NANO TEKNOLOJI VE TIPUYGULAMALARı OSMAN SAYGI UFUK ZAN
SUNUM PLANI Nanotıp nedir? Nanotıp ile neler yapılabilir? Tıpta Nanoteknoloji kullanımı nasıl gerçekleĢir? Nano partik...
NANOTıP Nanotıp, nano cihazlar ve nano yapılar kullanarak , insanın biyolojik sistemlerini moleküler boyutta izle...
TıP VE SAĞLıK SEKTÖRÜ Nano teknoloji yaĢayan sistemlere moleküler seviyelerde müdahale etme imkanı yaratabilir...
 Sadece hastalığın bulunduğu ve yayıldığı bölgeye saldırarak ilaç veren makineler , insan vücudu içinde hareket e...
TıPTA NANO TEKNOLOJI
NELER YAPıLABILIR ? Biomateryaller Kemik DiĢ Hücreler Kıkırdak Viral ve bakteriyal saldırılar Ġlaç hedefleme TeĢhi...
 Nano teknoloji birçok bilim dalını kapsamasına karĢın tıp alanında oldukça çarpıcı geliĢmelere imkan tanıyacak...
Anadolu Üniversitesi Ġleri Teknolojiler AraĢtırma Birimi Nanoteknoloji Bilim Dalı AraĢ. Gör. Yasemin BOZKAYA
 Nano algılayıcılar: Ġnsan vücudundaki hastalıkları çok önceden saptayarak erken tedavi olanağı Nano fototermoli...
NANO PARTIKÜLLERIN AVANTAJLARı ArtmıĢ ilaç çözünürlüğü Parçalanmaya karĢı koruma Toksit etkilerin azalması UzatılmıĢ e...
BIYONANOMATERYALLER: Ortopedik protezler Kardiyovasküler implantlar Plastik implantlar Dental implantlar Ġnsülin pomp...
CIHAZLAR  Portatif lab cihazlarının, anında diyabetten HIV’e kadar her analizi anında yapması beklenmektedir.  Vücuda ...
ĠġITME KAYBı TEDAVISI
KAYNAKÇA http://tr.wikipedia.org/wiki/Nanoteknoloji http://www.trt.net.tr/haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=801c d7...
BIZI DINLEDIĞINIZ IÇIN TEġEKKÜR EDERIZ…
of 16

Nano teknoloji ve tip uygulamaları

Published on: Mar 3, 2016


Transcripts - Nano teknoloji ve tip uygulamaları

 • 1. NANO TEKNOLOJI VE TIPUYGULAMALARı OSMAN SAYGI UFUK ZAN
 • 2. SUNUM PLANI Nanotıp nedir? Nanotıp ile neler yapılabilir? Tıpta Nanoteknoloji kullanımı nasıl gerçekleĢir? Nano partiküllerin avantajları Biyonanomateryaller Ortopedik Materyaller Yapay Göz Yapay Kulak Kaynakça
 • 3. NANOTıP Nanotıp, nano cihazlar ve nano yapılar kullanarak , insanın biyolojik sistemlerini moleküler boyutta izleme, tedavi etme, yeniden yapılandırma olarak açıklanır. http://tr.wikipedia.org/wiki/Nanoteknoloji
 • 4. TıP VE SAĞLıK SEKTÖRÜ Nano teknoloji yaĢayan sistemlere moleküler seviyelerde müdahale etme imkanı yaratabilir. YaĢayan organizmalar ile etkileĢime geçebilecek boyutlarda araçlar üretilmesi ile bir çok yeni teĢhis ve tedavi yöntemlerinin geliĢmesi olasıdır. http://www.trt.net.tr/haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=801cd7e7-703f-41e8-84d5-ca8489c05df6
 • 5.  Sadece hastalığın bulunduğu ve yayıldığı bölgeye saldırarak ilaç veren makineler , insan vücudu içinde hareket edilmesine imkan sağlayan teĢhis araçları , nano-teknolojinin tıp ve sağlık sektörü üzerindeki potansiyel uygulamaları olarak gösterilebilir.
 • 6. TıPTA NANO TEKNOLOJI
 • 7. NELER YAPıLABILIR ? Biomateryaller Kemik DiĢ Hücreler Kıkırdak Viral ve bakteriyal saldırılar Ġlaç hedefleme TeĢhis http://a2kolye.wordpress.com/nano-nedir/
 • 8.  Nano teknoloji birçok bilim dalını kapsamasına karĢın tıp alanında oldukça çarpıcı geliĢmelere imkan tanıyacaktır:  Nano robotlar:  Nano algılayıcılar:  Nano fototermoliz:Yazar & Kaynak: Süleyman YAĞCIZEYBEK, http://www.milliegitim.biz/git.asp?nereye=Ayrinti&id=2861
 • 9. Anadolu Üniversitesi Ġleri Teknolojiler AraĢtırma Birimi Nanoteknoloji Bilim Dalı AraĢ. Gör. Yasemin BOZKAYA
 • 10.  Nano algılayıcılar: Ġnsan vücudundaki hastalıkları çok önceden saptayarak erken tedavi olanağı Nano fototermoliz:Ġnsan vücudundaki kanserli doku , belli birsıcaklıkta patlayan nano-bombalar ile yok edilmesi
 • 11. NANO PARTIKÜLLERIN AVANTAJLARı ArtmıĢ ilaç çözünürlüğü Parçalanmaya karĢı koruma Toksit etkilerin azalması UzatılmıĢ etki Biyo yararlanımın geliĢtirilmesi Dağılım özelliklerinin düzenlenmesi Hedefleme (hücre/doku)
 • 12. BIYONANOMATERYALLER: Ortopedik protezler Kardiyovasküler implantlar Plastik implantlar Dental implantlar Ġnsülin pompaları gibi ilaç veren sistemler Kan yerine geçen sıvılar gibi genel cerrahi sistemler
 • 13. CIHAZLAR  Portatif lab cihazlarının, anında diyabetten HIV’e kadar her analizi anında yapması beklenmektedir.  Vücuda monte edilen sağlık monitörü kalp pilinden daha küçük olup nano malzeme sayesinde vücut ısısından enerji çekebilmektedir.  Labknow Kan analizörü: Kart içindeki ufak kanallar kırmızı kan hücresindeki beyazları filtre eder.Analiz kartı cihaza konduğunda beyaz hücrenin sayımı 10- 15 dk içerisinde gerçekleĢir. Bu AIDS taraması için önemlidir.Nano Teknoloji ve Malzemeleri ders notları
 • 14. ĠġITME KAYBı TEDAVISI
 • 15. KAYNAKÇA http://tr.wikipedia.org/wiki/Nanoteknoloji http://www.trt.net.tr/haber/HaberDetay.aspx?HaberKodu=801c d7e7-703f-41e8-84d5-ca8489c05df6 http://a2kolye.wordpress.com/nano-nedir Yazar & Kaynak: Süleyman YAĞCIZEYBEK, http://www.milliegitim.biz/git.asp?nereye=Ayri nti&id=2861 Bozkaya,Yasemin,2010. Anadolu Üniversitesi Ġleri Teknolojiler AraĢtırma Birimi Nanoteknoloji Bilim Dalı,Nano teknoloji ve Kullanım Alanları, 3-10 Nano Teknoloji ve Malzemeleri ders notları
 • 16. BIZI DINLEDIĞINIZ IÇIN TEġEKKÜR EDERIZ…

Related Documents