Predmet: Tehničko i informatičko obrazovanje Razred:VI (šesti) Mojstir- Draga
Profesor: Hamdo HasanovićNastavna jedinica: Energetika u građevinarstvu
 Hidroizolacija Termoizolacija Akustička izolacija
Систем се састоји од: 1. Колектора 2. Резервоара воде ...
Претварање Сунчеве енергије уелектричну врши сеу ФОТОНАПОНСКОЈ ЋЕЛИЈИ Више соларних ћелија се групишуу МОДУЛЕ (ПАНЕЛЕ) ...
Сунц е Соларни колекторСоларне ћелије
Prezentacija energetike
Prezentacija energetike
Prezentacija energetike
Prezentacija energetike
Prezentacija energetike
Prezentacija energetike
Prezentacija energetike
Prezentacija energetike
Prezentacija energetike
Prezentacija energetike
of 16

Prezentacija energetike

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Prezentacija energetike

  • 1. Predmet: Tehničko i informatičko obrazovanje Razred:VI (šesti) Mojstir- Draga
  • 2. Profesor: Hamdo HasanovićNastavna jedinica: Energetika u građevinarstvu
  • 3.  Hidroizolacija Termoizolacija Akustička izolacija
  • 4. Систем се састоји од: 1. Колектора 2. Резервоара воде 3. Бојлера 4. Пумпе и 5. Потрошача Радни флуид може да буде: • ваздух • вода • течност на бази антифризаСтепен ефикасности је од 35% до 55%.
  • 5. Претварање Сунчеве енергије уелектричну врши сеу ФОТОНАПОНСКОЈ ЋЕЛИЈИ Више соларних ћелија се групишуу МОДУЛЕ (ПАНЕЛЕ) Више модула се може груписатиу ФОТОНАПОНСКЕ СИСТЕМЕ Ефикасност соларних модулаје од 8% до 15%
  • 6. Сунц е Соларни колекторСоларне ћелије

Related Documents