Koordinator ansættes
Koordinator
Overdosisprojektet version 1 gennemgås
Tidligere samarbejdspartnere identificeres
Tidligere deltagere identifi...
Koordinator
Materiale til overdosiskits udvikles og pilottestes
Materiale til genoplivning bestilles og samles
Første over...
Koordinator
Landsdækkende følgegruppe mødes og planlægger forløb og struktur for
overdosiskurser ud over landet, mødestruk...
Koordinator
Overdosiskurser i København udvikles
Kontakt med overdosiskursus ledere i andre
projektkommuner og involvering...
Koordinator
Overdosiskurser i København
Overdosiskurser i øvrige kommuner
initieres og udvikles
Samarbejdspartnere i øvrig...
Koordinator
Landsdækkende følgegruppe mødes og planlægger forår 2014
Københavnske følgegruppe mødes og følger processen
+ ...
Koordinator
Overdosiskurser fortsættes og forankres
i København
Overdosiskurser i øvrige kommuner
udvikles og forankres lo...
Koordinator
Landsdækkende følgegruppe mødes og følger processen.
Dataopsamling vurderes
Københavnske følgegruppe mødes og ...
Koordinator
+ evaluator
Overdosiskurser i alle kommuner
udvikles og forankres fortsat
Dataopsamling færdiggøres
Evaluering...
Evaluering afsluttes og offentliggøres / indsendes til ministeriet
Afsluttende møde
Endelig forankring og national udbredn...
Naloxonforløb expanded
of 12

Naloxonforløb expanded

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Naloxonforløb expanded

 • 1. Koordinator ansættes
 • 2. Koordinator Overdosisprojektet version 1 gennemgås Tidligere samarbejdspartnere identificeres Tidligere deltagere identificeres Københavnske følgegruppe mødes og planlægger forløb og struktur for overdosiskurser i København , mødestruktur fastlægges
 • 3. Koordinator Materiale til overdosiskits udvikles og pilottestes Materiale til genoplivning bestilles og samles Første overdosiskurser i København afvikles og kvalitetssikres Dataopsamling planlægges
 • 4. Koordinator Landsdækkende følgegruppe mødes og planlægger forløb og struktur for overdosiskurser ud over landet, mødestruktur fastlægges og dataopsamling fastlægges og struktureres Københavnske følgegruppe mødes og følger processen
 • 5. Koordinator Overdosiskurser i København udvikles Kontakt med overdosiskursus ledere i andre projektkommuner og involvering i dataopsamling Planlægning af overdosiskurser i alle kommuner Dataopsamling planlægges og implementeres i alle kommuner
 • 6. Koordinator Overdosiskurser i København Overdosiskurser i øvrige kommuner initieres og udvikles Samarbejdspartnere i øvrige kommuner støttes i udvikling lokale overdosiskurser
 • 7. Koordinator Landsdækkende følgegruppe mødes og planlægger forår 2014 Københavnske følgegruppe mødes og følger processen + planlægger forår 2014
 • 8. Koordinator Overdosiskurser fortsættes og forankres i København Overdosiskurser i øvrige kommuner udvikles og forankres lokalt Samarbejdspartnere i øvrige kommuner støttes i udvikling af lokale overdosiskurser
 • 9. Koordinator Landsdækkende følgegruppe mødes og følger processen. Dataopsamling vurderes Københavnske følgegruppe mødes og følger processen + dataopsamling vurderes og understøttes
 • 10. Koordinator + evaluator Overdosiskurser i alle kommuner udvikles og forankres fortsat Dataopsamling færdiggøres Evaluering af samlede projekt gennemføres og gennemskrives Landsdækkende følgegruppe følger processen. Dataopsamling vurderes og evaluering gennemgås og godkendes Københavnske følgegruppe følger processen. Lokale dataopsamling vurderes og evaluering gennemgås og godkendes
 • 11. Evaluering afsluttes og offentliggøres / indsendes til ministeriet Afsluttende møde Endelig forankring og national udbredning?

Related Documents