Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji preživljavanja bolesnika oboljelih od teške sepse Helga Ko...
 Predikcija preživljavanja bolesnika u Jedinici intenzivnog liječenja (JIL) važna je jer: ◦ odražava ‘težinu’ bol...
Acute Physiology And Chronic Health Evaluation (APACHE) II SCORE Temperature Mean Arteri...
 ......ne uključuju mnoge laboratorijske parametre koji mogu doprinijeti predikciji Teška sepsa uzrokuje poremeća...
Stanja u kojima se javlja ESS:Bolesti GIT-aBolesti respiratornog sustavaBolesti srca i krvožiljaBolesti bubregaMetabolički...
Mehanizmi poremećaja razine hormona štitnjače u ESS-u ...
Cilj Razmotriti povezanost učestalosti preživljavanja i razine hormona štitnjače kod bolesnika oboljelih od teške se...
Bolesnici i metode Učinjena je retrospektivna analiza razina hormona štitnjače u serumu kod deset bolesnika zaprimljenih...
Bolesnici i metode Referentne vrijednosti razine hormona štitnjače TSH 0,3-5,0 ...
Bolesnici i metodeBolesnik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ...
RezultatiDescriptive Statistics Valid N Mean Std.Dev. Minimum ...
Rezultati Estimated Marginal Means of MEASURE_1 20 ...
Usporedba FT3 po pacijentima Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika oboljelih od ...
Rezultati S c a t t e r p l o t o f t 3 - 1 a g a i n s t a p ...
Rezultati S c a t t e r p l o t o f t 3 - 7 a g a i n s t a p ...
Rezultati S c a t t e r p l o t o f t 3 - 1 4 a g a i n s t a p a ...
RezultatiGraf 4. Korelacija FT3 prvoga dana sa duljinom trajanja liječenja Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji...
Zaključak Niske razine FT3 povezane su sa lošijim ishodom liječenja bolesnika oboljelih od teške sepse i koreliraju ...
Hvala!
RezultatiTemeljem pilot istraživanja postoje naznake da bi inicijalniAPACHE II scor mogao biti dobar prediktor razine t3 u...
of 20

Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Health & Medicine      


Transcripts - Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika

 • 1. Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji preživljavanja bolesnika oboljelih od teške sepse Helga Komen Ušljebrka, Marija Cindrić, Božidar Krstulović, Vesna Golubović Klinika za Anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenja, Klinički bolnički centar Rijeka
 • 2.  Predikcija preživljavanja bolesnika u Jedinici intenzivnog liječenja (JIL) važna je jer: ◦ odražava ‘težinu’ bolesnika ◦ odražava trend u liječenju ◦ omogućuje evaluaciju i usporedbu razine kvalitete liječenja u pojedinom JIL-u Bazirana je na prognostičkim modelima koji koriste kliničke i biokemijske parametre ◦ Simplified Acute Physiology Score (SAPS II) ◦ Sepsis-related Organ Failure Assessment (SOFA) score ◦ Multiple Organ Dysfunction Score (MODS) ◦ Acute Physiology And Chronic Health Evaluation (APACHE) II score Vincent JL, Moreno R. Clinical review: scoring systems in the critically ill. Crit Care. 2010;14(2):207. Epub 2010 Mar 26. Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika oboljelih od teške sepse
 • 3. Acute Physiology And Chronic Health Evaluation (APACHE) II SCORE Temperature Mean Arterial (°C) Pressure Heart Rate (mmHg) If FIO2 >= 0,5 Respiratory If FIO2 < : (A-a) O2 Rate 0,5 : PaO2 If no A.B.Gs : Serum Serum Arterial pH Sodium HCO3- (mmol/L) (mmol/L) Serum Serum Serum Creatinine Creatinine Potassium With Acute Without Acute (mmol/L) Renal Failure Renal Failure W.B.C (x103/ GCS Ht mm3 )Knaus WA, Draper EA, Wagner DP, Zimmerman JE (1985). "APACHE II: a severity of disease classification system“.Critical Care Medicine 13 (10): 818–29. Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika oboljelih od teške sepse
 • 4.  ......ne uključuju mnoge laboratorijske parametre koji mogu doprinijeti predikciji Teška sepsa uzrokuje poremećaj razine hormona ◦ tireotropni hormon (TSH) ≤ ◦ slobodni tiroksin (FT4) ≤ Euthyroid sick syndrom ◦ slobodni trijodtironin (FT3) ↓ (ESS) ◦ kortikotropin (ACTH) ↑ ili ◦ prolaktin (PRL) ↑ Low T3 syndrome ◦ testosteron ↓ ili ◦ kortisol ↑ Non-thyroidal illness syndrome ◦ prokalcitonin ↑ ◦ hormon rasta ↑ Mebis L et al. The hypothalamus-pituitary-thyroid axis in critical illness. Neth J Med. 2009 Nov;67(10):332-40. Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika oboljelih od teške sepse
 • 5. Stanja u kojima se javlja ESS:Bolesti GIT-aBolesti respiratornog sustavaBolesti srca i krvožiljaBolesti bubregaMetabolički poremećajiUpalna stanjaInfarkt miokardaGladovanjeSepsaOpekotineTraumaKirurški postupciMaligne bolestiTransplantacija koštane srži Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika oboljelih od teške sepse
 • 6. Mehanizmi poremećaja razine hormona štitnjače u ESS-u Citokini (IL-1, IL-6, TNF alfa) inhibiraju produkciju TRH, TSH, T3 i TBG Produkcija T3 u štitnjači je normalna, ali je periferna produkcija T3 smanjena zbog smanjene aktivnosti dejonidaze tip I, a pod utjecajem citokinaE. Chinga-Alayo and al. Thyroid hormone levels improve the prediction of mortality among patients admitted to the intensive care unit. Intensive care medicine 2005; 31(10):1356-1361. Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika oboljelih od teške sepse
 • 7. Cilj Razmotriti povezanost učestalosti preživljavanja i razine hormona štitnjače kod bolesnika oboljelih od teške sepse Utvrditi da li je predikcija preživljavanja bazirana na Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II (APACHE II) score-u preciznija kombiniranjem sa razinom hormona štitnjače Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika oboljelih od teške sepse
 • 8. Bolesnici i metode Učinjena je retrospektivna analiza razina hormona štitnjače u serumu kod deset bolesnika zaprimljenih u Jedinicu intenzivnog liječenja KBC-a Rijeka sa glavnom dijagnozom teške sepse Bolesnici su liječeni u JIL-u u periodu od veljače do kolovoza 2010. godine Navedeni bolesnici nisu prethodno imali endokrinopatija Vazoaktivna potpora, diuretska potpora Serumska razina FT3, FT4 i TSH određivana je prvog, sedmog i četrnaestog dana liječenja radioimunoesej testom (RIA) Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika oboljelih od teške sepse
 • 9. Bolesnici i metode Referentne vrijednosti razine hormona štitnjače TSH 0,3-5,0 mIJ/L FT4 10,0-25,0 pmol/L FT3 2,2-6,8 pmol/L Kod četiri bolesnika liječenje sepse je završilo smrtnim ishodom APACHE II score pojedinog bolesnika doveden je u korelaciju sa prosječnom razinom FT3 pojedinog bolesnika Korelacija FT3 i duljine trajanja liječenja Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika oboljelih od teške sepse
 • 10. Bolesnici i metodeBolesnik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Spol M Ž Ž M M Ž Ž M Ž M Dob (g.) 81 80 62 72 73 75 62 59 74 50 Duljinaliječenja 18 20 17 21 22 24 20 17 16 14 (d)APACHE II 24 22 16 15 20 21 13 14 15 17 Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika oboljelih od teške sepse
 • 11. RezultatiDescriptive Statistics Valid N Mean Std.Dev. Minimum Maximum t3-1 10 1,68800 0,330784 1,22000 2,17000 t3-7 10 1,86800 0,487233 1,14000 2,53000 t3-14 10 2,05100 0,787943 0,93000 2,98000 t4-1 10 16,91000 3,861908 9,50000 21,70000 t4-7 10 17,78000 3,074916 11,70000 21,90000 t4-14 10 17,50000 3,188173 10,50000 21,40000 tsh-1 10 2,08500 1,181752 0,41000 4,16000 tsh7 10 5,82300 2,047617 3,97000 10,64000 tsh-14 10 9,75500 2,491658 5,42000 13,90000apache-II 10 14,80000 2,347576 12,00000 18,00000 TSH 0,3-5,0 mIJ/L FT4 10,0-25,0 pmol/L FT3 Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnikapmol/L 2,2-6,8 oboljelih od teške sepse
 • 12. Rezultati Estimated Marginal Means of MEASURE_1 20 Estimated Marginal Means 10 HORMONE T3 T4 0 TSH 1 7 14 time point Tablica 1. Trend razine TSH, FT3 i FT4Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika oboljelih od teške sepse
 • 13. Usporedba FT3 po pacijentima Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika oboljelih od teške sepse
 • 14. Rezultati S c a t t e r p l o t o f t 3 - 1 a g a i n s t a p a c h e - II S p re a d s h e e t1 1 0 v *1 0 c t3 -1 = 2 ,9 5 7 3 -0 ,0 8 5 8 *x 2 ,4 2 ,2 2 ,0 1 ,8t3-1 1 ,6 1 ,4 1 ,2 1 ,0 a p a c h e -1 II : t 3 - 1 : y 1= 2 2 , 9 5 7 3 - 01 , 30 8 5 8 * x ; 1 14 15 16 17 18 19 r = - 0 ,6 0 8 7 ; p = 0 ,0 6 1 8 ; r 2 = 0 ,3 7 0 5 a p a c h e - II Graf 1. Korelacija APACHE II i FT3 prvoga dana liječenja Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika oboljelih od teške sepse
 • 15. Rezultati S c a t t e r p l o t o f t 3 - 7 a g a i n s t a p a c h e - II S p r e a d s h e e t1 1 0 v *1 0 c t3 - 7 = 4 ,2 6 5 2 - 0 ,1 6 2 *x 2 ,6 2 ,4 2 ,2 2 ,0t3-7 1 ,8 1 ,6 1 ,4 1 ,2 1 ,0 a p a c h e -1 II: t 3 - 7 : 1 y 1= 2 4 , 2 6 5 2 - 01 , 31 6 2 * x ; r = 1- 4 , 7 8 0 4 ; p =1 50 , 0 0 7 7 ; 0 16 17 18 19 2 a p a c h e - IIr = 0 ,6 0 9 1 Graf 2. Korelacija APACHE II i FT3 sedmoga dana liječenjaPoremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika oboljelih od teške sepse
 • 16. Rezultati S c a t t e r p l o t o f t 3 - 1 4 a g a i n s t a p a c h e - II S p re a d s h e e t1 1 0 v *1 0 c t3 - 1 4 = 6 ,3 6 2 1 - 0 ,2 9 1 3 *x 3 ,2 3 ,0 2 ,8 2 ,6 2 ,4 2 ,2t3-14 2 ,0 1 ,8 1 ,6 1 ,4 1 ,2 1 ,0 0 ,8 a p a c h e -1 II : t 3 - 1 4 : y1 2= 6 , 3 6 2 1 - 1 03 , 2 9 1 3 * x ; 1 4 1 15 16 17 18 19 r = - 0 ,8 6 7 9 ; p = 0 ,0 0 1 1 ; r 2 = 0 ,7 5 3 2 a p a c h e - II Graf 3. Korelacija APACHE II i FT3 prvoga dana liječenja Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika oboljelih od teške sepse
 • 17. RezultatiGraf 4. Korelacija FT3 prvoga dana sa duljinom trajanja liječenja Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika oboljelih od teške sepse
 • 18. Zaključak Niske razine FT3 povezane su sa lošijim ishodom liječenja bolesnika oboljelih od teške sepse i koreliraju sa povišenim vrijednostima APACHE II score-a. Dodatak razine hormona štitnjače APACHE II score-u moglo bi poboljšati predikciju preživljavanja kod bolesnika liječenih od teške sepse Potrebno je učiniti studiju na većem broju bolesnika radi postizanja statističke značajnosti Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika oboljelih od teške sepse
 • 19. Hvala!
 • 20. RezultatiTemeljem pilot istraživanja postoje naznake da bi inicijalniAPACHE II scor mogao biti dobar prediktor razine t3 uzizraženu linearnu i negativnu korelaciju (veci skor uvjetujenižu razinu t3). U prvom očitanju velika je disperzija podatakai nema statistički značajne korelacije, dok ona postajeznačajna na drugom i trećem očitanju. Koeficijent korelacijepenje se od -0.61 do -0.87 od prvog do treceg ocitanja teshodno tome se povećava i udio objašnjenog varijabiliteta od37-75%.Poremećaj razine hormona štitnjače u predikciji izliječenja bolesnika oboljelih od teške sepse

Related Documents