BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KỲ
NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG
JOOMLA
GVHD: VÕ ĐỖ THẮNG
SVTH:Nguyễn Anh Hào
1
NỘI DUNG
I. TỔNG QUAN VỀ JOOMLA
II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG JOOMLA
III. SEO WEBSITE
IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN
V. KẾT LUẬ...
I. TỔNG QUAN VỀ JOOMLA
• Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở
• Viết bằng PHP, kết nối cơ sở dữ liệu MySQL
• Dễ cài đặt ,qu...
II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG
JOOMLA
1. Phân tích yêu cầu
2. Xây dựng web joomla
3. Demo
4
II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG
JOOMLA
1. Phân tích yêu cầu
• Cung cấp website tin tức trực tuyến cung cấp nhiều thông ti...
II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG
JOOMLA
2. Xây dựng web joomla
• Cài đặt Joomla trên hosting
• Cài đặt template
• Tạo bà...
II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG
JOOMLA
3. Demo(http://quangathena.bytehost13.com/)
7
II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG
JOOMLA
3. Demo - Cài đặt template
8
II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG
JOOMLA
3. Demo - Category
9
II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG
JOOMLA
3. Demo – Bài viết
10
II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG
JOOMLA
3. Demo – Menu trình diễn ảnh
11
II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG
JOOMLA
3. Demo – Menu
12
II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG
JOOMLA
3. Demo – Danh mục tin tức
13
II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG
JOOMLA
3. Demo-Quảng Cáo
14
II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG
JOOMLA
3. Demo
Hỗ trợ online FaceBook
15
II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG
JOOMLA
3. Demo
Lượng truy cập
16
II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG
JOOMLA
3. Demo-Footer
17
III. SEO
• SEO với blogspot
• SEO với wordpress
18
IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN
• Cải tiến nội dung bài viết
• Cải tiến giao diện
• Tối ưu hóa từ khóa
• Thiết kế bình luận cho b...
V. KẾT LUẬN
• Phân tích ,đánh giá các yêu cầu của website tin tức cơ bản
• Tạo một website cơ bản bằng Joomla
• Đưa web...
Q & A
21
of 21

Presenting at Athena

present athena
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Presenting at Athena

 • 1. BÁO CÁO THỰC TẬP CUỐI KỲ NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG WEBSITE TIN TỨC BẰNG JOOMLA GVHD: VÕ ĐỖ THẮNG SVTH:Nguyễn Anh Hào 1
 • 2. NỘI DUNG I. TỔNG QUAN VỀ JOOMLA II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG JOOMLA III. SEO WEBSITE IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN V. KẾT LUẬN 2
 • 3. I. TỔNG QUAN VỀ JOOMLA • Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở • Viết bằng PHP, kết nối cơ sở dữ liệu MySQL • Dễ cài đặt ,quản lý ,độ tin cậy cao ,miễn phí 3
 • 4. II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG JOOMLA 1. Phân tích yêu cầu 2. Xây dựng web joomla 3. Demo 4
 • 5. II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG JOOMLA 1. Phân tích yêu cầu • Cung cấp website tin tức trực tuyến cung cấp nhiều thông tin hơn nữa cho người dung • Với các yêu cầu : đầy đủ ,nhanh ,chính xác ,dễ sử dụng 5
 • 6. II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG JOOMLA 2. Xây dựng web joomla • Cài đặt Joomla trên hosting • Cài đặt template • Tạo bài viết ,category • Tạo trình diễn ảnh • Tạo menu và đưa menu ra trang chủ • Tạo danh mục bài viết • Tạo quảng cáo • Cài đặt module facebook ,thống kê • Tích hợp footer 6
 • 7. II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG JOOMLA 3. Demo(http://quangathena.bytehost13.com/) 7
 • 8. II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG JOOMLA 3. Demo - Cài đặt template 8
 • 9. II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG JOOMLA 3. Demo - Category 9
 • 10. II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG JOOMLA 3. Demo – Bài viết 10
 • 11. II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG JOOMLA 3. Demo – Menu trình diễn ảnh 11
 • 12. II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG JOOMLA 3. Demo – Menu 12
 • 13. II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG JOOMLA 3. Demo – Danh mục tin tức 13
 • 14. II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG JOOMLA 3. Demo-Quảng Cáo 14
 • 15. II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG JOOMLA 3. Demo Hỗ trợ online FaceBook 15
 • 16. II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG JOOMLA 3. Demo Lượng truy cập 16
 • 17. II. XÂY DỰNG WEB TIN TỨC BẰNG JOOMLA 3. Demo-Footer 17
 • 18. III. SEO • SEO với blogspot • SEO với wordpress 18
 • 19. IV. HƯỚNG PHÁT TRIỂN • Cải tiến nội dung bài viết • Cải tiến giao diện • Tối ưu hóa từ khóa • Thiết kế bình luận cho bài viết • Nâng cao bảo mật 19
 • 20. V. KẾT LUẬN • Phân tích ,đánh giá các yêu cầu của website tin tức cơ bản • Tạo một website cơ bản bằng Joomla • Đưa website lên hosting • Cách SEO website • Vận dụng ngôn ngữ HTML ,PHP ,MySql • Nâng cao khả năng giao tiếp 20
 • 21. Q & A 21