Instrumentul Virtual – PWM (Modulaţia în Durată a Impulsurilor) Prof. Coordonator: Conf. Univ. Dr. Ing. Mihai Bogdan Abso...
Instrumentul Virtual - PWM <ul><li>CUPRINS </li></ul><ul><li>Introducere </li></ul><ul><li>PWM – Modulaţia în durată a ...
<ul><li>Introducere </li></ul><ul><ul><li>Progresele tehnologice considerabile din domeniul dispozitivelor semiconductoare...
Instrumentul Virtual - PWM PWM – Modulaţia în durată a Impulsurilor (Pulse Width Modulation) Fig.2. Schema logică a un...
Instrumentul Virtual - PWM Fig.3. Forma de undă a unui semnal PWM <ul><ul><li>Principiul fundamental PWM – Factorul de u...
Instrumentul Virtual - PWM Fig.4. Factorul de umplere (Duty cycle) Duty cycle (Factorul de umplere): Unde: = este pe...
<ul><li>Prezentare Soft - LabView </li></ul><ul><ul><li>Limbaj de programare grafică ce foloseşte în loc de linii text, di...
<ul><li>Instrumentul Virtual: </li></ul><ul><ul><li>poartă această denumire deoarece aspectul şi funcţionalitatea lor imit...
Proiect tehnic. Instrumentul Virtual – PWM Instrumentul Virtual - PWM Fig. 6 . Schema bloc a proiectului tehnic
Placa de achiziţie date Instrumentul Virtual - PWM <ul><li>Caracteristici tehnice: </li></ul><ul><li>8 intrări analogice...
Instrumentul Virtual - PWM Instrumentul Virtual - PWM Fig. 8 . Instrumentul Virtual - PWM Panoul Frontal(stânga), Diagra...
Instrumentul Virtual - PWM Fig. 9 . PWM – Mod de funcţionare
Concluzii <ul><li>LabView este un limbaj de programare grafică de uz general ; </li></ul><ul><li>Nu se necesita memorare...
Va Mul tumesc pentru atentia acordata ! Instrumentul Virtual - PWM
of 14

Prezentare Pwm

PREZENTARE LUCRARE DIPLOMA
Published on: Mar 4, 2016
Published in: Technology      


Transcripts - Prezentare Pwm

 • 1. Instrumentul Virtual – PWM (Modulaţia în Durată a Impulsurilor) Prof. Coordonator: Conf. Univ. Dr. Ing. Mihai Bogdan Absolvent: Dumitru Marin-Bogdan - 2008 - UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” SIBIU FACULTATEA DE INGINERIE “HERMANN OBERTH”
 • 2. Instrumentul Virtual - PWM <ul><li>CUPRINS </li></ul><ul><li>Introducere </li></ul><ul><li>PWM – Modulaţia în durată a Impulsurilor (Pulse Width Modulation) </li></ul><ul><li>Prezentare Soft - LABVIEW </li></ul><ul><li>Proiect tehnic . Instrumentul Virtual – PWM </li></ul><ul><li>Concluzii </li></ul>
 • 3. <ul><li>Introducere </li></ul><ul><ul><li>Progresele tehnologice considerabile din domeniul dispozitivelor semiconductoare de putere au condus la creşterea performanţelor convertoarelor statice de putere. </li></ul></ul><ul><ul><li>Acestea se folosesc în producerea şi distribuirea energiei electrice, electrochimie, tracţiunea electrică şi la aparatele de uz casnic. </li></ul></ul>Instrumentul Virtual - PWM
 • 4. Instrumentul Virtual - PWM PWM – Modulaţia în durată a Impulsurilor (Pulse Width Modulation) Fig.2. Schema logică a unui circuit PWM PWM – un generator de semnale dreptunghiulare cu frecvenţă fixă dar cu factorul de umplere modificat dinamic. Fig.1. Principiul de funcţionare a unui generator PWM
 • 5. Instrumentul Virtual - PWM Fig.3. Forma de undă a unui semnal PWM <ul><ul><li>Principiul fundamental PWM – Factorul de umplere al unui semnal PWM creşte , puterea şi tensiunea medie furnizate de PWM cresc în mod liniar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tehnica PWM poate fi utilizată pentru a îndeplini o varietate de sarcini, de la LED-uri de iluminare pana la controlul vitezei unui motor electric de curent continuu. </li></ul></ul>
 • 6. Instrumentul Virtual - PWM Fig.4. Factorul de umplere (Duty cycle) Duty cycle (Factorul de umplere): Unde: = este perioada de timp în care funcţia este diferită de 0; T = este perioada totala de timp în care funcţia este operaţională.
 • 7. <ul><li>Prezentare Soft - LabView </li></ul><ul><ul><li>Limbaj de programare grafică ce foloseşte în loc de linii text, diagrame bloc pentru a crea aplicaţii. </li></ul></ul>Instrumentul Virtual - PWM Fig. 5 . LabView –conectează microuniversul la macrounivers
 • 8. <ul><li>Instrumentul Virtual: </li></ul><ul><ul><li>poartă această denumire deoarece aspectul şi funcţionalitatea lor imită pe cele reale; </li></ul></ul><ul><ul><li>un IV poate fi folosit atât ca program principal cât şi ca subprogram în cadrul altui IV, această proprietate numindu-se modularizare; </li></ul></ul><ul><ul><li>Un IV poate opera într-o mare varietate de aplicaţii: măsurarea tensiunilor, monitorizarea temperaturii, analiza frecvenţei, osciloscop, etc. </li></ul></ul>Instrumentul Virtual - PWM
 • 9. Proiect tehnic. Instrumentul Virtual – PWM Instrumentul Virtual - PWM Fig. 6 . Schema bloc a proiectului tehnic
 • 10. Placa de achiziţie date Instrumentul Virtual - PWM <ul><li>Caracteristici tehnice: </li></ul><ul><li>8 intrări analogice; </li></ul><ul><li>2 ieşiri analogice; </li></ul><ul><li>12 canale care pot fi folosite ca intrări / ieşiri analogice; </li></ul><ul><li>Contorul este pe 32 biţi; </li></ul><ul><li>Modul de alimentare - prin cablu USB </li></ul>Fig. 7 . Placa USB-6008
 • 11. Instrumentul Virtual - PWM Instrumentul Virtual - PWM Fig. 8 . Instrumentul Virtual - PWM Panoul Frontal(stânga), Diagrama bloc(dreapta)
 • 12. Instrumentul Virtual - PWM Fig. 9 . PWM – Mod de funcţionare
 • 13. Concluzii <ul><li>LabView este un limbaj de programare grafică de uz general ; </li></ul><ul><li>Nu se necesita memorarea unor funcţii şi instrucţiuni de programare; </li></ul><ul><li>Simulează elemente de măsurare, şi control, reducând astfel costul unui aparat de măsură fizic. </li></ul>Instrumentul Virtual - PWM Scopul aplicaţiei “Instrumentul Virtual - PWM” a fost crearea unui IV virtual, accesibil şi util, care să descrie modularea şi demodularea semnalului, forma de undă dreptunghiulara.
 • 14. Va Mul tumesc pentru atentia acordata ! Instrumentul Virtual - PWM

Related Documents