Politisk kvarter 13. desember 2012
TorangsvågbruaKommentar:Det er skuffande at detikkje er rom for å vurderetiltaket før perioden 2018 –2024.
Vegen over BjellandKommentar:Det er skuffande at det vertsagt at det ikkje errealistisk å realisereprosjektet før 2024.
Kommentar:Opning for å få overordnavegnett heilt tilFiskerihamnen. I såfallviktig for strekningenStorebø – Salthella og ka...
Kommentar:Planen opnar for fornying.Understreker viktighetenfor Austevoll å stå på for åfå nytt anbod så snart sommogleg m...
Nokon øysamfunn har det mykje betre – Døme frå Møre og Romsdal
Nokon øysamfunn har det mykje betre – Døme frå Møre og Romsdal
Nokon øysamfunn har det mykje betre – Døme frå Møre og Romsdal Aukra ...
Nokon øysamfunn har det mykje betre – Døme frå Møre og Romsdal Aukra ...
Ferjesaka blir framleis viktigaste sak
Nokon gode nyheter også frå Fylkeskommunen:
Nokon gode nyheter også frå Fylkeskommunen:Dersom kommunen ynskjer samtidig å bygge ny innkjørsel og parkeringsplassermå d...
Nokon gode nyheter også frå Fylkeskommunen:
KommuneplanenROS, KU og vurdering etter naturmangfaldslova er ferdigog blir levert i morgen.Behandling i planutvalet: 17. ...
Mekling med Fylkesmannen om Bjånesplanen3. desember 2012
Mekling med Fylkesmannen om Bjånesplanen Kommunen og Fylkesmannen vart samd om eit kompr...
Næring ytterstNaust / naustboder innerstLagunen er ok.Småbåthamn utvides Ikkje naust og...
Politisk kvarter 13. desember 2012
Politisk kvarter 13. desember 2012
Politisk kvarter 13. desember 2012
Politisk kvarter 13. desember 2012
Politisk kvarter 13. desember 2012
of 22

Politisk kvarter 13. desember 2012

Ordførar
Published on: Mar 4, 2016
Published in: News & Politics      


Transcripts - Politisk kvarter 13. desember 2012

 • 1. Politisk kvarter 13. desember 2012
 • 2. TorangsvågbruaKommentar:Det er skuffande at detikkje er rom for å vurderetiltaket før perioden 2018 –2024.
 • 3. Vegen over BjellandKommentar:Det er skuffande at det vertsagt at det ikkje errealistisk å realisereprosjektet før 2024.
 • 4. Kommentar:Opning for å få overordnavegnett heilt tilFiskerihamnen. I såfallviktig for strekningenStorebø – Salthella og kanvera innfalsvinkel foropprustning avBjellandsvegen. Dette måspeles inn nårfiskerihamnen er ferdig.Vegnettet på Selbjørntreng og opprustning ogsjansen for å få det tilauker viss vegen for nystatus.
 • 5. Kommentar:Planen opnar for fornying.Understreker viktighetenfor Austevoll å stå på for åfå nytt anbod så snart sommogleg med krav om nyeferjer.
 • 6. Nokon øysamfunn har det mykje betre – Døme frå Møre og Romsdal
 • 7. Nokon øysamfunn har det mykje betre – Døme frå Møre og Romsdal
 • 8. Nokon øysamfunn har det mykje betre – Døme frå Møre og Romsdal Aukra kommune:Midsund kommune: 3344 innbyggere1984 innbyggere 35 daglege turar30 daglege turar
 • 9. Nokon øysamfunn har det mykje betre – Døme frå Møre og Romsdal Aukra kommune:Midsund kommune: 3344 innbyggere1984 innbyggere 35 daglege turar30 daglege turar Austevoll kommune: 4850 innbyggere 19 daglege turar
 • 10. Ferjesaka blir framleis viktigaste sak
 • 11. Nokon gode nyheter også frå Fylkeskommunen:
 • 12. Nokon gode nyheter også frå Fylkeskommunen:Dersom kommunen ynskjer samtidig å bygge ny innkjørsel og parkeringsplassermå det setjast av investeringsmidlar i 2013 til det. Statens vegvesen kan då tapå seg å vera byggherre for heile prosjektet.
 • 13. Nokon gode nyheter også frå Fylkeskommunen:
 • 14. KommuneplanenROS, KU og vurdering etter naturmangfaldslova er ferdigog blir levert i morgen.Behandling i planutvalet: 17. januarKommunestyret legg planen på høyring 7. februarHøyringsfrist: 6 veker (22. mars)Deretter dialog / forhandling før godkjenning ikommunestyret fyrste halvår 2013.
 • 15. Mekling med Fylkesmannen om Bjånesplanen3. desember 2012
 • 16. Mekling med Fylkesmannen om Bjånesplanen Kommunen og Fylkesmannen vart samd om eit kompromi
 • 17. Næring ytterstNaust / naustboder innerstLagunen er ok.Småbåthamn utvides Ikkje naust og bebyggelse langs denne strandlinja. Heller ikkje veg til nausta som Naust og ikkje hytter utgår.

Related Documents