(Մեծ Ճգնաժամ) տնտեսական ճգնաժամ էր, որ տեղի ունեցավ 1929-1939 թվականին,չնայած որոշ երկրներում շարունակվեց մինչև 1945 թվակա...
Ներկայումս ակտիվ գործունեություն ծավալող տարբեր անձինք այդճգնաժամից դաս են քաղում և փորձում իրադրության …. միջոցովխոչընդոտ...
<<Միջազգային ֆինանսական և տնտեսական ճգնաժամ>> թեմայի մերգլխավոր մուտքի խոսքում դուք կարող եք տեղեկություններ գտնել ԿոնրադԱ...
Զարգացած պետություններում, ուր տնտեսությունները «ոչ ճգնաժամային»են, ճգնաժամի ավարտը նշանակում է վերադարձ առողջ տնտեսության...
Մասնագետների մի մեծ խումբ գտնում է, որ ճգնաժամը նաևհնարավորություն է, նախ և առաջ՝ տնտեսության մրցունակությունըբարձրացնելու...
Հեղափոխությունը մի երևույթ է, որի ժամանակ պատմական կարճժամանակահատվածում հասարակության մեջ կատարվում ենարմատական փոփոխությ...
Ամեն անգամ, երբ հեղափոխություն սահմանումն օգտագործում ենքհասարակական գործընթացների առնչությամբ, մենք պետք է հասկանանք՝որտե...
Այդպիսի ինստիտուտները վաղ թե ուշ անխուսափելիորենհակասությունների մեջ են մտնում հին գոյաբանության շրջանակներումգործող ինստի...
Առաջին սցենարի էության բացահայտման համար մեջբերենք մի քաղվածքժամանակին աղմուկ հանած Է.Թոֆլերի «Իշխանությանփոխակերպություն»...
Prezentaciya1(1)
Prezentaciya1(1)
Prezentaciya1(1)
of 12

Prezentaciya1(1)

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentaciya1(1)

  • 1. (Մեծ Ճգնաժամ) տնտեսական ճգնաժամ էր, որ տեղի ունեցավ 1929-1939 թվականին,չնայած որոշ երկրներում շարունակվեց մինչև 1945 թվականը:Մեծ Ճգնաժամը սկիզբառավ Ամերկիայի Միացյալ Նահանգներում և հետագայում տարածվեց ողջաշխարհով մեկ: Մեծ Ճգնաժամը հատկապես մեծ վնաս հասցրեց ԱմերկիայիՄիացյալ Նահանգների, ՄեծԲրիտանիայի, Կանադայի, Գերմանիայի ևՖրանսիայի տնտեսություններին:Ճգնաժամերը լինում են սովորաբար չորս տարին մեկ:Աշխարհը խրվում էֆինանսական և տնտեսական ճգնաժամի մեջ, որը կարտահայտվի գլոբալտնտեսական աճի հստակ թուլացմամբ: Այդ ճգնաժամի ազդեցություններն ուհետևանքներն իհարկե դեռ ամբողջ ծավալով տեսանելի չեն, մի քանի պատճառներայնուհանդերձ հստակ են: Միջազգայնորեն կոորդինացված կանոնների պակասը,շատ քիչ թափանցիկությունն ու անհասանելի վերահսկողության մեխանիզմներըսխալ խթան են դրել և ֆինանսական տնտեսությանը հնարավորություն տվելանտեսանելի ռիսկերի դիմել:
  • 2. Ներկայումս ակտիվ գործունեություն ծավալող տարբեր անձինք այդճգնաժամից դաս են քաղում և փորձում իրադրության …. միջոցովխոչընդոտել սահքը դեպի վատթարացում կամ առնվազն մեղմացնելթափը: Օրակարգում միջնաժամկետ խորհրդածություններ են դրվածմիջազգային ֆինանսական շուկայի ճարտարապետության նորացմանհամար:Այդ ուղղությամբ առաջին քայլերը ձեռնարկվեցին ՎաշինգտոնումԳ20 հանդիպմամբ:Կոնրադ Ադենհաուեր հիմնադրամն այն համոզմանն է,որ հիմնական և ազգային մակարդակով պաշտպանված սոցիալականշուկայական տնտեսության ղեկավար սկզբունքները բանավեճը կդրոշմենգլոբալ շրջանակային պայմաններով միջազգային ֆինանսական ևտնտեսական համակարգի համար: Անհատըինքնապատասխանատվությամբ է գործում պետական շրջանակում, որըսահմանում է խաղի կանոնները և վերահսկում հենց վերոնշյալներիպահպանումը:
  • 3. <<Միջազգային ֆինանսական և տնտեսական ճգնաժամ>> թեմայի մերգլխավոր մուտքի խոսքում դուք կարող եք տեղեկություններ գտնել ԿոնրադԱդենհաուեր հիմնադրամի քաղաքական երկխոսության մասին, ինչպեսնաև մտքեր ու հղումներ այն մասին, թե սոցիալական շուկայականտնտեսության սկզբունքները ինչպես կարող են փոխանցվել միջազգայինսոցիալական շուկա: Դրա կողքին ներկայացված են ֆինանսականճգնաժամի մասին տեղական վերլուծություններ և հիմնադրամիհամընդհանուր հաշվետվությունը: Այս էջի ներքևում գտնվող օրացույցը միակնարկ է ներկայացնում այն միջոցառումների մասին, որոնք անցկացնումէ Կոնրադ Ադենհաուեր հիմնադրամը` ուղղված ֆինանսականշուկայական ճգնաժամին, ինչպես նաև միջազգային քաղաքականկարգուկանոնին:
  • 4. Զարգացած պետություններում, ուր տնտեսությունները «ոչ ճգնաժամային»են, ճգնաժամի ավարտը նշանակում է վերադարձ առողջ տնտեսությանը:Հայաստանի պարագայում, տնտեսության երկարատև երկնիշ աճը,այդուհանդերձ մեծապես պայմանավորված էր ոչ մրցակցային ևներմուծման վրա հիմնված ճյուղերի զարգացմամբ: Հայաստանիտնտեսությունը վերածվել էր հանքահումքային ու շինարարական«ձիերին» լծված սայլի:Համաշխարհային ճգնաժամն ընդհատեց Հայաստանի տնտեսությանվերընթացը: Տրամաբանորեն, մեր պարագայում ճգնաժամիհաղթահարումը կարձանագրի վերադարձը «նախաճգնաժային»տնտեսությանը:
  • 5. Մասնագետների մի մեծ խումբ գտնում է, որ ճգնաժամը նաևհնարավորություն է, նախ և առաջ՝ տնտեսության մրցունակությունըբարձրացնելու համար: Ճգնաժամը կառավարություններինհնարավորություն ընձեռեց նահանջել ազատականությանքաղաքականությունից, միջամտել մասնավորի գործունեությանը, աջակցելսեփական արտադրողներին` վստահ լինելով, որ կխուսափենբացասական վերաբերմունքից: Սակայն, այս ամենն ընդամենը միջոցներեն, որոնք կիրառվում են նաև Հայաստանում: Կիրառվում են ,սակայնհստակ թիրախի բացակայության պայմաններում: «Մասնավոր հատվածնանկում է ապրում, եկեք աջակցենք նրան»: Երբ գիրուկ երեխան սկսում էնիհարել, առաջին օգնությունը սնելու ու սննդի չափաբաժինն ավելացնելումեջ չպետք է փնտրել, քանզի գիրությունը առողջության նշան չէ դեռևս:Ճգնաժամի ընձեռած հնարավորությունն իրականում առաջին հերթինտնտեսության կառուցվածքը վերափոխելու՝ շինարարության հաշվինտնտեսության երկնիշ աճ արձանագրող հայկական տնտեսական«գիրուկին» առողջ «մանչուկ» դարձնելու հնարավորությունն է:
  • 6. Հեղափոխությունը մի երևույթ է, որի ժամանակ պատմական կարճժամանակահատվածում հասարակության մեջ կատարվում ենարմատական փոփոխություններ: Որպես կանոն` հեղափոխություններտեղի են ունենում այն հասարակություններում, որոնք ճգնաժամ ենապրում: Հեղափոխությունները հանգեցնում են տարբեր արդյունքների:Ավելի հաճախ հաղթում են նորի կողմնակիցները` ճանապարհ հարթելովբարենորոգումների համար: Երբեմն կայանում է փոխհամաձայնություն,երբեմն ժամանակավոր հաղթում է հետադիմությունը, երբեմն էլիշխանություն եկած նորերն սկսում են չարաշահել հօգուտ անձնականշահերի:Ավելի նախընտրելի է համարվում այն ուղին, երբ ազգերնանընդհատ բարենորոգում են իրենց կյանքը: Այդպիսի ազգերը սովորաբարքիչ են հայտնվում ճգնաժամի մեջ և խուսափում են հեղափոխությունից:Սակայն այս ուղին պահանջում է պատմական հարուստ փորձ ևգիտակցություն:Տասնյոթից տասնութերորդ դարերում հեղափոխություններտեղի ունեցան Անգլիայում, Ամերիկայում և Ֆրանսիայում:
  • 7. Ամեն անգամ, երբ հեղափոխություն սահմանումն օգտագործում ենքհասարակական գործընթացների առնչությամբ, մենք պետք է հասկանանք՝որտե՞ղ է տեղի ունենում հետազոտվող հանրության կամ ավելի լայնիմաստով՝ օբյեկտի որակական փոփոխությունը: Ուկրաինական՝«նարնջագույն», վրացական՝ «վարդերի» և ղրղզական՝ «կակաչների»հեղափոխության օրինակները ցույց են տալիս, որ երբեմնհեղափոխությունը հասկացվում է ոչ թե որպես հանրության վիճակիորակական փոփոխություն, այլ որպես իշխանության փոփոխում`հանրության ուժային ճնշման ներքո, և լայն հասարակությանուշադրության կենտրոնում ոչ թե նոր գաղափարախոսության,քաղաքականության, տնտեսության կամ, ավելի ստույգ, զարգացմանգոյաբանության1, այլ անհատի ու իշխանության ղեկին գտնվող խմբիհարցն է:
  • 8. Այդպիսի ինստիտուտները վաղ թե ուշ անխուսափելիորենհակասությունների մեջ են մտնում հին գոյաբանության շրջանակներումգործող ինստիտուտների հետ: Առաջ է գալիս հակամարտություն, ինչն էլհանգեցնում է իրական բեկման (երրորդ փուլ): Եվ հենց այս բեկումն է, որկապված է մարդկանց որոշակի խմբի կամային գործողությունների հետ,խումբ, որն ունի կամ ձեռք է բերում իշխանության լծակները, իսկ այդգործողություններն ուղղված են դեպի փոփոխություն և զարգացում, ինչը,որպես կանոն, մենք անվանում ենք հեղափոխություն:Հեղափոխությունկարելի է կատարել լոկ այն դեպքում, երբ հանրությունը պատրաստ էընկալել նոր գոյաբանությունը, և մենք ակներևաբար հակասություն ենքտեսնում հանրության կազմակերպման ձևի ու բովանդակության միջև: Այդհակասությունը կարող է հանդես գալ հետևյալ երկու սցենարներից մեկիդրսևորմամբ,հեղափոխությունը լինում է չորս տարին մեկ:
  • 9. Առաջին սցենարի էության բացահայտման համար մեջբերենք մի քաղվածքժամանակին աղմուկ հանած Է.Թոֆլերի «Իշխանությանփոխակերպություն» գրքից. «300 տարի առաջ արդյունաբերականհեղափոխությունը սկիզբ դրեց նյութական արժեքների ստեղծման նորհամակարգի գոյությանը: Գործարանային խողովակները վեր հառնեցինայնտեղ, որտեղ մի ժամանակ դաշտեր էին… Ի վերջո, ուր գալիս էինգոլորշու շարժիչները և գործարանային խողովակները, դրանց ամենուրեքհետևում էին քաղաքական փոփոխությունները: Քանդվում էինմիապետությունները կամ պահպանվում էին միայն զբոսաշրջիկներինգրավող ծիսակատարները… Եթե հակիրճ խոսենք, նյութական արժեքներիստեղծման նոր համակարգի առաջացումը խարխլեց իշխանության հինհամակարգի բոլոր հենակետերը՝ ի վերջո փոխելով ընտանեկանկենսաձևը, բիզնեսը, քաղաքականությունը, պետական կառուցվածքը ևընդհանուր առմամբ համաշխարհային իշխանակարգը… Նրանք, ովքերպայքարում են ապագայի նկատմամբ հսկողության հասնելու համար,գործադրել են ուժ, հարստություն ու գիտելիք»:

Related Documents