Porównanie wydajności cieplnej kolektorów płaskich
W/m2
średnio: 445 W/m2
(od 411 do 494 W/m2)
 Wydajność cieplna...
Slajd
8
Porównanie cen kolektorów płaskich
PLN/m2
średnio: 1091 PLN/m2
(od 794 do 1527 PLN/m2)
 Pod względem cen kolektor...
Slajd
9
Porównanie wskaźnika „Cena/Wydajność”
PLN/W
średnio: 2,44 PLN/W
(od 1,93 do 3,09 PLN/W
 Wysokie ceny katalogowe k...
Slajd
10
Wnioski z porównania kolektorów słonecznych
 Producenci techniki grzewczej (kompletnych systemów) w wielu przypa...
Slajd
11
Przykład wyboru kolektorów słonecznych
 Przykład wyboru pomiędzy 2 zestawami solarnymi dla c.w.u.: 3-4 osoby
 Z...
Slajd
12
Porównanie cech przykładowych kolektorów
 Porównanie podstawowych cech i parametrów przykładowych kolektorów pła...
Slajd
13
Porównanie cech przykładowych kolektorów
 Należy zwrócić uwagę, że w znacznie korzystniejszej cenie zakupu (-40%...
Slajd
14
Porównanie przykładowych zestawów pakietowych
 Porównanie przykładowych zestawów pakietowych:
Slajd
15
Uwagi do porównania przykładowych zestawów
Uwagi dla porównania zestawów pakietowych:
 Cena katalogowa zestawu o...
Slajd
16
Podsumowanie i wnioski
 Oferta producentów techniki grzewczej nie zawsze jest atrakcyjna pod względem
ceny, wyda...
Hewalex
Ponad 20-letnie doświadczenie na rynku polskim i zagranicznym
www.solarblog.plwięcej prezentacji >>> www.hewalex.pl
Kompletne rozwiązania oparte o kolektory słoneczne i pompy ciepła
Zastosowanie w obiektach mieszkalnych i użytkowych
Hewal...
of 18

Porównanie kolektorów słonecznych

Porównanie kolektorów słonecznych oferowanych przez producentów kompletnej techniki grzewczej i producentów instalacji solarnych. Zakup instalacji solarnej powinien być poparty analizą cen, okresów gwarancji, parametrów technicznych
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Porównanie kolektorów słonecznych

 • 1. www.solarblog.pl Porównanie płaskich kolektorów słonecznych  Poglądowe porównanie płaskich kolektorów słonecznych z oferty producentów techniki grzewczej i producenta kolektorów  Tendencje na rynku kolektorów słonecznych  Czym kierować się przy wyborze instalacji solarnej?
 • 2. Slajd 2 Wybór kolektora słonecznego – płaski, czy próżniowy  Wybór kolektora słonecznego i całej instalacji solarnej, to odpowiedzialna decyzja, ze względu na zakładaną minimum 20-letnią eksploatację instalacji oraz spodziewany efekt ekonomiczny, mający zapewnić realny okres zwrotu kosztów inwestycji i następnie oszczędności dla budżetu domowego.  Jednym z podstawowych dylematów inwestora jest na pewno wybór typu kolektora słonecznego: płaskiego lub próżniowego, co omówione zostało w: „Kolektor płaski, czy rurowy próżniowy”.
 • 3. Slajd 3 Wybór kolektora słonecznego – jaki producent?  Wybór instalacji solarnej to także kwestia wyboru producenta. Zasadniczą kwestią jest często wybór pomiędzy kompletnym systemem oferowanym zazwyczaj przez producenta kompletnej techniki grzewczej, a produktami oferowanymi przez producentów instalacji solarnych.  Pytanie może być postawione przez inwestora w sposób: Czy warto wybrać „z jednej ręki” kompletny system, czyli np. kocioł grzewczy i instalację solarną, czy też wybrać instalację solarną w sposób niezależny od pozostałych elementów systemu grzewczego? Kompletny zestaw producenta techniki grzewczej Zestaw solarny producenta kolektorów słonecznych
 • 4. Slajd 4 Trendy na rynku kolektorów słonecznych  Rynek kolektorów słonecznych ulega dynamicznemu rozwojowi. Dla budynków jednorodzinnych powszechnie oferuje się obecnie gotowe zestawy, obniżające cenę inwestycji, a także zwiększające wygodę doboru i kompletacji rozwiązania  Jednym z trendów jest widoczna optymalizacja kosztów, polegająca na powszechnym zastosowaniu aluminium w budowie kolektorów. Standardem rynkowym stały się absorbery aluminiowo-miedziane.  Coraz powszechniej stosuje się także szyby o wysokiej przepuszczalności promieniowania słonecznego, w tym ze szkła antyrefleksyjnego.  Sterowniki instalacji solarnych posiadają obecnie szeroki zakres funkcji, włącznie z ochroną przed przegrzewaniem kolektorów, bilansowaniem uzysków ciepła, diagnostyką działania instalacji solarnej, itd..
 • 5. Slajd 5 Porównanie kolektorów płaskich  13 kolektorów płaskich: Buderus SKN 3.0, Buderus SKN 4.0, Buderus SKS 4.0, DeDietrich PRO 2.5, Immergas EP 2.6B, Immergas EPM 2.6B, Junkers FKC- 1S, Junkers FKT-1S, Vaillant auroTHERM VFK 145 V, Viessmann 100-F, Viessmann 200-F, Wolf CFK-1, Wolf Topson F3-1  Aby wykazać różnice pomiędzy ofertą producentów techniki grzewczej, a producentem kolektorów słonecznych, posłużono się porównaniem parametrów dla wybranych popularnych na rynku polskim urządzeń:  5 kolektorów płaskich Hewalex serii KS2000 Hewalex KS2000 TP Am, Hewalex KS2000 TLP AC, Hewalex KS2000 SLP, Hewalex KS2000 TLP, Hewalex KS2000 TLP ACR
 • 6. Slajd 6 Porównanie sprawności pracy kolektorów Różnica temperatury (absorber-otoczenie) Sprawnośćkolektora  Wykres sprawności kolektorów słonecznych dla poglądowego porównania sprawności kolektorów oferowanych przez producentów systemów grzewczych z kolektorami Hewalex, dla przykładu KS2000 TLP i KS2000 TLP ACR Hewalex KS2000 TLP Hewalex KS2000 TLP ACR 13 kolektorów słonecznych producentów systemów grzewczych  pojedyncze kolektory producentów systemów grzewczych, uzyskują wyższe sprawności… Wykres dla nasłonecznienia 800 W/m2 - dane z certyfikatów Solar Keymark (estif.org)
 • 7. Slajd 7 Porównanie wydajności cieplnej kolektorów płaskich W/m2 średnio: 445 W/m2 (od 411 do 494 W/m2)  Wydajność cieplna kolektorów (jednostkowo 445 W/m2) przy nasłonecznieniu 800 W/m2, dla typowego zakresu pracy (różnica temperatury ΔT = 16÷48K), w przypadku producentów techniki grzewczej, najczęściej (9 kolektorów ) leży poniżej średniej wydajności (463 W/m2) kolektorów z oferty producenta kolektorów  Na rynku dostępne są pojedyncze kolektory producentów techniki grzewczej, o wysokiej sprawności, jednak większość cechuje się porównywalnymi, a częściej niższymi parametrami w porównaniu do kolektorów oferowanych przez producenta specjalizującego się ściśle w tym zakresie produkcji (tu: Hewalex). średnio: 463 W/m2 (od 449 do 477 W/m2) poszczególne kolektory - dane z certyfikatów Solar Keymark (estif.org)
 • 8. Slajd 8 Porównanie cen kolektorów płaskich PLN/m2 średnio: 1091 PLN/m2 (od 794 do 1527 PLN/m2)  Pod względem cen kolektorów słonecznych, występują bardzo duże dysproporcje. Średnia cena kolektora producenta techniki grzewczej jest wyższa o ponad 50%, w porównaniu do kolektorów producenta kolektorów (tu: Hewalex).  Cena najdroższego kolektora z oferty Hewalex (KS2000 TLP, 797 PLN/m2) jest niemal identyczna z ceną najtańszego kolektora producenta techniki grzewczej (794 PLN/m2), przy czym jest to kolektor znacznie odbiegający standardem technicznym i wydajnością cieplną od kolektora KS2000 TLP, gdyż jego głównym przeznaczeniem są kraje południowej Europy. średnio: 698 PLN/m2 (od 585 do 797 PLN/m2) poszczególne kolektory - ceny katalogowe netto producentów, 08.2012
 • 9. Slajd 9 Porównanie wskaźnika „Cena/Wydajność” PLN/W średnio: 2,44 PLN/W (od 1,93 do 3,09 PLN/W  Wysokie ceny katalogowe kolektorów producentów techniki grzewczej, a jednocześnie przeciętne lub niskie wydajności cieplne wielu z urządzeń, decydują o niekorzystnych wskaźnikach „Cena/Wydajność”  Kolektor o najwyższej wydajności cieplnej (494 W/m2), oferowany jest zarazem w najwyższej cenie zakupu (1527 PLN/m2), wskutek czego cena jednostkowa pozyskiwanego ciepła jest dla niego najwyższa spośród porównywanych kolektorów słonecznych (3,09 PLN/W) średnio: 1,51 PLN/W (od 1,25 do 1,68 PLN/W) poszczególne kolektory - ceny katalogowe netto producentów, 08.2012
 • 10. Slajd 10 Wnioski z porównania kolektorów słonecznych  Producenci techniki grzewczej (kompletnych systemów) w wielu przypadkach oferują kolektory słoneczne w wysokich cenach i często o przeciętnych sprawnościach. Do tego dochodzi fakt przyznawania krótszych okresów gwarancyjnych – zazwyczaj 2-5 lat.  Wyższe ceny instalacji solarnych tej grupy producentów mogą wynikać z generowania wyższych marż, wobec konkurowania na rynku, głównym produktem, np. kotłami grzewczymi.  Argumentem producentów techniki grzewczej jest oferowanie kompletnych systemów (kocioł wraz z instalacją solarną). Przy czym sterowniki producentów kolektorów, jak np. G-422, pozwalają na współpracę z każdym regulatorem kotła, w celu ograniczana ich pracy na podgrzew c.w.u. przy pracy instalacji solarnej.
 • 11. Slajd 11 Przykład wyboru kolektorów słonecznych  Przykład wyboru pomiędzy 2 zestawami solarnymi dla c.w.u.: 3-4 osoby  Zestawy solarne złożone z 2 kolektorów płaskich o porównywalnej powierzchni absorbera. W przypadku producenta techniki grzewczej wybrano ofertę jednego z popularnych na rynku europejskim przedsiębiorstw (Kolektor „B”). Hewalex 2 TLPAC-300W-KS2500 W przypadku producenta kolektorów słonecznych, wybrano zestaw z kolektorami typu KS2500 TLP AC  Obydwa typy kolektorów posiadają absorbery aluminiowo-miedziane o podobnej powierzchni.
 • 12. Slajd 12 Porównanie cech przykładowych kolektorów  Porównanie podstawowych cech i parametrów przykładowych kolektorów płaskich Parametr Kolektor słoneczny Hewalex KS2500 TP AC Kolektor „B” Absorber aluminiowo-miedziany, harfowy, spawany laserowo aluminiowo-miedziany, meandrowy, spawany laserowo Izolacja cieplna dna obudowy 55 mm 50 mm Powierzchnia brutto/apertury 2,515 / 2,236 m2 2,510 / 2,330 m2 Współczynnik kierunkowy dla szyby, 50o 0,96 0,89 Sprawność optyczna 0 79,4 % 78,2 % Współczynniki strat ciepła a1 / a2 4,36 / 0,0049 4,07 / 0,0016 Wydajność cieplna (T=16K) 564 W/m2 556 W/m2 Wydajność cieplna (T=48K) 415 W/m2 393 W/m2 Średnia sprawność w zakresie 16-48K 61,2 % 59,5 % Średnia wydajność cieplna dla 16-48K 490 W/m2 476 W/m2 Cena jednostkowa netto apertury 662 PLN/m2 1.104 PLN/m2 Wskaźnik „Cena/Wydajność cieplna” 1,47 PLN 2,60 PLN Standardowa gwarancja 10 lat 2 lata
 • 13. Slajd 13 Porównanie cech przykładowych kolektorów  Należy zwrócić uwagę, że w znacznie korzystniejszej cenie zakupu (-40%) można otrzymać kolektor o wyższej sprawności, korzystniejszych cechach kierunkowych (wyższa przepuszczalność promieniowania słonecznego dla odchylenia kąta padania promieniowania słonecznego na szybę, np. 50o), z dłuższym okresem gwarancji. Absorber aluminiowo-miedziany z pokryciem selektywnym BlueTec, w układzie harfowym, spawany laserowo
 • 14. Slajd 14 Porównanie przykładowych zestawów pakietowych  Porównanie przykładowych zestawów pakietowych:
 • 15. Slajd 15 Uwagi do porównania przykładowych zestawów Uwagi dla porównania zestawów pakietowych:  Cena katalogowa zestawu oferowanego przez producenta techniki grzewczej jest wyższa od +53% w stosunku do zestawu Hewalex 2 TLPAC-300W-KS2500. Efekt końcowy (ilość ciepła kWh/rok) jest niemal identyczny – takie same pokrycie potrzeb ciepła dla podgrzewu c.w.u. (42% rocznie*)  W niższej cenie zakupu zestawu 2 TLPAC-300W-KS2500, uzyskuje się dłuższy okres gwarancji (10+1 rok), elektroniczny pomiar przepływu, dodatkową izolację cieplną (2x 1 mb) dla przewodów przyłączeniowych dla baterii kolektorów oraz profil maskujący do montażu pomiędzy kolektorami w baterii. * Uwaga dla symulacji: jednakowe warunki pracy zadane w programie GetSolar dla obydwu zestawów, zużycie c.w.u. 250 l/dzień, temperatura c.w.u. 45oC, lokalizacja domu: Warszawa, nachylenie kolektora 35o, kierunek: południe, długość przewodów 16 mb, natężenia przepływu w instalacji solarnej: nominalne zalecane przez producentów.
 • 16. Slajd 16 Podsumowanie i wnioski  Oferta producentów techniki grzewczej nie zawsze jest atrakcyjna pod względem ceny, wydajności, świadczeń, itp.. Wybierając ofertę znanego na rynku producenta kompletnej techniki grzewczej należy liczyć się z wysoką ceną zakupu instalacji solarnej, co nie przekłada się najczęściej na wyższe uzyski ciepła.  Szczególnie pod względem wskaźnika „Cena/Wydajność”, oferta producentów techniki grzewczej prezentuje się mało atrakcyjnie w porównaniu do ofert producentów stricte kolektorów słonecznych.  Atutem zakupu kompletnego systemu grzewczego i solarnego może być sama wygoda inwestycji. Są to jednak dwa niezależne systemy, które sporadycznie w przypadku małych instalacji w domach jednorodzinnych, łączy się ze sobą pod względem współpracy regulatorów. Większość sterowników producentów instalacji solarnych (w tym np. G-422), pozwala w razie potrzeby na współpracę z kotłami grzewczymi, w celu okresowego ograniczania ich pracy na podgrzewanie wody użytkowej.
 • 17. Hewalex Ponad 20-letnie doświadczenie na rynku polskim i zagranicznym www.solarblog.plwięcej prezentacji >>> www.hewalex.pl
 • 18. Kompletne rozwiązania oparte o kolektory słoneczne i pompy ciepła Zastosowanie w obiektach mieszkalnych i użytkowych Hewalex Ponad 20-letnie doświadczenie na rynku polskim i zagranicznym www.solarblog.plwięcej prezentacji >>> www.hewalex.pl