ПАНЕЛ КОЛЕКТОР, МЕДЕН SELECT - CLASSIC
Код на Тип Наименование Колектор /m2/ Размери Ед. ...
ВАКУУМНО ТРЪБЕН КОЛЕКТОР SUNSYSTEM - CPC
Код Наименование Колектор Налягане Размери ...
СТОЙКИ ЗА ПАНЕЛ КОЛЕКТОРИ ТИП 1,66 м2
Код Наименование ...
СОЛАРНА СИСТЕМА MC 120 л EMAЙЛ + STANDARD NEW LINE 1311,00 лв.
Код Наименование ...
СОЛАРНА СИСТЕМА MC 200 л EMAЙЛ + STANDARD NEW LINE 1798,00 лв.
Код Наименование ...
СОЛАРНА СИСТЕМА MC 120 л EMAЙЛ + SELECT NEW LINE 1501,00 лв.
Код Наименование ...
СОЛАРНА СИСТЕМА MC 200 л EMAЙЛ + SELECT NEW LINE 2044,00 лв.
Код Наименование ...
of 7

Price List Solar Collectors

Published on: Mar 4, 2016
Published in: Business      Technology      


Transcripts - Price List Solar Collectors

  • 1. ПАНЕЛ КОЛЕКТОР, МЕДЕН SELECT - CLASSIC Код на Тип Наименование Колектор /m2/ Размери Ед. цена артикул 10001 PK SL CL Панел - Колектор 1,66 772 х 2125 х 90 mm 471,00 лв. 10002 PK SL CL Панел - Колектор 2,15 1000 х 2125 х 90 mm 618,00 лв. 10003 PK SL CL Панел – Колектор 2,70 1228 х 2125 х 90 mm 723,00 лв. ПАНЕЛ КОЛЕКТОР, МЕДЕН SELECT NEW LINE Код на Тип Наименование Колектор /m2/ Размери Ед. цена артикул 10004 PK SL NL Панел - Колектор 1,66 772 х 2125 х 90 mm 460,00 лв. 10005 PK SL NL Панел - Колектор 2,15 1000 х 2125 х 90 mm 607,00 лв. 10006 PK SL NL Панел – Колектор 2,70 1228 х 2125 х 90 mm 712,00 лв. ПАНЕЛ КОЛЕКТОР, МЕДЕН STANDART Код на Тип Наименование Колектор /m2/ Размери Ед. цена артикул 10010 PK ST Панел - Колектор 1,66 772 х 2125 х 90 mm 337,00 лв. 10011 PK ST Панел - Колектор 2,15 1000 х 2125 х 90 mm 413,00 лв. 10012 PK ST Панел – Колектор 2,70 1228 х 2125 х 90 mm 517,00 лв. ПАНЕЛ КОЛЕКТОР, МЕДЕН STANDART NEW LINE Код на Тип Наименование Колектор /m2/ Размери Ед. цена артикул 10013 PK ST NL Панел - Колектор 1,66 772 х 2125 х 90 mm 326,00 лв. 10014 PK ST NL Панел - Колектор 2,15 1000 х 2125 х 90 mm 401,00 лв. 10015 PK ST NL Панел – Колектор 2,70 1228 х 2125 х 90 mm 506,00 лв.  Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие 1
  • 2. ВАКУУМНО ТРЪБЕН КОЛЕКТОР SUNSYSTEM - CPC Код Наименование Колектор Налягане Размери Ед. цена 2 /m / /mm/ 10019 Вакуумно тръбен колектор 1,14 Мах. 10 bar 700 x 1640 x 100 941,00 лв. 10020 Вакуумно тръбен колектор 2,28 Мах. 10 bar 1390 x 1640 x 100 1 741,00 лв. 10021 Вакуумно тръбен колектор 3,41 Мах. 10 bar 2080 x 1640 x 100 2 652,00 лв. ВАКУУМНО ТРЪБЕН КОЛЕКТОР SUNSYSTEM - 21 Код Наименование Колектор Налягане Размери Ед. цена /m2/ /mm/ 10022 Вакуумно тръбен колектор 2,32 Мах. 10 bar 1415 x 1640 x 100 1301,40лв. СТОЙКИ ЗА ВАКУУМНИ КОЛЕКТОРИ ТИП СРС Код Наименование Ед. цена 10260 Стойка за 1 брой вакуумен колектор СРС 1,14 119,00 лв. 10329 Стойка за 1 брой вакуумен колектор СРС 2,28 146,00 лв. 10330 Стойка за 1 брой вакуумен колектори СРС 3,41 182,00 лв.  Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие 2
  • 3. СТОЙКИ ЗА ПАНЕЛ КОЛЕКТОРИ ТИП 1,66 м2 Код Наименование Ед. цена 11001 Стойка за 1 брой панел колектор 140,00 лв. 11002 Стойка за 2 броя панел колектори 151,00 лв. 11003 Стойка за 3 броя панел колектори 204,00 лв. СТОЙКИ ЗА ПАНЕЛ КОЛЕКТОРИ ТИП 2,15 м2 Код Наименование Ед. цена 11011 Стойка за 1 брой панел колектор 146,00 лв. 11012 Стойка за 2 броя панел колектори 165,00 лв. 11013 Стойка за 3 броя панел колектори 218,00 лв. 11014 Стойка за 4 броя панел колектори 286,00 лв. 11015 Стойка за 5 броя панел колектори 363,00 лв. 11016 Стойка за 6 броя панел колектори 443,00 лв. 11017 Стойка за 7 броя панел колектори 509,00 лв. 11018 Стойка за 8 броя панел колектори 598,00 лв. 11019 Стойка за 9 броя панел колектори 660,00 лв. 11020 Стойка за 10 броя панел колектори 737,00 лв. СТОЙКИ ЗА ПАНЕЛ КОЛЕКТОРИ ТИП 2,70 м2 Код Наименование Ед. цена 11021 Стойка за 1 брой панел колектор 153,00 лв. 11022 Стойка за 2 броя панел колектори 172,00 лв. 11023 Стойка за 3 броя панел колектори 224,00 лв. 11024 Стойка за 4 броя панел колектори 294,00 лв. 11025 Стойка за 5 броя панел колектори 370,00 лв. 11026 Стойка за 6 броя панел колектори 451,00 лв. 11027 Стойка за 7 броя панел колектори 519,00 лв. 11028 Стойка за 8 броя панел колектори 615,00 лв.  Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие 3
  • 4. СОЛАРНА СИСТЕМА MC 120 л EMAЙЛ + STANDARD NEW LINE 1311,00 лв. Код Наименование Размери Ед. цена TSB MC 120 л – емайл 900x ф520 мм 606,00 лв. PK ST NEW LINE MC – 2,15 м2 1228х2125х90 мм 401,00 лв. Комплектация MC гъвкава Cr.Ni. тръба 126,00 лв. Стойка за TSS MC 120 178,00 лв. СОЛАРНА СИСТЕМА MC 150 л EMAЙЛ + STANDARD NEW LINE 1381,00 лв. Код Наименование Размери Ед. цена TSB MC 150 л – емайл 1100x ф520 мм 676,00 лв. PK ST NEW LINE MC – 2,15 м2 1000х2125х90 мм 401,00 лв. Комплектация MC гъвкава Cr.Ni. тръба 126,00 лв. Стойка за TSS MC 150 178,00 лв. СОЛАРНА СИСТЕМА MC 200 л EMAЙЛ + STANDARD NEW LINE 1547,00 лв. Код Наименование Размери Ед. цена TSB MC 200 л – емайл 804,00 лв. PK ST NEW LINE MC – 2,7 м2 401,00 лв. Комплектация MC гъвкава Cr.Ni. тръба 131,00 лв. Стойка за TSS MC 200 211,00 лв.  Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие 4
  • 5. СОЛАРНА СИСТЕМА MC 200 л EMAЙЛ + STANDARD NEW LINE 1798,00 лв. Код Наименование Размери Ед. цена TSB MC 200 л – емайл 804,00 лв. PK ST NEW LINE MC – 2х1,66 м2 652,00 лв. Комплектация MC гъвкава Cr.Ni. тръба 131,00 лв. Стойка за TSS MC 200 211,00 лв. СОЛАРНА СИСТЕМА MC 300 л EMAЙЛ + STANDARD NEW LINE 2329,00 лв. Код Наименование Размери Ед. цена TSB MC 300 л – емайл 1185,00 лв. PK ST NEW LINE MC – 2х2,15 м2 1000х2125х90 мм 802,00 лв. Комплектация MC гъвкава Cr.Ni. тръба 131,00 лв. Стойка за TSS MC 300 211,00 лв.  Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие 5
  • 6. СОЛАРНА СИСТЕМА MC 120 л EMAЙЛ + SELECT NEW LINE 1501,00 лв. Код Наименование Размери Ед. цена TSB MC 120 л – емайл 606,00 лв. PK SL NEW LINE MC – 2,15 м2 1228х2125х90 мм 591,00 лв. Комплектация MC гъвкава Cr.Ni. тръба 126,00 лв. Стойка за TSS MC 120 178,00 лв. СОЛАРНА СИСТЕМА MC 150 л EMAЙЛ + SELECT NEW LINE 1571,00 лв. Код Наименование Размери Ед. цена TSB MC 150 л – емайл 676,00 лв. PK SL NEW LINE MC – 2,15 м2 1000х2125х90 мм 591,00 лв. Комплектация MC гъвкава Cr.Ni. тръба 126,00 лв. Стойка за TSS MC 150 178,00 лв. СОЛАРНА СИСТЕМА MC 200 л EMAЙЛ + SELECT NEW LINE 1837,00 лв. Код Наименование Размери Ед. цена TSB MC 200 л – емайл 804,00 лв. PK SL NEW LINE MC – 2,7 м2 691,00 лв. Комплектация MC гъвкава Cr.Ni. тръба 131,00 лв. Стойка за TSS MC 200 211,00 лв.  Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие 6
  • 7. СОЛАРНА СИСТЕМА MC 200 л EMAЙЛ + SELECT NEW LINE 2044,00 лв. Код Наименование Размери Ед. цена TSB MC 200 л – емайл 804,00 лв. PK SL NEW LINE MC – 2х1,66 м2 898,00 лв. Комплектация MC гъвкава Cr.Ni. тръба 131,00 лв. Стойка за TSS MC 200 211,00 лв. СОЛАРНА СИСТЕМА MC 300 л EMAЙЛ + SELECT NEW LINE 2794,00 лв. Код Наименование Размери Ед. цена TSB MC 300 л – емайл 1185,00 лв. PK SL NEW LINE MC – 2х2,15 м2 1000х2125х90 мм 1182,00 лв. Комплектация MC гъвкава Cr.Ni. тръба 216,00 лв. Стойка за TSS MC 300 211,00 лв.  Фирмата си запазва правото на промени без предизвестие 7

Related Documents