http://wwwhan.nl/lectoraatlean
Naar een cultuur van
continu verbeteren
Dr. Vincent Wiegel
SUCCES?!
Jouw perspectief
Organisatie succes
Groter perspectief
Rommelig
Succesfactoren
Een Casus
Dr. Vincent Wiegel 2
Experimenteer
Reflecteer
Dr. Vincent Wiegel 3
Bijsluiter bij Lean
 Lean duurt lang, lang; Is hard werken
 Zeker niet altijd leuk
 En uiteindelijk gaat het niet om Le...
Cultuur
Waarden en gewoonten van een organisatie om
bepaalde type problemen te adresseren
“Zo doen we het hier”
Dr. Vincen...
Strategie, change management,
operationeel management
A
C D
P
Strategie
Change management
Operationeel management
Geeft ri...
Verandermanagement als integraal
onderdeel van strategie
Dr. Vincent Wiegel 7
Wat voor soort organisatie?
Is ze klaar voor de verandering?
Dr. Vincent Wiegel 8
KSF: 2 stadia
1: Introductie
Opbouwen van voldoende kennis en vaardigheden om
conform de Lean-aanpak verbeteringen te kunn...
KSF: 2 dimensies
1: Strategisch: het ‘wat’ van de Lean-strategie
Wat voor Lean-organisatie willen we zijn en wat willen we...
Stadium 1 - Strategisch
 Sense of urgency
 Visie
 Medewerkers mobiliseren
Dr. Vincent Wiegel 11
Stadium 1 - Tactisch
 Normen
 Transparantie
 Strategie-uitrol
 Tijd voor verbeteren
Dr. Vincent Wiegel 12
Stadium 2 - Strategisch
 Operationeel leiderschap
 Lean leren
 HR-Beleid
Dr. Vincent Wiegel 13
Stadium 2 - Tactisch
 Discipline
 `Kort-cyclisch bijsturen
 Structurele oplossingen
Dr. Vincent Wiegel 14
of 14

Naar een cultuur van continu verbeteren

Voordracht bijeenkomst Continu Verbeteren in HvA
Published on: Mar 3, 2016
Published in: Education      


Transcripts - Naar een cultuur van continu verbeteren

 • 1. http://wwwhan.nl/lectoraatlean Naar een cultuur van continu verbeteren Dr. Vincent Wiegel
 • 2. SUCCES?! Jouw perspectief Organisatie succes Groter perspectief Rommelig Succesfactoren Een Casus Dr. Vincent Wiegel 2
 • 3. Experimenteer Reflecteer Dr. Vincent Wiegel 3
 • 4. Bijsluiter bij Lean  Lean duurt lang, lang; Is hard werken  Zeker niet altijd leuk  En uiteindelijk gaat het niet om Lean Marlon Doomen Dr. Vincent Wiegel 4
 • 5. Cultuur Waarden en gewoonten van een organisatie om bepaalde type problemen te adresseren “Zo doen we het hier” Dr. Vincent Wiegel 5
 • 6. Strategie, change management, operationeel management A C D P Strategie Change management Operationeel management Geeft richting aan Is nodig voor vullen gaps Verandert Voegt toe Neemt weg Geeft richting aan Uitrol Aansturing Kaikaku Kaizen Performance mngmnt Nemawashi Yokoten Hoshin Kanri 5s, poka yoke, Kanban Andon, Jidoka Dr. Vincent Wiegel 6
 • 7. Verandermanagement als integraal onderdeel van strategie Dr. Vincent Wiegel 7
 • 8. Wat voor soort organisatie? Is ze klaar voor de verandering? Dr. Vincent Wiegel 8
 • 9. KSF: 2 stadia 1: Introductie Opbouwen van voldoende kennis en vaardigheden om conform de Lean-aanpak verbeteringen te kunnen realiseren; concrete, eerste verbeteringen door te voeren die de geloofwaardigheid van de aanpak bevestigen 2: Handhaving en uitbouw Het borgen van de behaalde verbeteringen; het invoeren van een continu-verbetercultuur waarin telkens nieuwe problemen worden geïdentificeerd en opgelost Dr. Vincent Wiegel 9
 • 10. KSF: 2 dimensies 1: Strategisch: het ‘wat’ van de Lean-strategie Wat voor Lean-organisatie willen we zijn en wat willen we daarmee bereiken? Strategische aspecten zorgen voor de Lean-identiteit en de voorwaarden voor het lange- termijnsucces van Lean 2: Tactisch: het ‘hoe’ van invoering van Lean De uitvoering van Lean-verbeteractiviteiten, opleidingen. ‘Hoe bereiken we onze strategische doelen gegeven waar we nu staan en het feit dat we de volgende mensen en budgetten ter beschikking hebben?’ Dr. Vincent Wiegel 10
 • 11. Stadium 1 - Strategisch  Sense of urgency  Visie  Medewerkers mobiliseren Dr. Vincent Wiegel 11
 • 12. Stadium 1 - Tactisch  Normen  Transparantie  Strategie-uitrol  Tijd voor verbeteren Dr. Vincent Wiegel 12
 • 13. Stadium 2 - Strategisch  Operationeel leiderschap  Lean leren  HR-Beleid Dr. Vincent Wiegel 13
 • 14. Stadium 2 - Tactisch  Discipline  `Kort-cyclisch bijsturen  Structurele oplossingen Dr. Vincent Wiegel 14