Teaching project managementto students: Act.in.UA project
Act.in.UA – національний освітній проекторганізації AIESEC в Україні для студентів тавипускників, що базується на концепці...
Головне завдання проекту – активаціямолодого покоління українських лідерів, танадання необхідних знань і навичок у сферіуп...
Учасники проекту: студенти вищихнавчальних закладів, що зацікавлені упрактичному вивченні проектно...
Студентські ініціативи реалізується в трьох напрямках: «Зміни своє місто» «Взаємодій з бізнесом» «Допо...
• Надихнути молодих людей займати активну життєву позицію• Надати практичні знання українським студентам у сфері управлі...
Час проведення проекту:1 хвиля – жовтень – грудень 20112 хвиля – лютий – квітень 20123 хвиля – лютий – квітень 2013
Проект Act.in.ua 2013 проходить у 7ми містах України:Донецьку, Харкові, Луганську, Одесі, Сімферополі, Севастополі таУжгор...
Протягом першого тижня проекту учасникиділяться на групи, залежно від напрямку, якийвони обирають, та продумуют...
Кожного тижня учасники проекту отримують знанняу сфері управління проектами (формуванняконцепції, планування, бюджетування...
Результати проектуAct.in.UA 2011-2012
Очікуємо неймовірних результатів проекту Act.in.UA 2013
Presenter shetkina
Presenter shetkina
Presenter shetkina
of 15

Presenter shetkina

Published on: Mar 4, 2016


Transcripts - Presenter shetkina

 • 1. Teaching project managementto students: Act.in.UA project
 • 2. Act.in.UA – національний освітній проекторганізації AIESEC в Україні для студентів тавипускників, що базується на концепції«навчання на власномудосвіді», ознайомленні з міжнароднимдосвідом і практичним використанням знаньу сфері управління проектами.
 • 3. Головне завдання проекту – активаціямолодого покоління українських лідерів, танадання необхідних знань і навичок у сферіуправління проектами з метою створеннявагомого внеску у суспільство.Бачення проекту: виховання поколіннямолодих активних лідерів України.
 • 4. Учасники проекту: студенти вищихнавчальних закладів, що зацікавлені упрактичному вивченні проектногоменеджменту та реалізації власних ініціатив.
 • 5. Студентські ініціативи реалізується в трьох напрямках: «Зміни своє місто» «Взаємодій з бізнесом» «Допомагай довкіллю»
 • 6. • Надихнути молодих людей займати активну життєву позицію• Надати практичні знання українським студентам у сфері управління проектами• Ознайомити українську молодь з міжнародним досвідом реалізації проектів• Створити співтовариство активної молоді за різними інтересами
 • 7. Час проведення проекту:1 хвиля – жовтень – грудень 20112 хвиля – лютий – квітень 20123 хвиля – лютий – квітень 2013
 • 8. Проект Act.in.ua 2013 проходить у 7ми містах України:Донецьку, Харкові, Луганську, Одесі, Сімферополі, Севастополі таУжгороді.Учасниками проекту є українські студенти, які хочуть отримати практичнізнання у сфері управління проектами та реалізувати свою власнуініціативу з допомогою іноземних волонтерів.До участі у проекті планується залучається близько 300 українськихстудентів та 50 іноземних волонтерів, які протягом 6ти тижнів реалізуютьініціативи у трьох напрямках.Таким чином студенти отримають можливість використати на практиціотримані знання, повірити в себе та свої можливості, здійснитипозитивний вплив на суспільство.
 • 9. Протягом першого тижня проекту учасникиділяться на групи, залежно від напрямку, якийвони обирають, та продумують ідеюініціативи, яку вони будуть реалізовувати.У кожній з груп присутній іноземнийволонтер, який ділиться із учасниками досвідомреалізації ініціатив у своїй країні, допомагаєукраїнським студентам розвивати та втілювати вжиття свою ідею.
 • 10. Кожного тижня учасники проекту отримують знанняу сфері управління проектами (формуванняконцепції, планування, бюджетування, фандрейзинг, маркетинг, керування ризиками під часреалізації проекту) від спеціалістів у сферіуправління проектами.Одночасно з тим учасники у своїх групах відразувикористовують отримані знання на практиці –втілюють у життя продуману ініціативу.
 • 11. Результати проектуAct.in.UA 2011-2012
 • 12. Очікуємо неймовірних результатів проекту Act.in.UA 2013

Related Documents